1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany
KRS 0000240394

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomagam, bo lubię!

Fundację Aktywności Społecznej Złote Łany utworzyła w 2005r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej.
Statut Fundacji zawiera cele promujące przeciwdziałanie wykluczeniu osób i rodzin, przede wszystkim seniorów:
m.in. organizowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; prowadzenie przedsięwzięć zmierzających do budowania społeczeństwa lokalnego, aktywizujących mieszkańców. W 2017r. Fundacja otrzymała prestiżowe wyróżnienie „Marka – Śląskie 2017” w kategorii „organizacje pozarządowe”, za znaczący wkład w rozwój woj. śląskiego. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Przekaż 1% swojego podatku Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany.    
To m.in. dzięki tym środkom możemy nieść wsparcie samotnym osobom starszym i niepełnosprawnym działając na poprawę ich życia, organizując dla nich zajęcia integracyjne, dając poczucie bycia potrzebnym.
Wart podkreślenia jest fakt iż środki, które otrzymamy z 1% zostaną w całości przeznaczone na bezpośrednią pomoc podopiecznym Fundacji.
Ponadto część z nich chcemy przeznaczyć na ratowanie życia bezdomnych kotów.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
            - promocje wolontariatu
            - projekt „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”
            - zbiórki publiczne, w tym zbiórki żywności
            - inne działania na rzecz mieszkańców osiedla Złote Łany
              m.in. bezpłatna pomoc  prawna, dyżur dzielnicowych I Komisariatu Policji
            - wyprzedaż garażowa
            - Piknik „Bądź Zdrów”

PROMOCJA WOLONTARIATU          

Wolontariatem stałym objęte są osoby starsze i niepełnosprawne w miejscu swojego zamieszkania, uczniowie szkół podstawowych (douczanie) oraz dom tymczasowy dla zwierząt.

Wolontariat realizuje około 60 wolontariuszy opiekujących się 40 podopiecznymi. Podstawą naszego wolontariatu jest poświęcenie samotnym, schorowanym osobom w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnym podopiecznym minimum 2 godzin tygodniowo, w trakcie których wolontariusze pomagają w czynnościach niezbędnych w danym momencie tj. w zakupach, pracach domowych, w spacerach, z wyłączeniem czynności pielęgnacyjnych.

Wolontariat akcyjny to przede wszystkim:

- zbiórki żywności w których bierze udział rocznie ok. 500 wolontariuszy. 

ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI

            W 2019 r. Fundacja przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności przeprowadziła 2 zbiórki: Wielkanocną i Świąteczną Zbiórkę Żywności oraz 1 zbiórkę „Pomagam bo lubię” samodzielnie.

 1. Wielkanocna zbiórka żywności – zebrano 2 217,33 kg o wartości 16 283,35 zł.
 2. Zbiórka Żywności „Pomagam bo lubię” – zebrano 708,95 kg o wartości 4 802,85 zł.
 3. Świąteczna Zbiórka Żywności - zebrano 3 400,64 kg o wartości 26 771,14  zł.

Paczki z żywnością wydawane są podopiecznym Fundacji, samotnym seniorom oraz rodzinom z osobami niepełnosprawnymi.

„ZINTEGROWANA ANIMACJA SPOŁECZNA W BIELSKU-BIAŁEJ”

            Projekt skierowany jest do społeczności lokalnych, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Grupę docelową w szczególności stanowią osoby niepełnosprawne i dotknięte długotrwałą chorobą, seniorzy, dzieci i młodzież, osoby bezrobotne (III profil pomocy), osoby nieaktywne zawodowo oraz otoczenie tych osób.

W ramach projektu uczestników podzielono na trzy grupy dla których organizowane są następujące zajęcia

1. dla  grupy seniorów - zajęcia muzyczne, zajęcia grupy teatralnej, zajęcia taneczne, wyjścia do kina, warsztaty „Senior tworzy”, ognisko integracyjne, wycieczka, „Śpiewaj i gotuj razem z nami”, zajęcia fitness na ścieżce zdrowia, Piknik „Bądź zdrów”

2. dla grupy wolontariuszy - spotkania Osiedlowego Klubu Wolontariusza, konsultacje psychologa, wyjście do kina, wyjście na koncert, wyjście do teatru, Dzień wolontariusza na Złotych Łanach, szkolenia dla wolontariuszy
„Motywacja do wolontariatu – specyfika pracyz osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi”

3. dla grupy osób bezrobotnych -  indywidualne doradztwo zawodowe, pomoc pracownika socjalnego, wsparcie psychologa, trening motywacyjny, trening umiejętności społecznych, akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości,
trening pomocy w poszukiwaniu pracy z wykorzystaniem komputera, kursy zawodowe, staże.

