1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Polskie Stowarzyszenie Sportu Po Transplantacji skrót: (PSST)
KRS 0000248401

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Przeszczep to nowe Życie

Prowadzimy działalność sportową, rekreacyjną i rehabilitacyjną w celu poprawy jakości życia osób po przeszczepieniu narządów i oczekujących na przeszczep, aby w dobrej kondycji fizycznej przystąpili do zabiegu operacyjnego, wszczepienia narządu. Stowarzyszenie pomaga wszystkim, którzy chcą, przez swój aktywny udział w sporcie, promować ideę przeszczepiania, jako najlepszego sposobu leczenia niewydolności narządów. Redagujemy teksty promujące transplantację, sport po transplantacji i dializowanych w celu  wydruku biuletynów promocyjnych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% z darowizn przeznaczymy na dofinansowanie organizacji zorganizowanych, stacjonarnych zajęć sportowo-rehabilitacyjnych i sportowych. Będą to:

 1. Zajęcia sportowe pn "Ćwicz dla zdrowia i sprawności" edycja górska i nadmorska.
 2. Zawody sportowe, lekka atletyka pływanie,dart, tenis stołowy i ziemny, strzelectwo sportowe.
 3. Projekt i wydruk mateiałów promocyjnych, takich jak: Oświadczenia woli, czyli Karta świadomego dawstwa narządów, plakaty, kalendarzyki dla pozyskania darowizn 1 %.

Uważamy, że aktywność fizyczna jest najlepszą formą rehabilitacji po przeszczepieniu narządu i w oczekiwaniu na przeszczep. Wiemy, że nie jest łatwo namówić pacjenta po latach ciężkiej i skrajnej niewydolności narządu do aktywności fizycznej. Może i rozumieją, ale nie chcą lub nie wiedzą jak to robić. Dlatego osoby, które należą do stowarzyszenia i odważyły się prowadzić zdrowy i aktywny sportowo tryb życia  pragniewmy wspierać organizacyjnie i szkoleniowo. Dlatego tak 1% jest dla nas cenny.

Stowarzyszenie jest pierwszą taką organizacją w naszym kraju, która poprzez swoją działalność trafia do konkretnego pacjenta po transplantacji narządu, dializowanego i Dawcy Rodzinnego. Pragniemy, aby nasze doświadczenia mogły w przyszłości zachęcić nowych liderów do podobnej działalności, a charyzma i sukcesy sportowe dzielnych pacjentów, służyły jako wzorce do naśladowania dla innych pacjentów. Każdego dnia udawadniamy, że aktywność fizyczna i sport przyczyniają się do poprawy jakości życia osoby po przeszczepieniu i bardziej prawidłowego funkcjonowania przeszczepionego narządu.

W roku 2021 w związku z pandemią koronawirusa zorganizujemy dla naszych członków 7-dniowy pobyt nad morzem we Władysławowie i 9 dniowy w Kościelisku - Kirach. Większość naszych członków mieszka na południu lub w części środkowej kraju i rzadko bywa na morzem Uważamy, że klimat nadmorski z rehabilitacją ruchową i fizjoterapią przyczyni się do poprawy stanu zdrowia a szczególnie układu krążenia i oddechowego. Chcemy w naturalny sposób zwiększyć odporność organizmu. Ze względu na przyjmowane leki immunosupresyjne, zmniejszające odporność organizmu, aby nie było odrzucenia przeszczepionego narządu, forma naturalna jest bardzo wskazana. Z tego powodu nie możemy podnosić odporności lekami czy suplementami. Zdecydowana większość osób po przeszczepieniu ma nadciśnienie tętnicze i planowany pobyt nad morzem jest dla nich bardzo wskazany.

Natomiast pobyt w górach, marsze na szlakach z kijkami nordic walking, ćwiczenia siłowe na siłowni i z pokonywaniem własnego oporu ciała, zajęcia lekkoatletyczny przyczynią się do wzmocnienia mięśni podpowiadających za prawidłową postawę. Członkowie, którzy uprawiają sport niepełnosprawnych po transplantacji będą doskonalić technikę wykonywanych ćwiczeń w wybranych dyscyplinach sportu i kształtować umiejętności motoryczne takie, jak: szybkość, wytrzymałość, siłę, celność i koordynację ruchową. W związku z pandemią koronawirusa mamy odwołane Światowe Igrzyska po Transplantacji w USA. Mamy nadzieję, że z czasem po opanowaniu pandemii będziemy mogli znowu wysłać reprezentację Polski na zawody międzynarodowe. Nie chcemy tego czasu przespać i będziemy systematycznie ćwiczyć także indywidualnie, aby godnie reprezentować Polskę.

