1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie z Drewnianej
  KRS 0000230321

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

WSPIERAMY INTEGRACJĘ

Jesteśmy organizacją non profit działającą przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Warszawie. Nasze działania finansujemy ze składek członkowskich, darowizn oraz jako organizacja pożytku publicznego z 1% rozliczeń rocznych podatku dochodowego.
Stowarzyszenie powstało w 2005 roku z inicjatywy Pani Wandy Szklarskiej  – dyrektora szkoły w latach 1994 -2004
Pragniemy urzeczywistniać integracje osób z niepełnosprawnościami we wszystkich dziedzinach zycia społecznego, kulturalnego ora zgodnie z możliwościami dzieci i młodzieży, pomagać w realizacji celów, do których dążą
Członkami Stowarzyszenia są nauczyciele, rodzice, opiekunowie uczniów i absolwentów naszej szkoły.

Jak wykorzystamy 1%

Na cele statutowe, a wpłaty na konkretnych podopiecznych (Janek, Vlodi), zostaną zabezpieczone na ich indywidualne potrzeby.

Więcej o nas

Nasze Stowarzyszenie powstało w 2005 roku z inicjatywy byłej Dyrektor Szkoły Pani Wandy Szklarskiej. Od tej daty siedzibą organizacji jest szkoła przy Drewnianej, członkami Rodzice i Nauczyciele związani ze szkołą a głównymi beneficjentami jej Uczniowie.

Stowarzyszenie jest instytucją non profit o statusie organizacji pożytku publicznego i jako takie finansuje swoją działalność ze składek własnych członków, darowizn oraz odpisów 1%.

Zgodnie ze statutem prowadzimy wszechstronne działania na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, wspieramy i propagujemy ideę integracji, a w szczególności:
dofinansowujemy zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy naukowych dostosowanych do specjalnych potrzeb naszych Podopiecznych, procedury medyczne, których pokrycie w całości przekracza możliwości Opiekunów dzieci dofinansowaliśmy m.in.:

 • zakup notebooka dla uczennicy z niepełnosprawnością wzrokowa
 • zakup programu logopedycznego
 • wyjazd uczniów na wycieczki szkolne
 • pobyt na zielonej szkole opiekuna uczennicy niepełnosprawnej wymagającej całodobowej opieki
 • turnusy rehabilitacyjne, zabiegi operacyjne
 • zakup aktywnego wózka inwalidzkiego, ortez
 • specjalistyczne leczenie (terapia MSC)
 • zakup protezy kończyny dolnej
 • współorganizujemy ze szkołą Wiosenny Międzyszkolny Turniej Integracyjny o wieloletniej tradycji, finansujemy zakup materiałów oraz nagród
 • współorganizujemy ze szkołą Olimpiadę „Ja też to potrafię” dla uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia klas starszych, finansujemy zakup nagród
 • organizujemy terapie integracji sensorycznej, logopedyczną, motoryki ręki, rehabilitacji w miarę zgłaszanych przez zainteresowanych potrzeb
 • realizujemy program motywacyjny dla uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia, którzy swoją postawą i staraniami wyróżniają się na tle innych. Każdego roku takie wsparcie otrzymuje grupa naszych uczniów (10 -15 dzieci) podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 • sponsorujemy zakup sprzętu rehabilitacyjnego współużytkowanego ze szkołą – m. in.: 3 rowery trójkołowe, trenażer eliptyczny, stepper, parapion, rowerek magnetyczny
 • organizujemy szkolenia dla placówek województwa mazowieckiego (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, poradnie psychologiczno - pedagogiczne) w szczególności z metod pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, jak organizować pracę w placówce kształcącej dzieci niepełnosprawne
 • zorganizowaliśmy konferencje metodyczne – np.: m.in.: „ Praca z uczniem z zespołem Aspergera w szkole integracyjnej”, „Praca z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo. Jak pokonać trudności w domu i w szkole”
 • nasi członkowie jako paneliści wzięli udział w konferencji WCIES i Ursynowskiego Centrum Integracji adresowanej do dyrektorów i nauczycieli szkół „Dziecko z orzeczeniem w klasie integracyjnej”
 • współorganizowaliśmy konferencję „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej” pod honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawa i Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • dofinansowaliśmy zatrudnienie instruktora-rehabilitanta do prowadzenia zajęć na basenie z uczennicą niepełnosprawną
 • organizujemy spotkania ze znanymi osobami z niepełnosprawnościami, aby „odczarować” możliwość osiągnięcia sukcesu tylko przez ludzi w pełni sprawnych (m.in.: gościem w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych był niepełnosprawny perkusista Vlodi Tafel)
 • zainicjowaliśmy cykliczne spotkania w ramach warsztatów „Kaleka czy COOLawy” Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza (pokazy podczas szkolnego festynu, warsztaty dla uczniów naszej szkoły)
 • organizujemy zbiórki celowe dla naszych podopiecznych – m.in.: „dla Janka” - dla ucznia kl. VII na leczenie, rehabilitację, zakup zaopatrzenia ortopedycznego oraz pomoc w przystosowaniu warunków w domu do niepełnosprawności dziecka
 • udział w konkursach pozaszkolnych (konkurs Fundacji Aktywnej Rehabilitacji – „Mural. Zamalowujemy stereotypy” – zdobycie I i II miejsca przez nasze uczennice)
 • organizujemy pomoc wolontarystyczną dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi
 • poszerzyliśmy naszą działalność i realizujemy projekty, które przyniosą korzyści wszystkim uczniom szkoły – zarówno sprawnym jak i  niepełnosprawnym

