1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
SFS
KRS 0000239089

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Edukacja nie dla wszystkich lecz dla każdego.

Realizujemy programy:

 • stypendialne,
 • pomocowe,
 • społeczne,
 • wsparcia dla wydarzeń artystycznych
 • wsparcia dla wydarzeń edukacyjnych,
 • dla współpracujących z nami placówek.
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Prowadzimy akcje informacyjne namawiające do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji zajmującymi się edukacją i wychowaniem

Organizując w 2010 roku 1 Piknik Absolwentów otwierający program wspomagania edukacji, czyli Festiwal Na Rzecz Edukacji, ze zdumieniem odkryliśmy, że niewiele osób a zwłaszcza instytucji dotuje edukację. Wszyscy podkreślają wagę problemu, ale żeby wyłożyć określoną kwotę, to już nie. Ewentualnych darczyńców namawialiśmy do przekazywania symbolicznych 100 zł. Po głębszym zbadaniu sprawy okazało się, że to samo dotyczy nauki. W większości tzw. środowisk lepiej widziane jest dotowanie strefy zdrowia, ochrony zwierząt. Dzieciom i mlodzieży zagubionym w labiryntach edukacji niewielu chce pomagać.

Apele o wspieranie edukacji wysyłają przez nas (w formie nagrania filmowego) niżej wymienione osoby i ich środowiska:
Danuta Błażejczyk, Ewelina Flinta, Katarzyna Groniec, Majka Jeżowska, członkowie zespołu KOMBII, Andrzej Krzywy z zespołem, Piotr Machalica, kabaret OT.TO, Sidney Polak, Stanisław Soyka, Andrzej Supron, Paweł Urbański, firma WARBUD, Anna Wyszkoni, Łukasz Zagrobelny.

Nasze tegoroczne programy dotacyjne, m.in:

PROGRAMY STYPENDIALNE

 •  Stypendium dla humansisty,
 •  Stypendium dla uczestników warsztatów artystycznych: teatralnych, filmowych, plastycznych,
 •  Popularyzacja twórczości poetyckiej Krzysztofa Marii Sieniawskiego,
 •  Stypendium dla artystki plastyczki Moniki Misztal,
 •  Stypendia dla .................

PROGRAMY POMOCOWE

 •  Na rzecz poszkodowanych w wypadkach, powodziach, pożarach.
 •  Darowizny na osoby dotknięte bankructwem.
 •  Dla ofiar perzemocy.
 • Na realizacje imprez charytatywnych w plenerze, w Wiosce Odkrywania Talentów.

PROGRAMY SPOŁECZNE

 •  Projekt lokalnej społeczności Warkocz Pilicy (Białej Góry, Kępy Niemojewskiej i Krzemienia).
 • Projekt lokalnej społeczności Doliny rzeki Rawki.

NA PROGRAMY PLACÓWEK, Z KTÓRYMI FUNDUSZ MA PODPISANĄ WSPÓŁPRACĘ

 • na rzecz 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego,
 •  na rzecz Wioski OdkrywaniaTalentów w Puszczy Bolimowskiej.

Zgodnie z zawartymi umowami, wpłacone dotacje celowe w 100% przekazywane są na konto beneficjenta.  

Informacje o naszych staraniach o dotacje w formie przekazania 1% znajdują się na niżej wymienionych stronach i portalach:

 • www.fundusz-stypendialny.pl
 • www.warszawskieforumoswiatowe.pl
 • www.oswiataniepubliczna.pl
 • www.akademia-kultury.edu.pl
 • www.retoryka.pl
 • www.21slo.edu.pl
 • www.babielato.pl
Więcej o nas

Więcej o nas

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 Społeczny Fundusz Stypendialny zrealizował szereg działań wynikających ze statutowych zadań.