Część pozyskanych darowizn przeznaczymy na działania promocyjne dot. świadomego dawstwa i przeszczepiania narządów, tj. "Oświadczenia Woli", czyli Karty świadomego dawstwa narządów, ulotki, plakaty, organizację konferencji i zaproszenie wykładowców i koszty  administracyjne: wynajem pomieszczenia, telefony,  opłaty pocztowe, wynagrodzenie niezbędne do realizacji zadań.

Jak wiemy, żeby coś zorganizować potrzebne są osoby do realizacji zdania czy biuro, aby pozyskać środki finansowe, przygotować, realizować i rozliczać zdania. My od 2005 r. organizujemy systematycznie imprezy sportowe zgodnie z zaplanowanym kalendarzem imprez na dany rok.

 

 

  

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja stowarzyszenia

Misja stowarzyszenia jest propagowanie świadomego dawstwa narządów, poprzez rozpowszechnianie aktywności fizycznej i sportu w środowisku osób po transplantacji oraz promocja świadomego dawstwa narządów.

Cele stowarzyszenia

 1. Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz jego członków poprzez popularyzację i rozwój psychofizyczny.
 2. Organizowanie zajęć korekcyjno – rehabilitacyjnych.
 3. Reprezentowanie interesów sportu po transplantacji w organizacjach krajowych i międzynarodowych.
 4. Popularyzacja idei transplantacyjnej.

Stowarzyszenie Sportu realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizację, popularyzację i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i osób dorosłych po transplantacji w Polsce.
 2. Stałe podnoszenie sprawności fizycznej, z uwzględnieniem uprawiania:

1) różnych dyscyplin sportowych,

2) rekreacji ruchowej,

3)  uczestnictwa w rehabilitacji ruchowej

 1. Podejmowanie działań na rzecz promocji pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na rozwój dziecka i osoby dorosłej po transplantacji oraz współpracę z mediami.
 2. Organizację zgrupowań, turnusów sanatoryjnych, kolonii, konsultacji i zawodów sportowych.
 3. Otaczanie opieką instruktorską, pedagogiczną, medyczną i psychologiczną członków na zorganizowanych zajęciach.
 4. Stwarzanie dogodnych warunków do wyboru i uprawiania różnych dyscyplin sportowych oraz umożliwianie powrotu do ogólnej sprawności fizycznej poprzez rekreację ruchową, gimnastykę korekcyjną i rehabilitację.
 5. Dostosowywanie form aktywności ruchowej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, pozwalających w pełni zaakceptować nowe życie po przeszczepieniu narządu.
 7. Organizację różnego rodzaju zawodów sportowych.
 8. Prowadzenie zajęć sportowych przygotowujących  do Mistrzostw Europy i Światowych Igrzysk dla Osób po Transplantacji.
 9. Aktywny udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych osób  po przeszczepieniu narządów.
 10. Organizację kursokonferencji, odczytów, szkoleń i spotkań naukowych.
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej.

Organizacja i start w imprezach i zajęciach sportowych w czasie, których promujemy świadome dawstwo narządów.

Organizujemy imprezy ogólnopolskie, zajęcia sportowe, konferencje i spotkania z lekarzami i z młodzieżą. Startujemy w imprezach międzynarodowych: Mistrzostwach Europy i Igrzyskach Światowych dla Osób po Transplantacji i Dializowanych. Dwa razy nasi zawodnicy: pływacy zajęli  pierwsza miejsca w klasyfikacji medalowej podsumowujące Mistrzostwa Europy. Należymy do Europejskiej Federacji Sportu dla Osób po Transplantacji i Dializowanych oraz do Światowej Federacji Sportu po Transplantacji.

Osiągnięcia sportowe

Największym osiągnięciem stowarzyszenia jest organizacja 8 Mistrzostw Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych, które odbyły się w Krakowie, w dniach od 16 do 23 sierpnia 2014 r. Polska reprezentacja zajęła II miejsce na 22 startujące kraje zdobywając 139 medali, w tym 28 dzieci. W latach 2004 - 2018  reprezentacja Polski zdobyła 497 medali (w tym 54 dzieci) w imprezach międzynarodowych.

W roku 2019 w czasie Światowych Igrzysk po Transplantacji, w Newcastle w Wielkiej Brytanii reprezentacja Polski zdobyła 28 medali, 3.zawodników zostało rekordzistami świata w swoich kategoriach wiekowych w pływaniu i lekkiej atletyce.

W 2020 r. nie wystartowaliśmy w MIstrzostwach Europy dla Osób poTransplantacji i Dializowanych w Dublinie w Irlandii z powodu pandemii koronawirusa.

Promocja świadomego dawstwa i przeszczepiania narządów

Jesteśmy pomysłodawcami Akcji "ŻYCIE Z ŻYCIA, Przeszczep Podkarpacie", aby zaktywizować społeczeństwo Podkarpacia do świadomego dawstwa narządów a koordynatorów transplantacyjnych do pobrań narządów, zgodnie z ustawą, z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniuprzechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 798), dla ratowania życia ludzkiego. Odbyło się 8 edycji Akcji. Wszystkie pod hasłem "Przeszczep to Nowe Życie". W roku 2020 odbędzie się 9. edycja w Rzeszowie. Bierzemy udział w Kampanii "DRUGIE ŻYCIE" oraz wydarzeniu "Niezwykła karta, niezwykły dar". Członkowie indywidualnie organizują spotkania w szkołach, za zgodą dyrekcji szkół. We wszystkich materiałach promocyjnych promujemy transplantację.

Uczestniczymy w największym wydarzeniu promującym transplantacje w "Biegu po Nowe Życie".

Organizacja i start w zawodach i zajęciach sportowych w 2021 r. w kraju.

Pierwszą imprezą w roku 2021 będą Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji  która odbędzie się w dniach od 27 do 30 maja 2021 r. we Wrześni i Poznaniu. Miejscem pobytu będzie Września.Do Poznania dojedziemy na pływaniei dart. We Wrześni nie ma obiektów do przeprowadzenia tych dyscyplin. Ponadto w Poznaniu będziemy uczestniczyć w podsumowaniu Kampanii DRUGIE ŻYCIE, promującej od lat świadome dawstwo i transplantacje narządów.

Następnie 3. edycje zajęć sportowych "Ćwicz dla zdrowia i sprawności".

 1. Od 9 do 18 lipca 2021 r. zorganizowane będą zajęcia sportowe w Kościelisku/Kirach. Ćwiczyć będziemy: lekka atletykę, pływanie, nordic walking i fitness,  na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem i stadionie i strzelnicy Biathlonowego Klubu" Wojsko Polskie". Nie zapominamy o członkach mniej sprawnych dla nich i wszystkich chętnych organizujemy zawody strzeleckie w dwuboju strzeleckim: strzelanie z kbks z 25 m i z karabinu pneumatycznego z 10 m. Następnie:
 2. Od 21 do 29 sierpnia 2021 r., Władysławowo: tenis ziemny, nordic walking, jazda na rowerze, fizjoterapia, ćwiczenia siłowe.
 3. Od 7-10 października 2021 r. w Iwoniczu-Zdroju pobyt, Arłamów, strzelectwo sportowe,  aktywność ruchowa przy muzyce.

Zaletą naszych zajeć zawodów jest możliwość udziału i startu członków rodzin i osób, które nie są po przeszczepie, ale popierają transplantację narządów.

Start w imprezie międzynarodowej.

2021. Start w Igrzyskach Światowych po Transplantacji - odwołany! Pandemia COVID-19.

Start w imprezach międzynarodowych pozwala zawodnikom po transplantacji, poznawać życie podobnych pacjentów z innych krajów i zwiedzać ciekawe miejsca. Start w imprezie międzynarodowej to najwspanialsza nagroda za lata cierpienia i ciężkiej choroby.

Podsumowanie działalności stowarzyszenia

Jesteśmy pewni, że nasz wspólny wysiłek pomoże przełamać wiele barier społecznych i psychologicznych, i poprzez krzewienie oświaty o przeszczepianiu przyczyni się do zwiększenia liczby narządów, pozyskiwanych do transplantacji w Polsce, poprzez żywe świadectwo pacjentów startujących w zawodach.

Pozyskujemy darowizny 1% , aby przyczyniały się do większego wsparcia naszych członków.

Wszystkie nasze działania realizujemy pod hasłem: "Przeszczep to Nowe Życie".

Misja stowarzyszenia

Misja stowarzyszenia jest propagowanie świadomego dawstwa narządów, poprzez rozpowszechnianie aktywności fizycznej i sportu w środowisku osób po transplantacji oraz promocja świadomego dawstwa narządów.

Cele stowarzyszenia

 1. Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz jego członków poprzez popularyzację i rozwój psychofizyczny.
 2. Organizowanie zajęć korekcyjno – rehabilitacyjnych.
 3. Reprezentowanie interesów sportu po transplantacji w organizacjach krajowych i międzynarodowych.
 4. Popularyzacja idei transplantacyjnej.

Stowarzyszenie Sportu realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizację, popularyzację i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i osób dorosłych po transplantacji w Polsce.
 2. Stałe podnoszenie sprawności fizycznej, z uwzględnieniem uprawiania:

