1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu

KRS 0000245423

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu

KRS 0000245423

Prezent OPP

Pomóż ochronić ostatnią chwilę

Organizowanie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w ich domach. Pomoc rzeczowa i finansowa dla rodzin żyjących pacjentów. Wsparcie w żałobie dla dorosłych i dzieci.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Opieka paliatywna, pomoc rzeczowa i finansowa dla rodzin żyjących pacjentów - zakup leków, jednorazowego sprzętu medycznego. Organizowanie Grupy Wsparcia dla rodzin w żałobie.

Więcej o nas

Więcej o nas

CELE STATUTOWE ORGANIZACJI
1. Wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami.
2. Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami ograniczającymi życie jest aktywnym i całościowym podejściem obejmującym fizyczne, emocjonalne i duchowe elementy. Skupia się na podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny. obejmuje leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opieki w czasie umierania i w okresie żałoby. Celem opieki paliatywnej nie jest przedłużanie ani skracanie życia, ale poprawa jego jakości.
3. Wsparcie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie.
4. Rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą.


OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
Organizowanie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami w ich domach na terenie Opola i w promieniu do 100 km. Opieka obejmuje pomoc medyczną, psychologiczną, socjalną i duchową, oraz wsparcie w żałobie. Domowa opieka paliatywna jest alternatywą wobec leczenia w szpitalu. Celem jest umożliwienie nieuleczalnie chorym dzieciom pobytu we własnych domach. W skład zespołu hospicjum wchodzą: lekarze, (anestezjolog, pediatra, neonatolog, neurolog dziecięcy), pielęgniarki, pracownik socjalny, psycholog, fizjoterapeuci, kapelan i wolontariusze. Dyżur hospicjum trwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Rodziny pacjentów nie ponoszą żadnych kosztów związanych z opieką paliatywną.


POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ
SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

Pomoc socjalna jest istotnym elementem całościowej opieki sprawowanej przez domowe hospicjum dla dzieci nad dzieckiem i jego rodziną. Pracownik socjalny zatrudniony w hospicjum analizuje sytuację socjalno - ekonomiczną rodziny i rozpoznaje jej potrzeby. W oparciu o zebrane dane pracownik socjalny przygotowuje plan pomocy w przezwyciężeniu trudności z jakimi borykają się rodziny chorych dzieci. Pomoc socjalna przyjmuje najróżniejsze formy: od działań interwencyjnych w sytuacjac kryzysowych po mobilizację lokalnej społeczności, oraz organizowanie pomocy ekspertów. Pracownik socjalny pomaga rodzinom w formalnościach związanych z uzyskaniem należnej im pomocy ze strony urzędów państwowych oraz planuje zakres pomocy finansowej udzielanej przez fundację Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu. W szczególnych przypadkach na wniosek pracownika socjalnego Zarząd Fundacji podejmuje decyzję na wypłatę zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, leków, opału na zimę, itp. Po śmierci dziecka, jeżeli rodzina sobie tego życzy pracownik socjalny służy pomocą w załatwianiu wszelkich formalności związanych z pogrzebem.


HOSPICJUM PERINATALNE
W 2014 roku przy Hospicjum Dla Dzieci w Opolu powstało Hospicjum Perinatalne. Inicjatywa ta obejmuje teren województwa opolskiego, a w jej działanie zaangażowanych jest wielu specjalistów.
Zadaniem Hospicjum Perinatalnego jest udzielenie pomocy i wsparcia rodzinom w przypadku rozpoznania u płodu wady letalnej, która jest związana z wystąpieniem u niego ciężkiego zaburzenia rozwojowego prowadzącego do samoistnego poronienia, zgonu wewnątrzmacicznego, przedwczesnego porodu, przedwczesnej śmierci żywo urodzonego dziecka, bez względu na zastosowane leczenie. Postawienie diagnozy przebiega na podstawie badania ultrasonograficznego i/lub przeprowadzonych prenatalnych badań genetycznych. W chwili postawienia diagnozy wady letalnej rodzina stoi przed bardzo trudną decyzją: kontynuacji lub przerwania ciąży (Dz. U. Nr 17 poz. 78 z poz. Zm.; Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży). Celem Hospicjum Perinatalnego jest wsparcie rodzin w okresie przed-, około-, ipourodzeniowym, jeżeli rodzice decydują się na kontynuację ciąży.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo opolskie
 • KRS:0000245423
 • Konto:64 1140 2017 0000 4602 1029 4785
 • Adres:ul. Armii Krajowej 11-13A, 45-071 Opole
 • WWW:hospicjum.opole.pl
 • E-mail:hospicjum_dom@wp.pl
 • Telefon:77 442 5108

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu

KRS 0000245423

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00