1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Polskie Stowarzyszenie Sportu Po Transplantacji skrót: (PSST)

KRS 0000248401

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Polskie Stowarzyszenie Sportu Po Transplantacji skrót: (PSST)

KRS 0000248401

Prezent OPP

Przeszczep to Nowe Życie

Prowadzimy działalność sportową, rekreacyjną i rehabilitacyjną w celu poprawy jakości życia osób po przeszczepieniu narządów i oczekujących na przeszczep, aby w dobrej kondycji fizycznej przystąpili do zabiegu operacyjnego, wszczepienia narządu. Rehabilitujemy pacjentów po transplantacji po przechorowaniu Covid-19.Stowarzyszenie pomaga wszystkim, którzy chcą, przez swój aktywny udział w sporcie, promować ideę przeszczepiania, jako najlepszego sposobu leczenia niewydolności narządów. Redagujemy teksty promujące  sport przed i po transplantacji.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1% z darowizn przeznaczymy na dofinansowanie rehabilitacji po przechorowaniu Covid- 19, organizację stacjonarnych zajęć sportowo-rehabilitacyjnych i sportowych oraz zawodów sportowych. Będą to:

 1. Rehabilitacja pacjentów po transplantacji po przechorowaniu Covid-19.
 2. Zajęcia sportowe pn "Ćwicz dla zdrowia i sprawności" edycja górska i nadmorska. Odbudowa wydolności tlenowej i masy mięśniowej z powodu ograniczeń pandemicznych. Jest to bardzo ważne, ponieważ pacjenci po przeszczepie mają obniżoną odporność, z powodu zażywania leków immunosupresyjnych przeciw odrzuceniu nowego narządu: nerki, serca, wątroby czy trzustki. Leki zażywane są przez całe życie.
 3. Zawody sportowe, lekka atletyka pływanie,dart, tenis stołowy i ziemny, strzelectwo sportowe oraz sporty zimowe: narciarstwo biegowe i alpejskie. Rywalizacja sportowa przyczynia się systematycznej  aktywności ruchowej co w dobie pandemii koronawirusa wzmacnia układ oddechowy i krwionośny.
 4. Projekt i wydruk materiałów promocyjnych, takich jak: Oświadczenia woli, czyli Karta świadomego dawstwa narządów, plakaty, kalendarzyki dla pozyskania darowizn 1 %.

Uważamy, że aktywność fizyczna jest najlepszą formą rehabilitacji po przeszczepieniu narządu i w oczekiwaniu na przeszczep.

Wiemy, że nie jest łatwo namówić pacjenta po latach ciężkiej i skrajnej niewydolności narządu do aktywności fizycznej. Może i rozumieją, ale nie chcą lub nie wiedzą jak to robić. Dlatego osoby, które należą do stowarzyszenia i odważyły się prowadzić zdrowy i aktywny sportowo tryb życia.  Pragniemy wspierać organizacyjnie i szkoleniowo. Dlatego tak 1% jest dla nas cenny.

Stowarzyszenie jest pierwszą taką organizacją w naszym kraju, która poprzez swoją działalność trafia do konkretnego pacjenta po transplantacji narządu, dializowanego i Dawcy Rodzinnego. Pragniemy, aby nasze doświadczenia mogły w przyszłości zachęcić nowych liderów do podobnej działalności, a charyzma i sukcesy sportowe dzielnych pacjentów, służyły jako wzorce do naśladowania dla innych pacjentów. Każdego dnia udawadniamy, że aktywność fizyczna i sport przyczyniają się do poprawy jakości życia osoby po przeszczepieniu i bardziej prawidłowego funkcjonowania przeszczepionego narządu.

W roku 2022 w związku z pandemią koronawirusa zorganizujemy dla naszych członków 3 edycje zajęć sportowych: w lipcu  w Kościelisku - Kirach, w sierpniu w Cetniewie i w październiku w Iwoniczu-Zdroju i Arłamowie. Jedne z zajęć nad morzem  będą bardzo dobrą aklimatyzacją w czasie pandemii koronawirusa. Uważamy, że klimat nadmorski z rehabilitacją ruchową przyczyni się do poprawy stanu zdrowia a szczególnie układu krążenia i oddechowego. Chcemy w naturalny sposób zwiększyć odporność organizmu. Ze względu na przyjmowane leki immunosupresyjne, zmniejszające odporność organizmu, aby nie było odrzucenia przeszczepionego narządu, forma naturalna jest bardzo wskazana. Z tego powodu nie możemy podnosić odporności lekami czy suplementami. Zdecydowana większość osób po przeszczepieniu ma nadciśnienie tętnicze i planowany pobyt nad morzem jest dla nich bardzo wskazany.

