1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Wikimedia Polska
KRS 0000244732

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Wyobraź sobie świat, w którym każdy człowiek ma pełen dostęp do sumy ludzkiej wiedzy.

Integrujemy i reprezentujemy interesy współtwórców projektów Wikimedia w języku polskim oraz w każdym innym języku używanym przez grupę etniczną bądź narodową istniejącą tradycyjnie m.in. na terenach Polski.

Finansowo i organizacyjnie wspieramy wolontariuszy-współtwórców projektów Wikimedia.

Wspieramy także powszechny dostęp do wolnej wiedzy poprzez gromadzenie zasobów i rozwijanie treści w oparciu o źródła. Promujemy wolne licencje i budujemy świadomość prawa autorskiego.

Ważna jest dla nas jawność i przejrzystość działań. Cenimy niezależność, bezinteresowność, uczciwość.

Dzięki potencjałowi naszych członków i wolontariuszy dbamy o stałe pozyskiwanie i utrzymanie dóbr kultury w cyfrowym świecie.

Nasze cele realizujemy we współpracy z wolontariuszami i partnerami instytucjonalnymi.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Nasze osiągnięcia w poprzednich latach roku

Projekty Wikimediów tworzą wolontariusze, jednak można je wspierać instytucjonalnie! W minionym roku ze środków z 1% Wikimedia Polska sfinansowało wiele inicjatyw.

Integrujemy społeczność twórców

Pomagaliśmy twórcom Wikipedii lepiej się poznać i dyskutować kwestie redakcyjne, techniczne czy prawne na organizowanych przez nas konferencjach i spotkaniach lokalnych. Jak twórcy Wikipedii sami przyznają, dzięki tym wydarzeniom są oni bardziej zmotywowani do aktywności.

Po raz kolejny gromadziliśmy zdjęcia polskich zabytków

Tylko w konkursie Wiki Lubi Zabytki zebraliśmy 6843 nowych zdjęć dokumentujących polskie dziedzictwo. O ich jakości niech świadczy ocena międzynarodowego jury i przyznane naszym propozycjom pierwsze, szóste i siódme miejsce w selekcji fotografii z całego świata!

Wspieramy powszechny dostęp do polskiego dziedzictwa kulturowego

Chronimy i promujemy na całym świecie dziedzictwo kulturowe zgromadzone w zbiorach polskich instytucji kultury, sztuki, nauki i dziedzictwa. Współpracujemy z 30 instytucjami w tym ostatnio: z Narodowym Archiwum Cyfrowym, Mazowiecką Biblioteką Cyfrową i Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach.

Tak pozyskane cyfrowe reprodukcje wyświetlane są w wielu wersjach językowych Wikipedii ponad 17 milionów razy każdego miesiąca!

Inicjujemy powstanie nowych haseł i ulepszanie już istniejących

Dzięki organizowanym przez nas akcjom, szkoleniom oraz programom ułatwiającym dostęp do rzetelnych źródeł informacji wolontariusze napisali 23 000 nowych haseł z zakresu wszystkich dziedzin wiedzy i nauki. To ponad ⅓ wszystkich artykułów dodanych do Wikipedii w 2019 roku.

We współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie doprowadziliśmy do powstania najdłuższego w polskiej Wikipedii hasła, opisującego Platona i jego wpływ na nasz świat.

Uczymy dzielić się wiedzą i dobrze korzystać z Wikipedii

W 2019 roku ponad 300 osób uczestniczyło w organizowanych przez nas szkoleniach, warsztatach i maratonach edytowania Wikipedii. Wśród nich byli m.in. bibliotekarze i nauczyciele akademiccy. Wszyscy oni dowiedzieli się jak działa wirtualna encyklopedia, jakie są jej zasady i jak Wikipedia weryfikuje fakty. Doświadczeni twórcy Wikipedii mogli z kolei wziąć udział w warsztatach z zaawansowanych technik edycyjnych.

 

Dzięki naszej współpracy z uczelniami i szkołami, studenci i uczniowie pogłębiali swoją wiedzę i uczyli się poszukiwania i weryfikacji faktów. Projekty edukacyjne prowadziliśmy m.in. z udziałem studentów Kolegium Europejskiego w Natolinie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego.

Nie tylko Wikipedia…

W 2019 z największego zbioru ebooków, Wikiźródeł, czytelnicy ściągali książki ponad 100 000 razy. Wikisłownik, wielojęzyczny słownik zbliżył się do 800 000 haseł (i przekroczył ten próg w pierwszych dniach stycznia 2020).