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000230321
 • Konto:02 203 0 00 45 1 110 0000 010 7 70 60
 • Adres:00-345 Warszawa, ul. Drewniana 8
 • WWW:drewniana.org
 • E-mail:stowarzyszenie@drewniana.org
 • Telefon:22 827 87 28 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Stowarzyszenie z Drewnianej

  KRS 0000230321

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie z Drewnianej

 • WSPIERAMY INTEGRACJĘ

  Jesteśmy organizacją non profit działającą przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Warszawie. Nasze działania finansujemy ze składek członkowskich, darowizn oraz jako organizacja pożytku publicznego z 1% rozliczeń rocznych podatku dochodowego.
  Stowarzyszenie powstało w 2005 roku z inicjatywy Pani Wandy Szklarskiej  – dyrektora szkoły w latach 1994 -2004
  Pragniemy urzeczywistniać integracje osób z niepełnosprawnościami we wszystkich dziedzinach zycia społecznego, kulturalnego ora zgodnie z możliwościami dzieci i młodzieży, pomagać w realizacji celów, do których dążą
  Członkami Stowarzyszenia są nauczyciele, rodzice, opiekunowie uczniów i absolwentów naszej szkoły.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Na cele statutowe, a wpłaty na konkretnych podopiecznych (Janek, Vlodi), zostaną zabezpieczone na ich indywidualne potrzeby.

 • Więcej o nas

  Nasze Stowarzyszenie powstało w 2005 roku z inicjatywy byłej Dyrektor Szkoły Pani Wandy Szklarskiej. Od tej daty siedzibą organizacji jest szkoła przy Drewnianej, członkami Rodzice i Nauczyciele związani ze szkołą a głównymi beneficjentami jej Uczniowie.

  Stowarzyszenie jest instytucją non profit o statusie organizacji pożytku publicznego i jako takie finansuje swoją działalność ze składek własnych członków, darowizn oraz odpisów 1%.

