1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

WSS OGNIWO

KRS 0000236687

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

WSS OGNIWO

KRS 0000236687

Prezent OPP

Pomagamy potrzebującym w miarę swoich sił.

W zakresie działalności non-profit Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna OGNIWO koncentruje swoją uwagę na osobach bezrobotnych.
W ramach CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ naszymi celami są:
- zatrudnianie i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
- poradnictwo i wsparcie psychologiczne osób zagrożonych zwolnieniem z pracy
- zapobieganie zjawiskom wykluczenia społecznego osób trudno zatrudnianych

Przedmiotem działalności gospodarczej WSS OGNIWO jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, przy czym działalność ta nie jest nastawiona na zysk.
OGNIWO wykazuje aktywność w sferze gospodarczej - poprzez świadczenie usług oraz w sferze Organizacji Pożytku Publicznego - poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej „Na zdrowie”.
Obie te sfery doskonale się uzupełniają, gdyż kontakt z bezrobotnymi w ramach CIS może owocować zatrudnieniem tych osób.

Od trzech lat szczególnie absorbuje nas promocja zdrowia i zdrowego trybu życia – w ramach naszego Centrum Integracji Społecznej „Na zdrowie” i organizowanego przez nas Parku Śródmiejskiego zwanego także Parkiem Pamięci, przeznaczonego dla rekreacji mieszkańców Kędzierzyna-Koźla

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia – w ramach naszego Centrum Integracji Społecznej „Na zdrowie” i organizowanego przez nas Parku Śródmiejskiego zwanego także Parkiem Pamięci, przeznaczonego dla rekreacji mieszkańców Kędzierzyna-Koźla.

Więcej o nas

Więcej o nas

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna OGNIWO

Spółdzielnia Socjalna OGNIWO istnieje od 2005 roku i realizuje dwa główne cele statutowe:

1. Działalność pożytku publicznego w zakresie:

a) aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej – to w ramach utworzonego przez naszą spółdzielnię Centrum Integracji Społecznej „Na zdrowie” (wcześniej CIS Pasieka),

b) promocji zdrowia i zdrowego trybu życia – to w ramach CIS „Na zdrowie” i organizowanego przez nas Parku Śródmiejskiego, przeznaczonego dla rekreacji mieszkańców Kędzierzyna-Koźla,

c) działań na rzecz ochrony zasobów przyrody w regionie Kędzierzyna-Koźla, poprawy bazy pokarmowej owadów zapylających i opieki nad drobnymi zwierzętami – to w ramach prowadzonego Parku, współpracy z miejscowym Kołem Pszczelarzy oraz z gabinetem weterynaryjnym.

Założenia i cele Centrum Integracji Społecznej "Na zdrowie"

    Głównym założeniem CIS jest podejmowanie działań w celu umożliwienia uczestnikom przywracania umiejętności funkcjonowania w różnych rolach społecznych i zawodowych poprzez realizację:

Reintegracji zawodowej - polegającej na przywracaniu lub nabywaniu przez uczestników zdolności do nabywania pracy i świadczenia jej na rynku, jak również organizowania i pobudzania zatrudnienia wspieranego polegającego na współpracy z pracodawcami i instytucjami funkcjonującymi w obszarze rynku pracy lub udzielaniu wsparcia uczestnikom w podejmowaniu przez nich działalności gospodarczej;

Reintegracji społecznej - polegającej na realizacji zadań w tym także o charakterze samopomocowym, mających na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum umiejętności udziału w życiu społeczności lokalnej i pełnieniem ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania.

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej  „Na zdrowie” mają do swojej dyspozycji lokal w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Kościelnej 2.

Park Śródmiejski zwany też Parkiem Pamięci.

Jest to nasza najnowsza inicjatywa, mająca na celu utworzenie w centrum Kędzierzyna-Koźla miejsca wypoczynku i rekreacji naszych mieszkańców, a szczególnie młodzieży.

W styczniu 2019 roku podpisaliśmy z Urzędem Gminy umowę dzierżawy na 10 lat nieużytków w centrum miasta w celu utworzenia parku.

Prace agrotechniczne związane z utworzeniem parku na użyczonym terenie będą bazowały na pracy woluntarystycznej, a część środków finansowych będzie pochodziła z pozyskanych przez nas odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej

w oparciu o osobistą pracę członków, w celu zawodowej i społecznej integracji.

W tym zakresie Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna OGNIWO świadczy różnorodne usługi dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. W ostatnim czasie dominują tu usługi typu utrzymanie terenów zielonych, a szczególnie pomoc działkowcom w ich pracach ogrodowych.

 W prowadzenie Spółdzielni zaangażowani są także wolontariusze. Wystarczy nadmienić, że prezes spółdzielni,  który aktualnie jednoosobowo zajmuje się zarządzaniem i wszystkimi sprawami administracyjno-biurowymi, od początku istnienia spółdzielni OGNIWO nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia.

Spółdzielnia OGNIWO jest pierwszą spółdzielnią socjalną powstałą w województwie opolskim i jedną z nielicznych spółdzielni socjalnych posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego i to od momentu jej powstania.

WSS OGNIWO została zarejestrowana 22 czerwca 2005 roku pod nr KRS 0000236687.

 Prosimy o przekazanie 1% podatku przez https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000236687/

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych https://www.iwop.pl/


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo opolskie
 • KRS:0000236687
 • Konto:08 1060 0076 0000 3260 0161 9190
 • Adres:47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Matejki 29/1
 • WWW:www.ogniwo.org.pl
 • E-mail:jozklos@wp.pl
 • Telefon:601894729

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „WSS OGNIWO” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
WSS OGNIWO

KRS 0000236687

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00