1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
ARS VIVENDI
KRS 0000244396

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

„Ars Vivendi – Sztuka Życia”

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc osobom chorych na fenyloketonurię  i choroby rzadkie,

Do zadań Stowarzyszenia należy w szczególności.

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin  i  osób chorych na choroby rzadkie,
 • sprowadzanie i dystrybucja żywności, leków i preparatów niezbędnych do leczenia i utrzymania prawidłowej diety podczas  leczenia fenyloketonurii i innych chorób rzadkich,
 • organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, połączonego ze specjalną opieką w kierunku rehabilitacji,
 • świadczenie pomocy społecznej i prawnej chorym na choroby rzadkie i ich rodzinom,
 • ochrona i promocja zdrowia, zwiększania dostępu do wyższej jakości świadczeń medycznych,
 • rehabilitacja chorych, oraz rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,,
 • wymiana doświadczeń oraz promowanie działań informacyjnych, uwrażliwianie społeczeństwa w tym również środowisk medycznych na niebezpieczne choroby genetyczne,
 • pomoc rzeczowa i finansowa chorym i ich rodzinom wraz z działaniami rehabilitacyjnymi i rekreacyjnymi,
 • organizacja turnusów rehabilitacyjnych i imprez integracyjno – dydaktycznych.
 • prowadzenie punktu  wsparcia  i konsultacyjnego (dietetyczny, psychologiczny)
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% wykorzystywany na realizację w /w celów statutowych Stowarzyszenia.

Więcej o nas

Więcej o nas

Choroby rzadkie - życie poza systemem”.

Trudna diagnostyka, brak leków lub ograniczony dostęp do leczenia. Brak lub trudny dostęp do ośrodków medycznych, które specjalizują się w chorobach rzadkich oraz brak systemowych rozwiązań opieki dla chorych na choroby rzadkie. Brak lub ogromne problemy związane z zapewnieniem leczenia i rehabilitacji oraz ich finansowania dla „młodych dorosłych” to codzienność osób chorych na choroby rzadkie.

Aby chociaż w części pomóc chorym i ich rodzinom w roku 2000 powstało Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi” działające jako organizacja samopomocowa.

Było nas 15 osób a dzisiaj Stowarzyszenie liczy ponad 700 członków. Świadczy to o tym jaki wielkie jest zapotrzebowanie na pomoc dla chorych na choroby rzadkie, której pomimo upływu lat nie zabezpiecza System Ochrony Zdrowia w Polsce

Od roku 2005 posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.

W naszym działaniu opieramy się na dobrej woli i otwartym sercu wszystkich, którzy pomagają nam w tym, aby wnieść radość i uśmiech na dziecięce twarze.

Zaczynaliśmy wszystko od Fenyloketonurii.

Ze względu na konieczność stosowania bardzo kosztownej diety niskobiałkowej, nie refundowanej przez NFZ, rodziny dzieci chorych na fenyloketonurię są skazane na ogromne obciążenia finansowe (dieta niskobiałkowa 10-15 krotność kosztów zwykłej diety).

Nie stosowanie diety prowadzi do trwałego, nieodwracalnego uszkodzenia centralnego układu nerwowego (mózgu) chorego dziecka, co prowadzi nieuchronnie do upośledzenia umysłowego i skutkuje brakiem możliwości samodzielnego funkcjonowania (konieczność zabezpieczenia podstawowych czynności życiowych chorego), a w skrajnych przypadkach, samookaleczeniami i zgonem. ( więcej na stronie: www.fenyloketonuria.org)

„Ars Vivendi” wspomaga takie rodziny aby mogły zabezpieczyć dietę chorym dzieciom, tym samym zapobiegając życiowemu nieszczęściu zarówno chorych jak i ich rodzin.

Kolejne problemy jakie przeszło na pokonywać to dostępność do leków sprowadzanych w tzw „imporcie docelowym”.

Dotyczy to bardzo dużej grupy podopiecznych naszego Stowarzyszenia, chorych na rzadkie genetyczne choroby metaboliczne jak: choroba syropu klonowego, kwasica izowalerianowa, kwasica propionowa, kwasica glutarowa,kwasica metylomalonowa MMA, Tyrozynemia. LCHADD, MCADD i wiele innych.

Są to wszystko rzadkie choroby genetyczne o ciężkim przebiegu, bezpośrednio zagrażające życiu pacjentów, które bez stosownego leczenia są śmiertelne.

Brak dostępności do refundowanych leków jest tym bardziej niezrozumiały gdyż powyższe schorzenia są diagnozowane bezobjawowo w Programie Badań Przesiewowych Noworodków finansowanym z budżetu MZ.

Po ostatnich nowelizacjach Ustawy Refundacyjnej i umieszczonych w nich zapisach antypacjenckich, Minister Zdrowia masowo odmawia refundacji leków koniecznych do utrzymania zdrowia i życia chorych na choroby rzadkie.

Ars Vivendi angażuje się w pomoc tym chorym świadcząc wsparcie natury prawnej jak i pomoc w uzyskaniu refundacji z NFZ.

Następna grupą chorych którzy wymagają naszego szczególnego wsparcia są pacjenci dla których nie ma w kraju leków refundowanych.

Od 2012 roku zabezpieczamy leczenie charytatywne kilkunasto osobowej grupie chorych na Chorobę Fabry’ego.

Miesięczny koszt leczenia chorego w zależności od masy ciała wynosi od 40 – 80 tys. złotych.

Choroba Fabry’ego to rzadkie schorzenie genetyczne. Nieleczone skazuje na życie w bólu i prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń serca, nerek i mózgu. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym pacjenci z chorobą Fabry’ego pozostają bez niezbędnej terapii.

Naszym celem, poprzez aktywny współudział w pracach oraz dialog z władzami, instytucjami i ośrodkami zajmującymi się terapią chorób rzadkich, z pomocą Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, jest organizacja właściwego i efektywnego systemu terapii i opieki dla osób z chorobami rzadkimi.

Ars Vivendi od wielu lat jest inicjatorem i aktywnym uczestnikiem prac nad utworzeniem Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.

Tylko rozwiązania systemowe mogą zapewnić stosowną opiekę dla chorych na choroby rzadkie.

Aby nasze działania w tym zakresie były bardziej skuteczne „Ars Vivendi” przystąpiło do współpracy z parasolowymi organizacjami pacjenckimi krajowymi i europejskimi. Jest członkiem Federacji Pacjentów Polskich, Krajowego Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN, Europejskiej organizacji parasolowej dla chorób rzadkich - EURORDIS, Europejskiego Stowarzyszenia EU PKU.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000244396
 • Konto:71 1240 2887 1111 0000 3389 203
 • Adres:ul. Projektowana 27, 05-090 Raszyn
 • WWW:http://fenyloketonuria.org
 • E-mail:arsvivendi@arsvivendi.info.pl
 • Telefon:227202066Formularze PIT 2020/2021 dla
ARS VIVENDI

KRS 0000244396

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00