1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty
KRS 0000260311

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Wyspy Życia

Nasza organizacja zajmuje się monitorowaniem i popularyzacją walorów przyrodniczych. Czynnie chronimy ptaki wodno-błotne zachodniej polski, w szczególności rybitwy.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

 

 • zakup „wyspy życia” (platformy lęgowej dla rybitw)
 • pokrycie kosztów robót ziemnych mających na celu utworzenie nowych piaszczystych wysp
 • zakup sprzętu do monitoringu i obserwacji
 • bieżąca opieka w terenie nad miejscami lęgowymi ptaków i siedliskami
Więcej o nas

Więcej o nas

Nasza organizacja zajmuje się ochroną czynną oraz popularyzacją problematyki ochrony przyrody. Nasza misja to czynna ochrona przyrody poprzez podejmowanie innowacyjnych działań. Chcemy stworzyć Wyspy Życia – czyli sprawnie funkcjonującym systemem ochrony przyrody (na ponad 200 kilometrach Środkowego Nadodrza, Dolnej Odry i Dolnej Warty). Chronimy głównie ptaki wodne i błotne – przede wszystkim rybitwy i ostrygojady. Naszym zadaniem jest wspieranie tych pięknych, skrajnie zagrożonych wyginięciem stworzeń w bezpiecznych lęgach. Bronimy je przed inwazyjnymi drapieżnikami (takimi jak norki amerykańskie) oraz niekorzystnymi zmianami warunków hydrologicznych i klimatycznych. Jednocześnie promujemy piękno i wyjątkowość nadodrzańsko-nadwarciańskiej przyrody. Aby nasze działania były skuteczniejsze animujemy dialog i współpracę z właściwymi terytorialnie instytucji powołanych do ochrony środowiska. Zachowując/odtwarzając wielkiej urody i wartości przyrodniczej siedliska system Fundacja podnosi jakość życia mieszkańców, inicjuje rozwój turystyki i innych działalności gospodarczych opartych o walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu. Szefem organizacji jest Piotr Chara - przyrodnik i fotograf znany w całej europie. Nic nie oddaje piękna naszych działań niż zdjęcia jego autorstwa, które zobaczyć można na stronie www.przyroda.zdow.pl

Początkowo działania z tego zakresu tematycznego dotyczyły głównie drobnych społecznych przedsięwzięć z zakresu ochrony czynnej lęgowisk ptaków oraz popularyzacji walorów przyrodniczych regionu (prezentacje w szkołach, bibliotekach, PTTK i innych NGO oraz druk publikacji). Od 2006 roku współuczestniczymy w nowatorskim, międzynarodowym przedsięwzięciu „Rybitwy Europy – Podniebne Gracje”. Później, od 2013 roku, podjęliśmy realizację znaczącego w skali kraju projektu z zakresu ochrony czynnej ptaków wodnych i błotnych finansowanego z funduszy EOG i fundusze norweskich. W jego ramach podjęliśmy współpracę z podmiotami gospodarczymi i samorządami.

Od marca 2017 roku działania te kontynuujemy i rozszerzamy ich skalę dzięki dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2.4.1) dla projektu „Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa”. W 2019 roku rozpoczęliśmy przedsięwzięcie „Wyspy Życia” w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Wdrażamy ten program licząc na to, że w 2022 roku pochwalić się będziemy mogli sprawnie funkcjonującym systemem ochrony przyrody (na ponad 200 kilometrach Środkowego Nadodrza, Dolnej Odry i Dolnej Warty). Zgodnie z wizją rozwoju Fundacji przedstawioną we wniosku system ten zarządzany będzie przez niezależną i płynną finansowo organizację, której stabilność i sukces działań tkwi w oparciu bieżący dialog i współpracę z właściwymi terytorialnie instytucji powołanych do ochrony środowiska. Zachowując/odtwarzając wielkiej urody i wartości przyrodniczej siedliska system Fundacja podnosi jakość życia mieszkańców, inicjuje rozwój turystyki i innych działalności gospodarczych opartych o walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu. Posiada zdywersyfikowane źródła finansowania. Podejmowane innowacyjne działania pozwalają na opracowywanie szerszych geograficznie strategii i pojedynczych działań na rzecz ochrony gatunków i ich siedlisk.

