• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000238243

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Fundację powołano w celu:
1. Popularyzacji, upowszechniania, organizacji i rozwoju jeździectwa jako:
- metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i dorosłych,
- formy korzystnego oddziaływania psycho- i socjoterapeutycznego oraz pedagogicznego,
- formy podnoszenia i polepszania ogólnej sprawności fizycznej,
- formy rekreacji i wypełniania czasu wolnego,
- formy rywalizacji sportowej,
2. Rozwoju sportu jeździeckiego dzieci, młodzieży, dorosłych, a w tym osób niepełnosprawnych oraz przygotowania i udziału w zawodach krajowych i międzynarodowych.
3. Inicjowania tworzenia i rozwijania integracyjnych ośrodków jeździeckich.
4. Gromadzenia i tworzenia środków na rzecz jeździectwa.
5. Inicjowania, rozwijania i organizowania rekreacji i turystyki krajowej i zagranicznej.
6. Promocji i ochrony zdrowia.
7. Integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób i grup zagrożonych wykluczeniem.
8. Udzielania pomocy w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osobom chorym, starszym, uzależnionym oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów.
9. Prowadzenia działań integracyjnych w zakresie kultury, edukacji , rekreacji i sportu.
10. Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
11. Promocji i organizacji wolontariatu.
12. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
13. Unifikacji , szkolenia i doskonalenia umiejętności zawodowych z zakresu usług związanych z końmi i jeździectwem.
14. Prowadzenia działalności naukowej i badawczej związanej z końmi i jeździectwem.
15. Wymiany doświadczeń i korzystanie z dorobku organizacji zagranicznych.
16. Przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywaniu szans.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000238243

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika