Stowarzyszenie "SZANSA" w Żabiej Woli

Stowarzyszenie
 • Pomoc i edukacja dzieci i młodzieży

  Stowarzyszenie „SZANSA” w Żabiej Woli zostało założone w 2005 roku a status OPP posiada od 2007 roku. Pozyskiwane z 1% pieniądze są w całości przeznaczane na działalność statutową stowarzyszenia. Swoją działalność Stowarzyszenie „SZANSA” opiera w zasadzie na pracy społecznej ogółu członków (obecnie 20 osób).

  Jak wykorzystamy 1%

  • pobudzanie aktywności dzieci i młodzieży,
  • organizowanie i zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji,
  • prowadzenie świetlic wiejskich,
  • organizowanie pomocy, wspomaganie nauki w rodzinach dysfunkcyjnych.
  • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
  • Obszar działania:województwo mazowieckie
  • KRS:0000246618
  • Wizytówka:www.pitax.pl/szansa
  • Konto:79 8017 1012 0100 3943 2001 0001
  • Adres:ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia Wola
  • WWW:www.stowarzyszenieszansa.org.pl
  • E-mail:biuro@stowarzyszenieszansa.org.pl
  • Telefon:504 040 783
 • Chcemy służyć pomocą najmłodszym – młodzieży oraz dzieciom w każdym wieku poprzez:

  • pobudzanie aktywności mieszkańców, próby zorganizowania czasu wolnego, upowszechnianie zdrowego stylu życia, zainteresowanie naszym regionem oraz
  • organizowanie pomocy, wspomaganie nauki w rodzinach dysfunkcyjnych, wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec grup społecznych potrzebujących pomocy.

  W ramach naszej działalności przygotowujemy przedświąteczne paczki żywnościowe dla osób najuboższych (szczególnie rodzin wielodzietnych) oraz wspieramy młodzież odnoszącą wysokie osiągnięcia sportowe (finansujemy koszty dojazdu i wyżywienia zawodników podczas meczy wyjazdowych) w szkolnej drużynie unihokeja „ULKS Józefina”, oraz wspieramy finansowo działania młodzieżowego, ludowego zespołu „Radlanie”.


  W poprzednich latach zorganizowaliśmy dla społeczności lokalnej imprezy integracyjne nawiązujące do tradycji sobótkowej (puszczanie wianków na wodę oraz śpiewanie pieśni biesiadnych przy ognisku).
  W 2011 roku zrealizowaliśmy projekt, którego efektem jest odrestaurowanie grobów wielkiego malarza Józefa Chełmońskiego i jego przyjaciela ks. Pełki (obaj pochowani są na Cmentarzu w Żelechowie w Gm. Żabia Wola). Do tego projektu 80 % wydatków pozyskaliśmy ze środków unijnych lecz 20% wkładu własnego mieliśmy wyłącznie dzięki wpływom z 1%.
  Kolejnym naszym zadaniem jest prowadzenie placówki wsparcia dziennego a pozyskane z 1% pieniądze planujemy wydać na prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych oraz organizację półkolonii letnich dla dzieci w tej placówce.
  Serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie i wsparcie.


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Stowarzyszenie "SZANSA" w Żabiej Woli

Pomoc i edukacja dzieci i młodzieży