Co się zmieni w życiu Fundacji w najbliższych latach?

Zmiana w funkcjonowaniu organizacji polegać będzie na zwiększeniu zasięgu, skali działań, poprawie odbioru społecznego, zbudowaniu szerszej koalicji oraz niezależności organizacji, zwiększeniu zatrudnienia oraz ustabilizowaniu pracy biura.

Ściślej - planujemy osiągnąć następujące rezultaty:

1. Wzrost skuteczności i efektywności działań terenowych dzięki doposażeniu w sprzęt do prac w terenie;

2. Wzrost potencjału technicznego organizacji (poprzez zakup 2 kompletów wyposażenia – biurowego i terenowego);

3. Wzrost zatrudnienia w organizacji (do poziomu 1,75 etatu);

4. Utrzymanie stabilności i ciągłości działań ochroniarskich prowadzonych przez organizację (poprzez stałą opiekę nad 8 lokalizacjami cennymi przyrodniczo - jednocześnie utrzymanie trwałości efektów dotychczasowych);

5. Wzrost zaangażowania społeczeństwa w realizację misji Fundacji (poprzez zwiększenie w ujęciu wartościowym i ilościowym finansowego wspierania działalności statutowej, rzeczowego poprzez przekazywanie rzeczy na potrzeby działalności organizacji i pracy poprzez wzrost ilości wolontariuszy współpracujących z organizacją);

6. Wzrost współodpowiedzialności i ujednolicenie wizji ochrony nadodrzańskiej przyrody wśród instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska na tym obszarze (poprzez utrzymanie i animowanie koalicji podmiotów i spotkania terenowe);

7. Dywersyfikacja źródeł przychody organizacji (poprzez uruchomienie nowych źródeł finansowania i zwiększenie ich łącznej liczby do min. 6);

8. Wzrost niezależności finansowej Fundacji poprzez uruchomienie działalności gospodarczej;

9. Wzrost znaczenia organizacji w regionie (poprzez zrealizowane kampanie marketingowe i wypracowaną markę ekspercką);

10. Profesjonalizacja pracy biura organizacji (poprzez utrzymanie stałych godzin pracy, uporządkowanie spraw formalnych oraz stały wzrost kompetencji pracowników).

Niech o nas usłyszą

Największą zmianą w funkcjonowaniu naszej organizacji będzie przyłożenie większej wagi do promocji swoich działań. Dlatego już jesienią 2019 roku ruszył nasz profil na facebooku (aktualnie pod roboczym adresem https://www.facebook.com/Fundacja-Zielonej-Doliny-Odry-i-Warty-107313830637789/). Chcemy przyciągnąć tam pasjonatów przyrody z całego kraju, szczególnie zamiłowanych w ochronie siedlisk i ptaków związanych ze środowiskiem wodno-błotnym oraz fotografów przyrody. Uruchomimy tutaj także specjalny hasztag (#PROOwZielonejDolinie), którym oznaczać będziemy wpisy promujące efekty realizacji programu. Oprócz tego kanału planowane jest otwarcie co najmniej jeszcze jednego profilu społecznościowego – ale czy to będzie instagram czy youtube czy jeszcze coś innego – czas pokaże. Ważnym wydarzeniem 2020 roku będzie przeprowadzenie pierwszej w naszej historii kampanii zbiórki 1%, gdyż jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do zbierania 1% podatku. Zapraszamy do śledzenia naszej strony, naszego nowego profilu na facebooku oraz prosimy o trzymanie kciuków za powodzenie naszego przedsięwzięcia.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:województwo lubuskie
 • KRS:0000260311
 • Konto:88 8369 0008 0067 7000 2000 0050
 • Adres:ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca
 • WWW:przyroda.zdow.pl
 • E-mail:fzdow@fzdow.pl
 • Telefon:664 468 363Formularze PIT 2021/2022 dla
Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty

KRS 0000260311

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty

 • Wyspy Życia

  Nasza organizacja zajmuje się monitorowaniem i popularyzacją walorów przyrodniczych. Czynnie chronimy ptaki wodno-błotne zachodniej polski, w szczególności rybitwy.

