1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Siedlisko
  KRS 0000254998

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Podejmowanie działań wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie, aby ich życie miało sens

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko jest organizacją Pożytku Publicznego, wspierającą aktywność zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym.

Misją Siedliska jest podejmowanie takich działań wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie, aby Ich życie miało osobisty i społeczny sens.

Nasi wychowankowie funkcjonują w niekorzystnych dla osobistego rozwoju warunkach: w większości nie posiadają rodzin i od dziecka są pensjonariuszami domów opieki.

Na przestrzeni ostatnich lat działalność stowarzyszenia ewaluuje dodatkowa w kierunku działań na rzecz osób starszych i przewlekle chorych. W ramach działalności gospodarczej od 2015 roku prowadzimy całodobowy dom opieki (został powołany w celu utworzenia miejsc pracy dla osób uposledzonych, którzy bardzo umiejętnie wykonują czynności opiekuńcze i nawiazują pozytywne relacje z seniorami).

Stowarzyszenie poza działalnością gospodarczą (dzięki której powstały miejsca pracy dla osób obarczonych upośledzeniem) realizuje projekty o charakterze diagnostycznym i szkoleniowym oraz oferujące wysokiej jakości usługi zdrowotne i opiekuńcze.

Jak wykorzystamy 1%

Pozyskany 1 % pozwoli na zintensyfikowanie działalności stowarzyszenia, a  poprzez to na rozwój firmy.

Więcej o nas

Głównym założeniem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie "Siedlisko" powstało w odpowiedzi na trudną sytuację osób niepełnosprawnych intelektualnie. Działania podejmowane przez członków organizacji zmierzają do podniesienia jakości życia tych osób. Celem innowacyjnych przedsięwzięć Stowarzyszenia "Siedlisko" jest poprawa sytuacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz stworzenie im warunków na prowadzenie godnego i wartościowego życia.

Stowarzyszenie „Siedlisko” jest organizacją pożytku publicznego, powstało w 2006 roku i skupia obecnie 13 członków. Pierwotnie priorytetem organizacji było pozyskiwanie środków finansowych na działalność edukacyjno-terapeutyczną wspomagającą pracę Zespołu Szkół Specjalnych. Z czasem liderzy organizacji zaczęli poszukiwać rozwiązań zmierzających do stworzenia swoim podopiecznym warunków na pełną integrację ze społecznością lokalną.

Misją stowarzyszenia jest podejmowanie takich działań wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie, aby Ich życie miało osobisty i społeczny sens. W trakcie pierwszych lat organizacja realizowała wiele przedsięwzięć, dzięki którym niepełnosprawni beneficjenci korzystali z nowych, ciekawych form terapii i rehabilitacji. Okres ten, obfitujący w wiele wspólnych działań, wyjazdów był okazją do zdefiniowania potrzeb, kompetencji oraz oceny zarówno jakości życia podopiecznych jaki i Ich perspektyw związanych z aktywnym funkcjonowaniem w społeczeństwie po ukończeniu edukacji. Wyniki obserwacji były druzgocące i skłoniły do zdefiniowania prawdziwych problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie. Na pierwszy plan wysunęła się bierność absolwentów szkół specjalnych. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się pensjonariusze domów pomocy społecznej, którzy pomimo pełnej sprawności fizycznej nie mają szans na jakąkolwiek pracę. W konsekwencji pojawiają się niepożądane zachowania, które zamiast kompleksową aktywizacją społeczno-zawodową tłumione są nadmierną lekoterapią. Taki stan rzeczy postawił organizację przed koniecznością podjęcia kroków zmierzających do rozwiązania problemu bierności zawodowej i społecznej młodych osób z dysfunkcjami intelektualnymi. Pierwsze pomysły oparte były o obowiązujące przepisy prawa, dotyczyły powołania Zakładu Aktywności Zawodowej. Jednak ze względu na wysokie koszty funkcjonowania tego typu placówek uzyskanie środków finansowych na ich utworzenie było nierealne. W roku 2009 organizacja opracowała projekt aktywizujący zawodowo podopiecznych – POKL (7.2.1), który pozwolił na zgłębienie istoty efektywnego zatrudniania osób z defektami intelektualnymi. Niezwykle ważnym aspektem zbliżającym stowarzyszenie do celu było nawiązanie w roku 2010 owocnej współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Kolonowskie, dzięki której weszliśmy w posiadanie budynku po byłej szkole w Staniszczach Wielkich. Organizacja nie zatrudniała etatowych pracowników. Liderzy organizacji samodzielnie aplikują projekty, angażują swój czas, emocje, znajomych, rodziny w realizację Misji Siedliska. Członkowie Zarządu odpowiadają za wizję oraz całokształt tworzenia przedsiębiorstwa społecznego.

W 2013 r. „Siedlisko” otrzymało dofinansowanie (w wysokości 85% całości przedsięwzięcia) na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego w ramach POWT RCz-RP 2007-2013. Dwa lata później, w lipcu 2015 roku Firma Społeczna „Siedlisko” rozpoczyna działalność gospodarczą, stając się alternatywą do funkcjonującego systemu aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo opolskie
 • KRS:0000254998
 • Konto:20 890 9 00 06 0 010 0015 571 0 00 01
 • Adres:47-113 Staniszcze Wielkie, ul. Kościelna 10
 • WWW:www.siedlisko.org.pl
 • E-mail:siedlisko.zawadzkie@gmail.com
 • Telefon:508320561

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Stowarzyszenie Siedlisko

  KRS 0000254998

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Siedlisko

 • Podejmowanie działań wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie, aby ich życie miało sens

  Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko jest organizacją Pożytku Publicznego, wspierającą aktywność zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym.

