1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

MIEJSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W CHRZANOWIE

KRS 0000235462

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

MIEJSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W CHRZANOWIE

KRS 0000235462

Prezent OPP

URODZENI BY RATOWAĆ

ORGANIZOWANIE POMOCY ORAZ RATOWANIE OSÓB, KTÓRE ULEGŁY WYPADKOWI LUB SĄ NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA LUB ZDROWIA NA WODACH. UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH PODCZAS POWODZI.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU, ORGANIZACJA SZKOLEŃ I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI RATOWNICZYCH RATOWNIKÓW.

Więcej o nas

Więcej o nas

Miejskie WOPR w Chrzanowie jest specjalistycznym stowarzyszeniem zrzeszonym w Małopolskim Wopr. Terenem działania jest w szczególności obszar Powiatu Chrzanowskiego. Miejskie WOPR opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków.

Celem Miejskiego WOPR jest:

1. Uświadamianie społeczeństwu jak ważna jest pierwsza pomoc.

2. Propagowanie bezpiecznego wypoczynku i rekreacji nad wodą.

3. Promowanie idei WOPR - wodniackiej.

4. Propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu.

Miejskie WOPR realizuje swoje cele poprzez: 
1. organizowanie pomocy oraz ratowania osób, w tym udzielanie pierwszej pomocy medycznej; 
2. współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami 
zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym oraz ochroną cywilną i środowiska wodnego; 
3. udział w operacjach i prowadzenie lub udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów 
na wodach;
4. ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się; 
5. dokonywanie przeglądów kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz występowania 
do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń; 
6. występowanie do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz do organizatorów imprez w dziedzinie kultury fizycznej, rekreacji i sportu z pisemnym lub ustnym wnioskiem o usunięcie stwierdzonych zagrożeń bezpieczeństwa osób, na swoim terenie działania lub o wstrzymanie eksploatacji;
7. wydawanie ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym;
8. wydawanie zaświadczeń bezpieczeństwa kąpielisk, pływalni i parków wodnych;
9. ustalania programów kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego; 
10. organizowania oraz przeprowadzania szkolenia służby ratowniczej; 
11. nadawanie stopni ratowniczych oraz określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji; 
12. krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków;
13. nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania; 
14. egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania; 
15. inicjowanie i podejmowanie prac badawczych w zakresie bezpieczeństwa na wodach;
16. prowadzenie rejestracji i badań technicznych własnych statków ratowniczych;
17. wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi
i zagranicznymi oraz społecznościami międzynarodowymi; 
18. prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej; 
19. świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego; 
20. propagowanie zdrowego i aktywnego modelu spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży;
21. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
22. prowadzenie nauki, edukacji pozaszkolnej, oświaty i wychowania;
23. wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną, rekreację i turystykę;
24. przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej jak: alkoholizm, narkomania poprzez profilaktykę, sport i rekreację;
25. organizowanie imprez, zawodów oraz prowadzenie zajęć nad wodami dla osób niepełnosprawnych;
26. prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach, mających na celu uzyskanie środków na realizację celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych. 
 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000235462
 • Konto:65 2490 0005 0000 4530 6543 1329
 • Adres:UL. MYDLANA 20, 32-500 CHRZANÓW
 • WWW:WWW.MWOPR.PL
 • E-mail:biuro@mwopr.pl
 • Telefon:731530313

Formularze PIT 2023/2024 dla
MIEJSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W CHRZANOWIE

KRS 0000235462

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 17:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00