1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Pierwszy Krok
KRS 0000226503

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomagamy, integrujemy, rehabilitujemy

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Pierwszy Krok" powstała w roku 1999, z potrzeby pomocy grupie dzieci niepełnosprawnych. 

Obecnie Fundacja w stały sposób pomaga grupie około 80 osób. Nasze dzieci są już w większości osobami dorosłymi, które zmierzają się z trudami życia osób niepełnosprawnych. Staramy się, aby nasi podopieczni mogli cieszyć się życiem w zdrowiu i w otoczeniu przyjaciół.

Prowadzimy dwie placówki - Centrum Terapii Fundacji Pierwszy Krok, gdzie od 2005 roku realizujemy projekty dofinansowane ze środków PFRON. Grupa beneficjentów (około 60 osób/rok) w stały sposób korzysta z różnych form rehabilitacji - kinezyterapia, masaż, zajęcia kompensacyjno-pedagogiczne, hipoterapia, zajęcia grupowe. Pomagamy również poprzez zapewnienie usług asystenckich.

Staramy się, aby nasza Fundacja była miejscem przyjaznym dla naszych Podopiecznych. Skupiamy się nie tylko na terapii, ale również na integracji, nawiązywaniu przyjaźni i wspólnym spędzaniu czasu. Dlatego organizujemy różne formy aktywności dla naszych Podopiecznych. Chodzimy razem do kina, na koncerty, spacery. Organizujemy spotkania okolicznościowe, takie jak Wigilia, Sobotnie Drugie Śniadania, zabawy karnawałowe, wyjścia do restauracji, na pizzę, na kręgle i wiele innych. 

Nasi Podopieczni posiadają subkonta, na których mogą gromadzić środki z 1% podatku. Pieniądze przeznaczają na pokrywanie wydatków, związanych z ich rehabilitacją i dochodzeniem do zdrowia. Opłacają koszty leczenia, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leków, Dlatego, przy przekazaniu swojego 1% podatku, należy podać cel szczegółowy - imię i nazwisko Podopiecznego.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% podatku, przekazany na konkretnego Beneficjenta, wykorzystany jest wyłącznie na Jego potrzeby ( oczywiście zgodnie z prawem i zapisami statutowymi Fundacji)

Środki przekazane dla Fundacji wykorzystywane są głównie jako wkład własny do realizacji projektów, które dofinansowywane są ze środków PFRON. Aby móc brać udział w konkursach na realizację projektów i otrzymać dofinansowanie, należy posiadać środki na tzw.wkład własny. Proces ich "zdobywania" nie jest prosty, więc możliwość wykorzystania 1% podatku jest bardzo pomocny.

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja:
Działalność charytatywna. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i pomoc ich rodzinom, wyrównywanie ich szans na godne i równoprawne funkcjonowanie w środowisku lokalnym.

Prowadzone działania:
Udostępniamy subkonto dla dzieci i dorosłych osób  niepełnosprawnych w celu zbierania środków na turnusy rehabilitacyjne, operacje, sprzęt rehabilitacyjny itd.
Prowadzimy projekty skierowane do osób niepełnosprawnych oraz pomagamy ich rodzinom.

Dbamy o to, aby postrzegano naszych podopiecznych jako równoprawnych członków lokalnych społeczności. Wierzymy, że mogą oni prowadzić zwyczajne, szczęśliwe życie, pełne przyjaźni  i akceptujących ich ludzi wokół.

Działania:

Prowadzimy dwie placówki - Centrum Terapii Fundacji Pierwszy Krok, gdzie od 2005 roku realizujemy projekty dofinansowane ze środków PFRON. Grupa beneficjentów (około 60 osób/rok) w stały sposób korzysta z różnych form rehabilitacji - kinezyterapia, masaż, zajęcia kompensacyjno-pedagogiczne, hipoterapia, zajęcia grupowe. Pomagamy również poprzez zapewnienie usług asystenckich.

Staramy się, aby nasza Fundacja była miejscem przyjaznym dla naszych Podopiecznych. Skupiamy się nie tylko na terapii, ale również na integracji, nawiązywaniu przyjaźni i wspólnym spędzaniu czasu. Dlatego organizujemy różne formy aktywności dla naszych Podopiecznych. Chodzimy razem do kina, na koncerty, spacery. Organizujemy spotkania okolicznościowe, takie jak Wigilia, Sobotnie Drugie Śniadania, zabawy karnawałowe, wyjścia do restauracji, na pizzę, na kręgle i wiele innych. 

Nasi Podopieczni posiadają subkonta, na których mogą gromadzić środki z 1% podatku. Pieniądze przeznaczają na pokrywanie wydatków, związanych z ich rehabilitacją i dochodzeniem do zdrowia. Opłacają koszty leczenia, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leków, Dlatego, przy przekazaniu swojego 1% podatku, należy podać cel szczegółowy - imię i nazwisko Podopiecznego.