W 2019 twórcy Wikiźródeł i Wikisłownika spotkali się na ogólnopolskiej „niekonferencji”, której program tworzyli na bieżąco, decydując o kierunkach rozwoju projektów siostrzanych Wikipedii.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Wikimedia Polska

Jesteśmy polskim stowarzyszeniem twórców Wikimediów. Integrujemy i reprezentujemy interesy wikimedian oraz wspomagamy ich finansowo i organizacyjnie. Wspieramy dostęp do wolnej wiedzy poprzez gromadzenie zasobów i rozwijanie treści w oparciu o źródła oraz promujemy wolne licencje i budujemy świadomość prawa autorskiego.

Ważna jest dla nas jawność i przejrzystość działań. Cenimy niezależność, bezinteresowność, uczciwość. Dzięki potencjałowi naszych członków i wolontariuszy dbamy o stałe pozyskiwanie i utrzymanie dóbr kultury w cyfrowym świecie. Nasze cele realizujemy we współpracy z wolontariuszami i partnerami instytucjonalnymi.

Nasza misja

Wyrównujemy szanse dostępu do wiedzy gromadzonej oddolnie, na podstawie rzetelnych źródeł informacji, publikowanej za darmo, na wolnych licencjach, na Wikipedii i jej projektach siostrzanych.

Chcemy wspierać społeczności marginalizowane przez struktury władzy i przywilejów. Chcemy też przełamać społeczne, polityczne i techniczne bariery, które utrudniają uzyskanie dostępu i wnoszenie wkładu w wolną wiedzę.

Naszymi priorytetami są jawność i przejrzystość działań, które dają gwarancję, że nasze inicjatywy są prowadzone uczciwie.

Naszą misję realizujemu poprzez

Wspieranie społeczności wolontariuszy

Nasze stowarzyszenie pozyskuje nowych wolontariuszy do projektów Wikimedia i motywuje do działania wolontariuszy o wieloletnim doświadczeniu. Prowadzimy szkolenia i warsztaty, na których można dowiedzieć się jak działają projekty Wikimedia. Wśród uczestników są m.in. pracownicy instytucji kultury, nauczyciele akademiccy i studenci. Organizujemy konkursy tworzenia treści skierowane także dla osób, które wcześniej nie miały styczności z projektami Wikimedia.

Dbamy o dobrostan społeczności, promując postawy konstruktywne, nastawione na współpracę. Organizujemy konferencje i zloty oraz wspieramy logistycznie lokalne spotkania współtwórców projektów Wikimedia.

Pozyskiwanie nowych zasobów

Ułatwiamy pozyskiwanie nowych zasobów dla projektów Wikimedia, szczególnie takich, których wolontariusze nie mogą pozyskać bez wsparcia organizacyjnego lub finansowego.

Współpracujemy z instytucjami kultury: galeriami, bibliotekami, archiwami i muzeami. Dzięki tej współpracy instytucje mogą udostępniać zbiory i materiały w miejscu łatwym do znalezienia dla ludzi z całego świata. Projekty GLAM-Wiki często ułatwiają zaangażowanie lokalnej społeczności w życie instytucji.

Prowadzimy program mikrograntów, w ramach którego pomagamy wolontariuszom w zakupie książek i publikacji naukowych, zwracamy koszty wypraw fotograficznych i nagrań plików multimedialnych. Organizujemy konkursy dla współtwórców projektów Wikimedia, w których nagradzamy szczególnie cenny wkład, w tym tworzenie zasobów wyróżnionych za jakość.

Dbanie o publiczny wizerunek Wikimedia

Występujemy w mediach, promując projekty Wikimedia (m.in. Wikipedię) oraz własne projekty (m.in. współpracę polskich instytucji kultury i nauki ze Stowarzyszeniem). Nasi członkowie są zapraszani na konferencje naukowe, dyskusje panelowe i inne publiczne wydarzenia, na których prezentują działalność Wikimedia Polska i szerzej – ruchu Wikimedia.

Prowadzimy strony i konta Stowarzyszenia oraz projektów Wikimedia w mediach społecznościowych. Dystrybuujemy (bezpłatnie) materiały promocyjne opatrzone logotypami Wikimedia.

Wolne licencje i prawo autorskie

Wikimedia Polska jest organizacją apolityczną. Dlatego jedynie w wyjątkowych przypadkach oraz w sposób powściągliwy wypowiadamy się na temat planowanych zmian w otoczeniu prawnym, które wpływa na swobody obywatelskie, wolność wypowiedzi, ekspresji twórczej, prawa do informacji publicznej.

Wspieramy popularyzację otwartego dostępu do danych, badań i publikacji naukowych. Wypowiadamy się także na temat proponowanych zmian w prawie autorskim.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000244732
 • Konto:26 1050 1214 1000 0023 4432 0763
 • Adres:ul. Tuwima 95, pok. 15 90-031 Łódź, Polska
 • WWW:www.wikimedia.pl
 • E-mail:kontakt@wikimedia.pl
 • Telefon:790 290 842Formularze PIT 2020/2021 dla
Wikimedia Polska

KRS 0000244732

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Wikimedia Polska

 • Wyobraź sobie świat, w którym każdy człowiek ma pełen dostęp do sumy ludzkiej wiedzy.

