1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W BEŁCHATOWIE

KRS 0000226942

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W BEŁCHATOWIE

KRS 0000226942

Prezent OPP

Celem TPD jest troska o jakość warunków życia dziecka, rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo.

Celem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w szczególności:

1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom;

2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym  ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultuury fizycznej i sportu, zachowań poekologicznych;

3. ochrona dzieci przed patalogią, wykluczeniem społecznym, złym trakotowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci;

4. pomoc dzieciom- ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych, ofiarom przestępstw oraz katastrof i klęsk żywiołowych;

5. inicjonowanie i uposzechnianie kltury pedagogicznej wśród rodziców i społeczństwa;

6. zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodznnego modelu opieki, łagodzenie skutków sieroctwa, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem;

7. łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji;

8. wyrównanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych;

9. upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopocy wychowania obywatelskich dzieci.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci realizuje cele stautowe organizacji, a w szczególności: 

1.  udzielanie pomocy rodzinom w sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wychowaniu, kształceniu i terapii dzieci;

2.  prowadzenie edukacji w zakrsie profilaktyki uzależnień, a w szczczególności alkoholizmu i narkomanii;

3. organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci;

4.  prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej;

5.  organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych;

6.  prowadzenie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych;

7.  współpraca z organami władz publicznej, samorządami oraz środkami masowego przekazu;

8.  inicjonowanie i rozwijanie specjalistycznych form opieki oraz usamodzielnianie dziecka niepełnosprawnego i przewlekle chorego;

9.  prowadzenie działalności charytatywnej;

10. zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodznnego modelu opieki, łagodzenie skutków sieroctwa, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem;

Więcej o nas

Więcej o nas

Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej: WTZ w Bełchatowie istnieje od 2000 roku. Swym działaniem obejmuje 45 uczestników z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. W WTZ uczestnicy podawani sią terpaii zajęciowej, której zadaniem jest rehabilitacja społeczna, zawodowa oraz ruchowa. Formy, rodzaje i techniki pracy oraz stopień trudności dostosowany jest do indywidualnego rozwoju intelektualnego jednostki chorobowej i możliwości psychofizycznych oraz zainteresowań danego uczestnika w ramach terapii społecznjeorganizowan są różne wystawy, konkursy, wycieczki, zabwy taneczne, spotkania intgracyjne i itp. W warsztacie istnieją następujące pracownie: gospodarstwa domowego, komputerowa, muzykoterapii, fotograficzna, stolarska, makramy i tkactwa, plastyczna, ogrodnicza oraz rehabilitacji ruchowej.

TPD prowadziła działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzieci korzystały z dożywiania, różnych form wypoczynku, pomocy materialnej oraz rozmów w zakresie poradnictwa pychologiczno-pedagogicznego, również tą pomocą wspierano rodziców i opiekunów.Przekazno paczki z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Udzielono pomocy w wpełnianiu i składnia wniosków na turnus rehabilitacyjny, który odbywa się co roku  w okresie wakacyjnym. 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000226942
 • Konto:54 8965 0008 2001 0000 1081 0001
 • Adres:Targowa 20A
 • E-mail:wtzbelchatow02@wp.pl
 • Telefon:446321993

Formularze PIT 2023/2024 dla
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W BEŁCHATOWIE

KRS 0000226942

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00