  Zgodnie ze statutem prowadzimy wszechstronne działania na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, wspieramy i propagujemy ideę integracji, a w szczególności:
  dofinansowujemy zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy naukowych dostosowanych do specjalnych potrzeb naszych Podopiecznych, procedury medyczne, których pokrycie w całości przekracza możliwości Opiekunów dzieci dofinansowaliśmy m.in.:

  • zakup notebooka dla uczennicy z niepełnosprawnością wzrokowa
  • zakup programu logopedycznego
  • wyjazd uczniów na wycieczki szkolne
  • pobyt na zielonej szkole opiekuna uczennicy niepełnosprawnej wymagającej całodobowej opieki
  • turnusy rehabilitacyjne, zabiegi operacyjne
  • zakup aktywnego wózka inwalidzkiego, ortez
  • specjalistyczne leczenie (terapia MSC)
  • zakup protezy kończyny dolnej
  • współorganizujemy ze szkołą Wiosenny Międzyszkolny Turniej Integracyjny o wieloletniej tradycji, finansujemy zakup materiałów oraz nagród
  • współorganizujemy ze szkołą Olimpiadę „Ja też to potrafię” dla uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia klas starszych, finansujemy zakup nagród
  • organizujemy terapie integracji sensorycznej, logopedyczną, motoryki ręki, rehabilitacji w miarę zgłaszanych przez zainteresowanych potrzeb
  • realizujemy program motywacyjny dla uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia, którzy swoją postawą i staraniami wyróżniają się na tle innych. Każdego roku takie wsparcie otrzymuje grupa naszych uczniów (10 -15 dzieci) podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
  • sponsorujemy zakup sprzętu rehabilitacyjnego współużytkowanego ze szkołą – m. in.: 3 rowery trójkołowe, trenażer eliptyczny, stepper, parapion, rowerek magnetyczny
  • organizujemy szkolenia dla placówek województwa mazowieckiego (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, poradnie psychologiczno - pedagogiczne) w szczególności z metod pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, jak organizować pracę w placówce kształcącej dzieci niepełnosprawne
  • zorganizowaliśmy konferencje metodyczne – np.: m.in.: „ Praca z uczniem z zespołem Aspergera w szkole integracyjnej”, „Praca z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo. Jak pokonać trudności w domu i w szkole”
  • nasi członkowie jako paneliści wzięli udział w konferencji WCIES i Ursynowskiego Centrum Integracji adresowanej do dyrektorów i nauczycieli szkół „Dziecko z orzeczeniem w klasie integracyjnej”
  • współorganizowaliśmy konferencję „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej” pod honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawa i Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • dofinansowaliśmy zatrudnienie instruktora-rehabilitanta do prowadzenia zajęć na basenie z uczennicą niepełnosprawną
  • organizujemy spotkania ze znanymi osobami z niepełnosprawnościami, aby „odczarować” możliwość osiągnięcia sukcesu tylko przez ludzi w pełni sprawnych (m.in.: gościem w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych był niepełnosprawny perkusista Vlodi Tafel)
  • zainicjowaliśmy cykliczne spotkania w ramach warsztatów „Kaleka czy COOLawy” Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza (pokazy podczas szkolnego festynu, warsztaty dla uczniów naszej szkoły)
  • organizujemy zbiórki celowe dla naszych podopiecznych – m.in.: „dla Janka” - dla ucznia kl. VII na leczenie, rehabilitację, zakup zaopatrzenia ortopedycznego oraz pomoc w przystosowaniu warunków w domu do niepełnosprawności dziecka
  • udział w konkursach pozaszkolnych (konkurs Fundacji Aktywnej Rehabilitacji – „Mural. Zamalowujemy stereotypy” – zdobycie I i II miejsca przez nasze uczennice)
  • organizujemy pomoc wolontarystyczną dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi
  • poszerzyliśmy naszą działalność i realizujemy projekty, które przyniosą korzyści wszystkim uczniom szkoły – zarówno sprawnym jak i  niepełnosprawnym
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000230321
 • Konto:02 203 0 00 45 1 110 0000 010 7 70 60
 • Adres:00-345 Warszawa, ul. Drewniana 8
 • WWW:drewniana.org
 • E-mail:stowarzyszenie@drewniana.org
 • Telefon:22 827 87 28
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00