1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

POLESKIE STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO "NASZ DOM"

KRS 0000240594

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

POLESKIE STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO "NASZ DOM"

KRS 0000240594

Prezent OPP

PSWS "Nasz Dom" wspiera osoby i instytucje w zakresie pomocy społecznej.

Poleskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "Nasz Dom" ma swoją siedzibę w miejscowości Różanka w Gminie Włodawa w woj. lubelskim. Stowarzyszenie zostało zawiązane w celu niesienia pomocy osobom i instytucjom w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji i kultury.

Stowarzyszenie wspiera działalność Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance. Jest to działalność  na rzecz osób potrzebujących i wymagających opieki, pielęgnacji, leczenia i rehabilitacji. Udzielamy pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych członków Stowarzyszenia. Inicjujemy i wspieramy działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych. Udzielamy pomocy finansowej lub rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wspieramy i aktywizujemy lokalne społeczności w działaniach, których celem jest poprawa warunków życia, zachowania dziedzictwa kulturowego, edukacja. Pomagamy osobom niepełnosprawnym w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych oraz dostępie do edukacji i kultury. Przeciwdziałamy patologiom społecznym wśród młodzieży i dzieci. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Poleskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Nasz Dom” jako Organizacja Pożytku Publicznego środki pochodzące z 1,5% podatku otrzymane od Ludzi Dobrej Woli przeznacza na:

1. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizujemy zadania na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Są to wycieczki krajowe, warsztaty edukacyjne, seanse filmowe, festyny, biwaki, podczas których osoby niepełnosprawne mogą poznawać nowe miejsca, doświadczać nowych aktywności oraz trenować zdobyte dotąd umiejętności.

2. działalność charytatywną polegająca na wsparciu żywnościowym, materialnym i finansowym osób potrzebujących, zarówno członków stowarzyszenia jaki i osób potrzebujących z lokalnej społeczności.

3. działalność na rzecz organizacji pozarządowych promujących aktywność dzieci i młodzieży poprzez uprawianie sportu.

Pomaganie jest bezinteresowne i sprawia nam przyjemność. Dołącz do nas i przekaż nam swój 1,5% podatku a my przemienimy go w dobro, które wraca. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie "Nasz Dom" działa przy Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance. Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie mieszkańców i pracowników tego domu, osób niepełnosprawnych i ubogich.

Stowarzyszenie "Nasz Dom" prowadzi swoją działalność od 2005 roku. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych osób fizycznych zawiązanym w celu niesienia pomocy osobom i instytucjom w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji i kultury. Swoją działalność opieramy na pracy społecznej członków. Status organizacji pożytku publicznego posiada od 2008 roku. 

Na dzień 31.12.2022r. Stowarzyszenie liczyło 123 członków. Władze Stowarzyszenia to: Zarząd Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna.

Realizujemy projekty z dofinansowaniem z PFRON m.in. krajowe wycieczki i wakacyjne biwaki dla osób niepełnosprawnych, warsztaty edukacyjne dla osób niepełnosprawnych. Ich celem jest integracja społeczna, poznawanie historii, obyczajowości oraz walorów przyrodniczych naszego kraju, doskonalenie umiejętności korzystania z zasobów przyrody, upowszechnianie from aktywnego wypoczynku, podniesienie sprawności fizycznej. Współpracowaliśmy również z Bankiem Żywności włączając się w akcję "Podziel się posiłkiem". Udzielamy wsparcia członkom stowarzyszenia oraz osobom potrzebującym w formie zakupu i nieodpłatnego przekazania produktów żywnościowych. Udzielamy wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym, prowadzącym działania skierowane do młodzieży i promujące aktywność poprzez uprawianie sportu.

Od 18 lat pomagamy osobom i instytucjom potrzebującym wsparcia finansowego czy materialnego. Dzięki nam na niejednej smutnej twarzy pojawił się uśmiech, niejedna osoba może po raz pierwszy w życiu mogła uczestniczyć w festynie czy wycieczce, niejedna osoba nie musiała się martwić o zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb dot. codziennego życia.

Pomóż nam pomagać. To takie proste.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000240594
 • Konto:10 1500 1373 1213 7004 1708 0000
 • Adres:RÓŻANKA, UL. PARKOWA 14, 22-200 WŁODAWA
 • WWW:https://senior.com.pl/o-stowarzyszeniu
 • E-mail:naszdom.psws@op.pl
 • Telefon:82 5718116

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „POLESKIE STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO "NASZ DOM"” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
POLESKIE STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO "NASZ DOM"

KRS 0000240594

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00