1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespolem Downa ,,Ukryty Skarb"

KRS 0000227024

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespolem Downa ,,Ukryty Skarb"

KRS 0000227024

Prezent OPP

Koncentrujemy się na tworzeniu przyjaznego środowiska dla rozwoju dzieci z Zespołem Downa. Staramy się jak najszybciej dotrzeć do rodzin w których pojawiło się dziecko z daną niepełnosprawnością.

Terapeutyczne Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” powstało w 1998 r. a w 2008 r. otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Obecnie Stowarzyszenie ma pod swoją opieką do około 100 dzieci w wieku od 0 do 15 lat zamieszkałe w ośmiu powiatach na terenie województwa lubelskiego. Podstawowym celem stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom z Zespołem Downa i członkom ich rodzin (również z innym upośledzeniem umysłowym i fizycznym).  Przez 24 lat swego istnienia przyczyniło się do poprawy funkcjonowania bardzo wielu dzieci i młodzieży z upośledzeniem. Tym samym stało się oparciem w sytuacji kryzysowej dla członków ich rodzin.  Do zasadniczych zadań Stowarzyszenia należy między innymi: wsparcie, rehabilitacja i terapia podopiecznych, realizacja  elementów wczesnej interwencji terapeutycznej, diagnozy zburzeń rozwojowych i planu działań terapeutycznych współpracując z najlepszymi  specjalistami .Pełni też rolę edukacyjna dla rodziców, by przybliżać im wiedzę na temat możliwosci terapeutycznych i korzystania z nich, dla  jak najlepszego wykorzystania potencjału rozwojowego ich dziecka .Stowarzyszenie zapewnienia poopiecznym na miarę swoich możliwości, odpowiednie warunków w zakresie dostępu do  edukacji, kultury, sportu, turystyki, ochrony zdrowia, zatrudnienia i pomocy   społecznej ,  udziela  rodzicom i opiekunom poradnictwa i pomocprawną, oraz  psychologiczną. Podejmuje zadania przeciwdziałające kryzysom i patologiom społecznym, stygmatyzacji osób z Zespołem Downa i ich alienacji w życiu społecznym.  Współpracuje z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami, a także placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych.

Dla realizacji zadań publicznych w zakresie rehabilitacji dzieci z niepełnosprawościami  z Lublina i terenów województwa lubelskiego pozyskuje środki drogą pisania projektów i konkursów. Wszyscy w zarządzie pracują wolontaryjnie.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Misją jest pomoc rodzinom, w których urodziło się dziecko z Zespołem Downa: ułatwianie dostępu do specjalistow i terapeutów, informacje na temat wspomagania rozwoju, kontakty z rodzinami, które chcą się podzielić swoimi doświadczeniami, informacje na temat możliwości terapeutycznych, wiedzy medycznej i psychopedagogicznej w spejalistycznym zakresie usprawniania neurorozwojowego.

Prowadzone działania ;
- kontynuacja cyklu spotkań grup wsparcia
- gromadzenie i wymiana informacji na tematy  związane z działaniami terapeutycznymi, edukacją, wiedzą medyczną
- podnoszenie kompetencji rodziców w zakresie opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem
- propagowanie wiedzy na ważne w powyższym zakresie tematy poprzez organizowanie konferencji naukowych, zapraszanie specjalistów na grupy wsparcia, udzielanie poradnictwa telefonicznego oraz drogą konsultacji indywidualnych

- promowanie wiedzy na temat godności Osób z niepełnosprawnością intelektualną
- bieżąca informacja na temat uprawnień dla osób niepełnosprawnych;
- współpraca z innymi organizacjami mającymi na celu pomoc dzieciom z Zespołem Downa i innymi zaburzeniami
- wydawanie broszur rozprowadzanych w placówkach medycznych na terenie województwa,  informujących o możliwościach otrzymania  pomocy

Stowarzyszenie prowadzi stały dyżur telefoniczny psychologa , konsultuje dzieci pod względem zaburzeń rozwojowych, prowadzi diagnozy logopedyczne i zaburzeń integracji sensorycznej

Rehabilitacja prowadzona w Stowarzyszeniu to min zajęcia logopedyczne, logopedia Metodą Krakowską, SI , terapia ręki, hipoterapia.