1) różnych dyscyplin sportowych,

2) rekreacji ruchowej,

3)  uczestnictwa w rehabilitacji ruchowej

 1. Podejmowanie działań na rzecz promocji pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na rozwój dziecka i osoby dorosłej po transplantacji oraz współpracę z mediami.
 2. Organizację zgrupowań, turnusów sanatoryjnych, kolonii, konsultacji i zawodów sportowych.
 3. Otaczanie opieką instruktorską, pedagogiczną, medyczną i psychologiczną członków na zorganizowanych zajęciach.
 4. Stwarzanie dogodnych warunków do wyboru i uprawiania różnych dyscyplin sportowych oraz umożliwianie powrotu do ogólnej sprawności fizycznej poprzez rekreację ruchową, gimnastykę korekcyjną i rehabilitację.
 5. Dostosowywanie form aktywności ruchowej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, pozwalających w pełni zaakceptować nowe życie po przeszczepieniu narządu.
 7. Organizację różnego rodzaju zawodów sportowych.
 8. Prowadzenie zajęć sportowych przygotowujących  do Mistrzostw Europy i Światowych Igrzysk dla Osób po Transplantacji.
 9. Aktywny udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych osób  po przeszczepieniu narządów.
 10. Organizację kursokonferencji, odczytów, szkoleń i spotkań naukowych.
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej.

Organizacja, start w imprezach i zajęciach sportowych w czasie, których promujemy świadome dawstwo narządów.

Organizujemy imprezy ogólnopolskie, zajęcia sportowe, konferencje i spotkania z lekarzami i z młodzieżą. Wstawiamy posty na Facebooka. Post dot. Dnia Transplantacji z dnia 26 stycznia 2020 r. miał 86 777 odsłon. Startujemy w imprezach międzynarodowych: Mistrzostwach Europy i Igrzyskach Światowych dla Osób po Transplantacji i Dializowanych. Dwa razy nasi zawodnicy: pływacy zajęli  pierwsza miejsca w klasyfikacji medalowej podsumowujące Mistrzostwa Europy. Należymy do Europejskiej Federacji Sportu dla Osób po Transplantacji i Dializowanych oraz do Światowej Federacji Sportu po Transplantacji.

Osiągnięcia sportowe

15 lat działalności stowarzyszenia w 2020 r. To uważamy za największy sukces organizacyjny.

Największym osiągnięciem stowarzyszenia jest organizacja 8 Mistrzostw Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych, które odbyły się w Krakowie, w dniach od 16 do 23 sierpnia 2014 r. Polska reprezentacja zajęła II miejsce na 22 startujące kraje zdobywając 139 medali, w tym 28 dzieci. W latach 2004 - 2020  reprezentacja Polski zdobyła 522 medale. (w tym 54 dzieci) w imprezach międzynarodowych.

Promocja świadomego dawstwa i przeszczepiania narządów

Jesteśmy pomysłodawcami Akcji "ŻYCIE Z ŻYCIA, Przeszczep Podkarpacie", aby zaktywizować społeczeństwo Podkarpacia do świadomego dawstwa narządów a koordynatorów transplantacyjnych do pobrań narządów, zgodnie z ustawą, z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniuprzechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 798), dla ratowania życia ludzkiego. Odbyło się 8 edycji Akcji. Wszystkie pod hasłem "Przeszczep to Nowe Życie". Bierzemy udział w Kampanii "DRUGIE ŻYCIE" oraz wydarzeniu "Niezwykła karta, niezwykły dar". Członkowie indywidualnie organizują spotkania w szkołach, za zgodą dyrekcji szkół. We wszystkich materiałach promocyjnych promujemy transplantację.

Start w imprezie międzynarodowej.

2020. Start w Zimowych Światowych Igrzyskach dla Osób po Transplantacji w Banff w Kanadzie. Nasz zawodnik zdobył 3 medale w narciarstwie alpejskim. 2 złote i 1 brązowy.

Start w imprezach międzynarodowych pozwala zawodnikom po transplantacji, poznawać życie podobnych pacjentów z innych krajów i zwiedzać ciekawe miejsca. Start w imprezie międzynarodowej to najwspanialsza nagroda za lata cierpienia i ciężkiej choroby.

Podsumowanie działalności stowarzyszenia

Jesteśmy pewni, że nasz wspólny wysiłek pomoże przełamać wiele barier społecznych i psychologicznych, i poprzez krzewienie oświaty o przeszczepianiu przyczyni się do zwiększenia liczby narządów, pozyskiwanych do transplantacji w Polsce, poprzez żywe świadectwo pacjentów startujących w zawodach.

Pozyskujemy darowizny 1%, aby przyczyniały się do większego wsparcia naszych członków, którzy promują transplantację poprzez sport i rozwoju organizacji.

Wszystkie nasze działania realizujemy pod hasłem: "Przeszczep to Nowe Życie".


