1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie MKS "GKS 1962 Jastrzębie"
KRS 0000236893

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Wspieramy jastrzębski futbol

Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
Działalność odpłatna pozytku publicznego to:
- organizowanie sportu w dyscyplinie piłka nożna dla różnych grup wiekowych
- organizowanie klubu kibica
- organizowanie imprez o charakterze integracyjnym i rekreacyjnym
- działalność wydawnicza
- organizowanie warsztatów, szkoleń, prelekcji, których celem jest promocja sportu i krzewienie kultury fizycznej.

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego to:
- organizowanie sportu w dyscyplinie piłka nożna dla różnych grup wiekowych
- organizowanie klubu kibica
- organizowanie imprez o charakterze integracyjnym i rekreacyjnym
- działalność wydawnicza
- organizowanie warsztatów, szkolen, prelekcji, których celem jest promocja sportu i krzewienie kultury fizycznej
- organizowanei imprez o charakterze turystycznym.

Przychód z działalności odpłatnej pożytku pyblicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publlicznego.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Przekazany 1% podatku będzie wykorzystywany na realizację celów statutowych stowarzyszenia, które obejmują upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocję, rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportowego jastrzębskiej piłki nożnej wraz ze stworzeniem odpowiednich warunków do uprawiania tego sportu, a także popularyzację nazwy, barw oraz kibisów GKS-u Jastrzębie oraz angażowanie kibiców i sympatyków piłki nożnej w życie sportowe, społeczne i kulturalne.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie MKS "GKS 1962 Jastrzębie". Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miasto Jastrzębie-Zdrój. Stowarzyszenie współpracuje z Polskimi Związkami Sportowymi. Ze statutu Stowarzyszenia wynika, iż może ono powoływać inne podmioty, yakie jak fundacje, spółki itd. i w związku z tym jest ono jedynym właścicielem klubu piłkarskiego - GKS-u Jastrzębie, posiadającego status spółki akcyjnej i biorącego obecnie udział w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi, czyli na drugim szczeblu rozgrywek piłkarskich w Polsce oraz, co za tym idzie, podmiotów podlegających pod w/w klub, czyli między innymi Akademii Piłkarskiej GKS-u Jastrzębie czy Fundacji Familia.

Cele:
Celem działalności Stowarzyszenia jest upowrzechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportowego jastrzębskiej piłki nożnej wraz ze stworzeniem odpowiednich warunków do uprawiania tego sportu. Popularyzacja nazwy, barw oraz kibiców GKS-u Jastrzębie, angażowanie kibiców i sympatyków piłki nożnej w życie sportowe, społeczne i kulturalne. Celem Stowarzyszenia jest działalność charytatywna. Celem Stowarzyszenia jest działalność w sferze turystyki i krajoznawstwa.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1. Zrzeszanie członków chcących wspierać działaność Stowarzyszenia.
2. Promowanie sportu jakim jest piłka nożna wśród zrzeszonych członków jak i w społeczeństwie.
3. Dokonywanie odczytów, prelekcji oraz prowadzenie działalności szkoleniowej i naukowej w tej dyscyplinie sportu.
4. Organizowanie zawodów lokalnych, krajowych, jak i międzynarodowych.
5. Współprację z prasą lokalną, ogólnopolską, jak i innymi mediami.
6. Pomoc i wspieranie osób uczęszczających do szkół, uczelni, na kursy podnoszące kwalifikacje, a także organizowanie wypoczynku i rozrywki.
7. Współpraca z władzami miasta oraz środowiskiem biznesowym.
8. Zdobywanie środków finansowych oraz materialnych dla celów działania Stowarzyszenia.
9. Organizowanie spotkań kibiców i sympatyków piłki nożnej.
10. Ukształtowanie postaw młodego człowieka mając na celu rozwijanie pozytywnych wartości społecznych, a także pomoc osobom niepełnosprawnym.
11. Organizowanie imprez turystycznych.

Stowarzyszrenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

Działalność odpłatna pożytku publicznego to:
- organizowanie sportu w dyscyplinie piłka nożna dla różnych grup wiekowych,
- organizowanie klubu kibica,
- organizowanie imprez o charakterze integracyjnym i rekreacyjnym,
- działalność wydawnicza,
- organizowanie warsztatów, szkoleń, prelekcji, których celem jest promocja sportu i krzewienie kultury fizycznej,
- organizowanie imprez o charakterze turystycznym.

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego to:
- organizowanie sportu w dyscyplinie piłka nożna dla różnych grup wiekowych,
- organizowanie klubu kibica,
- organizowanie imprez o charakterze integracyjnym i rekreacyjnym,
- działalność wydawnicza,
- organizowanie warsztatów, szkoleń, prelekcji, których celem jest promocja sportu i krzewiewnie kultury fizycznej,
- organizowanie imprez o charakterze turystycznym.

Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego. Prowadzenie przez Stowarzyszenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i odpłatnej działalności pożytku publicznego jest rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 


 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000236893
 • Konto:58 1090 2011 0000 0001 3314 2907
 • Adres:ul. Pomorska 50/1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 • WWW:https://www.gksjastrzebie.com/
 • E-mail:biuro@gksjastrzebie.com
 • Telefon:32 732 72 05logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie MKS "GKS 1962 Jastrzębie"

 • Wspieramy jastrzębski futbol

  Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
  Działalność odpłatna pozytku publicznego to:
  - organizowanie sportu w dyscyplinie piłka nożna dla różnych grup wiekowych
  - organizowanie klubu kibica
  - organizowanie imprez o charakterze integracyjnym i rekreacyjnym
  - działalność wydawnicza
  - organizowanie warsztatów, szkoleń, prelekcji, których celem jest promocja sportu i krzewienie kultury fizycznej.

