1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Dorośli Dzieciom
KRS 0000243743

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Niezbędne wsparcie chorych dzieci

"Dorośli Dzieciom" to fundacja, która została stworzona dla potrzeb pomocy dzieciom. 

Jej działanie jest wszechstronne. Obejmuje przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym, których ze względów finansowych nie stać na leczenie i kompleksową rehabilitacje bez, której powrót do zdrowia i utrzymanie sprawności jest niemożliwe . Zajmujemy się także ofiarami patologii społecznej i dziećmi, których rodzina nie jest w stanie zapewnić godnego i szczęśliwego dzieciństwa. Fundacja będzie przekazywać środki na szerzenie kultury fizycznej, oraz organizowanie wycieczek sportowych i krajoznawczych. Pomocą obejmiemy także instytucje oświatowe, poprzez kształcenie i przekazywanie środków dla potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Celem fundacji "Dorośli Dzieciom" jest również wspieranie finansowe placówek wychowawczo - opiekuńczych i zapewnienie dzieciom tam przebywającym odpowiednich warunków do życia i prawidłowego rozwoju. Pomocą zostaną objęte ofiary katastrof, klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

 • Na przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierającą.
 • Na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.
 • Na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Na ochronę zdrowia.
 • Na ochronę i promocję zdrowia.
Więcej o nas

Więcej o nas

Celami Fundacji jest realizacja zadań statutowych w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom wychowującym dzieci, będącym w trudnej sytuacji życiowej,
 • prowadzenia i wspierania działalności charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych ,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • wspierania finansowego placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe,
 • pomocy dzieciom i młodzieży, będących ofiarami patologii społecznych,
 • działalności wspierającej finansowo pomoc w leczeniu i rehabilitacji dzieci.

- Realizacja celów statutowych Fundacji:

Fundacja DOROŚLI DZęłęóIECIOM realizuje określone działania w oparciu o postanowienia zawarte w statucie poprzez organizowanie i dofinansowywanie różnego rodzaju przedsięwzięć, mających na celu przede wszystkim kreowanie pomocy materialnej i finansowej skierowanej do dzieci i młodzieży.

Działalność charytatywna Fundacji ma charakter priorytetowy podczas zadań realizowanych przez Zarząd zarówno w czasie wyszukiwania celów pomocy jak i w czasie trafnego wyboru wniosków o przyznanie pomocy, a także sprawnego finalizowania uchwalonej listy celów pomocy.

Zarząd Fundacji DOROŚLI DZIECIOM w swoim dorobku ma największe osiągnięcia w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zdecydowana większość podopiecznych naszej Fundacji, którym przyznaliśmy pomoc finansową, to dzieci i młodzież z lekarskim orzeczeniem
o niepełnosprawności. Trudna sytuacja finansowa rodziców lub opiekunów, która często bywa w takich przypadkach główną barierą w leczeniu schorzeń lub rehabilitacji jest dla Zarządu sygnałem o niezbędnej potrzebie przyznania dofinansowania. Poza tym, Zarząd prowadzi za pośrednictwem strony internetowej Fundacji działania informacyjne o podopiecznych, mające na celu pozyskanie wsparcia finansowego na ich rzecz.

