1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Harmonia im.G.Bacewicz z siedzibą w Warszawie

KRS 0000249756

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Harmonia im.G.Bacewicz z siedzibą w Warszawie

KRS 0000249756

Prezent OPP

Organizuje i prowadzi zajęcia muzyczne i koncerty

Fundacja Harmonia im. G.Bacewicz z siedzibą w Warszawie organizuje i prowadzi zajęcia nauki gry na instrumentach , doskonalące umiejętności gry na instrumentach , organizuje koncerty muzyczne i prowadzi działalność wspomagajacą rozwój artystyczny dzieci i młodzieży. Adres Fundacji : Warszawa , ul. Szobera 5c.

 Fundacja Harmonia im. G.Bacewicz z siedzibą w Warszawie powstała w 2005 roku. Do tej pory wyposażyliśmy bibliotekę szkolną, zakupujemy książki nuty, instrumenty muzyczne, wsłfinansujemy udział uczniów w koncertach w kraju i za granicą , sfinansowaliśmy modernizację sali koncertowej ZPOSM I i iI st. nr 3 im..G.Bacewicz  wWarszawie. Prowadzimy koncerty charytatywne na rzecz potrzebujących. 

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym  w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako właściwy minister ze względu na cele Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Finansowanie unowocześniania metod kształcenia artystycznego i ogólnokształcącego, 

    programów dydaktycznych oraz zakupu materiałów edukacyjnych,

2. finansowanie konsultacji, lekcji mistrzowskich i spotkań z wybitnymi artystami

    i pedagogami,

3. zakup instrumentów muzycznych, nut, nagrań, akcesoriów muzycznych, książek oraz

    innych pomocy dydaktycznych,

4. naprawę instrumentów muzycznych i innych pomocy dydaktycznych,

5. skupianie wokół idei Fundacji dydaktyków, działaczy i artystów oraz rozwijanie

    kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi, artystycznymi,

    edukacyjnymi i naukowymi,

6. organizowanie i finansowanie przedsięwzięć artystycznych sympozjów, szkoleń

    i konferencji w Polsce i za granicą z udziałem artystów i naukowców polskich

    i zagranicznych w celu wymiany myśli i doświadczeń w zakresie edukacji artystycznej,

7. organizację i finansowanie konkursów artystycznych,

8. organizację i finansowanie wyjazdów zagranicznych artystów, nauczycieli, uczniów i osób

    związanych i ich działalnością oraz organizowanie finansowanie pobytu w Polsce artystów, 

    nauczycieli, uczniów i osób związanych z ich działalnością z innych krajów w celu

    zapoznania ich ze sposobami prowadzenia edukacji artystycznej,

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki pochodzące z 1,5% Fundacja przeznacza na rozwój artystyczny dzieci i młodzieży.

Fundacja Harmonia im. G.Bacewicz z siedzibą w Warszawie powstała w 2005 roku. Do tej pory wyposażyliśmy bibliotekę szkolną, zakupujemy książki nuty, instrumenty muzyczne, wsłfinansujemy udział uczniów w koncertach w kraju i za granicą , sfinansowaliśmy modernizację sali koncertowej ZPOSM I i iI st. nr 3 im..G.Bacewicz  wWarszawie. Prowadzimy koncerty charytatywne na rzecz potrzebujących. 

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym  w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako właściwy minister ze względu na cele Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Finansowanie unowocześniania metod kształcenia artystycznego i ogólnokształcącego, 

    programów dydaktycznych oraz zakupu materiałów edukacyjnych,

2. finansowanie konsultacji, lekcji mistrzowskich i spotkań z wybitnymi artystami

    i pedagogami,

3. zakup instrumentów muzycznych, nut, nagrań, akcesoriów muzycznych, książek oraz

    innych pomocy dydaktycznych,

4. naprawę instrumentów muzycznych i innych pomocy dydaktycznych,

5. skupianie wokół idei Fundacji dydaktyków, działaczy i artystów oraz rozwijanie

    kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi, artystycznymi,

    edukacyjnymi i naukowymi,

6. organizowanie i finansowanie przedsięwzięć artystycznych sympozjów, szkoleń

    i konferencji w Polsce i za granicą z udziałem artystów i naukowców polskich

    i zagranicznych w celu wymiany myśli i doświadczeń w zakresie edukacji artystycznej,

7. organizację i finansowanie konkursów artystycznych,

8. organizację i finansowanie wyjazdów zagranicznych artystów, nauczycieli, uczniów i osób

    związanych i ich działalnością oraz organizowanie finansowanie pobytu w Polsce artystów, 

    nauczycieli, uczniów i osób związanych z ich działalnością z innych krajów w celu

    zapoznania ich ze sposobami prowadzenia edukacji artystycznej,

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Harmonia im. G.Bacewicz z siedzibą w warszawie powstała w 2005 roku. Do tej pory wyposażyliśmy bibliotekę szkolną, zakupujemy książki nuty, instrumenty muzyczne, wsłfinansujemy udział uczniów w koncertach w kraju i za granicą , sfinansowaliśmy modernizację sali koncertowej ZPOSM I i iI st. nr 3 im..G.Bacewicz  w Warszawie. Prowadzimy koncerty charytatywne na rzecz potrzebujących. 

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym  w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako właściwy minister ze względu na cele Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Finansowanie unowocześniania metod kształcenia artystycznego i ogólnokształcącego, 

    programów dydaktycznych oraz zakupu materiałów edukacyjnych,

2. finansowanie konsultacji, lekcji mistrzowskich i spotkań z wybitnymi artystami

    i pedagogami,

3. zakup instrumentów muzycznych, nut, nagrań, akcesoriów muzycznych, książek oraz

    innych pomocy dydaktycznych,

4. naprawę instrumentów muzycznych i innych pomocy dydaktycznych,

5. skupianie wokół idei Fundacji dydaktyków, działaczy i artystów oraz rozwijanie

    kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi, artystycznymi,

    edukacyjnymi i naukowymi,

6. organizowanie i finansowanie przedsięwzięć artystycznych sympozjów, szkoleń

    i konferencji w Polsce i za granicą z udziałem artystów i naukowców polskich

    i zagranicznych w celu wymiany myśli i doświadczeń w zakresie edukacji artystycznej,

7. organizację i finansowanie konkursów artystycznych,

8. organizację i finansowanie wyjazdów zagranicznych artystów, nauczycieli, uczniów i osób

    związanych i ich działalnością oraz organizowanie finansowanie pobytu w Polsce artystów, 

    nauczycieli, uczniów i osób związanych z ich działalnością z innych krajów w celu

    zapoznania ich ze sposobami prowadzenia edukacji artystycznej,


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000249756
 • Konto:06 1240 6292 1111 0000 5019 8379
 • Adres:ul. Szobera 5c , 01-318 Warszawa
 • WWW:www.fundacja-harmonia.pl
 • E-mail:m.kossakowska@fundacja-harmonia.pl
 • Telefon:604988655

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Harmonia im.G.Bacewicz z siedzibą w Warszawie” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja Harmonia im.G.Bacewicz z siedzibą w Warszawie

KRS 0000249756

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00