Podejmowane przez nas działania, to wiele zrealizowanych projektów, dofinansoawnych ze środków PFRON

 • "Aktywne Dzieciaki", "Aktywni Razem", "Aktywni Rodzice"
 • "Aktywni", "Aktywni 2", "Aktywni 3"

Projekty zrealizowane ze środków przekazanych przez miasto Gdańsk

 • "Wesoła Rodzina", "Wesoła Rodzina 2"
 • "Magiczne Święta na Kółkach"
 • "Zdrowy Ruch", "Zdrowy Ruch 2", "Zdrowy Ruch 3"
 • Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku.

Fundacja od wielu lat współpracuje z różnymi podmiotami, w celu poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na nurtujące środowisko osób niepełnosprawnych problemy, które powodują że życie osób niepełnosprawnych i ich rodzin nie jest łatwe. Dlatego bierzemy udział w róznorodnych warsztatach, debatach, koferencjach, poświęconych problematyce niepełnosprawności, edukacji włączającej i integracji społecznej.

Zwracamy uwagę na potrzebę tworzenia miejsc pobytu dziennego dla osób zależnych, w celu urozmaicenia ich życia, jak również prowadzenia działań wyręczających dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Widzimy również potrzebę tworzenia domów pobytu stałego dla dorosłych już osób niepełnosprawnych. Chcielibyśmy, aby powstały niewielkie domy samopomocy, w formie "rodzinnych domów" dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności. Mieszkańcy mogliby nawzajem sobie pomagać, wspomagani przez całodobową obsługę swiadczona przez wykwalifikowany personel. W ten sposób mogiby żyć godnie i szczęśliwie, a ich opiekunowie nie musieliby się martwić o los swoich niepełnosprawnych dzieci, w momencie gdy zabraknie juz ich rodziców lub gdy nie bedą mogli się nimi opiekować.

Działamy z wiarą w drugiego człowieka, w jego dobro i empatię.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000226503
 • Konto:76 1160 2202 0000 0000 6190 5321
 • Adres:ul.Opata Jacka Rybińskiego 24/4B, 80-319 Gdańsk
 • WWW:www.pierwszykrok.gd.pl
 • E-mail:pierwszy.krok@wp.pl
 • Telefon:604830297Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja Pierwszy Krok

KRS 0000226503

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Pierwszy Krok

 • Pomagamy, integrujemy, rehabilitujemy

  Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Pierwszy Krok" powstała w roku 1999, z potrzeby pomocy grupie dzieci niepełnosprawnych. 

  Obecnie Fundacja w stały sposób pomaga grupie około 80 osób. Nasze dzieci są już w większości osobami dorosłymi, które zmierzają się z trudami życia osób niepełnosprawnych. Staramy się, aby nasi podopieczni mogli cieszyć się życiem w zdrowiu i w otoczeniu przyjaciół.

  Prowadzimy dwie placówki - Centrum Terapii Fundacji Pierwszy Krok, gdzie od 2005 roku realizujemy projekty dofinansowane ze środków PFRON. Grupa beneficjentów (około 60 osób/rok) w stały sposób korzysta z różnych form rehabilitacji - kinezyterapia, masaż, zajęcia kompensacyjno-pedagogiczne, hipoterapia, zajęcia grupowe. Pomagamy również poprzez zapewnienie usług asystenckich.

  Staramy się, aby nasza Fundacja była miejscem przyjaznym dla naszych Podopiecznych. Skupiamy się nie tylko na terapii, ale również na integracji, nawiązywaniu przyjaźni i wspólnym spędzaniu czasu. Dlatego organizujemy różne formy aktywności dla naszych Podopiecznych. Chodzimy razem do kina, na koncerty, spacery. Organizujemy spotkania okolicznościowe, takie jak Wigilia, Sobotnie Drugie Śniadania, zabawy karnawałowe, wyjścia do restauracji, na pizzę, na kręgle i wiele innych. 

  Nasi Podopieczni posiadają subkonta, na których mogą gromadzić środki z 1% podatku. Pieniądze przeznaczają na pokrywanie wydatków, związanych z ich rehabilitacją i dochodzeniem do zdrowia. Opłacają koszty leczenia, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leków, Dlatego, przy przekazaniu swojego 1% podatku, należy podać cel szczegółowy - imię i nazwisko Podopiecznego.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% podatku, przekazany na konkretnego Beneficjenta, wykorzystany jest wyłącznie na Jego potrzeby ( oczywiście zgodnie z prawem i zapisami statutowymi Fundacji)

  Środki przekazane dla Fundacji wykorzystywane są głównie jako wkład własny do realizacji projektów, które dofinansowywane są ze środków PFRON. Aby móc brać udział w konkursach na realizację projektów i otrzymać dofinansowanie, należy posiadać środki na tzw.wkład własny. Proces ich "zdobywania" nie jest prosty, więc możliwość wykorzystania 1% podatku jest bardzo pomocny.