  Działalność nieodpłatna pożytku publicznego to:
  - organizowanie sportu w dyscyplinie piłka nożna dla różnych grup wiekowych
  - organizowanie klubu kibica
  - organizowanie imprez o charakterze integracyjnym i rekreacyjnym
  - działalność wydawnicza
  - organizowanie warsztatów, szkolen, prelekcji, których celem jest promocja sportu i krzewienie kultury fizycznej
  - organizowanei imprez o charakterze turystycznym.

  Przychód z działalności odpłatnej pożytku pyblicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publlicznego.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Przekazany 1% podatku będzie wykorzystywany na realizację celów statutowych stowarzyszenia, które obejmują upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocję, rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportowego jastrzębskiej piłki nożnej wraz ze stworzeniem odpowiednich warunków do uprawiania tego sportu, a także popularyzację nazwy, barw oraz kibisów GKS-u Jastrzębie oraz angażowanie kibiców i sympatyków piłki nożnej w życie sportowe, społeczne i kulturalne.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie MKS "GKS 1962 Jastrzębie". Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miasto Jastrzębie-Zdrój. Stowarzyszenie współpracuje z Polskimi Związkami Sportowymi. Ze statutu Stowarzyszenia wynika, iż może ono powoływać inne podmioty, yakie jak fundacje, spółki itd. i w związku z tym jest ono jedynym właścicielem klubu piłkarskiego - GKS-u Jastrzębie, posiadającego status spółki akcyjnej i biorącego obecnie udział w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi, czyli na drugim szczeblu rozgrywek piłkarskich w Polsce oraz, co za tym idzie, podmiotów podlegających pod w/w klub, czyli między innymi Akademii Piłkarskiej GKS-u Jastrzębie czy Fundacji Familia.

  Cele:
  Celem działalności Stowarzyszenia jest upowrzechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportowego jastrzębskiej piłki nożnej wraz ze stworzeniem odpowiednich warunków do uprawiania tego sportu. Popularyzacja nazwy, barw oraz kibiców GKS-u Jastrzębie, angażowanie kibiców i sympatyków piłki nożnej w życie sportowe, społeczne i kulturalne. Celem Stowarzyszenia jest działalność charytatywna. Celem Stowarzyszenia jest działalność w sferze turystyki i krajoznawstwa.
  Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:
  1. Zrzeszanie członków chcących wspierać działaność Stowarzyszenia.
  2. Promowanie sportu jakim jest piłka nożna wśród zrzeszonych członków jak i w społeczeństwie.
  3. Dokonywanie odczytów, prelekcji oraz prowadzenie działalności szkoleniowej i naukowej w tej dyscyplinie sportu.
  4. Organizowanie zawodów lokalnych, krajowych, jak i międzynarodowych.
  5. Współprację z prasą lokalną, ogólnopolską, jak i innymi mediami.
  6. Pomoc i wspieranie osób uczęszczających do szkół, uczelni, na kursy podnoszące kwalifikacje, a także organizowanie wypoczynku i rozrywki.
  7. Współpraca z władzami miasta oraz środowiskiem biznesowym.
  8. Zdobywanie środków finansowych oraz materialnych dla celów działania Stowarzyszenia.
  9. Organizowanie spotkań kibiców i sympatyków piłki nożnej.
  10. Ukształtowanie postaw młodego człowieka mając na celu rozwijanie pozytywnych wartości społecznych, a także pomoc osobom niepełnosprawnym.
  11. Organizowanie imprez turystycznych.

  Stowarzyszrenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

  Działalność odpłatna pożytku publicznego to:
  - organizowanie sportu w dyscyplinie piłka nożna dla różnych grup wiekowych,
  - organizowanie klubu kibica,
  - organizowanie imprez o charakterze integracyjnym i rekreacyjnym,
  - działalność wydawnicza,
  - organizowanie warsztatów, szkoleń, prelekcji, których celem jest promocja sportu i krzewienie kultury fizycznej,
  - organizowanie imprez o charakterze turystycznym.

  Działalność nieodpłatna pożytku publicznego to:
  - organizowanie sportu w dyscyplinie piłka nożna dla różnych grup wiekowych,
  - organizowanie klubu kibica,
  - organizowanie imprez o charakterze integracyjnym i rekreacyjnym,
  - działalność wydawnicza,
  - organizowanie warsztatów, szkoleń, prelekcji, których celem jest promocja sportu i krzewiewnie kultury fizycznej,
  - organizowanie imprez o charakterze turystycznym.

  Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego. Prowadzenie przez Stowarzyszenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i odpłatnej działalności pożytku publicznego jest rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 


   

 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000236893
 • Konto:58 1090 2011 0000 0001 3314 2907
 • Adres:ul. Pomorska 50/1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 • WWW:https://www.gksjastrzebie.com/
 • E-mail:biuro@gksjastrzebie.com
 • Telefon:32 732 72 05
  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00