Natomiast pobyt w górach, marsze na szlakach z kijkami nordic walking, ćwiczenia siłowe na siłowni i z pokonywaniem własnego oporu ciała, zajęcia lekkoatletyczny przyczynią się do wzmocnienia mięśni podpowiadających za prawidłową postawę. Członkowie, którzy uprawiają sport niepełnosprawnych po transplantacji będą doskonalić technikę wykonywanych ćwiczeń w wybranych dyscyplinach sportu i kształtować umiejętności motoryczne takie, jak: szybkość, wytrzymałość, siłę, celność i koordynację ruchową.

W roku 2022 zorganizujemy  rehabilitację po przechorowaniu Covid, zawody i zajęcia sportowe w kraju. Poniżej kalendarz zaplanowanych imprez:

Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji (PSST)

 1. Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji w narciarstwie alpejskim, biegowym. Szkółka narciarska. Rehabilitacja członków po transplantacji po przechorowaniu COVID-19. Termin: 7-12 marca 2022 r. Zakopane COS

Kwalifikacja członkowie po TX, członkowie po COVID-19. Osoby towarzyszące-członkowie w miarę wolnych miejsc. Jest to projekt Akcji Charytatywnej „BIORCY ŻYCIA”

2. Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji. Lekka atletyka, pływanie, tenis stołowy, tenis, dart. Termin: 2-5 czerwca 2022 r. Krosno

Eliminacje do Światowych Igrzysk w Perth w Australii. Po 4-letniej przerwie z powodu koronawirusa Światowa Federacja Sportu po Transplantacji podjęła decyzję, aby zjednoczyć wielką rodzinę transplantacyjną w czasie Światowych Igrzysk w kwietniu 2023 r. Uznano Australię jako najbezpieczniejszy kraj dla pacjentów po transplantacji z obniżoną odpornością.

Ćwicz dla zdrowia i sprawności.

Zajęcia sportowe:

 1. Kościelisko - Kiry,  8-17 lipca 2022 r. lekka atletyka, pływanie, dart, strzelectwo, nordic walking, fitness
 2. Cetniewo OPO COS, 9-15 sierpnia 2022 r. Lekka atletyka, pływanie, tenis, rowery, marsze z ćwiczenami ogólnorozwojowymi po plaży.
 3. Iwonicz-Zdrój, Arłamów, zawody strzeleckie, 6-9 października 2022 r.

Start w imprezach międzynarodowych planujemy:

 1. Mistrzostwa Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych, 20-27 sierpnia 2022 r., OXFORD, Wielka Brytania. Reaktywacja Mistrzostw po 3 latach pandemii koronawirusa.

Start w imprezach międzynarodowych pozwala zawodnikom po transplantacji, poznawać życie podobnych pacjentów z innych krajów i zwiedzać ciekawe miejsca. Start w imprezie międzynarodowej to najwspanialsza nagroda za lata cierpienia i ciężkiej choroby oraz promocja świadomego dawstwa i przeszczepiania narządów.

Część pozyskanych darowizn przeznaczymy na działania promocyjne dot. świadomego dawstwa i przeszczepiania narządów, tj. "Oświadczenia Woli", czyli Karty świadomego dawstwa narządów, ulotki, plakaty, i koszty  administracyjne: wynajem pomieszczenia, telefony,  opłaty pocztowe, wynagrodzenie niezbędne do realizacji zadań.

Jak wiemy, żeby coś zorganizować potrzebne są osoby do realizacji zdania czy biuro, aby pozyskać środki finansowe, przygotować, realizować i rozliczać zdania. Od 2005 r. organizujemy systematycznie imprezy sportowe zgodnie z zaplanowanym kalendarzem imprez na dany rok.

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja stowarzyszenia

Misja stowarzyszenia jest propagowanie świadomego dawstwa narządów, poprzez rozpowszechnianie aktywności fizycznej i sportu w środowisku osób po transplantacji oraz promocja świadomego dawstwa narządów.

Cele stowarzyszenia

 1. Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz jego członków poprzez popularyzację i rozwój psychofizyczny.
 2. Organizowanie zajęć korekcyjno – rehabilitacyjnych.
 3. Reprezentowanie interesów sportu po transplantacji w organizacjach krajowych i międzynarodowych.
 4. Popularyzacja idei transplantacyjnej.

Stowarzyszenie Sportu realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizację, popularyzację i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i osób dorosłych po transplantacji w Polsce.
 2. Stałe podnoszenie sprawności fizycznej, z uwzględnieniem uprawiania:

1) różnych dyscyplin sportowych,

2) rekreacji ruchowej,

3)  uczestnictwa w rehabilitacji ruchowej

 1. Podejmowanie działań na rzecz promocji pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na rozwój dziecka i osoby dorosłej po transplantacji oraz współpracę z mediami.
 2. Organizację zgrupowań, turnusów sanatoryjnych, kolonii, konsultacji i zawodów sportowych.
 3. Otaczanie opieką instruktorską, pedagogiczną, medyczną i psychologiczną członków na zorganizowanych zajęciach.
 4. Stwarzanie dogodnych warunków do wyboru i uprawiania różnych dyscyplin sportowych oraz umożliwianie powrotu do ogólnej sprawności fizycznej poprzez rekreację ruchową, gimnastykę korekcyjną i rehabilitację.
 5. Dostosowywanie form aktywności ruchowej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, pozwalających w pełni zaakceptować nowe życie po przeszczepieniu narządu.
 7. Organizację różnego rodzaju zawodów sportowych.
 8. Prowadzenie zajęć sportowych przygotowujących  do Mistrzostw Europy i Światowych Igrzysk dla Osób po Transplantacji.
 9. Aktywny udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych osób  po przeszczepieniu narządów.
 10. Organizację kursokonferencji, odczytów, szkoleń i spotkań naukowych.
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej.

