1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

FUNDACJA RADOSNE DZIECIŃSTWO

KRS 0000238786

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

FUNDACJA RADOSNE DZIECIŃSTWO

KRS 0000238786

Prezent OPP

NIESIEMY POMOC DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM UMYSŁOWO

Fundacja „Radosne Dzieciństwo” powstała w kilka miesięcy po śmierci Grażyny Piechockiej-Kranc w celu kontynuowania dzieła naszej Patronki, to jest niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie dla wyrównywania ich szans życiowych, czynienia ich dzieciństwa radosnym, a także - w miarę sił i środków - wspomaganie dzieci chorych na nowotwór .

Działalność Fundacji jest skierowana do wszystkich, którym nie jest im obojętny los chorych dzieci i którzy przez ofiarowanie pomocy finansowej lub rzeczowej pomogą im, już na starcie doświadczonym bezmiarem nieszczęścia ciężkich chorób, odnaleźć prawdziwe znaczenie słów "radość dzieciństwa".

Rada Fundacji, składająca się z osób zawodowo i merytorycznie przygotowanych do pomocy dzieciom niepełnosprawnym (pedagodzy i wychowawcy dzieci niepełnosprawnych), czuwa nad tym, aby pozyskiwane środki finansowe i rzeczowe trafiały bezpośrednio do najbardziej potrzebujących dzieci.

Fundacją kieruje Zarząd, który z uwagi na swe życiowe doświadczenie jest wyczulony na potrzeby osób chorych, a zarazem ze względu na swe wykształcenie i uczciwość, daje gwarancje właściwej realizacji celów Fundacji.

Podstawą działalności Fundacji są przymioty charakteryzujące naszą Patronkę - uczciwość i profesjonalizm. Działalność Fundacji oparta jest o szeroko rozumiany wolontariat. Fundacja może prowadzić również działalność gospodarczą na cele statutowe, pozwalającą pozyskiwać środki finansowe, które przeznaczone zostają natychmiast dla naszych podopiecznych.

Satysfakcją dziecięcych uśmiechów pragniemy podzielić się z tymi, którzy już nam pomogli oraz z tymi, którzy będą z nami w przyszłości. Za każda nawet najmniejszą pomoc jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Tym, których pomoc jest szczególnie doniosła, Rada Fundacji nadaje godło "Radosne Dzieciństwo" oraz honorowy tytuł "Przyjaciela Fundacji".

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej dla niepełnosprawnych umysłowo lub chorych na nowotwór;
 • dążenie do likwidacji barier i utrudnień we wszelkich aspektach życia codziennego niepełnosprawnych umysłowo;
 • organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych;
 • organizowanie i wspieranie wszelkich form rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych umysłowo lub chorych na nowotwór;
 • kształtowanie świadomości społecznej na temat stwarzania równych szans życiowych dzieci niepełnosprawnych;
 • współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi w budowaniu podstaw prawidłowego procesu integracji dzieci niepełnosprawnych umysłowo ze społeczeństwem;
 • dofinansowywanie wyjazdów dzieci na kolonie i obozy, leczenia w kraju i za granicą;
 • finansowanie leków dla dzieci chorych na nowotwór;
 • dofinansowywanie imprez charytatywnych;
 • nadawanie godła "RADOSNE DZIECIŃSTWO" oraz tytułu honorowego „Przyjaciela Fundacji” dla osób najbardziej zasłużonych w wspieraniu działalność Fundacji.
Więcej o nas

Więcej o nas

Misja:
Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i chorym.

Prowadzone działania:
1. Wspieranie szkoły dla niepełnosprawnych dzieci. Fundacja Grażyny Piechockiej - Kranc "Radosne Dzieciństwo" od lat ściśle współpracuje z Zespołem Szkół Nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy przy ul. Jesionowej. To miejsce, gdzie pracowała ś.p. patronka Fundacji, Pani Grażyna Kranc.  Nasze wsparcie polega głównie na uczestniczeniu w życiu szkoły poprzez niesienie pomocy materialnej i realizowanie takich przedsięwzięć jak finansowanie np. sali doświadczania świata, zakup sprzętu medycznego, pomocy dydaktycznych, remontu i doposażenie sali do zajęć terapii sensorycznej.  