Prowadzone są również usprawniające zajęcia grupowe;  logorytmiczne, sportowe, taneczne.

Ważnym aspektem podejmowanych działań jest nobilitacja społeczna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualna i przeciwdziałanie stygmatyzacji osób z Zespołem Downa. 

Podejmowane są działania mające za cel inegrację społeczną naszego środowiska z innymi grupami społecznymi. Ogranizowane koncerty , obchody Dnia Osób z Zespołem Downa i inne inicjatywy mają służyć tym celom.

Dla dzieci  starszych proponujemy rozwijanie pasji w zespole tańca ludowego ,, Skarbiki", zajęciach klubu sportowego AOS , oraz udział w zajęciach słowno-muzycznych . Wszystkie powyższe aktywności prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów tak , by w atrakcyjny dla młodzieży sposób  sposób rehabilitować, usprawniać, a także integrować. Tym sposobem również zawiązują się przyjaźnie pomiędzy podopiecznymi i pomiędzy rodzinami. Jest to kluczowe dla wzajemnego wieloletniego wsparcia i rozwoju.
 

Więcej o nas

Więcej o nas

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia, którzy jednocześnie są również opiekunami dzieci z niepełnosprawnościami pracują wolontaryjnie na rzecz wszystkich naszych podopiecznych i ich rodzin.  Dla realizacji ważnych celów publicznych pozyskują środki finansowe pisząc, koordynując i rozliczając projekty. W ten sposób zapewniamy dzieciom dostęp do rehabilitacji i pomoc rodzinom. Zazwyczaj prowadzenie takiej działalności wymaga niezbędnego wkładu własnego finansowego. Wszystkie zebrane środki przeznaczamy na dopłaty do rehabilitacji dzieci i prowadzenie grup wsparcia dla rodziców, wypoczynku letniego podopiecznych, a także na doraźną pomoc.

Staramy się by nasza oferta pomocowa i terapeutyczna była bezpłatna dla dzieci i ich rodzin, które i tak żyją w sytuacji kryzysowej.Nie zawsze jest to jednak możliwe, gdyż brakuje nam stałego finansowania. Praca w Stowarzyszeniu przebiega w trudnych warunkach i bez żadnej gwaracji , że w następnym roku będą możliwe dalsze działnia. Pomimo, że jesteśmy już dwadzieścia kilka lat stowarzyszeniem dla dobra społecznego tak dużej grupy, nie mamy własnego lokum, ani stałej pomocy finansowej. Zostaliśmy  zmarginalizowani pomimo, iż zrzeszamy bardzo dobre rodziny pragnące pomagać sobie nawzajem i innym. Pełnimy też ważną misję społeczną uzupełniając w tym obszarze aspekty nieobjęte w wystarczający sposób pomocą Państwa.społeczną uzupełniając w tym obszarze aspekty nieobjęte w wystarczający sposób pomocą Państwa. Uzupełniamy istniejące oferty dla rodzin z osobą niepełnosprawną i staramy się zwiększyć dostępnosć usług dla tych rodzin, by zapewnić im lepsze funkcjonowanie i powrót do ,, normalności". Wiąże się to z wyższą akceptacją dziecka niepełnosprawnego w rodzinie i społeczeństwie.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo lubelskie
 • KRS:0000227024
 • Konto:16 1600 1446 1854 0352 1000 0001
 • Adres:ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 20-950 Lublin
 • WWW:https://ukrytyskarb.com/
 • E-mail:ukryty-skarb@o2.pl
 • Telefon:504 147 870

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespolem Downa ,,Ukryty Skarb"” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespolem Downa ,,Ukryty Skarb"

KRS 0000227024

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00