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000248401
 • Wizytówka:www.pitax.pl/sportpotransplantacji
 • Konto:63 1020 2964 0000 6802 0051 5932
 • Adres:38-440 Iwonicz-Zdrój, al. Słoneczna 7
 • WWW:www.sportpotransplantacji.org.pl
 • E-mail:sportpotransplantacji@op.pl
 • Telefon:697 222 129

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2020/2021 dla
Polskie Stowarzyszenie Sportu Po Transplantacji skrót: (PSST)

KRS 0000248401

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Polskie Stowarzyszenie Sportu Po Transplantacji skrót: (PSST)

 • Przeszczep to nowe Życie

  Prowadzimy działalność sportową, rekreacyjną i rehabilitacyjną w celu poprawy jakości życia osób po przeszczepieniu narządów i oczekujących na przeszczep, aby w dobrej kondycji fizycznej przystąpili do zabiegu operacyjnego, wszczepienia narządu. Stowarzyszenie pomaga wszystkim, którzy chcą, przez swój aktywny udział w sporcie, promować ideę przeszczepiania, jako najlepszego sposobu leczenia niewydolności narządów. Redagujemy teksty promujące transplantację, sport po transplantacji i dializowanych w celu  wydruku biuletynów promocyjnych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% z darowizn przeznaczymy na dofinansowanie organizacji zorganizowanych, stacjonarnych zajęć sportowo-rehabilitacyjnych i sportowych. Będą to:

  1. Zajęcia sportowe pn "Ćwicz dla zdrowia i sprawności" edycja górska i nadmorska.
  2. Zawody sportowe, lekka atletyka pływanie,dart, tenis stołowy i ziemny, strzelectwo sportowe.
  3. Projekt i wydruk mateiałów promocyjnych, takich jak: Oświadczenia woli, czyli Karta świadomego dawstwa narządów, plakaty, kalendarzyki dla pozyskania darowizn 1 %.

  Uważamy, że aktywność fizyczna jest najlepszą formą rehabilitacji po przeszczepieniu narządu i w oczekiwaniu na przeszczep. Wiemy, że nie jest łatwo namówić pacjenta po latach ciężkiej i skrajnej niewydolności narządu do aktywności fizycznej. Może i rozumieją, ale nie chcą lub nie wiedzą jak to robić. Dlatego osoby, które należą do stowarzyszenia i odważyły się prowadzić zdrowy i aktywny sportowo tryb życia  pragniewmy wspierać organizacyjnie i szkoleniowo. Dlatego tak 1% jest dla nas cenny.

  Stowarzyszenie jest pierwszą taką organizacją w naszym kraju, która poprzez swoją działalność trafia do konkretnego pacjenta po transplantacji narządu, dializowanego i Dawcy Rodzinnego. Pragniemy, aby nasze doświadczenia mogły w przyszłości zachęcić nowych liderów do podobnej działalności, a charyzma i sukcesy sportowe dzielnych pacjentów, służyły jako wzorce do naśladowania dla innych pacjentów. Każdego dnia udawadniamy, że aktywność fizyczna i sport przyczyniają się do poprawy jakości życia osoby po przeszczepieniu i bardziej prawidłowego funkcjonowania przeszczepionego narządu.

  W roku 2021 w związku z pandemią koronawirusa zorganizujemy dla naszych członków 7-dniowy pobyt nad morzem we Władysławowie i 9 dniowy w Kościelisku - Kirach. Większość naszych członków mieszka na południu lub w części środkowej kraju i rzadko bywa na morzem Uważamy, że klimat nadmorski z rehabilitacją ruchową i fizjoterapią przyczyni się do poprawy stanu zdrowia a szczególnie układu krążenia i oddechowego. Chcemy w naturalny sposób zwiększyć odporność organizmu. Ze względu na przyjmowane leki immunosupresyjne, zmniejszające odporność organizmu, aby nie było odrzucenia przeszczepionego narządu, forma naturalna jest bardzo wskazana. Z tego powodu nie możemy podnosić odporności lekami czy suplementami. Zdecydowana większość osób po przeszczepieniu ma nadciśnienie tętnicze i planowany pobyt nad morzem jest dla nich bardzo wskazany.

  Natomiast pobyt w górach, marsze na szlakach z kijkami nordic walking, ćwiczenia siłowe na siłowni i z pokonywaniem własnego oporu ciała, zajęcia lekkoatletyczny przyczynią się do wzmocnienia mięśni podpowiadających za prawidłową postawę. Członkowie, którzy uprawiają sport niepełnosprawnych po transplantacji będą doskonalić technikę wykonywanych ćwiczeń w wybranych dyscyplinach sportu i kształtować umiejętności motoryczne takie, jak: szybkość, wytrzymałość, siłę, celność i koordynację ruchową. W związku z pandemią koronawirusa mamy odwołane Światowe Igrzyska po Transplantacji w USA. Mamy nadzieję, że z czasem po opanowaniu pandemii będziemy mogli znowu wysłać reprezentację Polski na zawody międzynarodowe. Nie chcemy tego czasu przespać i będziemy systematycznie ćwiczyć także indywidualnie, aby godnie reprezentować Polskę.

  Część pozyskanych darowizn przeznaczymy na działania promocyjne dot. świadomego dawstwa i przeszczepiania narządów, tj. "Oświadczenia Woli", czyli Karty świadomego dawstwa narządów, ulotki, plakaty, organizację konferencji i zaproszenie wykładowców i koszty  administracyjne: wynajem pomieszczenia, telefony,  opłaty pocztowe, wynagrodzenie niezbędne do realizacji zadań.

