1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Alba-Julia

KRS 0000250362

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Alba-Julia

KRS 0000250362

Prezent OPP

Walczymy o równy dostęp do opieki zdrowotnej.

Alba-Julia- Stowarzyszenie Pacjentów z chorobą Recklinghausena i innymi schorzeniami z grupy fakomatoz zrzesza chorych i opiekunów obciążonych rzadkimi chorobami nowotworowymi układu nerwowego.

Neurofibromatozy to kilka schorzeń:
-NF1 – inaczej choroba Recklinghausena
-NF2
-NF3

oraz wiele innych należących do tej samej grupy chorób. Wszystkie są rzadkie i ultrarzadkie, mało znane, trudne diagnostycznie, nieuleczalne i postępujące.\

Ze względu na rzadkość występowania schorzeń, wiedza medyczna jest niewielka, a  specjalistów chorzy i ich opiekunowie poszukują w całym kraju. Najważniejsze działani Stowarzyszenia to przede wszystkim starania o systemową opiekę zdrowotną oraz budowanie i poszerzanie wiedzy o tych schorzeniach. Prowadzimy stronę Stowarzyszenia, udzielamy informacji, staramy się ukierunkowywać i wspomagać poszukiwania odpowiednich do leczenia danego objawu poradni i klinik.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Choroby powodują zubożenie. Niektórzy muszą ponosić ogromne koszty podróży diagnostycznych, wizyt i badań oraz rehabilitacji.
Chcemy, by w Sympozjach mogło uczestniczyć jak najwięcej chorych, a koszt uczestnictwa nie był barierą, stąd Stowarzyszenie stara się od lat jak najwięcej dopłacać do organizacji Sympozjów.
Zapraszamy na nie naszych nielicznych lekarzy i naukowców, którzy przybliżają chorym istotę schorzeń i wspomagają radzenie sobie z nimi.
Środki 1% przeznaczamy na organizację naszych Sympozjów, starając się, by jak najwięcej chorych mogło w nich uczestniczyć.
Marzymy również o wydaniu małych publikacji, które pomogłyby zrozumieć te choroby innym lekarzom i pracownikom ochrony zdrowia, nauczycielom naszych chorych dzieci, rehabilitantom i wszystkim osobom z naszego otoczenia.
Bardzo nam w tym pomoże uzbierany 1%.
Za szczodrość bardzo dziękujemy.

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja
Celem stowarzyszenia ALBA JULIA jest integracja pacjentów, konsolidacja działań w zakresie ochrony zdrowia, terapii, rehabilitacji chorych. Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Chcemy być prężną siłą, która nie tylko przybliży problemy nękające chorych lekarzom i społeczeństwu, ale również przybliży niepełnosprawnych do społeczeństwa i pozwoli im funkcjonować w sprzyjającej atmosferze, bez wzbudzania niepotrzebnej sensacji. Chcemy roztoczyć opiekę nad chorymi dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Chcemy mieć wpływ, stymulować rozwój badań naukowych, które pozwolą leczyć nieuleczalne dotychczas choroby, albo przynajmniej dać nadzieję.

Edukacja
W przypadku rzadkich schorzeń wiedza medyczna o nich jest niewielka, neurofibromatozy  obarczone są  wieloma mitami i stereotypami. Badania naukowe nad rozpoznaniem mechanizmów nowotworzenia trwają, coraz więcej wiadomo o budowie genu. Niestety, nadal nierozpoznany jest związek między genotypem a fenotypem. Nadal też nie ma opracowanego leczenia farmakologicznego.

Dla Stowarzyszenia edukacja chorych jest ogromnym wyzwaniem.

Choroby nowotworowe układu nerwowego są trudne. Neurofibromatozy to nadal tajemnice medycyny i nauki.

Wiele potencjalnych objawów budzi lęk. Wiele osób w pierwszym momencie po postawieniu podejrzenia lub diagnozy szuka wiedzy o chorobie w internecie. Na naszej stronie umieszczamy prezentacje z wykładów naszych ekspertów klinicznych i naukowych, którzy uczą, czym są te schorzenia, jak je rozumieć, które objawy są niepokojące, które nie mają znaczenia klinicznego.

Stowarzyszenie współpracuje z klinicystami i naukowcami z kraju i ze świata, mamy dostęp do najnowszej wiedzy naukowej, staramy się tę wiedzę szerzyć wśród lekarzy, chorych i ich bliskich. Zrozumienie choroby bardzo pomaga w radzeniu sobie z nią.

Edukujemy chorych również w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz możliwości korzystania z rozwiązań systemowych- w szczególności systemu opieki społecznej (świadczenia, orzecznictwo, Ustawa Za życiem) i edukacyjnego ( wsparcie dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych).

Informacja
Brak dostępu do opieki zdrowotnej i brak wiedzy o schorzeniach powoduje konieczność poszukiwania przez chorych specjalistów w całym kraju, niektórzy szukają ich również poza granicami Polski.

Staramy się, poprzez nasze działania wspierać chorych i ukierunkowywać ich wędrówki diagnostyczne, wskazując odpowiednich specjalistów i kliniki.

Stowarzyszenie jest też pierwszym kontaktem, do którego rodzice zdiagnozowanych dzieci zwracają się z pytaniem- co dalej. Udzielamy pełnej, na ile jest to możliwe- informacji. Bardzo ważnej w tym trudnym momencie.

Konsolidacja

Bardzo aktywnie współpracujemy z naszymi ekspertami klinicznymi i naukowcami.

Stowarzyszenie zapewnia  konsolidację środowisk lekarzy, naukowców, chorych i ich bliskich.

Choroby powodują zubożenie. Niektórzy muszą ponosić ogromne koszty podróży diagnostycznych, wizyt i badań oraz rehabilitacji.
Chcemy, by w Sympozjach mogło uczestniczyć jak najwięcej chorych, a koszt uczestnictwa nie był barierą, stąd Stowarzyszenie stara się od lat jak najwięcej dopłacać do organizacji Sympozjów.
Zapraszamy na nie naszych nielicznych lekarzy i naukowców, którzy przybliżają chorym istotę schorzeń i wspomagają radzenie sobie z nimi.
Środki 1% przeznaczamy na organizację naszych Sympozjów, starając się, by jak najwięcej chorych mogło w nich uczestniczyć.
Marzymy również o wydaniu małych publikacji, które pomogłyby zrozumieć te choroby innym lekarzom i pracownikom ochrony zdrowia, nauczycielom naszych chorych dzieci, rehabilitantom i wszystkim osobom z naszego otoczenia.
Bardzo nam w tym pomoże uzbierany 1%.
Za szczodrość bardzo dziękujemy.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo kujawsko-pomorskie
 • KRS:0000250362
 • Konto:61 1060 0076 0000 3200 0112 1897
 • Adres:Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
 • WWW:alba-julia.pl
 • E-mail:alba-julia@alba-julia.pl
 • Telefon:602742732

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Alba-Julia” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Alba-Julia

KRS 0000250362

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00