  Misją Siedliska jest podejmowanie takich działań wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie, aby Ich życie miało osobisty i społeczny sens.

  Nasi wychowankowie funkcjonują w niekorzystnych dla osobistego rozwoju warunkach: w większości nie posiadają rodzin i od dziecka są pensjonariuszami domów opieki.

  Na przestrzeni ostatnich lat działalność stowarzyszenia ewaluuje dodatkowa w kierunku działań na rzecz osób starszych i przewlekle chorych. W ramach działalności gospodarczej od 2015 roku prowadzimy całodobowy dom opieki (został powołany w celu utworzenia miejsc pracy dla osób uposledzonych, którzy bardzo umiejętnie wykonują czynności opiekuńcze i nawiazują pozytywne relacje z seniorami).

  Stowarzyszenie poza działalnością gospodarczą (dzięki której powstały miejsca pracy dla osób obarczonych upośledzeniem) realizuje projekty o charakterze diagnostycznym i szkoleniowym oraz oferujące wysokiej jakości usługi zdrowotne i opiekuńcze.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pozyskany 1 % pozwoli na zintensyfikowanie działalności stowarzyszenia, a  poprzez to na rozwój firmy.

 • Więcej o nas

  Głównym założeniem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

  Prowadzone działania
  Stowarzyszenie "Siedlisko" powstało w odpowiedzi na trudną sytuację osób niepełnosprawnych intelektualnie. Działania podejmowane przez członków organizacji zmierzają do podniesienia jakości życia tych osób. Celem innowacyjnych przedsięwzięć Stowarzyszenia "Siedlisko" jest poprawa sytuacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz stworzenie im warunków na prowadzenie godnego i wartościowego życia.

  Stowarzyszenie „Siedlisko” jest organizacją pożytku publicznego, powstało w 2006 roku i skupia obecnie 13 członków. Pierwotnie priorytetem organizacji było pozyskiwanie środków finansowych na działalność edukacyjno-terapeutyczną wspomagającą pracę Zespołu Szkół Specjalnych. Z czasem liderzy organizacji zaczęli poszukiwać rozwiązań zmierzających do stworzenia swoim podopiecznym warunków na pełną integrację ze społecznością lokalną.

  Misją stowarzyszenia jest podejmowanie takich działań wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie, aby Ich życie miało osobisty i społeczny sens. W trakcie pierwszych lat organizacja realizowała wiele przedsięwzięć, dzięki którym niepełnosprawni beneficjenci korzystali z nowych, ciekawych form terapii i rehabilitacji. Okres ten, obfitujący w wiele wspólnych działań, wyjazdów był okazją do zdefiniowania potrzeb, kompetencji oraz oceny zarówno jakości życia podopiecznych jaki i Ich perspektyw związanych z aktywnym funkcjonowaniem w społeczeństwie po ukończeniu edukacji. Wyniki obserwacji były druzgocące i skłoniły do zdefiniowania prawdziwych problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie. Na pierwszy plan wysunęła się bierność absolwentów szkół specjalnych. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się pensjonariusze domów pomocy społecznej, którzy pomimo pełnej sprawności fizycznej nie mają szans na jakąkolwiek pracę. W konsekwencji pojawiają się niepożądane zachowania, które zamiast kompleksową aktywizacją społeczno-zawodową tłumione są nadmierną lekoterapią. Taki stan rzeczy postawił organizację przed koniecznością podjęcia kroków zmierzających do rozwiązania problemu bierności zawodowej i społecznej młodych osób z dysfunkcjami intelektualnymi. Pierwsze pomysły oparte były o obowiązujące przepisy prawa, dotyczyły powołania Zakładu Aktywności Zawodowej. Jednak ze względu na wysokie koszty funkcjonowania tego typu placówek uzyskanie środków finansowych na ich utworzenie było nierealne. W roku 2009 organizacja opracowała projekt aktywizujący zawodowo podopiecznych – POKL (7.2.1), który pozwolił na zgłębienie istoty efektywnego zatrudniania osób z defektami intelektualnymi. Niezwykle ważnym aspektem zbliżającym stowarzyszenie do celu było nawiązanie w roku 2010 owocnej współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Kolonowskie, dzięki której weszliśmy w posiadanie budynku po byłej szkole w Staniszczach Wielkich. Organizacja nie zatrudniała etatowych pracowników. Liderzy organizacji samodzielnie aplikują projekty, angażują swój czas, emocje, znajomych, rodziny w realizację Misji Siedliska. Członkowie Zarządu odpowiadają za wizję oraz całokształt tworzenia przedsiębiorstwa społecznego.

  W 2013 r. „Siedlisko” otrzymało dofinansowanie (w wysokości 85% całości przedsięwzięcia) na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego w ramach POWT RCz-RP 2007-2013. Dwa lata później, w lipcu 2015 roku Firma Społeczna „Siedlisko” rozpoczyna działalność gospodarczą, stając się alternatywą do funkcjonującego systemu aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo opolskie
 • KRS:0000254998
 • Konto:20 890 9 00 06 0 010 0015 571 0 00 01
 • Adres:47-113 Staniszcze Wielkie, ul. Kościelna 10
 • WWW:www.siedlisko.org.pl
 • E-mail:siedlisko.zawadzkie@gmail.com
 • Telefon:508320561
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00