1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Klub Nurkowy Nautica Poznań
  KRS 0000244814

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Nurkuj bezpiecznie

Klub Nurkowy Nautica Poznań jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, zrzeszającym osoby fizyczne prowadzące działania na rzecz nurkowania, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji nurkowych, budowania koleżeńskiej atmosfery oraz kształtowania systemu wartości etycznych młodzieży poprzez nurkowanie.

W Klubie działają grupy tematyczne:
-Technika i bezpieczeństwo nurkowania: Grupa zajmująca się technikami i systemami szkoleniowymi, sposobami budowania kondycji fizycznej, autorytetu nurkowego oraz treningami nurkowymi, zajęciami z pierwszej pomocy i ratownictwa nurkowego
-Ekologia i lifestyle: Grupa nadzorująca monitorowanie przejrzystości jezior, sprzątanie dna jezior oraz propagowaniem ekologicznego i zdrowego stylu życia
-Organizacja nurkowań i budowanie zespołu: Grupa zajmująca się wyborem atrakcyjnych i bezpiecznych miejsc do nurkowania, budowaniem odpowiedzialnego i zaufanego zespołu oraz integracją społeczności nurkowej
- Warsztaty naukowo-doświadczalne: Zespół zajmujący się  analizą publikacji nurkowych, prowadzeniem eksperymentów i doświadczeń z dziedziny fizyki i fizjologii oraz praktycznymi warsztatami zajęciowymi obejmującymi ciekawe rozwiązania sprzętowe
-Seminaria fotograficzno-przyrodnicze: Grupa organizująca warsztaty z podwodnego filmowania i fotografii dla amatorów, a także zajęcia na temat fauny i flory wód słodkich i słonych.

Jak wykorzystamy 1%

Warsztaty z bezpiecznego nurkowania. Technika i bezpieczeństwo nurkowania.
Organizacja nurkowań i budowanie zespołu. 
Warsztaty naukowo-doświadczalne. Propagowanie ekologii i ekologicznego stylu życia.
Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Seminaria Fotograficzno-Przyrodnicze.
Warsztaty nurkowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz ich partnerów nurkowych.

Więcej o nas

Klub Nurkowy Nautica Poznań jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, zrzeszającym osoby fizyczne prowadzące działania na rzecz nurkowania, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji nurkowych, budowania koleżeńskiej atmosfery oraz kształtowania systemu wartości etycznych młodzieży poprzez nurkowanie.

Zasadniczym celem Klubu jest:
1) rozpowszechnianie w szerokim otoczeniu wiedzy o nurkowaniu jako formie rekreacji,
2) szkolenie i rozwijanie umiejętności nurkowych, propagowanie profesjonalnego podejścia do nurkowania,
3) rozwijanie i promocja wiedzy o środowisku wodnym, osiągnięciach i nowościach w technice nurkowej oraz nowych formach i programach szkoleniowych stosowanych na całym świecie ,
4) propagowanie nurkowania w środowisku osób niepełnosprawnych jako formy aktywnej rehabilitacji,
4)¹ działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych poprzez aktywność fizyczną jaką jest nurkowanie,
5) popularyzowanie wiedzy o szeroko pojętej ekologii i ochronie występujących w środowisku wodnym zwierząt i roślin,
5)¹ popularyzowanie wiedzy o podwodnych obiektach archeologicznych i wrakach,
6) integracja członków klubu mająca na celu ustawiczne kształtowanie koleżeńskiej atmosfery,
7) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz propagowania zasad bezpiecznego nurkowania i ratownictwa wodnego,
8) promocja nurkowania jako formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
9) odkrywanie i rozpowszechnianie informacji o nowych miejscach turystyki nurkowej w kraju i poza jego granicami,
10) nawiązywanie kontaktów i rozwijanie współpracy z innymi klubami nurkowymi na całym świecie.

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć nurkowych zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpiecznego nurkowania,
2) współpracę z osobami niepełnosprawnymi poprzez organizowane szkolenia i popularyzację nurkowania w tym środowisku, zwłaszcza jako formę rehabilitacji,
3) prowadzenie działań w zakresie szeroko rozumianej ekologii.
4) popularyzację wiedzy o nurkowaniu poprzez konferencje, seminaria, odczyty, wykłady, pokazy, wystawy, spotkania, kursy, szkolenia, publikacje itp.,
5) tworzenie grup zadaniowych,
6) współpracę z innymi instytucjami, organizacjami, podmiotami gospodarczymi, których cele są zbliżone do celów Klubu lub które pragną je wspierać,
7) poradnictwo w zakresie nurkowania dla kursantów, rodziców, instruktorów i wszystkich innych zainteresowanych,
8) wspieranie inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie nurkowania,
9) prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej,
10) zajmowanie stanowisk oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nurkowania,
11) organizowanie obozów, wycieczek i wyjazdów nurkowych.