 1. Realizujemy stałą współpracę z pierwszym w Polsce humanistycznym liceum - 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jerzego Grotowskiego i wspieramy finansowo prowadzony eksperyment edukacyjny w nauczaniu humanistyki i tzw. edukacji dla twórczości. Zgodnie z darowiznami celowymi wpłacanymi na nasze konto przez środowisko społeczne tej placówki, dofinansowujemy:
 1. naukę języków obcych umożliwiając zmniejszenie uczniów w grupach i podział ich wg stopnia zaawansowania,
 2. prowadzenie wyrównawczych zajęć z języka angielskiego - pomoc uczniom mającym trudności językowe,
 3. fundusz stypendialny dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2015
 4. organizowanie edukacji pozalekcyjnej w formie wyjazdowych obozów naukowych,  
 5. organizowanie edukacji pozalekcyjnej w formie międzyszkolnych kół zainteresowań.
 1. Kontynuowaliśmy współpracę z gospodarstwem agroturystycznym Zaścianek Babie Lato przy tworzeniu programu Wioski Odkrywania Talentów. Wioska uzyskała certyfikat „Miejsce Odkrywania Talentów” Ośrodka Rozwoju Edukacji przy MEN. Formy teatralne przygotowywane są z dziećmi i młodzieżą w ciągu 2-3 godzin metodą komedii dell’arte. Grupę dzielimy na aktorów, muzyków i scenografów. Niemal z każdą grupą dzieci i młodzieży realizujemy programy estradowe: śpiew, recytacje czy kocia muzyka. Plenery plastyczne dotyczą dziedzin: malarstwo, rysunek, ceramika, garncarstwo. Po zajęciach organizowane są wystawy poplenerowe. Zajęcia sportowe nie są tylko typowymi zawodami. Sprawdzane są predyspozycje kinestetyczne w połączeniu z odkrywaniem inteligencji wielorakiej. Programy łączą ruch z muzyką (nie tylko taniec), koordynację pracy ciała ze wzrokiem, słuchem; indywidualne działania jak i zespołowe (piłka nożna, koszykówka czy quidditch) ale także sztafety czy formy survivalowe w puszczy. Przy naszym gospodarstwie przebiegają cztery szlaki: kajakowy po rzece Rawce, konny, rowerowy i pieszy. Zajęcia prowadzą odpowiednio: nauczyciele, instruktorzy, aktorzy, muzycy, plastycy, twórcy regionalni, sportowcy, ratownicy. Uczestnicy wypełniają indeksy oraz dostają dyplomy za udział czy zwycięstwo. Rodzicom, nauczycielom czy opiekunom przekazujemy informacje o uczniach wyróżniających się i ich predyspozycjach twórczych, sportowych. 
 1. Kontynuujemy współpracę z niepubliczną placówką oświatową Akademia Sztuki i Kultury. Dofinansowaliśmy wzbogacanie dotychczasowej strony www na wortal internetowy www.akademia-kultury.edu.pl.
 2. Wspomagamy program promocji edukacji retorycznej w Polsce. Sfinansowaliśmy (2008) powstanie nowego serwisu internetowego www.retoryka.pl , który sukcesywnie rozbudowujemy, aby uzyskał właściwości strony interaktywnej, gdzie zamieszczamy prace specjalistów i informacje o edukacji retorycznej w Polsce. Kolejny raz wydaliśmy 100 egz. skryptu Ortofonia (ćwiczenia warsztatowe z oddychania, rezonansu, dykcyjne i artykulacyjne) i bezpłatnie przekazujemy go uczniom i nauczycielom.
 3. Kontynuujemy współpracę z Warszawskim Forum Oświatowym, które realizuje debaty na temat oświaty i wychowania. Wypracowane tam uwagi moderują politykę oświatową władz Warszawy. Założoną przez nas w 2006 roku portal internetowy www.warszawskieforumoswiatowe.pl finansujemy i stale aktualizujemy.
