1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu
KRS 0000245423HospicjumOpole

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomóż ochronić ostatnią chwilę

Organizowanie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w ich domach. Pomoc rzeczowa i finansowa dla rodzin żyjących pacjentów. Wsparcie w żałobie dla dorosłych i dzieci.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Opieka paliatywna, pomoc rzeczowa i finansowa dla rodzin żyjących pacjentów - zakup leków, jednorazowego sprzętu medycznego. Organizowanie Grupy Wsparcia dla rodzin w żałobie.

Więcej o nas

Więcej o nas

CELE STATUTOWE ORGANIZACJI
1. Wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami.
2. Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami ograniczającymi życie jest aktywnym i całościowym podejściem obejmującym fizyczne, emocjonalne i duchowe elementy. Skupia się na podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny. obejmuje leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opieki w czasie umierania i w okresie żałoby. Celem opieki paliatywnej nie jest przedłużanie ani skracanie życia, ale poprawa jego jakości.
3. Wsparcie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie.
4. Rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą.


OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
Organizowanie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami w ich domach na terenie Opola i w promieniu do 100 km. Opieka obejmuje pomoc medyczną, psychologiczną, socjalną i duchową, oraz wsparcie w żałobie. Domowa opieka paliatywna jest alternatywą wobec leczenia w szpitalu. Celem jest umożliwienie nieuleczalnie chorym dzieciom pobytu we własnych domach. W skład zespołu hospicjum wchodzą: lekarze, (anestezjolog, pediatra, neonatolog, neurolog dziecięcy), pielęgniarki, pracownik socjalny, psycholog, fizjoterapeuci, kapelan i wolontariusze. Dyżur hospicjum trwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Rodziny pacjentów nie ponoszą żadnych kosztów związanych z opieką paliatywną.


POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ
SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

Pomoc socjalna jest istotnym elementem całościowej opieki sprawowanej przez domowe hospicjum dla dzieci nad dzieckiem i jego rodziną. Pracownik socjalny zatrudniony w hospicjum analizuje sytuację socjalno - ekonomiczną rodziny i rozpoznaje jej potrzeby. W oparciu o zebrane dane pracownik socjalny przygotowuje plan pomocy w przezwyciężeniu trudności z jakimi borykają się rodziny chorych dzieci. Pomoc socjalna przyjmuje najróżniejsze formy: od działań interwencyjnych w sytuacjac kryzysowych po mobilizację lokalnej społeczności, oraz organizowanie pomocy ekspertów. Pracownik socjalny pomaga rodzinom w formalnościach związanych z uzyskaniem należnej im pomocy ze strony urzędów państwowych oraz planuje zakres pomocy finansowej udzielanej przez fundację Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu. W szczególnych przypadkach na wniosek pracownika socjalnego Zarząd Fundacji podejmuje decyzję na wypłatę zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, leków, opału na zimę, itp. Po śmierci dziecka, jeżeli rodzina sobie tego życzy pracownik socjalny służy pomocą w załatwianiu wszelkich formalności związanych z pogrzebem.


HOSPICJUM PERINATALNE
W 2014 roku przy Hospicjum Dla Dzieci w Opolu powstało Hospicjum Perinatalne. Inicjatywa ta obejmuje teren województwa opolskiego, a w jej działanie zaangażowanych jest wielu specjalistów.
Zadaniem Hospicjum Perinatalnego jest udzielenie pomocy i wsparcia rodzinom w przypadku rozpoznania u płodu wady letalnej, która jest związana z wystąpieniem u niego ciężkiego zaburzenia rozwojowego prowadzącego do samoistnego poronienia, zgonu wewnątrzmacicznego, przedwczesnego porodu, przedwczesnej śmierci żywo urodzonego dziecka, bez względu na zastosowane leczenie. Postawienie diagnozy przebiega na podstawie badania ultrasonograficznego i/lub przeprowadzonych prenatalnych badań genetycznych. W chwili postawienia diagnozy wady letalnej rodzina stoi przed bardzo trudną decyzją: kontynuacji lub przerwania ciąży (Dz. U. Nr 17 poz. 78 z poz. Zm.; Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży). Celem Hospicjum Perinatalnego jest wsparcie rodzin w okresie przed-, około-, ipourodzeniowym, jeżeli rodzice decydują się na kontynuację ciąży.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo opolskie
 • KRS:0000245423
 • Konto:64 1140 2017 0000 4602 1029 4785
 • Adres:ul. Armii Krajowej 11-13A, 45-071 Opole
 • WWW:hospicjum.opole.pl
 • E-mail:hospicjum_dom@wp.pl
 • Telefon:77 442 5108Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu

KRS 0000245423

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu

 • Pomóż ochronić ostatnią chwilę

  Organizowanie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w ich domach. Pomoc rzeczowa i finansowa dla rodzin żyjących pacjentów. Wsparcie w żałobie dla dorosłych i dzieci.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Opieka paliatywna, pomoc rzeczowa i finansowa dla rodzin żyjących pacjentów - zakup leków, jednorazowego sprzętu medycznego. Organizowanie Grupy Wsparcia dla rodzin w żałobie.