 • Jak wykorzystamy 1%

   

  • zakup „wyspy życia” (platformy lęgowej dla rybitw)
  • pokrycie kosztów robót ziemnych mających na celu utworzenie nowych piaszczystych wysp
  • zakup sprzętu do monitoringu i obserwacji
  • bieżąca opieka w terenie nad miejscami lęgowymi ptaków i siedliskami
 • Więcej o nas

  Nasza organizacja zajmuje się ochroną czynną oraz popularyzacją problematyki ochrony przyrody. Nasza misja to czynna ochrona przyrody poprzez podejmowanie innowacyjnych działań. Chcemy stworzyć Wyspy Życia – czyli sprawnie funkcjonującym systemem ochrony przyrody (na ponad 200 kilometrach Środkowego Nadodrza, Dolnej Odry i Dolnej Warty). Chronimy głównie ptaki wodne i błotne – przede wszystkim rybitwy i ostrygojady. Naszym zadaniem jest wspieranie tych pięknych, skrajnie zagrożonych wyginięciem stworzeń w bezpiecznych lęgach. Bronimy je przed inwazyjnymi drapieżnikami (takimi jak norki amerykańskie) oraz niekorzystnymi zmianami warunków hydrologicznych i klimatycznych. Jednocześnie promujemy piękno i wyjątkowość nadodrzańsko-nadwarciańskiej przyrody. Aby nasze działania były skuteczniejsze animujemy dialog i współpracę z właściwymi terytorialnie instytucji powołanych do ochrony środowiska. Zachowując/odtwarzając wielkiej urody i wartości przyrodniczej siedliska system Fundacja podnosi jakość życia mieszkańców, inicjuje rozwój turystyki i innych działalności gospodarczych opartych o walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu. Szefem organizacji jest Piotr Chara - przyrodnik i fotograf znany w całej europie. Nic nie oddaje piękna naszych działań niż zdjęcia jego autorstwa, które zobaczyć można na stronie www.przyroda.zdow.pl

  Początkowo działania z tego zakresu tematycznego dotyczyły głównie drobnych społecznych przedsięwzięć z zakresu ochrony czynnej lęgowisk ptaków oraz popularyzacji walorów przyrodniczych regionu (prezentacje w szkołach, bibliotekach, PTTK i innych NGO oraz druk publikacji). Od 2006 roku współuczestniczymy w nowatorskim, międzynarodowym przedsięwzięciu „Rybitwy Europy – Podniebne Gracje”. Później, od 2013 roku, podjęliśmy realizację znaczącego w skali kraju projektu z zakresu ochrony czynnej ptaków wodnych i błotnych finansowanego z funduszy EOG i fundusze norweskich. W jego ramach podjęliśmy współpracę z podmiotami gospodarczymi i samorządami.

  Od marca 2017 roku działania te kontynuujemy i rozszerzamy ich skalę dzięki dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2.4.1) dla projektu „Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa”. W 2019 roku rozpoczęliśmy przedsięwzięcie „Wyspy Życia” w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Wdrażamy ten program licząc na to, że w 2022 roku pochwalić się będziemy mogli sprawnie funkcjonującym systemem ochrony przyrody (na ponad 200 kilometrach Środkowego Nadodrza, Dolnej Odry i Dolnej Warty). Zgodnie z wizją rozwoju Fundacji przedstawioną we wniosku system ten zarządzany będzie przez niezależną i płynną finansowo organizację, której stabilność i sukces działań tkwi w oparciu bieżący dialog i współpracę z właściwymi terytorialnie instytucji powołanych do ochrony środowiska. Zachowując/odtwarzając wielkiej urody i wartości przyrodniczej siedliska system Fundacja podnosi jakość życia mieszkańców, inicjuje rozwój turystyki i innych działalności gospodarczych opartych o walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu. Posiada zdywersyfikowane źródła finansowania. Podejmowane innowacyjne działania pozwalają na opracowywanie szerszych geograficznie strategii i pojedynczych działań na rzecz ochrony gatunków i ich siedlisk.

