1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Dobra Wola
KRS 0000256560Pomoc osobom niepełnosprawnym

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Nie każde dziecko dorasta

Działamy na rzecz poprawy jakości życia dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin.

Dzięki Twojej pomocy możemy chronić ich prawo do godnego życia i wspierać aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, po to, by mogli czuć się potrzebni i szczęśliwi, a ich rodzice byli spokojni o ich przyszłość.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Twój 1% podatku to krok w kierunku samodzielności i szansa na naukę niezależnego życia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli dalej realizować nasze najważniejsze cele:

- budowę domów stałego pobytu dla młodzieży z głęboką niepełnosprawnością, wspomaganych przez nowoczesne technologie;
- wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną i włączanie ich w życie społeczne poprzez aktywności sportowo-rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Dobra Wola powstało w 2006 roku. Ideę, która od początku przyświeca naszym działaniom zaczerpnęliśmy z fragmentu utworu Czesława Niemena „Lecz ludzi dobrej woli jest więcej, i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim”. Tak powstał łańcuch ludzi dobrej woli gotowych oddać swój czas i energię po to, by ocalić świat, który dla innych okazał się mniej gościnny.

Początkowo Stowarzyszenie skupiało działania na wczesnej interwencji, rehabilitacji i terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz pomocy psychologicznej kierowanej do rodzin, w których przyszło na świat dziecko z niepełnosprawnością. Obecnie działalność Stowarzyszenia obejmuje pięć obszarów

1. Rozwijamy nowatorskie inicjatywy w ramach solidarności społecznej – budujemy Farmę Dobrej Woli – pierwszy na świecie inteligentny ośrodek dla osób z niepełnosprawnością, który zapewni mieszkania, terapię, opiekę, a także pracę dostosowaną do możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2. Realizujemy program rzeczniczy i edukacji obywatelskiej. Reprezentujemy interesy osób z niepełnosprawnością i prowadzimy aktywny lobbying. Organizujemy Lekcje Tolerancji wśród młodzieży. Przeszkoliliśmy już ponad 10 000 pracowników służb publicznych z zakresu postępowania z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, w tym pracowników policji, straży pożarnej i jednostek ratowniczych.

3. Organizujemy system wsparcia – od 2006 roku wsparliśmy intensywną rehabilitację społeczną ponad 2 000 osób z niepełnosprawnością. Jesteśmy pionierem w organizacji półkolonii i zimowisk dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, które z dala od swoich rodzin uczą się niezależności i samodzielności. Przy współpracy z Centrum Zdrowia Dziecka prowadziliśmy system pomocy psychologicznej dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem.

4. Aktywizujemy lokalne społeczności – od 13 lat organizujemy Tataspartakiadę, jedyną imprezę sportową wzmacniającą rolę ojca w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem. Prowadzimy sieć społeczną Niewidzialne Dzieci integrującą rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Powołaliśmy pierwszą w Europie Drużynę Pożarniczą złożoną z osób niepełnosprawnych intelektualnie, która szkoli OSP z ratownictwa osób z różnym stopniem upośledzenia. Sadzimy Las Dobrej Woli – w ramach projektu, który każdego roku aktywizuje lokalne środowisko.

5. Wspieramy zaangażowanie społeczne poprzez wolontariat - każdego roku ponad 300 wolontariuszy pomaga nam walczyć o lepsze jutro dla tych, którzy nie są w stanie robić tego sami. W podziękowaniu za zaangażowanie, od ośmiu lat organizujemy dla nich letni Festiwal Muzyczny Wolpreza. Opracowaliśmy też program wolontariatu dla podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawyczych i Zakładów Poprawczych, dzięki czemu zarażamy trudną młodzież ideą pomagania. Uruchomiliśmy program resocjalizacji więźniów „Katharsis” przy współpracy osadzonych w zakładach karnych i niepełnosprawnych dzieci.

Zwracamy uwagę na to, aby pozytywna energia przyświecała wszystkim naszym działaniom. W 2013 r. Prezes Stowarzyszenia, Jacek Zalewski za prowadzoną działalność został uhonorowany Międzynarodowym Orderem Uśmiechu  - odznaczeniem przyznawanym za wyjątkowe i nietuzinkowe działania przynoszące dzieciom radość.

Od 2007 r. Stowarzyszenie Dobra Wola przyznaje prestiżową statuetkę Anioła Dobrej Woli osobom, które wyróżnia wyjątkowo dobra energia w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością. Wśród laureatów są sportowcy, dziennikarze, politycy, naukowcy, artyści i przedstawiciele biznesu.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000256560
 • Konto:19 8022 0000 0003 3444 2000 0001
 • Adres:ul. Modrzewiowa 3
 • WWW:www.dobrawola.org.pl
 • E-mail:malgorzata@dobrawola.org.pl
 • Telefon:48 602 748 816Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie Dobra Wola

KRS 0000256560

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Dobra Wola

 • Nie każde dziecko dorasta

  Działamy na rzecz poprawy jakości życia dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin.

  Dzięki Twojej pomocy możemy chronić ich prawo do godnego życia i wspierać aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, po to, by mogli czuć się potrzebni i szczęśliwi, a ich rodzice byli spokojni o ich przyszłość.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Twój 1% podatku to krok w kierunku samodzielności i szansa na naukę niezależnego życia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli dalej realizować nasze najważniejsze cele:

  - budowę domów stałego pobytu dla młodzieży z głęboką niepełnosprawnością, wspomaganych przez nowoczesne technologie;
  - wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną i włączanie ich w życie społeczne poprzez aktywności sportowo-rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Dobra Wola powstało w 2006 roku. Ideę, która od początku przyświeca naszym działaniom zaczerpnęliśmy z fragmentu utworu Czesława Niemena „Lecz ludzi dobrej woli jest więcej, i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim”. Tak powstał łańcuch ludzi dobrej woli gotowych oddać swój czas i energię po to, by ocalić świat, który dla innych okazał się mniej gościnny.

  Początkowo Stowarzyszenie skupiało działania na wczesnej interwencji, rehabilitacji i terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz pomocy psychologicznej kierowanej do rodzin, w których przyszło na świat dziecko z niepełnosprawnością. Obecnie działalność Stowarzyszenia obejmuje pięć obszarów

  1. Rozwijamy nowatorskie inicjatywy w ramach solidarności społecznej – budujemy Farmę Dobrej Woli – pierwszy na świecie inteligentny ośrodek dla osób z niepełnosprawnością, który zapewni mieszkania, terapię, opiekę, a także pracę dostosowaną do możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  2. Realizujemy program rzeczniczy i edukacji obywatelskiej. Reprezentujemy interesy osób z niepełnosprawnością i prowadzimy aktywny lobbying. Organizujemy Lekcje Tolerancji wśród młodzieży. Przeszkoliliśmy już ponad 10 000 pracowników służb publicznych z zakresu postępowania z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, w tym pracowników policji, straży pożarnej i jednostek ratowniczych.

  3. Organizujemy system wsparcia – od 2006 roku wsparliśmy intensywną rehabilitację społeczną ponad 2 000 osób z niepełnosprawnością. Jesteśmy pionierem w organizacji półkolonii i zimowisk dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, które z dala od swoich rodzin uczą się niezależności i samodzielności. Przy współpracy z Centrum Zdrowia Dziecka prowadziliśmy system pomocy psychologicznej dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem.

  4. Aktywizujemy lokalne społeczności – od 13 lat organizujemy Tataspartakiadę, jedyną imprezę sportową wzmacniającą rolę ojca w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem. Prowadzimy sieć społeczną Niewidzialne Dzieci integrującą rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Powołaliśmy pierwszą w Europie Drużynę Pożarniczą złożoną z osób niepełnosprawnych intelektualnie, która szkoli OSP z ratownictwa osób z różnym stopniem upośledzenia. Sadzimy Las Dobrej Woli – w ramach projektu, który każdego roku aktywizuje lokalne środowisko.

  5. Wspieramy zaangażowanie społeczne poprzez wolontariat - każdego roku ponad 300 wolontariuszy pomaga nam walczyć o lepsze jutro dla tych, którzy nie są w stanie robić tego sami. W podziękowaniu za zaangażowanie, od ośmiu lat organizujemy dla nich letni Festiwal Muzyczny Wolpreza. Opracowaliśmy też program wolontariatu dla podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawyczych i Zakładów Poprawczych, dzięki czemu zarażamy trudną młodzież ideą pomagania. Uruchomiliśmy program resocjalizacji więźniów „Katharsis” przy współpracy osadzonych w zakładach karnych i niepełnosprawnych dzieci.

  Zwracamy uwagę na to, aby pozytywna energia przyświecała wszystkim naszym działaniom. W 2013 r. Prezes Stowarzyszenia, Jacek Zalewski za prowadzoną działalność został uhonorowany Międzynarodowym Orderem Uśmiechu  - odznaczeniem przyznawanym za wyjątkowe i nietuzinkowe działania przynoszące dzieciom radość.

  Od 2007 r. Stowarzyszenie Dobra Wola przyznaje prestiżową statuetkę Anioła Dobrej Woli osobom, które wyróżnia wyjątkowo dobra energia w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością. Wśród laureatów są sportowcy, dziennikarze, politycy, naukowcy, artyści i przedstawiciele biznesu.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000256560
 • Konto:19 8022 0000 0003 3444 2000 0001
 • Adres:ul. Modrzewiowa 3
 • WWW:www.dobrawola.org.pl
 • E-mail:malgorzata@dobrawola.org.pl
 • Telefon:48 602 748 816
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00