1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki
KRS 0000239066

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy w różnych formach osobom niepełnosprawnym w tym ludziom cierpiącym na padaczkę i ich rodzinom we wszystkich sprawach życia publicznego w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałaniu ich dyskryminacji, przestrzeganie wobec nich praw człowieka, inicjowanie i organizowanie samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapewnienia im opieki i ochrony prawnej.

Stowarzyszenie podejmuje szereg działań z zakresu rehabilitacji zawodowo-społecznej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym. Prowadzimy Ośrodek Wsparcia Społecznego, Agencję zatrudnienia, Warsztat Terapii Zajęciowej, jak i organizujemy zajęcia terapeutyczno - rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych (wiele metod wykorzystywanych w pracy to zajęcia warsztatowe).
Realizowane przez Stowarzyszenie projekty finansowane były ze środków publicznych w ramach organizowanych konkursów na zadania zlecone realizowane przez Urząd Miasta Ozorkowa, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Wojewódzkiego w Łodzi, Starostwo Powiatowe, PFRON jak również finansowane były ze źródeł prywatnych- różnego typu fundacji oferujących konkursy grantowe.

Stowarzyszenie w 2011 roku realizowało m.in.:

1. Projekt drugiej edycji "Szkoły ruchu- terapii przez sztukę i ruch" dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zadanie okazało się wspaniałą przygodą nie tylko teatralną i sprawnościową, ale przede wszystkim poprawiło jakość życia wśród uczestników Projektu. Pokonana została nieśmiałość w zespole, wzmocnione koleżeństwo oraz społeczna odpowiedzialność. Projekt współfinansowany był ze środków PFRON będących w dyspozycji Zarządu Powiatu Zgierskiego.
2. Wsparcie społeczne dla osób chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną- projekt współfinansowany był przez Wojewodę Łódzkiego. Projekt wykorzystał dramatoterapię jako formę terapii, integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez działania artystyczne. Jego realizacja zapewniła kompleksowe i profesjonalne wsparcie specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych, dzięki któremu zwiększyli oni swoje kompetencje społeczne, rozwinęli umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z ich harmonijnym funkcjonowaniem społecznym.
3. "Pomoc świąteczna" projekt współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego, którego celem było udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym znajdującym się w trudniej sytuacji ekonomicznej i bytowej poprzez organizację spotkania opłatkowego oraz przygotowanie paczek żywnościowych dla 50 najbardziej potrzebujących niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka Wsparcia Społecznego.
Stowarzyszenie jest również organizatorem imprez integracyjnych o charakterze masowym integrujących środowisko osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym naszego Powiatu (corocznie organizujemy we współpracy z Urzędem Miasta Ozorkowa Piknik Integracyjny oraz we współpracy ze Starostą Zgierskim i Marszałkiem Województwa Łódzkiego - Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych).

OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
Na podstawie zezwolenia Marszałka Województwa Łódzkiego PZI.5010.52013.AW wydanego Decyzją NR 5/2013 z dnia 13 maja 2013 roku Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki z siedzibą w Ozorkowie (95-035 Ozorków, ul. Sikorskiego 30/62) w terminie od dnia 13 maja 2013 r. do 31 marca 2014 r. w wyniku przeprowadzenia zbiórek publicznych na terenie województwa łódzkiego do puszki kwestarskiej (zbiórki datków niezależnych) oraz do puszki kwestarskiej (zbiórki ze sprzedaży przedmiotów) uzyskało łączną kwotę 663,83 zł. Dochód w całości został przeznaczony na doposażenie pracowni plastycznej, przez zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia terapeutycznych zajęć plastycznych obejmujących m. in. malarstwo, małe formy rzeźbiarskie, papieroplastykę oraz metaloplastykę, doposażenie pracowni multimedialnej w ramach której prowadzone są zajęcia komputerowe dla osób cierpieć na padaczkę.