W Klubie działają grupy tematyczne:
-Technika i bezpieczeństwo nurkowania: Grupa zajmująca się technikami i systemami szkoleniowymi, sposobami budowania kondycji fizycznej, autorytetu nurkowego oraz treningami nurkowymi, zajęciami z pierwszej pomocy i ratownictwa nurkowego
-Ekologia i lifestyle: Grupa nadzorująca monitorowanie przejrzystości jezior, sprzątanie dna jezior oraz propagowaniem ekologicznego i zdrowego stylu życia
-Organizacja nurkowań i budowanie zespołu: Grupa zajmująca się wyborem atrakcyjnych i bezpiecznych miejsc do nurkowania, budowaniem odpowiedzialnego i zaufanego zespołu oraz integracją społeczności nurkowej
- Warsztaty naukowo-doświadczalne: Zespół zajmujący się  analizą publikacji nurkowych, prowadzeniem eksperymentów i doświadczeń z dziedziny fizyki i fizjologii oraz praktycznymi warsztatami zajęciowymi obejmującymi ciekawe rozwiązania sprzętowe
-Seminaria fotograficzno-przyrodnicze: Grupa organizująca warsztaty z podwodnego filmowania i fotografii dla amatorów, a także zajęcia na temat fauny i flory wód słodkich i słonych.


 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:województwo wielkopolskie
 • KRS:0000244814
 • Konto:38 109 0 13 62 0 000 0001 105 5 25 32
 • Adres:Józefa Piłsudskiego 100, 61-246 Poznań
 • WWW:www.klub.nautica.poznan.pl
 • E-mail:biuro@nautica.poznan.pl
 • Telefon:618729066 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Klub Nurkowy Nautica Poznań

  KRS 0000244814

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Klub Nurkowy Nautica Poznań

 • Nurkuj bezpiecznie

  Klub Nurkowy Nautica Poznań jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, zrzeszającym osoby fizyczne prowadzące działania na rzecz nurkowania, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji nurkowych, budowania koleżeńskiej atmosfery oraz kształtowania systemu wartości etycznych młodzieży poprzez nurkowanie.

  W Klubie działają grupy tematyczne:
  -Technika i bezpieczeństwo nurkowania: Grupa zajmująca się technikami i systemami szkoleniowymi, sposobami budowania kondycji fizycznej, autorytetu nurkowego oraz treningami nurkowymi, zajęciami z pierwszej pomocy i ratownictwa nurkowego
  -Ekologia i lifestyle: Grupa nadzorująca monitorowanie przejrzystości jezior, sprzątanie dna jezior oraz propagowaniem ekologicznego i zdrowego stylu życia
  -Organizacja nurkowań i budowanie zespołu: Grupa zajmująca się wyborem atrakcyjnych i bezpiecznych miejsc do nurkowania, budowaniem odpowiedzialnego i zaufanego zespołu oraz integracją społeczności nurkowej
  - Warsztaty naukowo-doświadczalne: Zespół zajmujący się  analizą publikacji nurkowych, prowadzeniem eksperymentów i doświadczeń z dziedziny fizyki i fizjologii oraz praktycznymi warsztatami zajęciowymi obejmującymi ciekawe rozwiązania sprzętowe
  -Seminaria fotograficzno-przyrodnicze: Grupa organizująca warsztaty z podwodnego filmowania i fotografii dla amatorów, a także zajęcia na temat fauny i flory wód słodkich i słonych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Warsztaty z bezpiecznego nurkowania. Technika i bezpieczeństwo nurkowania.
  Organizacja nurkowań i budowanie zespołu. 
  Warsztaty naukowo-doświadczalne. Propagowanie ekologii i ekologicznego stylu życia.
  Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.
  Seminaria Fotograficzno-Przyrodnicze.
  Warsztaty nurkowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz ich partnerów nurkowych.

 • Więcej o nas

  Klub Nurkowy Nautica Poznań jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, zrzeszającym osoby fizyczne prowadzące działania na rzecz nurkowania, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji nurkowych, budowania koleżeńskiej atmosfery oraz kształtowania systemu wartości etycznych młodzieży poprzez nurkowanie.

  Zasadniczym celem Klubu jest:
  1) rozpowszechnianie w szerokim otoczeniu wiedzy o nurkowaniu jako formie rekreacji,
  2) szkolenie i rozwijanie umiejętności nurkowych, propagowanie profesjonalnego podejścia do nurkowania,
  3) rozwijanie i promocja wiedzy o środowisku wodnym, osiągnięciach i nowościach w technice nurkowej oraz nowych formach i programach szkoleniowych stosowanych na całym świecie ,
  4) propagowanie nurkowania w środowisku osób niepełnosprawnych jako formy aktywnej rehabilitacji,
  4)¹ działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych poprzez aktywność fizyczną jaką jest nurkowanie,
  5) popularyzowanie wiedzy o szeroko pojętej ekologii i ochronie występujących w środowisku wodnym zwierząt i roślin,
  5)¹ popularyzowanie wiedzy o podwodnych obiektach archeologicznych i wrakach,
  6) integracja członków klubu mająca na celu ustawiczne kształtowanie koleżeńskiej atmosfery,
  7) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz propagowania zasad bezpiecznego nurkowania i ratownictwa wodnego,
  8) promocja nurkowania jako formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
  9) odkrywanie i rozpowszechnianie informacji o nowych miejscach turystyki nurkowej w kraju i poza jego granicami,
  10) nawiązywanie kontaktów i rozwijanie współpracy z innymi klubami nurkowymi na całym świecie.

  Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
  1) organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć nurkowych zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpiecznego nurkowania,
  2) współpracę z osobami niepełnosprawnymi poprzez organizowane szkolenia i popularyzację nurkowania w tym środowisku, zwłaszcza jako formę rehabilitacji,
  3) prowadzenie działań w zakresie szeroko rozumianej ekologii.
  4) popularyzację wiedzy o nurkowaniu poprzez konferencje, seminaria, odczyty, wykłady, pokazy, wystawy, spotkania, kursy, szkolenia, publikacje itp.,
  5) tworzenie grup zadaniowych,
  6) współpracę z innymi instytucjami, organizacjami, podmiotami gospodarczymi, których cele są zbliżone do celów Klubu lub które pragną je wspierać,
  7) poradnictwo w zakresie nurkowania dla kursantów, rodziców, instruktorów i wszystkich innych zainteresowanych,
  8) wspieranie inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie nurkowania,
  9) prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej,
  10) zajmowanie stanowisk oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nurkowania,
  11) organizowanie obozów, wycieczek i wyjazdów nurkowych.

  W Klubie działają grupy tematyczne:
  -Technika i bezpieczeństwo nurkowania: Grupa zajmująca się technikami i systemami szkoleniowymi, sposobami budowania kondycji fizycznej, autorytetu nurkowego oraz treningami nurkowymi, zajęciami z pierwszej pomocy i ratownictwa nurkowego
  -Ekologia i lifestyle: Grupa nadzorująca monitorowanie przejrzystości jezior, sprzątanie dna jezior oraz propagowaniem ekologicznego i zdrowego stylu życia
  -Organizacja nurkowań i budowanie zespołu: Grupa zajmująca się wyborem atrakcyjnych i bezpiecznych miejsc do nurkowania, budowaniem odpowiedzialnego i zaufanego zespołu oraz integracją społeczności nurkowej
  - Warsztaty naukowo-doświadczalne: Zespół zajmujący się  analizą publikacji nurkowych, prowadzeniem eksperymentów i doświadczeń z dziedziny fizyki i fizjologii oraz praktycznymi warsztatami zajęciowymi obejmującymi ciekawe rozwiązania sprzętowe
  -Seminaria fotograficzno-przyrodnicze: Grupa organizująca warsztaty z podwodnego filmowania i fotografii dla amatorów, a także zajęcia na temat fauny i flory wód słodkich i słonych.

 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:województwo wielkopolskie
 • KRS:0000244814
 • Konto:38 109 0 13 62 0 000 0001 105 5 25 32
 • Adres:Józefa Piłsudskiego 100, 61-246 Poznań
 • WWW:www.klub.nautica.poznan.pl
 • E-mail:biuro@nautica.poznan.pl
 • Telefon:618729066
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00