1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Ośrodek Adopcyjny
KRS 0000237828

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Adopcja szansą na posiadanie rodziny

Jesteśmy organizacją pozarządową, która z wielkim oddaniem pracuje na rzecz osieroconego dziecka, dziecka pozbawionego wartościowego środowiska rodzinnego. Szkolimy i przygotowujemy kandydatów na rodziców adopcyjnych, przeprowadzamy procedury adopcyjne, dzięki którym wolne prawnie dzieci z rodzin zastępczych, domów dziecka, dzieci porzucone przez swoich biologicznych rodziców - odnajdują bezpieczne, pełne miłości rodziny adopcyjne. Po zakończeniu procedur sądowych, przez wiele lat jeszcze, utrzymujemy z nimi kontakt służąc pomocą w przypadku pojawiających się trudności czy kryzysów w rodzinie. Nasza działalność jest częściowo finansowana przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Są to środki niewystarczające. Tylko dzięki darczyńcom możemy w pełni realizować swoje zadania statutowe.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Tradycją naszego Ośrodka jest coroczna organizacja spotkań rodzinnych. Zapraszamy wówczas wszystkie rodziny adopcyjne wraz z dziećmi ( od 2001 roku ). Jest to ogromna pomoc dla rodzin,które dzielą się swoimi radościami i trudnościami z pracownikami Ośrodka. Dzięki tym imprezom „adopcyjne-wyjątkowe” dzieci mają możliwość utwierdzania się, że w tej „wielkiej rodzinie” wychowuje się wiele dzieciaków, łatwiej też jest im  pogodzić się ze swoją przeszłością i nową tożsamością. Widzimy jak dzieci rosną i rozwijają się w szczęśliwych rodzinach. Jest to masowa impreza, na której organizację nie dostajemy żadnych funduszy. Możemy ją zorganizować jedynie za środki dodatkowe, które zapewnić nam mogą osoby z wielkim sercem.

Każdą podarowaną złotówkę przeznaczymy na dobro dzieci.

Więcej o nas

Więcej o nas

Priorytetową potrzebą wskazującą na celowość wykonania zadania publicznego jakim jest prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego jest stworzenie każdemu dziecku pozbawionemu właściwej opieki rodzicielskiej możliwości rozwoju w najbardziej dla niego korzystnym środowisku - rodzinie adopcyjnej. Nieustannie rosnąca liczba dzieci potrzebujących wartościowych, kochających rodzin powoduje konieczność przygotowania i kwalifikowania kompetentnych i umiejętnych wychowawczo rodzin adopcyjnych. Zaspokojenie tej potrzeby pozwoli na wyrównanie dysproporcji w jakości życia dzieci, stworzenia warunków do integracji społecznej osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ważną potrzebą zawartą w katalogu celowości prowadzenia Ośrodka Adopcyjnego w odpowiedzi na pogłębiający się problem małżeństw, które borykają się z brakiem naturalnego potomstwa – jest tworzenie środowiska rodziców adopcyjnych, co finalnie wpływa na zaspokojenie ich potrzeby rodzicielstwa.

Kolejną grupą potrzeb we wskazanym zakresie jest prowadzenie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, pedagogicznego i prawnego) oraz wsparcia adresowanego do kandydatów i rodziców adopcyjnych, dzieci a także matek biologicznych, które decydują się na zrzeczenie praw rodzicielskich. Ponadto konieczność wykonania zadania wynika z ogromnej potrzeby wzmacniania kompetencji rodziców, którzy decydują się na przysposobienie dzieci: przewlekle chorych, z objawami FAS, z zaburzeniami emocjonalnymi, sprawiającymi trudności wychowawcze i z zaburzeniami zachowania.

Dzieci wychowujące się w rodzinach adopcyjnych, na różnych etapach swojego rozwoju, szczególnie okresie adolescencji, ujawniają specyficzne potrzeby wynikające z problemów akceptacji własnej tożsamości. W tym celu Ośrodek realizuje ideę stałej współpracy, wsparcia oraz podtrzymania kontaktu z funkcjonującymi już rodzinami adopcyjnymi. Sprzyja to wychowywaniu dziecka w jawności adopcji oraz akceptacji własnej historii rodzinnej i tożsamości, minimalizując w ten sposób ewentualne problemy emocjonalne dziecka mogące ujawniać się również w późniejszym okresie jego życia.

Odbiorcy zadania:

Kandydaci do przysposobienia dziecka – w tym małżeństwa lub osoby samotne, niepozostające w związku małżeńskim.