  Integrujemy i reprezentujemy interesy współtwórców projektów Wikimedia w języku polskim oraz w każdym innym języku używanym przez grupę etniczną bądź narodową istniejącą tradycyjnie m.in. na terenach Polski.

  Finansowo i organizacyjnie wspieramy wolontariuszy-współtwórców projektów Wikimedia.

  Wspieramy także powszechny dostęp do wolnej wiedzy poprzez gromadzenie zasobów i rozwijanie treści w oparciu o źródła. Promujemy wolne licencje i budujemy świadomość prawa autorskiego.

  Ważna jest dla nas jawność i przejrzystość działań. Cenimy niezależność, bezinteresowność, uczciwość.

  Dzięki potencjałowi naszych członków i wolontariuszy dbamy o stałe pozyskiwanie i utrzymanie dóbr kultury w cyfrowym świecie.

  Nasze cele realizujemy we współpracy z wolontariuszami i partnerami instytucjonalnymi.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Nasze osiągnięcia w poprzednich latach roku

  Projekty Wikimediów tworzą wolontariusze, jednak można je wspierać instytucjonalnie! W minionym roku ze środków z 1% Wikimedia Polska sfinansowało wiele inicjatyw.

  Integrujemy społeczność twórców

  Pomagaliśmy twórcom Wikipedii lepiej się poznać i dyskutować kwestie redakcyjne, techniczne czy prawne na organizowanych przez nas konferencjach i spotkaniach lokalnych. Jak twórcy Wikipedii sami przyznają, dzięki tym wydarzeniom są oni bardziej zmotywowani do aktywności.

  Po raz kolejny gromadziliśmy zdjęcia polskich zabytków

  Tylko w konkursie Wiki Lubi Zabytki zebraliśmy 6843 nowych zdjęć dokumentujących polskie dziedzictwo. O ich jakości niech świadczy ocena międzynarodowego jury i przyznane naszym propozycjom pierwsze, szóste i siódme miejsce w selekcji fotografii z całego świata!

  Wspieramy powszechny dostęp do polskiego dziedzictwa kulturowego

  Chronimy i promujemy na całym świecie dziedzictwo kulturowe zgromadzone w zbiorach polskich instytucji kultury, sztuki, nauki i dziedzictwa. Współpracujemy z 30 instytucjami w tym ostatnio: z Narodowym Archiwum Cyfrowym, Mazowiecką Biblioteką Cyfrową i Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach.

  Tak pozyskane cyfrowe reprodukcje wyświetlane są w wielu wersjach językowych Wikipedii ponad 17 milionów razy każdego miesiąca!

  Inicjujemy powstanie nowych haseł i ulepszanie już istniejących

  Dzięki organizowanym przez nas akcjom, szkoleniom oraz programom ułatwiającym dostęp do rzetelnych źródeł informacji wolontariusze napisali 23 000 nowych haseł z zakresu wszystkich dziedzin wiedzy i nauki. To ponad ⅓ wszystkich artykułów dodanych do Wikipedii w 2019 roku.

  We współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie doprowadziliśmy do powstania najdłuższego w polskiej Wikipedii hasła, opisującego Platona i jego wpływ na nasz świat.

  Uczymy dzielić się wiedzą i dobrze korzystać z Wikipedii

  W 2019 roku ponad 300 osób uczestniczyło w organizowanych przez nas szkoleniach, warsztatach i maratonach edytowania Wikipedii. Wśród nich byli m.in. bibliotekarze i nauczyciele akademiccy. Wszyscy oni dowiedzieli się jak działa wirtualna encyklopedia, jakie są jej zasady i jak Wikipedia weryfikuje fakty. Doświadczeni twórcy Wikipedii mogli z kolei wziąć udział w warsztatach z zaawansowanych technik edycyjnych.

   

  Dzięki naszej współpracy z uczelniami i szkołami, studenci i uczniowie pogłębiali swoją wiedzę i uczyli się poszukiwania i weryfikacji faktów. Projekty edukacyjne prowadziliśmy m.in. z udziałem studentów Kolegium Europejskiego w Natolinie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego.

  Nie tylko Wikipedia…

  W 2019 z największego zbioru ebooków, Wikiźródeł, czytelnicy ściągali książki ponad 100 000 razy. Wikisłownik, wielojęzyczny słownik zbliżył się do 800 000 haseł (i przekroczył ten próg w pierwszych dniach stycznia 2020).

