1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
MIEJSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W CHRZANOWIE
KRS 0000235462

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

URODZENI BY RATOWAĆ

ORGANIZOWANIE POMOCY ORAZ RATOWANIE OSÓB, KTÓRE ULEGŁY WYPADKOWI LUB SĄ NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA LUB ZDROWIA NA WODACH. UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH PODCZAS POWODZI.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU, ORGANIZACJA SZKOLEŃ I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI RATOWNICZYCH RATOWNIKÓW.

Więcej o nas

Więcej o nas

Miejskie WOPR w Chrzanowie jest specjalistycznym stowarzyszeniem zrzeszonym w Małopolskim Wopr. Terenem działania jest w szczególności obszar Powiatu Chrzanowskiego. Miejskie WOPR opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków.

Celem Miejskiego WOPR jest:

1. Uświadamianie społeczeństwu jak ważna jest pierwsza pomoc.

2. Propagowanie bezpiecznego wypoczynku i rekreacji nad wodą.

3. Promowanie idei WOPR - wodniackiej.

4. Propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu.

Miejskie WOPR realizuje swoje cele poprzez: 
1. organizowanie pomocy oraz ratowania osób, w tym udzielanie pierwszej pomocy medycznej; 
2. współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami 
zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym oraz ochroną cywilną i środowiska wodnego; 
3. udział w operacjach i prowadzenie lub udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów 
na wodach;
4. ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się; 
5. dokonywanie przeglądów kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz występowania 
do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń; 
6. występowanie do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz do organizatorów imprez w dziedzinie kultury fizycznej, rekreacji i sportu z pisemnym lub ustnym wnioskiem o usunięcie stwierdzonych zagrożeń bezpieczeństwa osób, na swoim terenie działania lub o wstrzymanie eksploatacji;
7. wydawanie ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym;
8. wydawanie zaświadczeń bezpieczeństwa kąpielisk, pływalni i parków wodnych;
9. ustalania programów kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego; 
10. organizowania oraz przeprowadzania szkolenia służby ratowniczej; 
11. nadawanie stopni ratowniczych oraz określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji; 
12. krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków;
13. nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania; 
14. egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania; 
15. inicjowanie i podejmowanie prac badawczych w zakresie bezpieczeństwa na wodach;
16. prowadzenie rejestracji i badań technicznych własnych statków ratowniczych;
17. wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi
i zagranicznymi oraz społecznościami międzynarodowymi; 
18. prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej; 
19. świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego; 
20. propagowanie zdrowego i aktywnego modelu spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży;
21. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
22. prowadzenie nauki, edukacji pozaszkolnej, oświaty i wychowania;
23. wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną, rekreację i turystykę;
24. przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej jak: alkoholizm, narkomania poprzez profilaktykę, sport i rekreację;
25. organizowanie imprez, zawodów oraz prowadzenie zajęć nad wodami dla osób niepełnosprawnych;
26. prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach, mających na celu uzyskanie środków na realizację celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych. 
 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000235462
 • Konto:65 2490 0005 0000 4530 6543 1329
 • Adres:UL. MYDLANA 20, 32-500 CHRZANÓW
 • WWW:WWW.MWOPR.PL
 • E-mail:biuro@mwopr.pl
 • Telefon:731530313Formularze PIT 2021/2022 dla
MIEJSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W CHRZANOWIE

KRS 0000235462

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

MIEJSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W CHRZANOWIE

 • URODZENI BY RATOWAĆ

  ORGANIZOWANIE POMOCY ORAZ RATOWANIE OSÓB, KTÓRE ULEGŁY WYPADKOWI LUB SĄ NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA LUB ZDROWIA NA WODACH. UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH PODCZAS POWODZI.

 • Jak wykorzystamy 1%

  ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU, ORGANIZACJA SZKOLEŃ I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI RATOWNICZYCH RATOWNIKÓW.

 • Więcej o nas

  Miejskie WOPR w Chrzanowie jest specjalistycznym stowarzyszeniem zrzeszonym w Małopolskim Wopr. Terenem działania jest w szczególności obszar Powiatu Chrzanowskiego. Miejskie WOPR opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków.

  Celem Miejskiego WOPR jest:

  1. Uświadamianie społeczeństwu jak ważna jest pierwsza pomoc.

  2. Propagowanie bezpiecznego wypoczynku i rekreacji nad wodą.

  3. Promowanie idei WOPR - wodniackiej.

  4. Propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu.

  Miejskie WOPR realizuje swoje cele poprzez: 
  1. organizowanie pomocy oraz ratowania osób, w tym udzielanie pierwszej pomocy medycznej; 
  2. współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami 
  zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym oraz ochroną cywilną i środowiska wodnego; 
  3. udział w operacjach i prowadzenie lub udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów 
  na wodach;
  4. ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się; 
  5. dokonywanie przeglądów kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz występowania 
  do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń; 
  6. występowanie do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz do organizatorów imprez w dziedzinie kultury fizycznej, rekreacji i sportu z pisemnym lub ustnym wnioskiem o usunięcie stwierdzonych zagrożeń bezpieczeństwa osób, na swoim terenie działania lub o wstrzymanie eksploatacji;
  7. wydawanie ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym;
  8. wydawanie zaświadczeń bezpieczeństwa kąpielisk, pływalni i parków wodnych;
  9. ustalania programów kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego; 
  10. organizowania oraz przeprowadzania szkolenia służby ratowniczej; 
  11. nadawanie stopni ratowniczych oraz określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji; 
  12. krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków;
  13. nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania; 
  14. egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania; 
  15. inicjowanie i podejmowanie prac badawczych w zakresie bezpieczeństwa na wodach;
  16. prowadzenie rejestracji i badań technicznych własnych statków ratowniczych;
  17. wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi
  i zagranicznymi oraz społecznościami międzynarodowymi; 
  18. prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej; 
  19. świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego; 
  20. propagowanie zdrowego i aktywnego modelu spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży;
  21. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
  22. prowadzenie nauki, edukacji pozaszkolnej, oświaty i wychowania;
  23. wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną, rekreację i turystykę;
  24. przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej jak: alkoholizm, narkomania poprzez profilaktykę, sport i rekreację;
  25. organizowanie imprez, zawodów oraz prowadzenie zajęć nad wodami dla osób niepełnosprawnych;
  26. prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach, mających na celu uzyskanie środków na realizację celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych. 
   

 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000235462
 • Konto:65 2490 0005 0000 4530 6543 1329
 • Adres:UL. MYDLANA 20, 32-500 CHRZANÓW
 • WWW:WWW.MWOPR.PL
 • E-mail:biuro@mwopr.pl
 • Telefon:731530313
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00