1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Caritas Archidiecezji Warszawskiej

KRS 0000225750

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Caritas Archidiecezji Warszawskiej

KRS 0000225750

Prezent OPP

Pomóż nam pomagać! Przekaż 1,5% podatku Caritas AW

Działamy od ponad 30 lat. Wspieramy codziennie blisko tysiąc osób: ubogich, chorych, bezdomnych oraz dzieci. Pomagamy każdemu bez względu na rasę, wyznanie, przekonania czy narodowość.

Każdego roku Caritas AW pomaga:

DZIECIOM / 270 dzieci w świetlicach / kolonie wakacyjne i zimowisko / program stypendialny Skrzydła

CHORYM / 880 pacjentów hospicjum stacjonarnym, hospicjach domowych i zakładzie opiekuńczo-leczniczym

BEZDOMNYM / 650 osób w schroniskach / 160 000 ciepłych posiłków / 20 000 kąpieli w łaźni / 6000 kompletów czystej odzieży

SENIOROM / 7500 OSÓB / pomoc indywidualna i wsparcie w parafiach

UCHODŹCOM / 35.000 OSÓB skorzystało z pomocy Caritas AW

W 2022 roku z pomocy Caritas Archidiecezji Warszawskiej skorzystało ponad 55.000 osób, w tym 35.000 uciekających przed wojną w Ukrainie.

- W dniu wybuchu wojny Caritas AW otoczyła opieką rodziny naszych pracowników z Ukrainy (ponad 40 zatrudnionych osób), a następnie zorganizowaliśmy biuro obsługi dla uchodźców przybywających do Warszawy. Przez 3 miesiące pomagaliśmy w zakwaterowaniu tych osób, dostarczaliśmy żywność i wodę do punktów recepcyjnych, przyjmowaliśmy duże transporty z pomocą humanitarną z zagranicy i wysyłaliśmy mniejsze samochody bezpośrednio do Ukrainy oraz otworzyliśmy czynny 7 dni w tygodniu magazyn zaopatrujący osoby przybyłe z Ukrainy w podstawowe produkty – mówi ks. Zbigniew Zembrzuski, dyrektor Caritas AW. Pomoc Ukrainie w 2022 roku stała się priorytetem, ale to nie oznacza, że nasze dotychczasowe działania zostały zmniejszone lub ograniczone. Nadal leczymy ciężko chorych pacjentów w hospicjach i ZOL, w schroniskach zapewniamy całodobowe zamieszkanie, wyżywienie, pomoc socjalną, terapeutyczną, psychologiczną i prawną osobom zagrożonym bezdomnością. W ramach streetworkingu niesiemy pomoc medyczną osobom w kryzysie bezdomności. Prowadzimy terapię uzależnień i wdrażamy nowy program Erasmus + „Towarzysz Podróży”. Od wielu lat pomagamy dzieciom w świetlicach socjoterapeutycznych i wspieramy młode talenty w ramach programu „Skrzydła” – dodaje.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

W ostatnich latach z budżetu 1% podatku mogliśmy dofinansować pomoc skierowaną do:

8000 DZIECI (1.570.000 zł) – kolonie i zimowiska zajęcia pozalekcyjne, korygujące i wychowawcze,

300 CHORYCH CODZIENNIE (1.940.000zł) – leczenie w hospicjum stacjonarnym i domowym oraz zakładzie opiekuńczo-leczniczym,

5000 BEZDOMNYCH ROCZNIE (947.000 zł) – noclegi i posiłki w schroniskach, leki, odzież, środki czystości, pomoc terapeutyczna i psychologiczna,

7500 SENIORÓW (1.050.000 zł) – leki, protezy, turnusy rehabilitacyjne, sprzęt AGD oraz

TYSIĘCY POTRZEBUJĄCYCH w parafiach (1.637.000 zł) – wolontariusze Caritas cały rok wspierają potrzebujących w domach, kupują żywność i leki.

W 2022 roku pomogliśmy także 35.000 UCHODŹCÓW Z UKRAINY

500 osobom pomogliśmy w znalezieniu zakwaterowania w mieszkaniach prywatnych oraz budynkach Caritas AW.

31000 osób skorzystało z pomocy magazynu Caritas AW przy ul. Wolskiej, bezpłatnie rozdawaliśmy żywność, odzież, produkty higieniczne i chemii gospodarczej.

Przyjęliśmy 15 transportów z pomocą humanitarną z Wielkiej Brytanii, Francji, Luksemburga, USA i Niemiec.

Wysłaliśmy lub włączyliśmy się w organizację 40 transportów z pomocą humanitarną na Ukrainę. Pomoc Caritas AW dotarła między innymi do: Drohobycza, Lwowa, Tarnopola, Równego, Żytomierza i Kijowa.

1000 rodzin skorzystało z kart i kodów zakupowych Biedronki dystrybuowanych przez Caritas AW we współpracy z Fundacją Biedronka.

Zakupiliśmy leki dla 100 uchodźców we współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie.