Formularze PIT 2019/2020 dla

KRS 0000239066

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki

 • Więcej o nas

  Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy w różnych formach osobom niepełnosprawnym w tym ludziom cierpiącym na padaczkę i ich rodzinom we wszystkich sprawach życia publicznego w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałaniu ich dyskryminacji, przestrzeganie wobec nich praw człowieka, inicjowanie i organizowanie samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapewnienia im opieki i ochrony prawnej.

  Stowarzyszenie podejmuje szereg działań z zakresu rehabilitacji zawodowo-społecznej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym. Prowadzimy Ośrodek Wsparcia Społecznego, Agencję zatrudnienia, Warsztat Terapii Zajęciowej, jak i organizujemy zajęcia terapeutyczno - rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych (wiele metod wykorzystywanych w pracy to zajęcia warsztatowe).
  Realizowane przez Stowarzyszenie projekty finansowane były ze środków publicznych w ramach organizowanych konkursów na zadania zlecone realizowane przez Urząd Miasta Ozorkowa, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Wojewódzkiego w Łodzi, Starostwo Powiatowe, PFRON jak również finansowane były ze źródeł prywatnych- różnego typu fundacji oferujących konkursy grantowe.

  Stowarzyszenie w 2011 roku realizowało m.in.:

  1. Projekt drugiej edycji "Szkoły ruchu- terapii przez sztukę i ruch" dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zadanie okazało się wspaniałą przygodą nie tylko teatralną i sprawnościową, ale przede wszystkim poprawiło jakość życia wśród uczestników Projektu. Pokonana została nieśmiałość w zespole, wzmocnione koleżeństwo oraz społeczna odpowiedzialność. Projekt współfinansowany był ze środków PFRON będących w dyspozycji Zarządu Powiatu Zgierskiego.
  2. Wsparcie społeczne dla osób chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną- projekt współfinansowany był przez Wojewodę Łódzkiego. Projekt wykorzystał dramatoterapię jako formę terapii, integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez działania artystyczne. Jego realizacja zapewniła kompleksowe i profesjonalne wsparcie specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych, dzięki któremu zwiększyli oni swoje kompetencje społeczne, rozwinęli umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z ich harmonijnym funkcjonowaniem społecznym.
  3. "Pomoc świąteczna" projekt współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego, którego celem było udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym znajdującym się w trudniej sytuacji ekonomicznej i bytowej poprzez organizację spotkania opłatkowego oraz przygotowanie paczek żywnościowych dla 50 najbardziej potrzebujących niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka Wsparcia Społecznego.
  Stowarzyszenie jest również organizatorem imprez integracyjnych o charakterze masowym integrujących środowisko osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym naszego Powiatu (corocznie organizujemy we współpracy z Urzędem Miasta Ozorkowa Piknik Integracyjny oraz we współpracy ze Starostą Zgierskim i Marszałkiem Województwa Łódzkiego - Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych).

  OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
  Na podstawie zezwolenia Marszałka Województwa Łódzkiego PZI.5010.52013.AW wydanego Decyzją NR 5/2013 z dnia 13 maja 2013 roku Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki z siedzibą w Ozorkowie (95-035 Ozorków, ul. Sikorskiego 30/62) w terminie od dnia 13 maja 2013 r. do 31 marca 2014 r. w wyniku przeprowadzenia zbiórek publicznych na terenie województwa łódzkiego do puszki kwestarskiej (zbiórki datków niezależnych) oraz do puszki kwestarskiej (zbiórki ze sprzedaży przedmiotów) uzyskało łączną kwotę 663,83 zł. Dochód w całości został przeznaczony na doposażenie pracowni plastycznej, przez zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia terapeutycznych zajęć plastycznych obejmujących m. in. malarstwo, małe formy rzeźbiarskie, papieroplastykę oraz metaloplastykę, doposażenie pracowni multimedialnej w ramach której prowadzone są zajęcia komputerowe dla osób cierpieć na padaczkę.
 • KRS:0000239066
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00