Organizacja i start w imprezach i zajęciach sportowych w czasie, których promujemy świadome dawstwo narządów.

Organizujemy imprezy ogólnopolskie, zajęcia i zawody sportowe. Konferencje i spotkania z lekarzami i z młodzieżą na czas pandemii zawieszone. Startujemy w imprezach międzynarodowych: Mistrzostwach Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych i w  Światowych Igrzyskach po Transplantacji. Dwa razy nasi zawodnicy: pływacy zajęli  pierwsze miejsca w klasyfikacji medalowej podsumowującej Mistrzostwa Europy. Należymy do Europejskiej Federacji Sportu dla Osób po Transplantacji i Dializowanych oraz do Światowej Federacji Sportu po Transplantacji.

Osiągnięcia sportowe

Największym osiągnięciem stowarzyszenia jest organizacja 8 Mistrzostw Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych, które odbyły się w Krakowie, w dniach od 16 do 23 sierpnia 2014 r. Polska reprezentacja zajęła II miejsce na 22 startujące kraje zdobywając 139 medali, w tym 28 dzieci. W latach 2004 - 2018  reprezentacja Polski zdobyła 497 medali (w tym 54 dzieci) w imprezach międzynarodowych.

W roku 2019 w czasie Światowych Igrzysk po Transplantacji, w Newcastle w Wielkiej Brytanii reprezentacja Polski zdobyła 28 medali, 3.zawodników zostało rekordzistami świata w swoich kategoriach wiekowych w pływaniu i lekkiej atletyce.

W 2020 r. nie wystartowaliśmy w Mistrzostwach Europy dla Osób poTransplantacji i Dializowanych w Dublinie w Irlandii i w 2021 Światowych Igrzyskach w Huston w USA z powodu pandemii koronawirusa.

Promocja świadomego dawstwa i przeszczepiania narządów

Jesteśmy pomysłodawcami Akcji "ŻYCIE Z ŻYCIA, Przeszczep Podkarpacie", aby zaktywizować społeczeństwo Podkarpacia do świadomego dawstwa narządów a koordynatorów transplantacyjnych do pobrań narządów, zgodnie z ustawą, z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniuprzechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 798), dla ratowania życia ludzkiego. Odbyło się 8 edycji Akcji. Wszystkie pod hasłem "Przeszczep to Nowe Życie". W roku 2020 odbędzie się 9. edycja w Rzeszowie. Bierzemy udział w Kampanii "DRUGIE ŻYCIE" . Jest to akcja promująca świadome dawstwo i przeszczepianie narządów w Wielkopolsce. Nasi członkowie indywidualnie także organizują spotkania w szkołach, za zgodą dyrekcji szkół. Uczestniczyć będziemy w największym wydarzeniu promującym transplantacje, w "Biegu po Nowe Życie".

Mamy konto na Facebooku pn. Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji.


Wydawnictwo:

Biuletyny: Sport Osób po Transplantacji i Dializowanych, Rehabilitacja osób w okresie przed i po transplantacji, Mistrzostwa dla Osób po Transplantacji i Dializowanych. Autorzy: prof. dr hab.n.med. Andrzej Chmura, mgr Krystyna Murdzek.

Podsumowanie działalności stowarzyszenia

Jesteśmy pewni, że nasz wspólny wysiłek pomoże przełamać wiele barier społecznych i psychologicznych, i poprzez krzewienie oświaty o przeszczepianiu przyczyni się do zwiększenia liczby narządów, pozyskiwanych do transplantacji w Polsce, poprzez żywe świadectwo pacjentów startujących w zawodach.

Pozyskujemy darowizny 1% , aby przyczyniały się do większego wsparcia naszych członków.

Wszystkie nasze działania realizujemy pod hasłem: "Przeszczep to Nowe Życie".


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000248401
 • Konto:63 1020 2964 0000 6802 0051 5932
 • Adres:38-440 Iwonicz-Zdrój, al. Słoneczna 7
 • WWW:http://sportpotransplantacji.org.pl/
 • E-mail:sportpotransplantacji@op.pl
 • Telefon:697 222 129

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Polskie Stowarzyszenie Sportu Po Transplantacji skrót: (PSST)

KRS 0000248401

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00