1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Chrześcijańska Fundacja Radość
KRS 0000245205

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Twój 1% daje radość i nadzieję!

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc żywnościowa potrzebującym.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Udzielanie pomocy finansowej, materialnej, środowiskowej. Organizowanie wypoczynku dla dzieci objętych statutowymi działaniami fundacji.

Więcej o nas

Więcej o nas

Chrześcijańska Fundacja Radość od założenia w 2005 roku realizuje swoje cele głównie poprzez 2 wiodące programy:

1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej. W tym celu wykorzystujemy każdą przerwę w roku szkolnym: wakacje letnie i ferie zimowe oraz przerwę wielkanocną i noworoczną, a także długie weekendy. Obozy dla dzieci to kluczowy program fundacji rozpoczęty jeszcze przed jej założeniem. Od początku naszej działalności we współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi zorganizowaliśmy już ponad 80 stuosobowych chrześcijańskich obozów. Z biegiem lat zauważyliśmy, iż dzieci dorastają i potrzebują innego programu, dlatego też zaczęliśmy organizować obozy także dla młodzieży. Staramy się wykorzystywać każdą przerwę programową w roku szkolnym, tak aby dzieci i młodzież mogły wyjeżdżać na wakacje, ferie zimowe, czy przerwy świąteczne, spędzić miło czas oraz uczyć się, w jaki sposób stosować wartości chrześcijańskie w codziennym życiu. Z jednej strony współpracujemy domami dziecka i innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz ośrodkami pomocy społecznej w całym kraju. Zaś z drugiej strony wspólnie z naszymi krajowymi wolontariuszami i zagranicznymi partnerami misyjnymi zapewniamy uczestnikom naszych obozów profesjonalną opiekę oraz głosimy im Ewangelię. Przez nasze obozy przewinęło się już kilka tysięcy dzieci i nastolatków, są to głównie nasi podopieczni objęci innymi programami pomocowymi. Na naszych obozach wiele dzieci oddało swoje serce Panu Jezusowi i teraz potrzebują naszej i Twojej modlitwy oraz dalszej troski.

2. Pomoc żywnościowa potrzebującym. W roku 2015 pozyskaliśmy, a następnie przekazaliśmy tysiącom podopiecznych 158 788, 24 kg żywności o wartości 728 446,14 zł. W roku 2016 pozyskaliśmy, a następnie przekazaliśmy tysiącom podopiecznych 208 440 kg o wartości 1 684 352 zł. W roku 2017 pozyskaliśmy, a następnie przekazaliśmy tysiącom podopiecznych 234 703 kg o wartości 2 127 965 zł. Od stycznia 2018, oprócz regularnych dostaw z samego magazynu Banku Żywności SOS, odbieramy również z Makro i Auchan świeżą żywność taką jak: mięso, wędliny, nabiał, pieczywo, warzywa i owoce, wszystko z krótkim terminem do spożycia, ale za to w wielkich ilościach i to codziennie.

Pomagając dzieciom chcemy:
· stwarzać dla nich warunki dające poczucie stabilności i bezpieczeństwa osobistego, wyzwalać w nich pełną i prawdziwą radość dziecięcą,
· eliminować skutki powstałe w psychice i uczuciowości dzieci dotkniętych tragizmem sieroctwa, niepełnosprawności lub patologii środowiska, w którym przebywają,
· udzielać pomocy w doprowadzeniu do integracji dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem,
· zapobiegać nowym tragediom dziecięcym oraz problemom związanym z ochroną życia poczętego,
· pokazać im, że Bóg ich kocha, i że ich los nie jest Mu obojętny.

 KOMU POMAGAMY
· Dzieciom osieroconym, porzuconym, niepełnosprawnym oraz z rodzin najuboższych i patologicznych.
· Matkom wychowującym samotnie dzieci nieletnie.
· Działalnością swą fundacja obejmuje wszystkie dzieci niezależnie od ich przynależności religijnej, wyznaniowej, rasowej, społecznej i narodowościowej.

FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
· Udzielanie pomocy finansowej, materialnej, środowiskowej. Organizowanie wypoczynku dla dzieci objętych statutowymi działaniami fundacji.
· Kolportaż literatury chrześcijańskiej i świeckiej w temacie swym służącej propagowaniu i kształtowaniu chrześcijańskich, humanitarnych postaw życiowych oraz walce z demoralizacją dzieci i młodzieży.
· Prowadzenie działalności propagatorskiej i informacyjnej.
· Tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczych typu Rodzinne Domy Dziecka.
· Tworzenie ośrodków pomocowo-wypoczynkowych dla dzieci.
· Wymiana doświadczeń w temacie przysposabiania i wychowywania dzieci osieroconych oraz pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000245205
 • Konto:77 1050 1025 1000 0023 0001 5076
 • Adres:ul. Przyleśna 3, 04-807 Warszawa
 • WWW:fundacja-radosc.pl
 • E-mail:biuro@fundacja-radosc.pl
 • Telefon:600 260 281Formularze PIT 2021/2022 dla
Chrześcijańska Fundacja Radość

KRS 0000245205

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Chrześcijańska Fundacja Radość

 • Twój 1% daje radość i nadzieję!

  Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc żywnościowa potrzebującym.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Udzielanie pomocy finansowej, materialnej, środowiskowej. Organizowanie wypoczynku dla dzieci objętych statutowymi działaniami fundacji.

 • Więcej o nas

  Chrześcijańska Fundacja Radość od założenia w 2005 roku realizuje swoje cele głównie poprzez 2 wiodące programy:

  1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej. W tym celu wykorzystujemy każdą przerwę w roku szkolnym: wakacje letnie i ferie zimowe oraz przerwę wielkanocną i noworoczną, a także długie weekendy. Obozy dla dzieci to kluczowy program fundacji rozpoczęty jeszcze przed jej założeniem. Od początku naszej działalności we współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi zorganizowaliśmy już ponad 80 stuosobowych chrześcijańskich obozów. Z biegiem lat zauważyliśmy, iż dzieci dorastają i potrzebują innego programu, dlatego też zaczęliśmy organizować obozy także dla młodzieży. Staramy się wykorzystywać każdą przerwę programową w roku szkolnym, tak aby dzieci i młodzież mogły wyjeżdżać na wakacje, ferie zimowe, czy przerwy świąteczne, spędzić miło czas oraz uczyć się, w jaki sposób stosować wartości chrześcijańskie w codziennym życiu. Z jednej strony współpracujemy domami dziecka i innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz ośrodkami pomocy społecznej w całym kraju. Zaś z drugiej strony wspólnie z naszymi krajowymi wolontariuszami i zagranicznymi partnerami misyjnymi zapewniamy uczestnikom naszych obozów profesjonalną opiekę oraz głosimy im Ewangelię. Przez nasze obozy przewinęło się już kilka tysięcy dzieci i nastolatków, są to głównie nasi podopieczni objęci innymi programami pomocowymi. Na naszych obozach wiele dzieci oddało swoje serce Panu Jezusowi i teraz potrzebują naszej i Twojej modlitwy oraz dalszej troski.

  2. Pomoc żywnościowa potrzebującym. W roku 2015 pozyskaliśmy, a następnie przekazaliśmy tysiącom podopiecznych 158 788, 24 kg żywności o wartości 728 446,14 zł. W roku 2016 pozyskaliśmy, a następnie przekazaliśmy tysiącom podopiecznych 208 440 kg o wartości 1 684 352 zł. W roku 2017 pozyskaliśmy, a następnie przekazaliśmy tysiącom podopiecznych 234 703 kg o wartości 2 127 965 zł. Od stycznia 2018, oprócz regularnych dostaw z samego magazynu Banku Żywności SOS, odbieramy również z Makro i Auchan świeżą żywność taką jak: mięso, wędliny, nabiał, pieczywo, warzywa i owoce, wszystko z krótkim terminem do spożycia, ale za to w wielkich ilościach i to codziennie.

  Pomagając dzieciom chcemy:
  · stwarzać dla nich warunki dające poczucie stabilności i bezpieczeństwa osobistego, wyzwalać w nich pełną i prawdziwą radość dziecięcą,
  · eliminować skutki powstałe w psychice i uczuciowości dzieci dotkniętych tragizmem sieroctwa, niepełnosprawności lub patologii środowiska, w którym przebywają,
  · udzielać pomocy w doprowadzeniu do integracji dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem,
  · zapobiegać nowym tragediom dziecięcym oraz problemom związanym z ochroną życia poczętego,
  · pokazać im, że Bóg ich kocha, i że ich los nie jest Mu obojętny.

   KOMU POMAGAMY
  · Dzieciom osieroconym, porzuconym, niepełnosprawnym oraz z rodzin najuboższych i patologicznych.
  · Matkom wychowującym samotnie dzieci nieletnie.
  · Działalnością swą fundacja obejmuje wszystkie dzieci niezależnie od ich przynależności religijnej, wyznaniowej, rasowej, społecznej i narodowościowej.

  FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
  · Udzielanie pomocy finansowej, materialnej, środowiskowej. Organizowanie wypoczynku dla dzieci objętych statutowymi działaniami fundacji.
  · Kolportaż literatury chrześcijańskiej i świeckiej w temacie swym służącej propagowaniu i kształtowaniu chrześcijańskich, humanitarnych postaw życiowych oraz walce z demoralizacją dzieci i młodzieży.
  · Prowadzenie działalności propagatorskiej i informacyjnej.
  · Tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczych typu Rodzinne Domy Dziecka.
  · Tworzenie ośrodków pomocowo-wypoczynkowych dla dzieci.
  · Wymiana doświadczeń w temacie przysposabiania i wychowywania dzieci osieroconych oraz pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000245205
 • Konto:77 1050 1025 1000 0023 0001 5076
 • Adres:ul. Przyleśna 3, 04-807 Warszawa
 • WWW:fundacja-radosc.pl
 • E-mail:biuro@fundacja-radosc.pl
 • Telefon:600 260 281
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00