  Jak wiemy, żeby coś zorganizować potrzebne są osoby do realizacji zdania czy biuro, aby pozyskać środki finansowe, przygotować, realizować i rozliczać zdania. My od 2005 r. organizujemy systematycznie imprezy sportowe zgodnie z zaplanowanym kalendarzem imprez na dany rok.

   

   

    

 • Więcej o nas

  Misja stowarzyszenia

  Misja stowarzyszenia jest propagowanie świadomego dawstwa narządów, poprzez rozpowszechnianie aktywności fizycznej i sportu w środowisku osób po transplantacji oraz promocja świadomego dawstwa narządów.

  Cele stowarzyszenia

  1. Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz jego członków poprzez popularyzację i rozwój psychofizyczny.
  2. Organizowanie zajęć korekcyjno – rehabilitacyjnych.
  3. Reprezentowanie interesów sportu po transplantacji w organizacjach krajowych i międzynarodowych.
  4. Popularyzacja idei transplantacyjnej.

  Stowarzyszenie Sportu realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  1. Organizację, popularyzację i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i osób dorosłych po transplantacji w Polsce.
  2. Stałe podnoszenie sprawności fizycznej, z uwzględnieniem uprawiania:

  1) różnych dyscyplin sportowych,

  2) rekreacji ruchowej,

  3)  uczestnictwa w rehabilitacji ruchowej

  1. Podejmowanie działań na rzecz promocji pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na rozwój dziecka i osoby dorosłej po transplantacji oraz współpracę z mediami.
  2. Organizację zgrupowań, turnusów sanatoryjnych, kolonii, konsultacji i zawodów sportowych.
  3. Otaczanie opieką instruktorską, pedagogiczną, medyczną i psychologiczną członków na zorganizowanych zajęciach.
  4. Stwarzanie dogodnych warunków do wyboru i uprawiania różnych dyscyplin sportowych oraz umożliwianie powrotu do ogólnej sprawności fizycznej poprzez rekreację ruchową, gimnastykę korekcyjną i rehabilitację.
  5. Dostosowywanie form aktywności ruchowej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, pozwalających w pełni zaakceptować nowe życie po przeszczepieniu narządu.
  7. Organizację różnego rodzaju zawodów sportowych.
  8. Prowadzenie zajęć sportowych przygotowujących  do Mistrzostw Europy i Światowych Igrzysk dla Osób po Transplantacji.
  9. Aktywny udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych osób  po przeszczepieniu narządów.
  10. Organizację kursokonferencji, odczytów, szkoleń i spotkań naukowych.
  11. Prowadzenie działalności wydawniczej.

  Organizacja i start w imprezach i zajęciach sportowych w czasie, których promujemy świadome dawstwo narządów.

  Organizujemy imprezy ogólnopolskie, zajęcia sportowe, konferencje i spotkania z lekarzami i z młodzieżą. Startujemy w imprezach międzynarodowych: Mistrzostwach Europy i Igrzyskach Światowych dla Osób po Transplantacji i Dializowanych. Dwa razy nasi zawodnicy: pływacy zajęli  pierwsza miejsca w klasyfikacji medalowej podsumowujące Mistrzostwa Europy. Należymy do Europejskiej Federacji Sportu dla Osób po Transplantacji i Dializowanych oraz do Światowej Federacji Sportu po Transplantacji.

  Osiągnięcia sportowe

  Największym osiągnięciem stowarzyszenia jest organizacja 8 Mistrzostw Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych, które odbyły się w Krakowie, w dniach od 16 do 23 sierpnia 2014 r. Polska reprezentacja zajęła II miejsce na 22 startujące kraje zdobywając 139 medali, w tym 28 dzieci. W latach 2004 - 2018  reprezentacja Polski zdobyła 497 medali (w tym 54 dzieci) w imprezach międzynarodowych.

  W roku 2019 w czasie Światowych Igrzysk po Transplantacji, w Newcastle w Wielkiej Brytanii reprezentacja Polski zdobyła 28 medali, 3.zawodników zostało rekordzistami świata w swoich kategoriach wiekowych w pływaniu i lekkiej atletyce.

  W 2020 r. nie wystartowaliśmy w MIstrzostwach Europy dla Osób poTransplantacji i Dializowanych w Dublinie w Irlandii z powodu pandemii koronawirusa.