ZBIÓRKI PUBLICZNE

 W 2019 r. Fundacja przeprowadziła  3 zbiórki publiczne:

1. Zbiórka publiczna: „Każda rzecz się przyda”

W ramach tej zbiórki przeprowadzono zbiórkę żywności: zebrano 708,95 kg na kwotę 4 802,85 zł. Żywność wydano mieszkańcom osiedla: seniorom, osobom samotnym i chorym spełniającym kryteria przyznawania pomocy rzeczowej  oraz zbiórkę odzieży: zebrano 371 szt. 

2. Zbiórka publiczna „Koty czekają na twoją pomoc”

Zbiórka karmy dla kotów – zebrano 193,40 kg o wartości 2 014,60 zł.
Zebraną karmę wydano osobom zaangażowanym w pomoc bezdomnym zwierzętom, zajmującym się dokarmianiem osiedlowych kotów.

3. Zbiórka publiczna „Potrzebujesz nas pomożemy”

W ramach XII Pikniku „Bądź zdrów” zebrano 1 555,00 zł na rzecz podopiecznych Fundacji.          

INNE DZIAŁANIA NA RZECZ MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZŁOTE ŁANY

- Piknik „BĄDŹ ZDRÓW” - inicjatywa propagująca wśród mieszkańców osiedla Złote Łany zdrowy styl życia. Składająca się z części medycznej (bezpłatne badania i konsultacje) i artystycznej
- spotkania „Pracownia Rękodzieła na Złotych” podczas których uczestniczki rozwijają swoje talenty, wymieniają się doświadczeniami i uczą nowych technik rękodzieła
- wyprzedaże garażowe
- bezpłatna pomoc prawna
- dyżur dzielnicowych I Komisariatu Policji
- spotkania otwarte dla mieszkańców ze specjalistami i pracownikami Urzędów.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000240394
 • Konto:66 1020 1390 0000 6102 0155 9947
 • Adres:ul. Jutrzenki 18, 43-300 Bielsko-Biała
 • WWW:www.fundacjazlotelany.pl
 • E-mail:zlotelany@gmail.com
 • Telefon:334990806Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany

KRS 0000240394

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany

 • Pomagam, bo lubię!

  Fundację Aktywności Społecznej Złote Łany utworzyła w 2005r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej.
  Statut Fundacji zawiera cele promujące przeciwdziałanie wykluczeniu osób i rodzin, przede wszystkim seniorów:
  m.in. organizowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; prowadzenie przedsięwzięć zmierzających do budowania społeczeństwa lokalnego, aktywizujących mieszkańców. W 2017r. Fundacja otrzymała prestiżowe wyróżnienie „Marka – Śląskie 2017” w kategorii „organizacje pozarządowe”, za znaczący wkład w rozwój woj. śląskiego. 

 • Jak wykorzystamy 1%

  Przekaż 1% swojego podatku Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany.    
  To m.in. dzięki tym środkom możemy nieść wsparcie samotnym osobom starszym i niepełnosprawnym działając na poprawę ich życia, organizując dla nich zajęcia integracyjne, dając poczucie bycia potrzebnym.
  Wart podkreślenia jest fakt iż środki, które otrzymamy z 1% zostaną w całości przeznaczone na bezpośrednią pomoc podopiecznym Fundacji.
  Ponadto część z nich chcemy przeznaczyć na ratowanie życia bezdomnych kotów.

 • Więcej o nas

  Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
              - promocje wolontariatu
              - projekt „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”
              - zbiórki publiczne, w tym zbiórki żywności
              - inne działania na rzecz mieszkańców osiedla Złote Łany
                m.in. bezpłatna pomoc  prawna, dyżur dzielnicowych I Komisariatu Policji
              - wyprzedaż garażowa
              - Piknik „Bądź Zdrów”

  PROMOCJA WOLONTARIATU          

  Wolontariatem stałym objęte są osoby starsze i niepełnosprawne w miejscu swojego zamieszkania, uczniowie szkół podstawowych (douczanie) oraz dom tymczasowy dla zwierząt.

  Wolontariat realizuje około 60 wolontariuszy opiekujących się 40 podopiecznymi. Podstawą naszego wolontariatu jest poświęcenie samotnym, schorowanym osobom w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnym podopiecznym minimum 2 godzin tygodniowo, w trakcie których wolontariusze pomagają w czynnościach niezbędnych w danym momencie tj. w zakupach, pracach domowych, w spacerach, z wyłączeniem czynności pielęgnacyjnych.