 4. Założony przez nas portal internetowy www.oswiataniepubliczna.pl, który powstał z inspiracji Klubu Dyrektorów Szkół Niepublicznych Warszawy, promuje oświatę niepubliczną. Sukcesywnie uzupełniamy bazę wszystkich placówek niepublicznych w Polsce (obecnie wpisanych jest około 9500 placówek – przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych oraz kształcenia ustawicznego). Zamieszczane aktualności informują o działaniach programowych środowisk oświaty niepublicznej i organizacji pozarządowych. Strona zawiera również publikacje o oświacie niepublicznej.
 5. Założyliśmy i prowadzimy na Facebooku profil „Oświata niepubliczna w Warszawie” https://www.facebook.com/pages/O%C5%9Bwiata-niepubliczna-w-Warszawie/715437671821350
 6. Założyliśmy na Facebooku specjalny profil „Oświata niezależna” (https://www.facebook.com/pages/O%C5%9Bwiata-niezale%C5%BCna/651524611591011), który i prowadzimy.
 7. Co roku (od 2004) wydajemy opracowywany przez nas ścienny szkolny kalendarz. Uwzględnia on roczny rytm pracy szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego. Ich forma, tzw. planer, umożliwia użytkownikom nanoszenie terminów zajęć, sprawdzianów itp. Kalendarze przekazujemy bezpłatnie uczniom i dyrektorom szkół.
 8. Współpracujemy ze społecznością Warkocz Pilicy. Pomagamy prowadzenie profesjonalnej kampanii promocyjno – informacyjnej całego regionu. Głównym celem społecznej inicjatywy jest stworzenie, na bazie naturalnych, społecznych i historycznych zasobów Doliny Pilicy w rejonie Białobrzegów, Grójca i Warki, Markowego Produktu Turystycznego pod nazwą „Warkocz Pilicy”. Wspomagamy np.: Piknik historyczno-kulturalny Vivat Pułaski, który rozpoczyna Parada Pułaskiego od rynku do Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Propagowanie Nocy Muzeów – Muzeum Kazimierz Pułaskiego w Warce. Społeczność szczególnie aktywna jest w propagowaniu przyrody i kultury regionu organizując spływy kajakowe, obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży a także wyprawy seniorów.
 9. Od 2014 roku współpracujemy z Fundacją Pomoc Pogorzelcom. Pomaga ona znaleźć rodziny, które dotknęła ta tragedia. Zbieramy wpłaty celowe 1% na pomoc. Na stronach społecznościowych zamieszczamy informację o pogorzelcach i zachęcamy do pomocy im. Dokumentowane są potrzeby rodzin pogorzelców. Pozwala to na zakup rzeczy codziennego użytku w tym także szkolne wyposażenie dzieci. Zwłaszcza zaspakajają część zakup materiałów na odbudowę domu i gospodarstwa. Kupowane są materiały budowlane oraz wyposażenia. W tym roku pomogliśmy kwotą 8246,70 zł rodzinom z Miłkowic i Sulejówka.
 10. Od lutego 2008 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. W związku z tym prowadziliśmy kampanię uzyskania dotacji w ramach programu 1% dla OPP. Współpracowaliśmy w tym zakresie m.in. ze Stowarzyszeniem Sztuka-Edukacja-Promocja, 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jerzego Grotowskiego, Akademią Sztuki i Kultury, Warszawskim Forum Oświatowym, Agencją Artystyczną Dziesięciu Muz, Klubem Dyrektorów Szkół Niepublicznych i Fundacją pomocy pogorzelcom. Za rok 2018 uzyskaliśmy w 2019 roku darowizny od 220 podatników w wysokości 13524,86 zł. Zebrane fundusze przeznaczyliśmy na realizację programów fundacji i zgodnie z dyspozycjami celowymi darczyńców. 

