• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Chrześcijańska Fundacja Radość
  KRS 0000245205

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Twój 1% daje radość i nadzieję!

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc żywnościowa potrzebującym.

Jak wykorzystamy 1%

Udzielanie pomocy finansowej, materialnej, środowiskowej. Organizowanie wypoczynku dla dzieci objętych statutowymi działaniami fundacji.

Więcej o nas

Chrześcijańska Fundacja Radość od założenia w 2005 roku realizuje swoje cele głównie poprzez 2 wiodące programy:

1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej. W tym celu wykorzystujemy każdą przerwę w roku szkolnym: wakacje letnie i ferie zimowe oraz przerwę wielkanocną i noworoczną, a także długie weekendy. Obozy dla dzieci to kluczowy program fundacji rozpoczęty jeszcze przed jej założeniem. Od początku naszej działalności we współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi zorganizowaliśmy już ponad 80 stuosobowych chrześcijańskich obozów. Z biegiem lat zauważyliśmy, iż dzieci dorastają i potrzebują innego programu, dlatego też zaczęliśmy organizować obozy także dla młodzieży. Staramy się wykorzystywać każdą przerwę programową w roku szkolnym, tak aby dzieci i młodzież mogły wyjeżdżać na wakacje, ferie zimowe, czy przerwy świąteczne, spędzić miło czas oraz uczyć się, w jaki sposób stosować wartości chrześcijańskie w codziennym życiu. Z jednej strony współpracujemy domami dziecka i innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz ośrodkami pomocy społecznej w całym kraju. Zaś z drugiej strony wspólnie z naszymi krajowymi wolontariuszami i zagranicznymi partnerami misyjnymi zapewniamy uczestnikom naszych obozów profesjonalną opiekę oraz głosimy im Ewangelię. Przez nasze obozy przewinęło się już kilka tysięcy dzieci i nastolatków, są to głównie nasi podopieczni objęci innymi programami pomocowymi. Na naszych obozach wiele dzieci oddało swoje serce Panu Jezusowi i teraz potrzebują naszej i Twojej modlitwy oraz dalszej troski.

2. Pomoc żywnościowa potrzebującym. W roku 2015 pozyskaliśmy, a następnie przekazaliśmy tysiącom podopiecznych 158 788, 24 kg żywności o wartości 728 446,14 zł. W roku 2016 pozyskaliśmy, a następnie przekazaliśmy tysiącom podopiecznych 208 440 kg o wartości 1 684 352 zł. W roku 2017 pozyskaliśmy, a następnie przekazaliśmy tysiącom podopiecznych 234 703 kg o wartości 2 127 965 zł. Od stycznia 2018, oprócz regularnych dostaw z samego magazynu Banku Żywności SOS, odbieramy również z Makro i Auchan świeżą żywność taką jak: mięso, wędliny, nabiał, pieczywo, warzywa i owoce, wszystko z krótkim terminem do spożycia, ale za to w wielkich ilościach i to codziennie.

Pomagając dzieciom chcemy:
· stwarzać dla nich warunki dające poczucie stabilności i bezpieczeństwa osobistego, wyzwalać w nich pełną i prawdziwą radość dziecięcą,
· eliminować skutki powstałe w psychice i uczuciowości dzieci dotkniętych tragizmem sieroctwa, niepełnosprawności lub patologii środowiska, w którym przebywają,
· udzielać pomocy w doprowadzeniu do integracji dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem,
· zapobiegać nowym tragediom dziecięcym oraz problemom związanym z ochroną życia poczętego,
· pokazać im, że Bóg ich kocha, i że ich los nie jest Mu obojętny.

 KOMU POMAGAMY
· Dzieciom osieroconym, porzuconym, niepełnosprawnym oraz z rodzin najuboższych i patologicznych.
· Matkom wychowującym samotnie dzieci nieletnie.
· Działalnością swą fundacja obejmuje wszystkie dzieci niezależnie od ich przynależności religijnej, wyznaniowej, rasowej, społecznej i narodowościowej.

FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
· Udzielanie pomocy finansowej, materialnej, środowiskowej. Organizowanie wypoczynku dla dzieci objętych statutowymi działaniami fundacji.
· Kolportaż literatury chrześcijańskiej i świeckiej w temacie swym służącej propagowaniu i kształtowaniu chrześcijańskich, humanitarnych postaw życiowych oraz walce z demoralizacją dzieci i młodzieży.
· Prowadzenie działalności propagatorskiej i informacyjnej.
· Tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczych typu Rodzinne Domy Dziecka.
· Tworzenie ośrodków pomocowo-wypoczynkowych dla dzieci.
· Wymiana doświadczeń w temacie przysposabiania i wychowywania dzieci osieroconych oraz pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.


  • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000245205
  • Konto:77 105 0 10 25 1 000 0023 000 1 50 76
  • Adres:ul. Przyleśna 3, 04-807 Warszawa
  • WWW:fundacja-radosc.pl
  • E-mail:biuro@fundacja-radosc.pl
  • Telefon:600 260 281  • Formularze PIT 2018/2019 dla
   Chrześcijańska Fundacja Radość

   KRS 0000245205

  PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
  Rozliczenie
  na zasadach ogólnych
  Rozliczenie 
  na zasadach ogólnych
  Dochody
  kapitałowe

  Dochody rozliczane
  ryczałtowo

  Dochody podstawowe:
  z pracy, z prac zleconych
  oraz inne podstawowe.
  PIT wybierany przez 82%
  podatników.

  Dochody z działalności
  gospodarczej, dochody
  małoletnich dzieci,
  dochody z zagranicy
  oraz inne dochody
  rozliczane na zasadach
  ogólnych.

   

  Dochody z giełdy
  papierów wartościowych
  udziałów w spółkach
  z o.o., Spółek Akcyjnych
  i podobne.

  Tylko dla tych, którzy zgłosili
  chęć rozliczenia ryczałtowego:
  dochody z wynajmu
  i prowadzenia działalaności
  gospodarczej.
  PIT-39 PIT-36L PIT-OP

  Pobierz załączniki:

  PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

  Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

  Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

   

   Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
  rozliczana liniowo
  Oświadczenie
  w sprawie 1% podatku

  Wyłącznie dla osób, które
  sprzedają nieruchomość
  zakupioną w ciągu
  5 ostatnich lat.

  Dla osób prowadzących
  jednoosobową działalność
  gospodarczą, które wybrały
  opodatkowanie liniowe 19%
  PIT-OP wypełniają osoby,
  które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  Wybraliśmy dla Państwa
  proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
  Rozlicz dowolne przychody –
  obsługujemy wszystkie druki PIT
  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego
  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Chrześcijańska Fundacja Radość

  • Twój 1% daje radość i nadzieję!

   Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc żywnościowa potrzebującym.

  • Jak wykorzystamy 1%

   Udzielanie pomocy finansowej, materialnej, środowiskowej. Organizowanie wypoczynku dla dzieci objętych statutowymi działaniami fundacji.

  • Więcej o nas

   Chrześcijańska Fundacja Radość od założenia w 2005 roku realizuje swoje cele głównie poprzez 2 wiodące programy:

   1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej. W tym celu wykorzystujemy każdą przerwę w roku szkolnym: wakacje letnie i ferie zimowe oraz przerwę wielkanocną i noworoczną, a także długie weekendy. Obozy dla dzieci to kluczowy program fundacji rozpoczęty jeszcze przed jej założeniem. Od początku naszej działalności we współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi zorganizowaliśmy już ponad 80 stuosobowych chrześcijańskich obozów. Z biegiem lat zauważyliśmy, iż dzieci dorastają i potrzebują innego programu, dlatego też zaczęliśmy organizować obozy także dla młodzieży. Staramy się wykorzystywać każdą przerwę programową w roku szkolnym, tak aby dzieci i młodzież mogły wyjeżdżać na wakacje, ferie zimowe, czy przerwy świąteczne, spędzić miło czas oraz uczyć się, w jaki sposób stosować wartości chrześcijańskie w codziennym życiu. Z jednej strony współpracujemy domami dziecka i innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz ośrodkami pomocy społecznej w całym kraju. Zaś z drugiej strony wspólnie z naszymi krajowymi wolontariuszami i zagranicznymi partnerami misyjnymi zapewniamy uczestnikom naszych obozów profesjonalną opiekę oraz głosimy im Ewangelię. Przez nasze obozy przewinęło się już kilka tysięcy dzieci i nastolatków, są to głównie nasi podopieczni objęci innymi programami pomocowymi. Na naszych obozach wiele dzieci oddało swoje serce Panu Jezusowi i teraz potrzebują naszej i Twojej modlitwy oraz dalszej troski.

   2. Pomoc żywnościowa potrzebującym. W roku 2015 pozyskaliśmy, a następnie przekazaliśmy tysiącom podopiecznych 158 788, 24 kg żywności o wartości 728 446,14 zł. W roku 2016 pozyskaliśmy, a następnie przekazaliśmy tysiącom podopiecznych 208 440 kg o wartości 1 684 352 zł. W roku 2017 pozyskaliśmy, a następnie przekazaliśmy tysiącom podopiecznych 234 703 kg o wartości 2 127 965 zł. Od stycznia 2018, oprócz regularnych dostaw z samego magazynu Banku Żywności SOS, odbieramy również z Makro i Auchan świeżą żywność taką jak: mięso, wędliny, nabiał, pieczywo, warzywa i owoce, wszystko z krótkim terminem do spożycia, ale za to w wielkich ilościach i to codziennie.

   Pomagając dzieciom chcemy:
   · stwarzać dla nich warunki dające poczucie stabilności i bezpieczeństwa osobistego, wyzwalać w nich pełną i prawdziwą radość dziecięcą,
   · eliminować skutki powstałe w psychice i uczuciowości dzieci dotkniętych tragizmem sieroctwa, niepełnosprawności lub patologii środowiska, w którym przebywają,
   · udzielać pomocy w doprowadzeniu do integracji dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem,
   · zapobiegać nowym tragediom dziecięcym oraz problemom związanym z ochroną życia poczętego,
   · pokazać im, że Bóg ich kocha, i że ich los nie jest Mu obojętny.

    KOMU POMAGAMY
   · Dzieciom osieroconym, porzuconym, niepełnosprawnym oraz z rodzin najuboższych i patologicznych.
   · Matkom wychowującym samotnie dzieci nieletnie.
   · Działalnością swą fundacja obejmuje wszystkie dzieci niezależnie od ich przynależności religijnej, wyznaniowej, rasowej, społecznej i narodowościowej.

   FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
   · Udzielanie pomocy finansowej, materialnej, środowiskowej. Organizowanie wypoczynku dla dzieci objętych statutowymi działaniami fundacji.
   · Kolportaż literatury chrześcijańskiej i świeckiej w temacie swym służącej propagowaniu i kształtowaniu chrześcijańskich, humanitarnych postaw życiowych oraz walce z demoralizacją dzieci i młodzieży.
   · Prowadzenie działalności propagatorskiej i informacyjnej.
   · Tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczych typu Rodzinne Domy Dziecka.
   · Tworzenie ośrodków pomocowo-wypoczynkowych dla dzieci.
   · Wymiana doświadczeń w temacie przysposabiania i wychowywania dzieci osieroconych oraz pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

  • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000245205
  • Konto:77 105 0 10 25 1 000 0023 000 1 50 76
  • Adres:ul. Przyleśna 3, 04-807 Warszawa
  • WWW:fundacja-radosc.pl
  • E-mail:biuro@fundacja-radosc.pl
  • Telefon:600 260 281
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00