24 kwietnia 2022 roku  - w Wielkanoc kościołów wschodnich Caritas AW włączyła się w inicjatywę Polskiego Holdingu Hotelowego zorganizowania śniadania świątecznego w 28 hotelach w całej Polsce dla 7000 osób
(w tym 4 na terenie Warszawy).

Caritas AW współfinansowała śniadanie dla 5000 uchodźców przebywających na terenie Hal Targowych w Nadarzynie zorganizowane przez Ptak Warsaw Expo oraz śniadanie w Łomiankach.

Więcej o nas

Więcej o nas

POMOC CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ w 2022 ROKU

Z pomocy pracowników i wolontariuszy warszawskiej Caritas w minionym roku skorzystało:

880 CHORYCH

W stacjonarnych placówkach Caritas AW leczyliśmy łącznie 415 pacjentów: 208 w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i 207 w hospicjum.

Hospicja domowe w Błoniu i Grójcu sprawowały opiekę medyczną nad 465 pacjentami w miejscu ich zamieszkania na terenie powiatów: grodziskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego oraz w niektórych dzielnicach Warszawy.

340 DZIECI

W 5 specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego (świetlicach socjoterapeutycznych) w Warszawie na Ochocie, Ursynowie i Woli pod opieką specjalistów w zajęciach wychowawczych i edukacyjnych  uczestniczyło 270 dzieci.

70 dzieci w ramach  programu „Skrzydła” skorzystało z pomocy stypendialnej przeznaczonej na zakup niezbędnych sprzętów
(m.in. potrzebnych w nauce zdalnej) i opłaty za zajęcia dodatkowe.

539 BEZDOMNYCH

497 kobiet i mężczyzn znalazło dach nad głową w dwóch warszawskich schroniskach oraz otrzymało całodzienne wyżywienie, pomoc socjalną, psychologiczną, terapeutyczną i prawną.

42 osobom udzielono pomocy w usamodzielnieniu – znalezieniu mieszkania i stałego źródła utrzymania.
W schroniskach wykonano ponad 10 tysięcy zabiegów higieniczno-medycznych, udzielono porad psychologicznych i terapeutycznych. Ponadto w jadłodajni wydano 37 640 ciepłych posiłków, 7 283 osoby skorzystały z kąpieli i wymiany bielizny oraz odzieży. Dodatkowo obsłużono 80 osób (kąpiel, wymiana bielizny i odzieży, zabiegi higieniczne) przywiezionych przez służby porządkowe z m. st. Warszawy.

W ramach tzw. streetworkingu medycznego na terenie Warszawy (Dworzec Zachodni, stacja Metro Centrum oraz w innych miejscach niemieszkalnych) wykonano 176 patroli medycznych: karetka pogotowia
z  zespołem ratowników i lekarz.  Przewoziliśmy bezdomnych w stanach zagrażających życiu i zdrowiu do szpitali i innych placówek na terenie Warszawy.

POMOC UCHODŹCOM OPISANA POWYŻEJ (35.000 OSÓB)

INNI POTRZEBUJĄCY

W okresie zimowym udzielono około 4000 interwencyjnych noclegów.

Blisko 2000 osób otrzymało pomoc indywidualną, w tym 520 w zakupie leków, sprzętu rehabilitacyjnego i AGD. Dofinansowane zostały turnusy rehabilitacyjne, leczenie specjalistyczne, zakupy dla poszkodowanych
w wyniku zdarzeń losowych. 327 seniorów otrzymało pomoc w postaci darmowych obiadów oraz comiesięcznych kart zakupowych. Około 1100 osób (mieszkańców Woli) w ramach projektu „Czystość każdego dnia” otrzymało pomoc rzeczową w postaci artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków, odzieży i obuwia.

Ponadto kilkanaście tysięcy osób otrzymało pomoc i wsparcie w parafiach archidiecezji warszawskiej. Parafialne Zespoły Caritas świadczyły pomoc przekazując potrzebującym artykuły spożywcze, leki oraz paczki świąteczne.

DZIĘKUJEMY

Udzielenie wielorakiej pomocy było możliwe dzięki współfinansowaniu zadań i projektów przez instytucje rządowe i samorządowe (w szczególności Miasto Stołeczne Warszawa i Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ), dzięki hojności darczyńców indywidualnych – osób fizycznych, firm i organizacji oraz odprowadzających 1% podatku na Caritas AW. Istotne były również wpływy z działalności gospodarczej wspierające realizację celów statutowych Caritas AW.

Wszystkim naszym Pracownikom, Wolontariuszom, Darczyńcom oraz Współpracownikom w urzędach publicznych, fundacjach i organizacjach składam serdeczne podziękowanie za profesjonalne wykonywanie trudnych zadań oraz za harmonijną współpracę w trosce o bliźniego.

Zbigniew Zembrzuski

dyrektor Caritas AW


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000225750
 • Konto:11 1240 1066 1111 0000 0006 0961
 • Adres:ul. Krakowskie Przedmieście 62
 • WWW:caritasaw.pl
 • E-mail:warszawa@caritasaw.pl
 • Telefon:22 8281815

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Caritas Archidiecezji Warszawskiej” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Caritas Archidiecezji Warszawskiej

KRS 0000225750

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00