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000239089
 • Konto:24 1750 0012 0000 0000 3604 5647
 • Adres:ul. Landwarowska 8
 • WWW:www.fundusz-stypendialny.pl
 • E-mail:biuro@fundusz-stypendialny.pl
 • Telefon:48602672875

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2020/2021 dla
SFS

KRS 0000239089

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

SFS

 • Edukacja nie dla wszystkich lecz dla każdego.

  Realizujemy programy:

  • stypendialne,
  • pomocowe,
  • społeczne,
  • wsparcia dla wydarzeń artystycznych
  • wsparcia dla wydarzeń edukacyjnych,
  • dla współpracujących z nami placówek.
 • Jak wykorzystamy 1%

  Prowadzimy akcje informacyjne namawiające do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji zajmującymi się edukacją i wychowaniem

  Organizując w 2010 roku 1 Piknik Absolwentów otwierający program wspomagania edukacji, czyli Festiwal Na Rzecz Edukacji, ze zdumieniem odkryliśmy, że niewiele osób a zwłaszcza instytucji dotuje edukację. Wszyscy podkreślają wagę problemu, ale żeby wyłożyć określoną kwotę, to już nie. Ewentualnych darczyńców namawialiśmy do przekazywania symbolicznych 100 zł. Po głębszym zbadaniu sprawy okazało się, że to samo dotyczy nauki. W większości tzw. środowisk lepiej widziane jest dotowanie strefy zdrowia, ochrony zwierząt. Dzieciom i mlodzieży zagubionym w labiryntach edukacji niewielu chce pomagać.

  Apele o wspieranie edukacji wysyłają przez nas (w formie nagrania filmowego) niżej wymienione osoby i ich środowiska:
  Danuta Błażejczyk, Ewelina Flinta, Katarzyna Groniec, Majka Jeżowska, członkowie zespołu KOMBII, Andrzej Krzywy z zespołem, Piotr Machalica, kabaret OT.TO, Sidney Polak, Stanisław Soyka, Andrzej Supron, Paweł Urbański, firma WARBUD, Anna Wyszkoni, Łukasz Zagrobelny.

  Nasze tegoroczne programy dotacyjne, m.in:

  PROGRAMY STYPENDIALNE

  •  Stypendium dla humansisty,
  •  Stypendium dla uczestników warsztatów artystycznych: teatralnych, filmowych, plastycznych,
  •  Popularyzacja twórczości poetyckiej Krzysztofa Marii Sieniawskiego,
  •  Stypendium dla artystki plastyczki Moniki Misztal,
  •  Stypendia dla .................

  PROGRAMY POMOCOWE

  •  Na rzecz poszkodowanych w wypadkach, powodziach, pożarach.
  •  Darowizny na osoby dotknięte bankructwem.
  •  Dla ofiar perzemocy.
  • Na realizacje imprez charytatywnych w plenerze, w Wiosce Odkrywania Talentów.

  PROGRAMY SPOŁECZNE

  •  Projekt lokalnej społeczności Warkocz Pilicy (Białej Góry, Kępy Niemojewskiej i Krzemienia).
  • Projekt lokalnej społeczności Doliny rzeki Rawki.

  NA PROGRAMY PLACÓWEK, Z KTÓRYMI FUNDUSZ MA PODPISANĄ WSPÓŁPRACĘ

  • na rzecz 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego,
  •  na rzecz Wioski OdkrywaniaTalentów w Puszczy Bolimowskiej.

  Zgodnie z zawartymi umowami, wpłacone dotacje celowe w 100% przekazywane są na konto beneficjenta.  

  Informacje o naszych staraniach o dotacje w formie przekazania 1% znajdują się na niżej wymienionych stronach i portalach:

  • www.fundusz-stypendialny.pl
  • www.warszawskieforumoswiatowe.pl
  • www.oswiataniepubliczna.pl
  • www.akademia-kultury.edu.pl
  • www.retoryka.pl
  • www.21slo.edu.pl
  • www.babielato.pl
 • Więcej o nas

  W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 Społeczny Fundusz Stypendialny zrealizował szereg działań wynikających ze statutowych zadań.