  Promocja świadomego dawstwa i przeszczepiania narządów

  Jesteśmy pomysłodawcami Akcji "ŻYCIE Z ŻYCIA, Przeszczep Podkarpacie", aby zaktywizować społeczeństwo Podkarpacia do świadomego dawstwa narządów a koordynatorów transplantacyjnych do pobrań narządów, zgodnie z ustawą, z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniuprzechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 798), dla ratowania życia ludzkiego. Odbyło się 8 edycji Akcji. Wszystkie pod hasłem "Przeszczep to Nowe Życie". W roku 2020 odbędzie się 9. edycja w Rzeszowie. Bierzemy udział w Kampanii "DRUGIE ŻYCIE" oraz wydarzeniu "Niezwykła karta, niezwykły dar". Członkowie indywidualnie organizują spotkania w szkołach, za zgodą dyrekcji szkół. We wszystkich materiałach promocyjnych promujemy transplantację.

  Uczestniczymy w największym wydarzeniu promującym transplantacje w "Biegu po Nowe Życie".

  Organizacja i start w zawodach i zajęciach sportowych w 2021 r. w kraju.

  Pierwszą imprezą w roku 2021 będą Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji  która odbędzie się w dniach od 27 do 30 maja 2021 r. we Wrześni i Poznaniu. Miejscem pobytu będzie Września.Do Poznania dojedziemy na pływaniei dart. We Wrześni nie ma obiektów do przeprowadzenia tych dyscyplin. Ponadto w Poznaniu będziemy uczestniczyć w podsumowaniu Kampanii DRUGIE ŻYCIE, promującej od lat świadome dawstwo i transplantacje narządów.

  Następnie 3. edycje zajęć sportowych "Ćwicz dla zdrowia i sprawności".

  1. Od 9 do 18 lipca 2021 r. zorganizowane będą zajęcia sportowe w Kościelisku/Kirach. Ćwiczyć będziemy: lekka atletykę, pływanie, nordic walking i fitness,  na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem i stadionie i strzelnicy Biathlonowego Klubu" Wojsko Polskie". Nie zapominamy o członkach mniej sprawnych dla nich i wszystkich chętnych organizujemy zawody strzeleckie w dwuboju strzeleckim: strzelanie z kbks z 25 m i z karabinu pneumatycznego z 10 m. Następnie:
  2. Od 21 do 29 sierpnia 2021 r., Władysławowo: tenis ziemny, nordic walking, jazda na rowerze, fizjoterapia, ćwiczenia siłowe.
  3. Od 7-10 października 2021 r. w Iwoniczu-Zdroju pobyt, Arłamów, strzelectwo sportowe,  aktywność ruchowa przy muzyce.

  Zaletą naszych zajeć zawodów jest możliwość udziału i startu członków rodzin i osób, które nie są po przeszczepie, ale popierają transplantację narządów.

  Start w imprezie międzynarodowej.

  2021. Start w Igrzyskach Światowych po Transplantacji - odwołany! Pandemia COVID-19.

  Start w imprezach międzynarodowych pozwala zawodnikom po transplantacji, poznawać życie podobnych pacjentów z innych krajów i zwiedzać ciekawe miejsca. Start w imprezie międzynarodowej to najwspanialsza nagroda za lata cierpienia i ciężkiej choroby.

  Podsumowanie działalności stowarzyszenia

  Jesteśmy pewni, że nasz wspólny wysiłek pomoże przełamać wiele barier społecznych i psychologicznych, i poprzez krzewienie oświaty o przeszczepianiu przyczyni się do zwiększenia liczby narządów, pozyskiwanych do transplantacji w Polsce, poprzez żywe świadectwo pacjentów startujących w zawodach.

  Pozyskujemy darowizny 1% , aby przyczyniały się do większego wsparcia naszych członków.

  Wszystkie nasze działania realizujemy pod hasłem: "Przeszczep to Nowe Życie".

  Misja stowarzyszenia

  Misja stowarzyszenia jest propagowanie świadomego dawstwa narządów, poprzez rozpowszechnianie aktywności fizycznej i sportu w środowisku osób po transplantacji oraz promocja świadomego dawstwa narządów.

  Cele stowarzyszenia

  1. Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz jego członków poprzez popularyzację i rozwój psychofizyczny.
  2. Organizowanie zajęć korekcyjno – rehabilitacyjnych.
  3. Reprezentowanie interesów sportu po transplantacji w organizacjach krajowych i międzynarodowych.
  4. Popularyzacja idei transplantacyjnej.

