1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

SNRZM w Braniewie

KRS 0000231971

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

SNRZM w Braniewie

KRS 0000231971

Prezent OPP

Zawsze można więcej

Misją Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieży w Braniewie jest realizacja różnorodnych przedsięwzięć, mających na celu wszechstronny rozwój intelektualny, kulturalny, społeczny i ekonomiczny młodzieży poprzez edukowanie, promowanie i wspieranie.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Od paru lat zbieramy 1% na cele szczegółowe, w tym remont kościoła i cerkwi, pomoc charytatywna dla Pani Wiolety Milewskiej. W obecnym roku chcemy realizować działania związane z organizacją szkoleń motorowodnych i żeglarskich, w tym organizacja ogólnopolskich regat, w trzecim tygodniu maja. 1% ogólny przeznaczamy na realizację celów statutowych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży w Braniewie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu poprawę jakości życia młodzieży z powiatu braniewskiego, poprzez stwarzanie równych szans nauki i rozwoju, promowaniu prospołecznych postaw młodzieży i profilaktykę zachowań ryzykownych.

Stowarzyszenie kontynuowało realizację swoich celi określonych w roku 2018. W dalszym ciągu działaliśmy charytatywnie udzielając wsparcia dla Pani Wiolety Milewskiej, osoby niepełnosprawnej na skutek ataku ojca, dla której utworzyliśmy odrębne subkonto i prowadziliśmy akcję informacyjną poprzez stronę stowarzyszenia, pocztę internetową, portale społecznościowe. Dzięki m.in. naszej pomocy Pani Wioleta otrzymała specjalistyczny wózek oraz nowe mieszkanie, co znacznie wpłynęło na jej sytuację życiową. Rehabilitacja Pani Wiolety daje jej realne szanse na powrót do sprawności. Sama zaangażowała się w pomoc bezdomnym zwierzętom. Zbieraliśmy również darowizny na rzecz  Pana Artura Mikicin, który potrzebował leku ratującego życie. Niestety Pan Artur nie zdążył otrzymać dawki leku. W związku z zaistniałą sytuacją podjęto decyzję o organizacji Braniewskiego Dnia Profilaktyki Zdrowotnej. Stowarzyszenie przy współpracy z firmą zewnętrzną oraz Burmistrz Miasta Braniewa przygotowało w Braniewskim Centrum Kultury bezpłatną akcję profilaktyczno-edukacyjna, której ideą była edukacja społeczeństwa w zakresie chorób cywilizacyjnych, takich jak: choroby serca, choroby onkologiczne, czy też udar mózgu. Podczas akcji każdy uczestnik mógł skorzystać z nieodpłatnego: badania EKG, badania poziomu cholesterolu i glukozy we krwi, skonsultowania wyników z lekarzem specjalistą oraz pomiaru BMI i skonsultowania wyników z dietetykiem. Dodatkową atrakcją był otwarty punkt edukacyjny, na którym personel medyczny szkolił uczestników z zakresu samobadania piersi i jąder oraz udzielał porad dotyczących profilaktyki czerniaka. Akcja przyniosła rezultat w formie skierowania paru uczestników na dalsze badania. W następstwie szerokiego zainteresowania społeczności dalszymi badaniami w Zespole Szkol Budowlanych odbyła się konsultacja dermatologiczna. Podobnie jak przy wcześniejszej akcji część osób skierowano na dalsze badania.

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego, kształtując postawy patriotyczne, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz prowadzenie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane było poprzez wpieranie zbiórki 1% na odbudowę spalonego Kościoła św. Antoniego w Braniewie oraz Cerkwi.

Stowarzyszenie brało aktywny udział w życiu naszego miasta oraz powiatu. Członkowie angażowali się w wiele przedsięwzięć o charakterze lokalnym jak również międzynarodowym. Działalność stowarzyszenia oraz ich członków spowodowała wzrost rozpoznawalności SNRZM, co zaowocowało ponownie dużym wpływem darowizn z 1% od podatku dochodowego. Wizerunek stowarzyszenia w społeczności lokalnej jest pozytywny.

Dzięki wieloletniej dobrej współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Braniewie zostaliśmy wyróżnieni podczas inauguracji Roku Kultury i Sportu.

Prowadzone działania
Celem Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie systemu wychowawczego i edukacyjnego szkół w celu wyrównania szans edukacyjnych młodzieży defaworyzowanej
2) profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych a także zachowań ryzykownych
3) aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży
4) pomoc materialna młodzieży defaworyzowanej
5) tworzenie warunków rozwoju kulturalnego, wypoczynku i rekreacji
6) promowanie postaw patriotycznych
7) wspieranie działalności organizacji o tych samych lub podobnych celach statutowych
8) aktywizacja społeczna w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

 

 

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000231971
 • Konto:08 8313 0009 0037 7229 2000 0010
 • Adres:Wiejska 2
 • WWW:http://www.snrzm.iq.pl
 • E-mail:5gz@interia.pl
 • Telefon:606184392

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „SNRZM w Braniewie” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
SNRZM w Braniewie

KRS 0000231971

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00