• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Nowy Horyzont
  KRS 0000236005

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Podaruj 1% Siebie na rzecz osób pokrzywdzonych

Stowarzyszenie od wielu lat systematycznie zajmuje się pomocą na rzecz osób pokrzywdzonych, stale poszukując nowych form realizacji oraz źródeł finansowania programów i działań statutowych.

Jak wykorzystamy 1%

Środki przeznaczamy na wkład własny do realizowanych grantów lub na bezpośrednią pomoc pokrzywdzonym.

Więcej o nas

Poradnictwo prawne, w tym szczególnie w zakresie sporządzania dokumentacji procesowej, mediacji, rzecznictwa interesów obywateli przed organami administracji publicznej i organami wymiaru sprawiedliwości,
b) organizacja szkoleń, kursów, prelekcji tematycznych, seminariów i konferencji,
c) poradnictwo psychologiczne,
d) działanie na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w tym przeciwdziałanie przemocy, pokojowego rozwiązywania konfliktów, zapobiegania i zwalczania patologii i demoralizacji w środowisku lokalnym,
e) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji, dyskryminacji i kryzysom,
f) aktywizacja grup obywateli, rodzin oraz działania na rzecz wyrównywania szans, dialogu społecznego, poprawy warunków i jakości życia, ochrony zdrowia,
g) ochrona praw człowieka i obywatela,
h) pomoc rodzinom i osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, działanie na rzecz zmniejszania dysproporcji różnych grup i jednostek,
i) organizowanie i prowadzenie lokalnych (w tym osiedlowych i podwórkowych) placówek, świetlic terapeutycznych, ognisk i klubów sportowych, ośrodków mediacyjnych, warsztatów terapeutycznych.


  • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
  • Obszar działania:województwo podkarpackie
  • KRS:0000236005
  • Konto:86 9176 1019 2002 0016 5448 0001
  • Adres:ul. Leszczyńskiego 3, 35-061 Rzeszów
  • WWW:nowyhoryzont.eu
  • E-mail:nowy-horyzont@wp.pl
  • Telefon:605 289 682, 17 858 1033  • Formularze PIT 2017/2018 dla
   Stowarzyszenie Nowy Horyzont

   KRS 0000236005

  PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
  Rozliczenie
  na zasadach ogólnych
  Rozliczenie 
  na zasadach ogólnych
  Dochody
  kapitałowe

  Dochody rozliczane
  ryczałtowo

  Dochody podstawowe:
  z pracy, z prac zleconych
  oraz inne podstawowe.
  PIT wybierany przez 82%
  podatników.

  Dochody z działalności
  gospodarczej, dochody
  małoletnich dzieci,
  dochody z zagranicy
  oraz inne dochody
  rozliczane na zasadach
  ogólnych.

   

  Dochody z giełdy
  papierów wartościowych
  udziałów w spółkach
  z o.o., Spółek Akcyjnych
  i podobne.

  Tylko dla tych, którzy zgłosili
  chęć rozliczenia ryczałtowego:
  dochody z wynajmu
  i prowadzenia działalaności
  gospodarczej.
  PIT-39 PIT-36L

  Pobierz załączniki:

  PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

  Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

  lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

  Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

   

   Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
  rozliczana liniowo

  Wyłącznie dla osób, które
  sprzedają nieruchomość
  zakupioną w ciągu
  5 ostatnich lat.

  Dla osób prowadzących
  jednoosobową działalność
  gospodarczą, które wybrały
  opodatkowanie liniowe 19%

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
  Rozlicz dowolne przychody -
  obsługujemy wszystkie druki PIT
  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego
  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
  Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika