1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei"

KRS 0000256783

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei"

KRS 0000256783

Prezent OPP

Naszą misją jest pomoc w polepszaniu życia osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.

Stowarzyszenie zostalo założone 26 maja 2006 r. przez członków Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku.

Swoja misję realizujemy głównie poprzez niesienie pomocy osobom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym – bezdomnym, ubogim, długotrwale bezrobotnym, uzależnionym – zarówno jednostkom, jak i rodzinom. Nasza pomoc przybiera formy wsparcia duchowego, psychologicznego i materialnego. Tam, gdzie to możliwe, staramy się nie poprzestawać na pomocy doraźnej, lecz bardziej dalekosiężnej i kompleksowej, stąd np. prowadzimy nie tylko placówki pomocy doraźnej dla osób w kryzysie bezdomności, ale także staramy się je mobilizować i wspierać do wychodzenia z tego stanu, co jest możliwe, ponieważ każdego roku jakaś liczba naszych podopiecznych otrzymuje mieszkania socjalne, wynajmuje własne lub trafia do domów pomocy społecznej. Od początku naszej pracy do chwili obecnej pomogliśmy w ten sposób ponad 100 osobom wyjść z kryzysu bezdomności.

Głowną dziedziną naszej pracy jest prowadzenie w Białymstoku przy ul. Grunwladzkiej 76 trzech działająych całodobowo placówek dla osób w kryzysie bezdomności: ogrzewalni, noclegowni oraz schroniska z usługami opiekuńczymi (trafiają tam osoby bezdomne w najgorszej kondycji psychofizycznej, np. bez kończyn dolnych).

Oprócz tego ośrodka, dysponujemy także kilkunastoma mieszkaniami treningowymi na terenie miasta, gdzie kierujemy osoby znajdujące się w ostatnim etapie wychodzenia z bezdomności. 

Prowadzimy także Centrum Integracji Społecznej "Żelazna", kierowane do osób długotrwale bezrobotnych.

Inną, ważną dziedziną naszej działalności jest wydawanie bezpłatnych paczek żywnościowych z unijnego Prorgamu FEAD.

Od 2019 r. realizujemy nasze kolejne marzenie - w miejscowości Kościuki pod Białymstokiem prowadzimy prace mające na celu powstanie gospodarstwa opiekuńczego oraz ośrodka dla ubogich i bezdomnych seniorów.

Głównym żródłem finansowania naszej działaności są dotacje z Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych organów samorządowych i rządowych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki z Państwa podatku wykorzystamy na bieżące potrzeby naszej organizacji, mające ogromne znaczenie w niesieniu skutecznej pomocy naszym podopiecznym.

Środki z 1,5% wydajemy na sprawy, na które - z powodu takich, a nie innych przepisów - nie można otrzymać pieniędzy z dotacji instytucji samorządowych i rządowych lub są to kwoty niewystarczające. A są to rzeczy, bez których nie mbyłoby możliwe skuteczne pomaganie naszym podopiecznym i rozwijanie naszej organizacji: zakup paliwa (bo często wozimy niepełnosprawnych podopiecznych do lekarzy czy urzędów), drobne remonty i naprawy w naszym ośrodku i mieszkaniach treningowych, przeróżne opłaty urzędowe, naprawy naszych samochodów oraz koszta ich ubezpieczania, zakupy produktów żywnościowych (bo czasem z doatcji nie wystarcza, żeby wykarmić wszystkich), narzędzi, materiałów budowlanych do powstającego ośrodka w miejscowości Kościuki oraz karmy dla zwierząt tam hodowanych, okresowe opłacanie rachunków za mieszkania treningowe, zakup znaczków i kopert, itp.

Dlatego dla nas naprawdę każdy grosz na wagę złota! :-) 

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie zostało założone przez członków Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dn. 23 maja 2006 r. Od początku jego prezesem jest Elżbieta Żukowska – Bubienko, w skład zarządu, jako wiceprezesi, wchodzą także pastorzy baptystyczni z Białegostoku – Ireneusz Dawidowicz i Marcin Owsiejczuk.

Od września 2007 r. jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Działalność stowarzyszenia rozpoczęła się od prowadzenia sobotnich spotkań dla dzieci z osiedla Starosielce, które odbywały się w pomieszczeniach kaplicy baptystycznej zboru przy ul. Kujawskiej 22. Następnie rozpoczęliśmy wydawanie żywności z unijnego Programu PEAD. W roku 2007 rozpoczęliśmy niesienie pomocy osobom bezdomnym – najpierw od rozdawania kanapek i ciepłej zupy. Potem otworzyliśmy ogrzewalnię przy ul. Traugutta (w dawnym budynku dworca PKP), którą przenieśliśmy pod koniec 2009 r. do siedziby naszego stowarzyszenia w ponad 100-letniej kamienicy przy ul. Żelaznej 23, którą użyczamy od września 2009 r., dokonawszy własnymi siłami jej remontu. 

Od listopada 2014 r. naszą siedzibą stał się budynek przy ul. Grochowej 2a.

Od kwietnia 2017 r. działamy w kolejnej, jeszcze większej siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 76, gdzie oprócz naszych biur funkcjonuje Ośrodek Wychodzenia z Bezdomności “Zakątek Nadziei” złożony z ogrzewalni, noclegowni i schroniska z usługami opiekuńczymi, pokoi treningowych oraz Centrum Integracji Społecznej “Żelazna”.

Więcej informacji o naszej pracy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej (www.kdn.bialystok.pl) oraz profilu Facebooka (https://www.facebook.com/KuDobrejNadziei). 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:województwo podlaskie
 • KRS:0000256783
 • Konto:17 1140 2017 0000 4302 1281 5256
 • Adres:ul. Grunwaldzka 76, 15-893 Białystok
 • WWW:www.kdn.bialystok.pl
 • E-mail:biuro@kdn.bialystok.pl
 • Telefon:500 191 198

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei"” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei"

KRS 0000256783

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00