  Co się zmieni w życiu Fundacji w najbliższych latach?

  Zmiana w funkcjonowaniu organizacji polegać będzie na zwiększeniu zasięgu, skali działań, poprawie odbioru społecznego, zbudowaniu szerszej koalicji oraz niezależności organizacji, zwiększeniu zatrudnienia oraz ustabilizowaniu pracy biura.

  Ściślej - planujemy osiągnąć następujące rezultaty:

  1. Wzrost skuteczności i efektywności działań terenowych dzięki doposażeniu w sprzęt do prac w terenie;

  2. Wzrost potencjału technicznego organizacji (poprzez zakup 2 kompletów wyposażenia – biurowego i terenowego);

  3. Wzrost zatrudnienia w organizacji (do poziomu 1,75 etatu);

  4. Utrzymanie stabilności i ciągłości działań ochroniarskich prowadzonych przez organizację (poprzez stałą opiekę nad 8 lokalizacjami cennymi przyrodniczo - jednocześnie utrzymanie trwałości efektów dotychczasowych);

  5. Wzrost zaangażowania społeczeństwa w realizację misji Fundacji (poprzez zwiększenie w ujęciu wartościowym i ilościowym finansowego wspierania działalności statutowej, rzeczowego poprzez przekazywanie rzeczy na potrzeby działalności organizacji i pracy poprzez wzrost ilości wolontariuszy współpracujących z organizacją);

  6. Wzrost współodpowiedzialności i ujednolicenie wizji ochrony nadodrzańskiej przyrody wśród instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska na tym obszarze (poprzez utrzymanie i animowanie koalicji podmiotów i spotkania terenowe);

  7. Dywersyfikacja źródeł przychody organizacji (poprzez uruchomienie nowych źródeł finansowania i zwiększenie ich łącznej liczby do min. 6);

  8. Wzrost niezależności finansowej Fundacji poprzez uruchomienie działalności gospodarczej;

  9. Wzrost znaczenia organizacji w regionie (poprzez zrealizowane kampanie marketingowe i wypracowaną markę ekspercką);

  10. Profesjonalizacja pracy biura organizacji (poprzez utrzymanie stałych godzin pracy, uporządkowanie spraw formalnych oraz stały wzrost kompetencji pracowników).

  Niech o nas usłyszą

  Największą zmianą w funkcjonowaniu naszej organizacji będzie przyłożenie większej wagi do promocji swoich działań. Dlatego już jesienią 2019 roku ruszył nasz profil na facebooku (aktualnie pod roboczym adresem https://www.facebook.com/Fundacja-Zielonej-Doliny-Odry-i-Warty-107313830637789/). Chcemy przyciągnąć tam pasjonatów przyrody z całego kraju, szczególnie zamiłowanych w ochronie siedlisk i ptaków związanych ze środowiskiem wodno-błotnym oraz fotografów przyrody. Uruchomimy tutaj także specjalny hasztag (#PROOwZielonejDolinie), którym oznaczać będziemy wpisy promujące efekty realizacji programu. Oprócz tego kanału planowane jest otwarcie co najmniej jeszcze jednego profilu społecznościowego – ale czy to będzie instagram czy youtube czy jeszcze coś innego – czas pokaże. Ważnym wydarzeniem 2020 roku będzie przeprowadzenie pierwszej w naszej historii kampanii zbiórki 1%, gdyż jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do zbierania 1% podatku. Zapraszamy do śledzenia naszej strony, naszego nowego profilu na facebooku oraz prosimy o trzymanie kciuków za powodzenie naszego przedsięwzięcia.

 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:województwo lubuskie
 • KRS:0000260311
 • Konto:88 8369 0008 0067 7000 2000 0050
 • Adres:ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca
 • WWW:przyroda.zdow.pl
 • E-mail:fzdow@fzdow.pl
 • Telefon:664 468 363
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00