  1. Realizujemy stałą współpracę z pierwszym w Polsce humanistycznym liceum - 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jerzego Grotowskiego i wspieramy finansowo prowadzony eksperyment edukacyjny w nauczaniu humanistyki i tzw. edukacji dla twórczości. Zgodnie z darowiznami celowymi wpłacanymi na nasze konto przez środowisko społeczne tej placówki, dofinansowujemy:
  1. naukę języków obcych umożliwiając zmniejszenie uczniów w grupach i podział ich wg stopnia zaawansowania,
  2. prowadzenie wyrównawczych zajęć z języka angielskiego - pomoc uczniom mającym trudności językowe,
  3. fundusz stypendialny dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2015
  4. organizowanie edukacji pozalekcyjnej w formie wyjazdowych obozów naukowych,  
  5. organizowanie edukacji pozalekcyjnej w formie międzyszkolnych kół zainteresowań.
  1. Kontynuowaliśmy współpracę z gospodarstwem agroturystycznym Zaścianek Babie Lato przy tworzeniu programu Wioski Odkrywania Talentów. Wioska uzyskała certyfikat „Miejsce Odkrywania Talentów” Ośrodka Rozwoju Edukacji przy MEN. Formy teatralne przygotowywane są z dziećmi i młodzieżą w ciągu 2-3 godzin metodą komedii dell’arte. Grupę dzielimy na aktorów, muzyków i scenografów. Niemal z każdą grupą dzieci i młodzieży realizujemy programy estradowe: śpiew, recytacje czy kocia muzyka. Plenery plastyczne dotyczą dziedzin: malarstwo, rysunek, ceramika, garncarstwo. Po zajęciach organizowane są wystawy poplenerowe. Zajęcia sportowe nie są tylko typowymi zawodami. Sprawdzane są predyspozycje kinestetyczne w połączeniu z odkrywaniem inteligencji wielorakiej. Programy łączą ruch z muzyką (nie tylko taniec), koordynację pracy ciała ze wzrokiem, słuchem; indywidualne działania jak i zespołowe (piłka nożna, koszykówka czy quidditch) ale także sztafety czy formy survivalowe w puszczy. Przy naszym gospodarstwie przebiegają cztery szlaki: kajakowy po rzece Rawce, konny, rowerowy i pieszy. Zajęcia prowadzą odpowiednio: nauczyciele, instruktorzy, aktorzy, muzycy, plastycy, twórcy regionalni, sportowcy, ratownicy. Uczestnicy wypełniają indeksy oraz dostają dyplomy za udział czy zwycięstwo. Rodzicom, nauczycielom czy opiekunom przekazujemy informacje o uczniach wyróżniających się i ich predyspozycjach twórczych, sportowych. 
  1. Kontynuujemy współpracę z niepubliczną placówką oświatową Akademia Sztuki i Kultury. Dofinansowaliśmy wzbogacanie dotychczasowej strony www na wortal internetowy www.akademia-kultury.edu.pl.
  2. Wspomagamy program promocji edukacji retorycznej w Polsce. Sfinansowaliśmy (2008) powstanie nowego serwisu internetowego www.retoryka.pl , który sukcesywnie rozbudowujemy, aby uzyskał właściwości strony interaktywnej, gdzie zamieszczamy prace specjalistów i informacje o edukacji retorycznej w Polsce. Kolejny raz wydaliśmy 100 egz. skryptu Ortofonia (ćwiczenia warsztatowe z oddychania, rezonansu, dykcyjne i artykulacyjne) i bezpłatnie przekazujemy go uczniom i nauczycielom.
  3. Kontynuujemy współpracę z Warszawskim Forum Oświatowym, które realizuje debaty na temat oświaty i wychowania. Wypracowane tam uwagi moderują politykę oświatową władz Warszawy. Założoną przez nas w 2006 roku portal internetowy www.warszawskieforumoswiatowe.pl finansujemy i stale aktualizujemy.