 • Więcej o nas

  CELE STATUTOWE ORGANIZACJI
  1. Wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami.
  2. Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami ograniczającymi życie jest aktywnym i całościowym podejściem obejmującym fizyczne, emocjonalne i duchowe elementy. Skupia się na podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny. obejmuje leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opieki w czasie umierania i w okresie żałoby. Celem opieki paliatywnej nie jest przedłużanie ani skracanie życia, ale poprawa jego jakości.
  3. Wsparcie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie.
  4. Rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą.


  OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
  Organizowanie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami w ich domach na terenie Opola i w promieniu do 100 km. Opieka obejmuje pomoc medyczną, psychologiczną, socjalną i duchową, oraz wsparcie w żałobie. Domowa opieka paliatywna jest alternatywą wobec leczenia w szpitalu. Celem jest umożliwienie nieuleczalnie chorym dzieciom pobytu we własnych domach. W skład zespołu hospicjum wchodzą: lekarze, (anestezjolog, pediatra, neonatolog, neurolog dziecięcy), pielęgniarki, pracownik socjalny, psycholog, fizjoterapeuci, kapelan i wolontariusze. Dyżur hospicjum trwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Rodziny pacjentów nie ponoszą żadnych kosztów związanych z opieką paliatywną.


  POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ
  SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

  Pomoc socjalna jest istotnym elementem całościowej opieki sprawowanej przez domowe hospicjum dla dzieci nad dzieckiem i jego rodziną. Pracownik socjalny zatrudniony w hospicjum analizuje sytuację socjalno - ekonomiczną rodziny i rozpoznaje jej potrzeby. W oparciu o zebrane dane pracownik socjalny przygotowuje plan pomocy w przezwyciężeniu trudności z jakimi borykają się rodziny chorych dzieci. Pomoc socjalna przyjmuje najróżniejsze formy: od działań interwencyjnych w sytuacjac kryzysowych po mobilizację lokalnej społeczności, oraz organizowanie pomocy ekspertów. Pracownik socjalny pomaga rodzinom w formalnościach związanych z uzyskaniem należnej im pomocy ze strony urzędów państwowych oraz planuje zakres pomocy finansowej udzielanej przez fundację Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu. W szczególnych przypadkach na wniosek pracownika socjalnego Zarząd Fundacji podejmuje decyzję na wypłatę zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, leków, opału na zimę, itp. Po śmierci dziecka, jeżeli rodzina sobie tego życzy pracownik socjalny służy pomocą w załatwianiu wszelkich formalności związanych z pogrzebem.


  HOSPICJUM PERINATALNE
  W 2014 roku przy Hospicjum Dla Dzieci w Opolu powstało Hospicjum Perinatalne. Inicjatywa ta obejmuje teren województwa opolskiego, a w jej działanie zaangażowanych jest wielu specjalistów.
  Zadaniem Hospicjum Perinatalnego jest udzielenie pomocy i wsparcia rodzinom w przypadku rozpoznania u płodu wady letalnej, która jest związana z wystąpieniem u niego ciężkiego zaburzenia rozwojowego prowadzącego do samoistnego poronienia, zgonu wewnątrzmacicznego, przedwczesnego porodu, przedwczesnej śmierci żywo urodzonego dziecka, bez względu na zastosowane leczenie. Postawienie diagnozy przebiega na podstawie badania ultrasonograficznego i/lub przeprowadzonych prenatalnych badań genetycznych. W chwili postawienia diagnozy wady letalnej rodzina stoi przed bardzo trudną decyzją: kontynuacji lub przerwania ciąży (Dz. U. Nr 17 poz. 78 z poz. Zm.; Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży). Celem Hospicjum Perinatalnego jest wsparcie rodzin w okresie przed-, około-, ipourodzeniowym, jeżeli rodzice decydują się na kontynuację ciąży.

 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo opolskie
 • KRS:0000245423
 • Konto:64 1140 2017 0000 4602 1029 4785
 • Adres:ul. Armii Krajowej 11-13A, 45-071 Opole
 • WWW:hospicjum.opole.pl
 • E-mail:hospicjum_dom@wp.pl
 • Telefon:77 442 5108
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00