  W 2019 twórcy Wikiźródeł i Wikisłownika spotkali się na ogólnopolskiej „niekonferencji”, której program tworzyli na bieżąco, decydując o kierunkach rozwoju projektów siostrzanych Wikipedii.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Wikimedia Polska

  Jesteśmy polskim stowarzyszeniem twórców Wikimediów. Integrujemy i reprezentujemy interesy wikimedian oraz wspomagamy ich finansowo i organizacyjnie. Wspieramy dostęp do wolnej wiedzy poprzez gromadzenie zasobów i rozwijanie treści w oparciu o źródła oraz promujemy wolne licencje i budujemy świadomość prawa autorskiego.

  Ważna jest dla nas jawność i przejrzystość działań. Cenimy niezależność, bezinteresowność, uczciwość. Dzięki potencjałowi naszych członków i wolontariuszy dbamy o stałe pozyskiwanie i utrzymanie dóbr kultury w cyfrowym świecie. Nasze cele realizujemy we współpracy z wolontariuszami i partnerami instytucjonalnymi.

  Nasza misja

  Wyrównujemy szanse dostępu do wiedzy gromadzonej oddolnie, na podstawie rzetelnych źródeł informacji, publikowanej za darmo, na wolnych licencjach, na Wikipedii i jej projektach siostrzanych.

  Chcemy wspierać społeczności marginalizowane przez struktury władzy i przywilejów. Chcemy też przełamać społeczne, polityczne i techniczne bariery, które utrudniają uzyskanie dostępu i wnoszenie wkładu w wolną wiedzę.

  Naszymi priorytetami są jawność i przejrzystość działań, które dają gwarancję, że nasze inicjatywy są prowadzone uczciwie.

  Naszą misję realizujemu poprzez

  Wspieranie społeczności wolontariuszy

  Nasze stowarzyszenie pozyskuje nowych wolontariuszy do projektów Wikimedia i motywuje do działania wolontariuszy o wieloletnim doświadczeniu. Prowadzimy szkolenia i warsztaty, na których można dowiedzieć się jak działają projekty Wikimedia. Wśród uczestników są m.in. pracownicy instytucji kultury, nauczyciele akademiccy i studenci. Organizujemy konkursy tworzenia treści skierowane także dla osób, które wcześniej nie miały styczności z projektami Wikimedia.

  Dbamy o dobrostan społeczności, promując postawy konstruktywne, nastawione na współpracę. Organizujemy konferencje i zloty oraz wspieramy logistycznie lokalne spotkania współtwórców projektów Wikimedia.

  Pozyskiwanie nowych zasobów

  Ułatwiamy pozyskiwanie nowych zasobów dla projektów Wikimedia, szczególnie takich, których wolontariusze nie mogą pozyskać bez wsparcia organizacyjnego lub finansowego.

  Współpracujemy z instytucjami kultury: galeriami, bibliotekami, archiwami i muzeami. Dzięki tej współpracy instytucje mogą udostępniać zbiory i materiały w miejscu łatwym do znalezienia dla ludzi z całego świata. Projekty GLAM-Wiki często ułatwiają zaangażowanie lokalnej społeczności w życie instytucji.

  Prowadzimy program mikrograntów, w ramach którego pomagamy wolontariuszom w zakupie książek i publikacji naukowych, zwracamy koszty wypraw fotograficznych i nagrań plików multimedialnych. Organizujemy konkursy dla współtwórców projektów Wikimedia, w których nagradzamy szczególnie cenny wkład, w tym tworzenie zasobów wyróżnionych za jakość.

  Dbanie o publiczny wizerunek Wikimedia

  Występujemy w mediach, promując projekty Wikimedia (m.in. Wikipedię) oraz własne projekty (m.in. współpracę polskich instytucji kultury i nauki ze Stowarzyszeniem). Nasi członkowie są zapraszani na konferencje naukowe, dyskusje panelowe i inne publiczne wydarzenia, na których prezentują działalność Wikimedia Polska i szerzej – ruchu Wikimedia.

  Prowadzimy strony i konta Stowarzyszenia oraz projektów Wikimedia w mediach społecznościowych. Dystrybuujemy (bezpłatnie) materiały promocyjne opatrzone logotypami Wikimedia.

  Wolne licencje i prawo autorskie

  Wikimedia Polska jest organizacją apolityczną. Dlatego jedynie w wyjątkowych przypadkach oraz w sposób powściągliwy wypowiadamy się na temat planowanych zmian w otoczeniu prawnym, które wpływa na swobody obywatelskie, wolność wypowiedzi, ekspresji twórczej, prawa do informacji publicznej.

  Wspieramy popularyzację otwartego dostępu do danych, badań i publikacji naukowych. Wypowiadamy się także na temat proponowanych zmian w prawie autorskim.

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000244732
 • Konto:26 1050 1214 1000 0023 4432 0763
 • Adres:ul. Tuwima 95, pok. 15 90-031 Łódź, Polska
 • WWW:www.wikimedia.pl
 • E-mail:kontakt@wikimedia.pl
 • Telefon:790 290 842
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00