Działania te mają na celu również ochronę i promocję zdrowia. Dzięki środkom finansowym przekazanym na rzecz chorych dzieci i młodzieży, Fundacja ma udział w zakupie takich urządzeń jak respirator, pompa insulinowa, wózek inwalidzki, sprzęt rehabilitacyjny. Fundacja dofinansowuje także zakup leków, składników odpowiedniej diety, a także koszty turnusów rehabilitacyjnych, czy koszty dojazdu do ośrodków medycznych poza granicami kraju. Poza tym wiele jest takich rodzin, które mają dzieci chore. Często nie wiedzą gdzie mogą zwrócić się o jakąkolwiek pomoc, czy choćby poradzić się w sprawach leczenia lub hospitalizacji, a w takim Stowarzyszeniu mogą naprawdę znaleźć pomocną dłoń, także w poradzie jak przetrwać te najgorsze chwile w życiu rodzinnym mając chore dziecko.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom wychowującym dzieci, będących w trudnej sytuacji życiowej, działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych , nauki, oświaty i wychowania, działalności wspierającej finansowo pomoc w leczeniu i rehabilitacji chorych dzieci, oraz dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego - rehabilitacyjnego. Fundacja realizuje określone działania w oparciu o postanowienia zawarte w statucie poprzez organizowanie i dofinansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć, mających na celu przede wszystkim kreowanie pomocy materialnej i finansowej skierowanej do dzieci i młodzieży. Działalność charytatywna fundacji ma charakter priorytetowy podczas zadań realizowanych przez Zarząd zarówno w czasie wyszukiwania celów pomocy jak i w czasie trafnego wyboru wniosków o przyznanie pomocy, a także sprawnego finalizowania uchwalonej listy celów pomocy. Zarząd Fundacji ma w swoim dorobku największe osiągnięcia w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Są to dzieci i młodzież z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zarząd prowadzi za pośrednictwem strony internetowej Fundacji działania informacyjne o podopiecznych, mające na celu pozyskanie wsparcia finansowego na ich rzecz. Działania te mają na celu, również ochronę i promocję zdrowia. Dzięki środkom finansowym przekazanym na rzecz chorych dzieci i młodzieży, Fundacja ma udział w zakupionych sprzętach rehabilitacyjnych, urządzeń medycznych. Fundacja dofinansowuje również zakup leków, składników odpowiedniej diety, a także koszty turnusów rehabilitacyjnych, czy też koszty dojazdu do ośrodków medycznych poza granicami kraju. Poza tym wiele jest takich rodzin, które mają chore dzieci. Często nie wiedzą gdzie mogą zwrócić się o jakąkolwiek pomoc, czy choćby poradzić się w sprawach leczenia lub hospitalizacji, a w takiej Fundacji mogą naprawdę znaleźć pomocną dłoń, także w poradzie jak przetrwać te najgorsze chwile w życiu rodzinnym mając chore dziecko.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo świętokrzyskie
 • KRS:0000243743
 • Wizytówka:www.pitax.pl/doroslidzieciom
 • Konto:64 1050 1432 1000 0012 2758 5606
 • Adres:KILIŃSKIEGO 26,27-200 Starachowice
 • WWW:http://www.doroslidzieciom.org/
 • E-mail:fundacja@doroslidzieciom.org
 • Telefon:692089011Formularze PIT 2021/2022 dla
Fundacja Dorośli Dzieciom

KRS 0000243743

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Dorośli Dzieciom

 • Niezbędne wsparcie chorych dzieci

  "Dorośli Dzieciom" to fundacja, która została stworzona dla potrzeb pomocy dzieciom. 

  Jej działanie jest wszechstronne. Obejmuje przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym, których ze względów finansowych nie stać na leczenie i kompleksową rehabilitacje bez, której powrót do zdrowia i utrzymanie sprawności jest niemożliwe . Zajmujemy się także ofiarami patologii społecznej i dziećmi, których rodzina nie jest w stanie zapewnić godnego i szczęśliwego dzieciństwa. Fundacja będzie przekazywać środki na szerzenie kultury fizycznej, oraz organizowanie wycieczek sportowych i krajoznawczych. Pomocą obejmiemy także instytucje oświatowe, poprzez kształcenie i przekazywanie środków dla potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Celem fundacji "Dorośli Dzieciom" jest również wspieranie finansowe placówek wychowawczo - opiekuńczych i zapewnienie dzieciom tam przebywającym odpowiednich warunków do życia i prawidłowego rozwoju. Pomocą zostaną objęte ofiary katastrof, klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  • Na przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierającą.
  • Na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.
  • Na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Na ochronę zdrowia.
  • Na ochronę i promocję zdrowia.
 • Więcej o nas

  Celami Fundacji jest realizacja zadań statutowych w zakresie:

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom wychowującym dzieci, będącym w trudnej sytuacji życiowej,
  • prowadzenia i wspierania działalności charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych ,
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • wspierania finansowego placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
  • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  • promocji i organizacji wolontariatu,
  • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe,
  • pomocy dzieciom i młodzieży, będących ofiarami patologii społecznych,
  • działalności wspierającej finansowo pomoc w leczeniu i rehabilitacji dzieci.

  - Realizacja celów statutowych Fundacji:

  Fundacja DOROŚLI DZęłęóIECIOM realizuje określone działania w oparciu o postanowienia zawarte w statucie poprzez organizowanie i dofinansowywanie różnego rodzaju przedsięwzięć, mających na celu przede wszystkim kreowanie pomocy materialnej i finansowej skierowanej do dzieci i młodzieży.