  Stowarzyszenie Sportu realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  1. Organizację, popularyzację i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i osób dorosłych po transplantacji w Polsce.
  2. Stałe podnoszenie sprawności fizycznej, z uwzględnieniem uprawiania:

  1) różnych dyscyplin sportowych,

  2) rekreacji ruchowej,

  3)  uczestnictwa w rehabilitacji ruchowej

  1. Podejmowanie działań na rzecz promocji pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na rozwój dziecka i osoby dorosłej po transplantacji oraz współpracę z mediami.
  2. Organizację zgrupowań, turnusów sanatoryjnych, kolonii, konsultacji i zawodów sportowych.
  3. Otaczanie opieką instruktorską, pedagogiczną, medyczną i psychologiczną członków na zorganizowanych zajęciach.
  4. Stwarzanie dogodnych warunków do wyboru i uprawiania różnych dyscyplin sportowych oraz umożliwianie powrotu do ogólnej sprawności fizycznej poprzez rekreację ruchową, gimnastykę korekcyjną i rehabilitację.
  5. Dostosowywanie form aktywności ruchowej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, pozwalających w pełni zaakceptować nowe życie po przeszczepieniu narządu.
  7. Organizację różnego rodzaju zawodów sportowych.
  8. Prowadzenie zajęć sportowych przygotowujących  do Mistrzostw Europy i Światowych Igrzysk dla Osób po Transplantacji.
  9. Aktywny udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych osób  po przeszczepieniu narządów.
  10. Organizację kursokonferencji, odczytów, szkoleń i spotkań naukowych.
  11. Prowadzenie działalności wydawniczej.

  Organizacja, start w imprezach i zajęciach sportowych w czasie, których promujemy świadome dawstwo narządów.

  Organizujemy imprezy ogólnopolskie, zajęcia sportowe, konferencje i spotkania z lekarzami i z młodzieżą. Wstawiamy posty na Facebooka. Post dot. Dnia Transplantacji z dnia 26 stycznia 2020 r. miał 86 777 odsłon. Startujemy w imprezach międzynarodowych: Mistrzostwach Europy i Igrzyskach Światowych dla Osób po Transplantacji i Dializowanych. Dwa razy nasi zawodnicy: pływacy zajęli  pierwsza miejsca w klasyfikacji medalowej podsumowujące Mistrzostwa Europy. Należymy do Europejskiej Federacji Sportu dla Osób po Transplantacji i Dializowanych oraz do Światowej Federacji Sportu po Transplantacji.

  Osiągnięcia sportowe

  15 lat działalności stowarzyszenia w 2020 r. To uważamy za największy sukces organizacyjny.

  Największym osiągnięciem stowarzyszenia jest organizacja 8 Mistrzostw Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych, które odbyły się w Krakowie, w dniach od 16 do 23 sierpnia 2014 r. Polska reprezentacja zajęła II miejsce na 22 startujące kraje zdobywając 139 medali, w tym 28 dzieci. W latach 2004 - 2020  reprezentacja Polski zdobyła 522 medale. (w tym 54 dzieci) w imprezach międzynarodowych.

  Promocja świadomego dawstwa i przeszczepiania narządów

  Jesteśmy pomysłodawcami Akcji "ŻYCIE Z ŻYCIA, Przeszczep Podkarpacie", aby zaktywizować społeczeństwo Podkarpacia do świadomego dawstwa narządów a koordynatorów transplantacyjnych do pobrań narządów, zgodnie z ustawą, z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniuprzechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 798), dla ratowania życia ludzkiego. Odbyło się 8 edycji Akcji. Wszystkie pod hasłem "Przeszczep to Nowe Życie". Bierzemy udział w Kampanii "DRUGIE ŻYCIE" oraz wydarzeniu "Niezwykła karta, niezwykły dar". Członkowie indywidualnie organizują spotkania w szkołach, za zgodą dyrekcji szkół. We wszystkich materiałach promocyjnych promujemy transplantację.

  Start w imprezie międzynarodowej.

  2020. Start w Zimowych Światowych Igrzyskach dla Osób po Transplantacji w Banff w Kanadzie. Nasz zawodnik zdobył 3 medale w narciarstwie alpejskim. 2 złote i 1 brązowy.

  Start w imprezach międzynarodowych pozwala zawodnikom po transplantacji, poznawać życie podobnych pacjentów z innych krajów i zwiedzać ciekawe miejsca. Start w imprezie międzynarodowej to najwspanialsza nagroda za lata cierpienia i ciężkiej choroby.

  Podsumowanie działalności stowarzyszenia

  Jesteśmy pewni, że nasz wspólny wysiłek pomoże przełamać wiele barier społecznych i psychologicznych, i poprzez krzewienie oświaty o przeszczepianiu przyczyni się do zwiększenia liczby narządów, pozyskiwanych do transplantacji w Polsce, poprzez żywe świadectwo pacjentów startujących w zawodach.

  Pozyskujemy darowizny 1%, aby przyczyniały się do większego wsparcia naszych członków, którzy promują transplantację poprzez sport i rozwoju organizacji.

  Wszystkie nasze działania realizujemy pod hasłem: "Przeszczep to Nowe Życie".

 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000248401
 • Wizytówka:www.pitax.pl/sportpotransplantacji
 • Konto:63 1020 2964 0000 6802 0051 5932
 • Adres:38-440 Iwonicz-Zdrój, al. Słoneczna 7
 • WWW:www.sportpotransplantacji.org.pl
 • E-mail:sportpotransplantacji@op.pl
 • Telefon:697 222 129
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00