  4. Założony przez nas portal internetowy www.oswiataniepubliczna.pl, który powstał z inspiracji Klubu Dyrektorów Szkół Niepublicznych Warszawy, promuje oświatę niepubliczną. Sukcesywnie uzupełniamy bazę wszystkich placówek niepublicznych w Polsce (obecnie wpisanych jest około 9500 placówek – przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych oraz kształcenia ustawicznego). Zamieszczane aktualności informują o działaniach programowych środowisk oświaty niepublicznej i organizacji pozarządowych. Strona zawiera również publikacje o oświacie niepublicznej.
  5. Założyliśmy i prowadzimy na Facebooku profil „Oświata niepubliczna w Warszawie” https://www.facebook.com/pages/O%C5%9Bwiata-niepubliczna-w-Warszawie/715437671821350
  6. Założyliśmy na Facebooku specjalny profil „Oświata niezależna” (https://www.facebook.com/pages/O%C5%9Bwiata-niezale%C5%BCna/651524611591011), który i prowadzimy.
  7. Co roku (od 2004) wydajemy opracowywany przez nas ścienny szkolny kalendarz. Uwzględnia on roczny rytm pracy szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego. Ich forma, tzw. planer, umożliwia użytkownikom nanoszenie terminów zajęć, sprawdzianów itp. Kalendarze przekazujemy bezpłatnie uczniom i dyrektorom szkół.
  8. Współpracujemy ze społecznością Warkocz Pilicy. Pomagamy prowadzenie profesjonalnej kampanii promocyjno – informacyjnej całego regionu. Głównym celem społecznej inicjatywy jest stworzenie, na bazie naturalnych, społecznych i historycznych zasobów Doliny Pilicy w rejonie Białobrzegów, Grójca i Warki, Markowego Produktu Turystycznego pod nazwą „Warkocz Pilicy”. Wspomagamy np.: Piknik historyczno-kulturalny Vivat Pułaski, który rozpoczyna Parada Pułaskiego od rynku do Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Propagowanie Nocy Muzeów – Muzeum Kazimierz Pułaskiego w Warce. Społeczność szczególnie aktywna jest w propagowaniu przyrody i kultury regionu organizując spływy kajakowe, obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży a także wyprawy seniorów.
  9. Od 2014 roku współpracujemy z Fundacją Pomoc Pogorzelcom. Pomaga ona znaleźć rodziny, które dotknęła ta tragedia. Zbieramy wpłaty celowe 1% na pomoc. Na stronach społecznościowych zamieszczamy informację o pogorzelcach i zachęcamy do pomocy im. Dokumentowane są potrzeby rodzin pogorzelców. Pozwala to na zakup rzeczy codziennego użytku w tym także szkolne wyposażenie dzieci. Zwłaszcza zaspakajają część zakup materiałów na odbudowę domu i gospodarstwa. Kupowane są materiały budowlane oraz wyposażenia. W tym roku pomogliśmy kwotą 8246,70 zł rodzinom z Miłkowic i Sulejówka.
  10. Od lutego 2008 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. W związku z tym prowadziliśmy kampanię uzyskania dotacji w ramach programu 1% dla OPP. Współpracowaliśmy w tym zakresie m.in. ze Stowarzyszeniem Sztuka-Edukacja-Promocja, 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jerzego Grotowskiego, Akademią Sztuki i Kultury, Warszawskim Forum Oświatowym, Agencją Artystyczną Dziesięciu Muz, Klubem Dyrektorów Szkół Niepublicznych i Fundacją pomocy pogorzelcom. Za rok 2018 uzyskaliśmy w 2019 roku darowizny od 220 podatników w wysokości 13524,86 zł. Zebrane fundusze przeznaczyliśmy na realizację programów fundacji i zgodnie z dyspozycjami celowymi darczyńców. 
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000239089
 • Konto:24 1750 0012 0000 0000 3604 5647
 • Adres:ul. Landwarowska 8
 • WWW:www.fundusz-stypendialny.pl
 • E-mail:biuro@fundusz-stypendialny.pl
 • Telefon:48602672875
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00