Kandydaci to grupa osób oczekująca na szkolenie, w trakcie szkolenia, zakwalifikowani do adopcji jak i kandydaci będący w kontakcie z dzieckiem. W tej grupie osób są również kandydaci do przysposobienia dziecka, którzy wychowują już dziecko w adopcji, w tym celu przeszli wcześniej szkolenie przygotowujące ich do przysposobienia, dodatkowo posiadają doświadczenia w rodzicielstwie adopcyjnym. Ich dążeniem jest adopcja kolejnego dziecka.

Dzieci pozbawione możliwości wychowywania się w rodzinach biologicznych, z uregulowaną sytuacją prawną, zgłaszane do tut. Ośrodka przez Organizatorów Rodzinnej i Instytucjonalnej Pieczy właściwych ze względu na miejsce pobytu dziecka. W przypadkach braku pozyskania kandydatów na rodziców adopcyjnych dla zgłaszanych dzieci, przekazywanie właściwej dokumentacji dzieci do Wojewódzkiego Banku Danych i zgodnie z obowiązującą procedurą do Centralnego Banku Danych. Współpraca z WBD i z CBD to również analiza przesyłanej dokumentacji dzieci z terenu całej Polski w celu poszukiwania dla nich kandydatów na rodziców adopcyjnych z zasobów tut. Ośrodka. 

Uczestnicy poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego oraz działalności diagnostyczno – konsultacyjnej to kandydaci do przysposobienia dziecka oraz funkcjonujące już rodziny adopcyjne, zgłaszający potrzebę udzielenia im pomocy w tej właśnie formie. W ten sposób pośrednio lub bezpośrednio udzielona zostanie również pomoc ich dzieciom.

Inną grupą objętą pomocą Ośrodka to matki biologiczne dzieci zostawionych w szpitalach po urodzeniu. Informację o nich uzyskujemy poprzez współpracę z Organizatorami Pieczy Zastępczej, z pracownikami socjalnymi szpitali, z kuratorami sądowymi, jak również drogą bezpośrednią w formie korespondencji mailowej. To osoby pochodzące ze środowisk zmarginalizowanych społecznie, niewydolnych życiowo bądź wychowawczo.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo pomorskie
 • KRS:0000237828
 • Konto:14 1240 1271 1111 0010 0787 1310
 • Adres:Gdańsk, 80-283, ul.Myśliwskie Wzgórze 18/2
 • WWW:dlarodziny.org
 • E-mail:fundacjadlarodziny@gmail.com
 • Telefon:585110375

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2020/2021 dla
Ośrodek Adopcyjny

KRS 0000237828

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Ośrodek Adopcyjny

 • Adopcja szansą na posiadanie rodziny

  Jesteśmy organizacją pozarządową, która z wielkim oddaniem pracuje na rzecz osieroconego dziecka, dziecka pozbawionego wartościowego środowiska rodzinnego. Szkolimy i przygotowujemy kandydatów na rodziców adopcyjnych, przeprowadzamy procedury adopcyjne, dzięki którym wolne prawnie dzieci z rodzin zastępczych, domów dziecka, dzieci porzucone przez swoich biologicznych rodziców - odnajdują bezpieczne, pełne miłości rodziny adopcyjne. Po zakończeniu procedur sądowych, przez wiele lat jeszcze, utrzymujemy z nimi kontakt służąc pomocą w przypadku pojawiających się trudności czy kryzysów w rodzinie. Nasza działalność jest częściowo finansowana przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Są to środki niewystarczające. Tylko dzięki darczyńcom możemy w pełni realizować swoje zadania statutowe.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Tradycją naszego Ośrodka jest coroczna organizacja spotkań rodzinnych. Zapraszamy wówczas wszystkie rodziny adopcyjne wraz z dziećmi ( od 2001 roku ). Jest to ogromna pomoc dla rodzin,które dzielą się swoimi radościami i trudnościami z pracownikami Ośrodka. Dzięki tym imprezom „adopcyjne-wyjątkowe” dzieci mają możliwość utwierdzania się, że w tej „wielkiej rodzinie” wychowuje się wiele dzieciaków, łatwiej też jest im  pogodzić się ze swoją przeszłością i nową tożsamością. Widzimy jak dzieci rosną i rozwijają się w szczęśliwych rodzinach. Jest to masowa impreza, na której organizację nie dostajemy żadnych funduszy. Możemy ją zorganizować jedynie za środki dodatkowe, które zapewnić nam mogą osoby z wielkim sercem.

  Każdą podarowaną złotówkę przeznaczymy na dobro dzieci.

