1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

ORATORIUM IM. ŚW. JANA BOSKO W EŁKU

KRS 0000250502

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

ORATORIUM IM. ŚW. JANA BOSKO W EŁKU

KRS 0000250502

Prezent OPP

Oratorium to dom, parafia, szkoła i podwórko!

Stowarzyszenie o nazwie „ORATORIUM” im. św. Jana Bosko w Ełku, zwane dalej Oratorium, jest katolicką jednostką organizacyjną, dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, które pełni funkcje wychowawcze i opiekuńcze w środowisku dzieci i młodzieży, jako dzieło salezjańskie stanowiące część Towarzystwa Salezjańskiego – Inspektorii św. Stanisława Kostki, będącą organizacją katolicką założoną za jego aprobatą, a mającą na celu rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających wytwarzaniu atmosfery zaufania i szacunku. Siedzibą Oratorium jest Ełk w województwie warmińsko – mazurskim. Terenem działania jest Ełk i okoliczne gminy. W zakresie gospodarczym Oratorium rozszerza swą działalność na cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granice. Oratorium jest ośrodkiem wychowawczym, którego celem jest prowadzenie działalności wychowawczej i opiekuńczej w środowisku młodzieży, także niepełnosprawnej. Założenia wychowawcze i program pedagogiczny ORATORIUM oparte są na wychowawczej idei i uprzedzającym systemie pedagogicznym, wypracowanym przez św. Jana Bosko, założyciela Towarzystwa Salezjańskiego. 

Oratorium realizuje swoje cele przez:

 - organizowanie wspólnoty wychowanków i wychowawców,

 - współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi i samorządowymi,

 - utrzymywanie kontaktów z podobnymi środowiskami w kraju i za granicą,

- różnorodną pomoc dla dzieci i młodzieży, szczególnie potrzebujących, a także niepełnosprawnych,

- działalność świetlicowo-oratoryjną, sportową i turystyczną,

- przygotowanie i utrzymywanie bazy materialnej dla realizacji celów statutowych,

- działalność informacyjną, wydawniczą, badawczą,

- działalność szkoleniową,

- działalność wychowawczą,

- wychowanie do wartości rodzinnych, patriotycznych, religijnych, kulturalnych,

- kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych,

- promocję wartościowych filmów, spektakli teatralnych, wystaw, koncertów oraz rozwijanie własnej działalności różnego typu: muzycznej, teatralnej, filmowej, turystycznej, literackiej, plastycznej, itp.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

O przeznaczeniu środków materialnych i finansowych decyduje Rada Oratorium. Majątkiem dysponuje Kierownik, według przygotowanego preliminarza, zatwierdzonego przezprzełożonego domu salezjańskiego i za zgodą jego Rady. Kierownik Oratorium przedstawia przełożonemu domu salezjańskiego i Radzie Oratorium doroczne rozliczenie finansowe i sprawozdanie merytoryczne sporządzone przez Radę Oratorium.

Oratorium wykorzystuje środki pochodzące z odliczenia 1,5% podatku na: 

- organizowanie wspólnoty wychowanków i wychowawców,

- współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi i samorządowymi,

- utrzymywanie kontaktów z podobnymi środowiskami w kraju i za granicą,

- różnorodną pomoc dla dzieci i młodzieży, szczególnie potrzebujących, a także niepełnosprawnych,

- działalność świetlicowo-oratoryjną, sportową i turystyczną,

- przygotowanie i utrzymywanie bazy materialnej dla realizacji celów statutowych,

- działalność informacyjną, wydawniczą, badawczą,

- działalność szkoleniową,

- działalność wychowawczą,

- wychowanie do wartości rodzinnych, patriotycznych, religijnych, kulturalnych,

- kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych,

- promocję wartościowych filmów, spektakli teatralnych, wystaw, koncertów oraz rozwijanie własnej działalności różnego typu: muzycznej, teatralnej, filmowej, turystycznej, literackiej, plastycznej, itp.

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Oratorium św. Jana Bosko to środowisko wychowawcze, którego celem jest integralny rozwój młodego człowieka (wszystkich wymiarów jego osobowości). Dla młodego człowieka w praktyce to miejsce, środowisko i klimat. Tu można przyjść, spędzić czas przy zabawie, włączyć się w działalność różnych grup, uzyskać pomoc w nauce. Panuje tu przyjazna atmosfera, można tu spotkać przyjaznych i chętnych do pomocy ludzi. Jest to miejsce, gdzie człowiek może stawać się lepszy, wzrastać w swoim człowieczeństwie oraz przybliżać się do Boga.

Oratorium było znamiennym doświaczeniem duszpasterskim, które przeżył św. Jan Bosko - założyciel salezjańskiego Oratorium. Oratorium dla pierwszych wychowanków było domem, który przygarnia; parafią, która ewangelizuje; szkołą, która przygotowuje do życia i podwórkiem, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie. W pełnieniu posłanncitwa salezjańskiego dzisiaj, doświadczenie Oratorium św. Jana Bosko pozostaje trwałym kryterium oceny i odnowy każdej naszej pracy i każdego dzieła.

Święty Jan Bosko kierował się doświadczeniem duchowym i wychowawczym, które nazwał "Systemem prewencyjnym". Jest to metoda wychowawcza oparta na trzech filarach: Rozum, Religia i Miłość wychowawaczą. Opiera się ona nie na stosowaniu przymusu, ale odwołuję się do potencjału dobra i rozumu.  
Ksiądz Bosko przekazuje nam ten System, jako styl życia i pracy w głoszeniu Ewangelii i zbawianiu młodzieży przy jej czynnym udziale.

Pragniemy poświęcać swoje życie na rzecz młodzieży, najbardziej delikatnej i drogiej cząstki ludzkiej społeczności! "Dla jej dobra poświęcamy wspaniałomyślnie czas, uzdolnienia i zdrowie." 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000250502
 • Konto:18 1020 4724 0000 3402 0039 4544
 • Adres:ul. Jana Pawła II 6 Ełk 19-300
 • WWW:https://elk.salezjanie.waw.pl/
 • E-mail:oratorium.salezjanie.elk@gmail.com
 • Telefon:539078869

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „ORATORIUM IM. ŚW. JANA BOSKO W EŁKU” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
ORATORIUM IM. ŚW. JANA BOSKO W EŁKU

KRS 0000250502

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00