2. Organizacja imprez i festynów dla dzieci. Fundacja Grażyny Piechockiej - Kranc "Radosne Dzieciństwo" przy współudziale ZS Nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy oragnizuje imprezy artystyczne, wiele z nich odbywa się cyklicznie co roku. Najważniejsze z nich to: Dzień Pluszowego Misia, Wigilia na terenie placówki ZS30 z udziałem władz miasta z udziałem całej społeczności szkolnej (dzieci, rodzice, kadra pedagogiczna), Turniej Bowlingowy na terenie Bowling Center (Hala Łuczniczka), Wiosna na Sportowo, Dzień Dziecka itp. Fundacja organizuje również zbiórki publiczne (zgłoszane każdorazowo do Ministerstwa)z których dochód przeznaczony jest np. na hipoterapię lub na wyjazdy dzieci do ośrodków letniskowych. To ogromne wsparcie dla rodzin tych dzieci bo dla wielu z nich to jedyna forma wakacji,   Do tej pory odbyły się takie imprezy (zbiórki) jak: Kucharze Dzieciom na Wyspie Młyńskiej, coroczne bale charytatywne w Hotelu Brda (karnawał), kwestowanie do puszek przy kasach w marketach jak i na jarmarku bożonarodzeniowym przy ul. Mostowej w Bydgoszczy. 

3. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie oraz chorym na nowotwory (pomoc rzeczowa, finansowa - jednostkowe interwencje). Fundacja Grażyny Piechockiej - Kranc "Radosne Dzieciństwo"od lat stara się nieść pomoc dzieciom, które ze względu na swoją niepełnosprawność intelektualną, ruchową wymagają specjalistycznego leczenia, rehabilitacji  itp. Przez wszystkie lata wstecz udało nam się wspomóc leczenie wielu podopiecznych. Sfinansowaliśmy turnusy rehabilitacyjne, hipoterapię, dogoterapię, terapię muzyką, terapię sensoryczną a nawet delfinoterapię. W chwili obecnej pod stałą opieką Fundacji jest mały Aleksander, który urodził się z Zespołem Downa i z bardzo poważną wadą serca, rodzice do dziś nieustannie rehabilitują synka, potrzebna jest także terapia żywieniowa. Kilka dni temu wsparliśmy finansowo małą Emilkę, która cierpi na zespół Retta, nasza cegiełka finansowa umożliwi kontynuację leczenie metodą dr Masgutowej. Fundacja starała się również nie pozostawać obojętna rodzinom z bardzo złą sytuacją materialną, w której wychowują się dzieci z orzeczniem o niepełnsprawności. Przekazywaliśmy zebrane datki na zakup leków, okularów korekcyjnych, wózka inwalidzkiego dostosowanego do indywidualnych potrzeb.  Tego typu działania które dają niezmierną radość i wdzięczność - głównie ze strony rodziców i opiekunów dzieci - utwierdza nas w przekonaniu, że nasz wysiłek włożony w realizację celów Fundacji dla jakich powstała - musi trwać nadal. 

Akcje jednorazowe mają na celu pomoc dzieciom poprzez organizację dla nich imprez masowych, które z jednej strony przynoszą im radość, a z drugiej pozwalają na kontakt i integrację z różnymi środowiskami. Pomoc jednorazowa świadczona jest również indywidualnie lub dla mniejszych grup dzieci poprzez doraźne wsparcie środkami finansowymi dla realizacji celów służących ich rehabilitacji. Często akcje jednorazowe są wynikiem nagłych potrzeb, którym Fundacja stara się sprostać poprzez gromadzone na te zadania środki finansowe.

Do tej pory pomocą indywidualną (poprzez darowizny lub dofinansowanie) objęliśmy grupę kilkudziesięciu dzieci, które wymagały pomocy finansowej na rehabilitację, terapię behawioralną, dogoterapię, hipoterapię a nawet delfinoterapię. Nasze środki pozwoliły na zakup sprzętu do rehabilitacji dla najbardziej potrzebujących, mogliśmy pomóc w zakupie leków, okularów czy butów korekcyjnych.

Działalność Fundacji charakteryzuje dwutorowość: z jednej strony organizujemy jednorazowe wydarzenia, z drugiej ofiarujemy niepełnosprawnym dzieciom stałą, systematyczną pomoc. Wychodzimy dzięki temu naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych. Wspomagamy ich rehabilitację, która, choć nieraz bardzo trudna i bolesna, jest niezbędna dla osiągnięcia celu, jakim jest samodzielność w dorosłym życiu. Jednocześnie przywracamy dzieciom uśmiech organizując wycieczki i okolicznościowe imprezy.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo kujawsko-pomorskie
 • KRS:0000238786
 • Konto:87 1140 2017 0000 4402 0466 7111
 • Adres:85-021 BYDGOSZCZ, UL. GDAŃSKA 62
 • WWW:www.radosnedziecinstwo.pl
 • E-mail:radosne.dziecinstwo@wp.pl
 • Telefon:504323748

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „FUNDACJA RADOSNE DZIECIŃSTWO” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
FUNDACJA RADOSNE DZIECIŃSTWO

KRS 0000238786

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00