  Wolontariat akcyjny to przede wszystkim:

  - zbiórki żywności w których bierze udział rocznie ok. 500 wolontariuszy. 

  ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI

              W 2019 r. Fundacja przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności przeprowadziła 2 zbiórki: Wielkanocną i Świąteczną Zbiórkę Żywności oraz 1 zbiórkę „Pomagam bo lubię” samodzielnie.

  1. Wielkanocna zbiórka żywności – zebrano 2 217,33 kg o wartości 16 283,35 zł.
  2. Zbiórka Żywności „Pomagam bo lubię” – zebrano 708,95 kg o wartości 4 802,85 zł.
  3. Świąteczna Zbiórka Żywności - zebrano 3 400,64 kg o wartości 26 771,14  zł.

  Paczki z żywnością wydawane są podopiecznym Fundacji, samotnym seniorom oraz rodzinom z osobami niepełnosprawnymi.

  „ZINTEGROWANA ANIMACJA SPOŁECZNA W BIELSKU-BIAŁEJ”

              Projekt skierowany jest do społeczności lokalnych, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  Grupę docelową w szczególności stanowią osoby niepełnosprawne i dotknięte długotrwałą chorobą, seniorzy, dzieci i młodzież, osoby bezrobotne (III profil pomocy), osoby nieaktywne zawodowo oraz otoczenie tych osób.

  W ramach projektu uczestników podzielono na trzy grupy dla których organizowane są następujące zajęcia

  1. dla  grupy seniorów - zajęcia muzyczne, zajęcia grupy teatralnej, zajęcia taneczne, wyjścia do kina, warsztaty „Senior tworzy”, ognisko integracyjne, wycieczka, „Śpiewaj i gotuj razem z nami”, zajęcia fitness na ścieżce zdrowia, Piknik „Bądź zdrów”

  2. dla grupy wolontariuszy - spotkania Osiedlowego Klubu Wolontariusza, konsultacje psychologa, wyjście do kina, wyjście na koncert, wyjście do teatru, Dzień wolontariusza na Złotych Łanach, szkolenia dla wolontariuszy
  „Motywacja do wolontariatu – specyfika pracyz osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi”

  3. dla grupy osób bezrobotnych -  indywidualne doradztwo zawodowe, pomoc pracownika socjalnego, wsparcie psychologa, trening motywacyjny, trening umiejętności społecznych, akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości,
  trening pomocy w poszukiwaniu pracy z wykorzystaniem komputera, kursy zawodowe, staże.

  ZBIÓRKI PUBLICZNE

   W 2019 r. Fundacja przeprowadziła  3 zbiórki publiczne:

  1. Zbiórka publiczna: „Każda rzecz się przyda”

  W ramach tej zbiórki przeprowadzono zbiórkę żywności: zebrano 708,95 kg na kwotę 4 802,85 zł. Żywność wydano mieszkańcom osiedla: seniorom, osobom samotnym i chorym spełniającym kryteria przyznawania pomocy rzeczowej  oraz zbiórkę odzieży: zebrano 371 szt. 

  2. Zbiórka publiczna „Koty czekają na twoją pomoc”

  Zbiórka karmy dla kotów – zebrano 193,40 kg o wartości 2 014,60 zł.
  Zebraną karmę wydano osobom zaangażowanym w pomoc bezdomnym zwierzętom, zajmującym się dokarmianiem osiedlowych kotów.

  3. Zbiórka publiczna „Potrzebujesz nas pomożemy”

  W ramach XII Pikniku „Bądź zdrów” zebrano 1 555,00 zł na rzecz podopiecznych Fundacji.          

  INNE DZIAŁANIA NA RZECZ MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZŁOTE ŁANY

  - Piknik „BĄDŹ ZDRÓW” - inicjatywa propagująca wśród mieszkańców osiedla Złote Łany zdrowy styl życia. Składająca się z części medycznej (bezpłatne badania i konsultacje) i artystycznej
  - spotkania „Pracownia Rękodzieła na Złotych” podczas których uczestniczki rozwijają swoje talenty, wymieniają się doświadczeniami i uczą nowych technik rękodzieła
  - wyprzedaże garażowe
  - bezpłatna pomoc prawna
  - dyżur dzielnicowych I Komisariatu Policji
  - spotkania otwarte dla mieszkańców ze specjalistami i pracownikami Urzędów.

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:województwo śląskie
 • KRS:0000240394
 • Konto:66 1020 1390 0000 6102 0155 9947
 • Adres:ul. Jutrzenki 18, 43-300 Bielsko-Biała
 • WWW:www.fundacjazlotelany.pl
 • E-mail:zlotelany@gmail.com
 • Telefon:334990806
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00