1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Internationaler Bund Polska

KRS 0000231494

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Internationaler Bund Polska

KRS 0000231494

Prezent OPP

Twój 1% wspiera projekty na rzecz integracji i aktywizacji

Fundacja Internationaler Bund Polska wspiera i aktywizuje osoby zagrożone wykluczeniem i osoby niepełnosprawne, pomaga i motywuje do działania seniorów, edukuje i buduje mosty między kulturami oraz promuje wolontariat międzynarodowy i lokalny.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1% podatku przeznaczamy na realizację projektów integracyjnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizację osób starszych, rozwój wolontariatu i edukację.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Internationaler Bund Polska (IB Polska) jest organizacją pożytku publicznego działającą od 2004 roku. Prowadzi biura w Krakowie i w Tychach.
Głównymi obszarami działalności fundacji są:

 • pomoc społeczna,
 • wsparcie dla osób niepełnosprawnych,
 • reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych,
 • wsparcie dla osób starszych, promocja wolontariatu i edukacja.

Wierzymy, że każdy człowiek ma prawo rozwijać się w pokoju, samodzielnie planować swoje życie, integrować się w środowisku, przejmować odpowiedzialność za siebie i czynnie uczestniczyć w rozwoju społeczeństwa.

Od 2009 roku prowadzimy Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Tychach. W Centrum pomagamy osobom bezrobotnym wrócić na rynek pracy i nie tylko. Naszych uczestników wspiera psycholog i doradca zawodowy. W ramach CIS realizujemy zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej dla osób z Tychów. Ze wsparcia tej instytucji skorzystało już ponad 350 osób. Zajęcia realizowane są w warsztatach zawodowych: 1) ogólnobudowlanym, 2) krawieckim, 3) ogólno-zawodowym. 

Pełnimy rolę lokalnej organizacji partnerskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Prowadzimy magazyn z żywością dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Tychów. Do końca 2020 roku wydaliśmy ponad 350 ton jedzenia 1400 osobom. W ramach programu organizowaliśmy dla beneficjentów warsztaty kulinarne, dietetyczne, edukacji ekonomicznej i niemarnowania żywności.

Realizujemy projekty mające na celu integrację zawodową młodzieży i dorosłych. Zajmujemy się również podnoszeniem kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w instytucjach rynku pracy i odpowiedzialnych za edukację zawodową, również w szkołach specjalnych. Zorganizowaliśmy kilkanaście projektów zagranicznych praktyk zawodowych dla osób bezrobotnych, absolwentów i uczniów szkół zawodowych (elektryka, mechatronika, pracownicy administracyjni, budownictwo, gastronomia, ogrodnictwo, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi etc.), wymiany m.in. dla doradców zawodowych, instruktorów praktycznej nauki zawodu i nauczycieli zawodu osób niepełnosprawnych, programy Job shadowing. Z oferty praktyk za granicą skorzystało ponad 300 uczniów i 100 nauczycieli. 

Prowadzimy szereg działań wspierających i aktywizujących seniorów. W Tychach koordynujemy dwa kluby seniora. Z naszej oferty skorzystało ponad 500 osób. Zorganizowaliśmy trzy edycje Konkursu Senior z Pasją. Wydaliśmy 9 numerów senioralnego magazynu “Na przekór”. Zrealizowaliśmy w Tychach i powiecie bieruńsko-lędzińskim 20 099 godzin usług opiekuńczych i asystenckich i zaopiekowaliśmy się 132 seniorami. W Krakowie zrealizowaliśmy 1000 godzin usług asystenckich dla Seniorów 85+.

Działamy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Prawie 30 osób niewidomych skorzystało w Tychach i Mikołowie z usług Centrum Mobilności. Centrum prowadziliśmy dzięki finansowaniu niemieckiego stowarzyszenia Aktion Mensch wspierającego projekty dla osób niepełnosprawnych. Prawie 650 osób niepełnosprawnych i ich rodzin otrzymało poradę w Punkcie informacyjnym, który prowadziliśmy w Tychach.

W naszych projektach wolontariatu międzynarodowego wzięło udział prawie 200 wolontariuszy z ponad 30 krajów. Wolontariusze działali na terenie Krakowa i okolic, oraz Tychów. Wysłaliśmy za granicę ponad 30 młodych Polaków by mogli uczyć się języków obcych, poznawać inne kultury i przełamywać stereotypy. Współpracujemy z ponad 80 lokalnymi wolontariuszami w Tyskim Centrum Wolontariatu, które prowadzimy od sierpnia 2020 roku.

Łączymy ludzi z różnych kultur. Zorganizowaliśmy ponad 30 spotkań międzypokoleniowych seniorów z zagranicznymi wolontariuszami. Ponad 40 razy zainicjowaliśmy spotkania przedstawicieli innych kultur z uczniami w szkołach. Prowadziliśmy innowacyjne warsztaty z empatii dla uczniów i nauczycieli w krakowskich szkołach. 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000231494
 • Konto:41 1240 4650 1111 0000 5160 1681
 • Adres:al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków
 • WWW:ib-polska.pl
 • E-mail:IB-Polska-Krakow@ib.de
 • Telefon:12 686 53 80

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Internationaler Bund Polska” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Internationaler Bund Polska

KRS 0000231494

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00