 • Więcej o nas

  Misja:
  Działalność charytatywna. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i pomoc ich rodzinom, wyrównywanie ich szans na godne i równoprawne funkcjonowanie w środowisku lokalnym.

  Prowadzone działania:
  Udostępniamy subkonto dla dzieci i dorosłych osób  niepełnosprawnych w celu zbierania środków na turnusy rehabilitacyjne, operacje, sprzęt rehabilitacyjny itd.
  Prowadzimy projekty skierowane do osób niepełnosprawnych oraz pomagamy ich rodzinom.

  Dbamy o to, aby postrzegano naszych podopiecznych jako równoprawnych członków lokalnych społeczności. Wierzymy, że mogą oni prowadzić zwyczajne, szczęśliwe życie, pełne przyjaźni  i akceptujących ich ludzi wokół.

  Działania:

  Prowadzimy dwie placówki - Centrum Terapii Fundacji Pierwszy Krok, gdzie od 2005 roku realizujemy projekty dofinansowane ze środków PFRON. Grupa beneficjentów (około 60 osób/rok) w stały sposób korzysta z różnych form rehabilitacji - kinezyterapia, masaż, zajęcia kompensacyjno-pedagogiczne, hipoterapia, zajęcia grupowe. Pomagamy również poprzez zapewnienie usług asystenckich.

  Staramy się, aby nasza Fundacja była miejscem przyjaznym dla naszych Podopiecznych. Skupiamy się nie tylko na terapii, ale również na integracji, nawiązywaniu przyjaźni i wspólnym spędzaniu czasu. Dlatego organizujemy różne formy aktywności dla naszych Podopiecznych. Chodzimy razem do kina, na koncerty, spacery. Organizujemy spotkania okolicznościowe, takie jak Wigilia, Sobotnie Drugie Śniadania, zabawy karnawałowe, wyjścia do restauracji, na pizzę, na kręgle i wiele innych. 

  Nasi Podopieczni posiadają subkonta, na których mogą gromadzić środki z 1% podatku. Pieniądze przeznaczają na pokrywanie wydatków, związanych z ich rehabilitacją i dochodzeniem do zdrowia. Opłacają koszty leczenia, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leków, Dlatego, przy przekazaniu swojego 1% podatku, należy podać cel szczegółowy - imię i nazwisko Podopiecznego.

  Podejmowane przez nas działania, to wiele zrealizowanych projektów, dofinansoawnych ze środków PFRON

  • "Aktywne Dzieciaki", "Aktywni Razem", "Aktywni Rodzice"
  • "Aktywni", "Aktywni 2", "Aktywni 3"

  Projekty zrealizowane ze środków przekazanych przez miasto Gdańsk

  • "Wesoła Rodzina", "Wesoła Rodzina 2"
  • "Magiczne Święta na Kółkach"
  • "Zdrowy Ruch", "Zdrowy Ruch 2", "Zdrowy Ruch 3"
  • Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku.

  Fundacja od wielu lat współpracuje z różnymi podmiotami, w celu poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na nurtujące środowisko osób niepełnosprawnych problemy, które powodują że życie osób niepełnosprawnych i ich rodzin nie jest łatwe. Dlatego bierzemy udział w róznorodnych warsztatach, debatach, koferencjach, poświęconych problematyce niepełnosprawności, edukacji włączającej i integracji społecznej.

  Zwracamy uwagę na potrzebę tworzenia miejsc pobytu dziennego dla osób zależnych, w celu urozmaicenia ich życia, jak również prowadzenia działań wyręczających dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Widzimy również potrzebę tworzenia domów pobytu stałego dla dorosłych już osób niepełnosprawnych. Chcielibyśmy, aby powstały niewielkie domy samopomocy, w formie "rodzinnych domów" dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności. Mieszkańcy mogliby nawzajem sobie pomagać, wspomagani przez całodobową obsługę swiadczona przez wykwalifikowany personel. W ten sposób mogiby żyć godnie i szczęśliwie, a ich opiekunowie nie musieliby się martwić o los swoich niepełnosprawnych dzieci, w momencie gdy zabraknie juz ich rodziców lub gdy nie bedą mogli się nimi opiekować.

  Działamy z wiarą w drugiego człowieka, w jego dobro i empatię.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000226503
 • Konto:76 1160 2202 0000 0000 6190 5321
 • Adres:ul.Opata Jacka Rybińskiego 24/4B, 80-319 Gdańsk
 • WWW:www.pierwszykrok.gd.pl
 • E-mail:pierwszy.krok@wp.pl
 • Telefon:604830297
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00