 • Więcej o nas

  Priorytetową potrzebą wskazującą na celowość wykonania zadania publicznego jakim jest prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego jest stworzenie każdemu dziecku pozbawionemu właściwej opieki rodzicielskiej możliwości rozwoju w najbardziej dla niego korzystnym środowisku - rodzinie adopcyjnej. Nieustannie rosnąca liczba dzieci potrzebujących wartościowych, kochających rodzin powoduje konieczność przygotowania i kwalifikowania kompetentnych i umiejętnych wychowawczo rodzin adopcyjnych. Zaspokojenie tej potrzeby pozwoli na wyrównanie dysproporcji w jakości życia dzieci, stworzenia warunków do integracji społecznej osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Ważną potrzebą zawartą w katalogu celowości prowadzenia Ośrodka Adopcyjnego w odpowiedzi na pogłębiający się problem małżeństw, które borykają się z brakiem naturalnego potomstwa – jest tworzenie środowiska rodziców adopcyjnych, co finalnie wpływa na zaspokojenie ich potrzeby rodzicielstwa.

  Kolejną grupą potrzeb we wskazanym zakresie jest prowadzenie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, pedagogicznego i prawnego) oraz wsparcia adresowanego do kandydatów i rodziców adopcyjnych, dzieci a także matek biologicznych, które decydują się na zrzeczenie praw rodzicielskich. Ponadto konieczność wykonania zadania wynika z ogromnej potrzeby wzmacniania kompetencji rodziców, którzy decydują się na przysposobienie dzieci: przewlekle chorych, z objawami FAS, z zaburzeniami emocjonalnymi, sprawiającymi trudności wychowawcze i z zaburzeniami zachowania.

  Dzieci wychowujące się w rodzinach adopcyjnych, na różnych etapach swojego rozwoju, szczególnie okresie adolescencji, ujawniają specyficzne potrzeby wynikające z problemów akceptacji własnej tożsamości. W tym celu Ośrodek realizuje ideę stałej współpracy, wsparcia oraz podtrzymania kontaktu z funkcjonującymi już rodzinami adopcyjnymi. Sprzyja to wychowywaniu dziecka w jawności adopcji oraz akceptacji własnej historii rodzinnej i tożsamości, minimalizując w ten sposób ewentualne problemy emocjonalne dziecka mogące ujawniać się również w późniejszym okresie jego życia.

  Odbiorcy zadania:

  Kandydaci do przysposobienia dziecka – w tym małżeństwa lub osoby samotne, niepozostające w związku małżeńskim.

  Kandydaci to grupa osób oczekująca na szkolenie, w trakcie szkolenia, zakwalifikowani do adopcji jak i kandydaci będący w kontakcie z dzieckiem. W tej grupie osób są również kandydaci do przysposobienia dziecka, którzy wychowują już dziecko w adopcji, w tym celu przeszli wcześniej szkolenie przygotowujące ich do przysposobienia, dodatkowo posiadają doświadczenia w rodzicielstwie adopcyjnym. Ich dążeniem jest adopcja kolejnego dziecka.

  Dzieci pozbawione możliwości wychowywania się w rodzinach biologicznych, z uregulowaną sytuacją prawną, zgłaszane do tut. Ośrodka przez Organizatorów Rodzinnej i Instytucjonalnej Pieczy właściwych ze względu na miejsce pobytu dziecka. W przypadkach braku pozyskania kandydatów na rodziców adopcyjnych dla zgłaszanych dzieci, przekazywanie właściwej dokumentacji dzieci do Wojewódzkiego Banku Danych i zgodnie z obowiązującą procedurą do Centralnego Banku Danych. Współpraca z WBD i z CBD to również analiza przesyłanej dokumentacji dzieci z terenu całej Polski w celu poszukiwania dla nich kandydatów na rodziców adopcyjnych z zasobów tut. Ośrodka. 

  Uczestnicy poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego oraz działalności diagnostyczno – konsultacyjnej to kandydaci do przysposobienia dziecka oraz funkcjonujące już rodziny adopcyjne, zgłaszający potrzebę udzielenia im pomocy w tej właśnie formie. W ten sposób pośrednio lub bezpośrednio udzielona zostanie również pomoc ich dzieciom.

  Inną grupą objętą pomocą Ośrodka to matki biologiczne dzieci zostawionych w szpitalach po urodzeniu. Informację o nich uzyskujemy poprzez współpracę z Organizatorami Pieczy Zastępczej, z pracownikami socjalnymi szpitali, z kuratorami sądowymi, jak również drogą bezpośrednią w formie korespondencji mailowej. To osoby pochodzące ze środowisk zmarginalizowanych społecznie, niewydolnych życiowo bądź wychowawczo.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo pomorskie
 • KRS:0000237828
 • Konto:14 1240 1271 1111 0010 0787 1310
 • Adres:Gdańsk, 80-283, ul.Myśliwskie Wzgórze 18/2
 • WWW:dlarodziny.org
 • E-mail:fundacjadlarodziny@gmail.com
 • Telefon:585110375
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00