  Działalność charytatywna Fundacji ma charakter priorytetowy podczas zadań realizowanych przez Zarząd zarówno w czasie wyszukiwania celów pomocy jak i w czasie trafnego wyboru wniosków o przyznanie pomocy, a także sprawnego finalizowania uchwalonej listy celów pomocy.

  Zarząd Fundacji DOROŚLI DZIECIOM w swoim dorobku ma największe osiągnięcia w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Zdecydowana większość podopiecznych naszej Fundacji, którym przyznaliśmy pomoc finansową, to dzieci i młodzież z lekarskim orzeczeniem
  o niepełnosprawności. Trudna sytuacja finansowa rodziców lub opiekunów, która często bywa w takich przypadkach główną barierą w leczeniu schorzeń lub rehabilitacji jest dla Zarządu sygnałem o niezbędnej potrzebie przyznania dofinansowania. Poza tym, Zarząd prowadzi za pośrednictwem strony internetowej Fundacji działania informacyjne o podopiecznych, mające na celu pozyskanie wsparcia finansowego na ich rzecz.

  Działania te mają na celu również ochronę i promocję zdrowia. Dzięki środkom finansowym przekazanym na rzecz chorych dzieci i młodzieży, Fundacja ma udział w zakupie takich urządzeń jak respirator, pompa insulinowa, wózek inwalidzki, sprzęt rehabilitacyjny. Fundacja dofinansowuje także zakup leków, składników odpowiedniej diety, a także koszty turnusów rehabilitacyjnych, czy koszty dojazdu do ośrodków medycznych poza granicami kraju. Poza tym wiele jest takich rodzin, które mają dzieci chore. Często nie wiedzą gdzie mogą zwrócić się o jakąkolwiek pomoc, czy choćby poradzić się w sprawach leczenia lub hospitalizacji, a w takim Stowarzyszeniu mogą naprawdę znaleźć pomocną dłoń, także w poradzie jak przetrwać te najgorsze chwile w życiu rodzinnym mając chore dziecko.

  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom wychowującym dzieci, będących w trudnej sytuacji życiowej, działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych , nauki, oświaty i wychowania, działalności wspierającej finansowo pomoc w leczeniu i rehabilitacji chorych dzieci, oraz dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego - rehabilitacyjnego. Fundacja realizuje określone działania w oparciu o postanowienia zawarte w statucie poprzez organizowanie i dofinansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć, mających na celu przede wszystkim kreowanie pomocy materialnej i finansowej skierowanej do dzieci i młodzieży. Działalność charytatywna fundacji ma charakter priorytetowy podczas zadań realizowanych przez Zarząd zarówno w czasie wyszukiwania celów pomocy jak i w czasie trafnego wyboru wniosków o przyznanie pomocy, a także sprawnego finalizowania uchwalonej listy celów pomocy. Zarząd Fundacji ma w swoim dorobku największe osiągnięcia w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Są to dzieci i młodzież z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zarząd prowadzi za pośrednictwem strony internetowej Fundacji działania informacyjne o podopiecznych, mające na celu pozyskanie wsparcia finansowego na ich rzecz. Działania te mają na celu, również ochronę i promocję zdrowia. Dzięki środkom finansowym przekazanym na rzecz chorych dzieci i młodzieży, Fundacja ma udział w zakupionych sprzętach rehabilitacyjnych, urządzeń medycznych. Fundacja dofinansowuje również zakup leków, składników odpowiedniej diety, a także koszty turnusów rehabilitacyjnych, czy też koszty dojazdu do ośrodków medycznych poza granicami kraju. Poza tym wiele jest takich rodzin, które mają chore dzieci. Często nie wiedzą gdzie mogą zwrócić się o jakąkolwiek pomoc, czy choćby poradzić się w sprawach leczenia lub hospitalizacji, a w takiej Fundacji mogą naprawdę znaleźć pomocną dłoń, także w poradzie jak przetrwać te najgorsze chwile w życiu rodzinnym mając chore dziecko.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo świętokrzyskie
 • KRS:0000243743
 • Wizytówka:www.pitax.pl/doroslidzieciom
 • Konto:64 1050 1432 1000 0012 2758 5606
 • Adres:KILIŃSKIEGO 26,27-200 Starachowice
 • WWW:http://www.doroslidzieciom.org/
 • E-mail:fundacja@doroslidzieciom.org
 • Telefon:692089011
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00