1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

KRS 0000260697

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

KRS 0000260697

Prezent OPP

Zawsze dla ludzi

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska) prowadzi działalność charytatywną na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnością, dzieci, młodzieży i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Niesie także pomoc ludziom w sytuacji katastrof humanitarnych i klęsk żywiołowych, a także migrantom i uchodźcom.

Osobowość prawną Diakonia Polska uzyskała 10 lutego 1999 r. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 20, poz. 178). Organizacja działa na terenie całego kraju. Od 2003 r. jest członkiem Eurodiaconii, zaś od 2006 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

Działania Diakonii Polskiej mają na celu wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej, wyrównywanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Diakonia od lat niesie pomoc seniorom, osobom chorym i z niepełnosprawnością, zapewniając im leki i sprzęt rehabilitacyjny, a także dofinansowując programy integracyjne. Przeciwdziała marginalizacji dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotując programy edukacyjne i socjoterapeutyczne. Prowadzi też różnorodne projekty wsparcia uchodźców.

Diakonia Polska współpracuje z licznymi partnerami w kraju i za granicą.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Fundusze pozyskane z 1,5% (wcześniej 1%) podatku pozwalają nam co roku pomagać wielu osobom potrzebującym i wspierać instytucje diakonijne (pomocowe). Nasze działania nie byłyby możliwe bez Państwa wsparcia. Każdy dar serca zmienia życie wielu osób, przynosi nadzieję i miłość. Dobro jest darem, które zmienia świat na lepsze i niesie pokój. W chorobie i nieszczęściu najważniejsza jest pomoc, solidarność i bliskość drugiego człowieka. Dzięki pozyskanym funduszom z 1,5% podatku Diakonia Polska udzieli pomocy potrzebującym dzieciom, młodzieży, seniorom, osobom chorym, z niepełnosprawnością oraz znajdującym się w kryzysie. Podanie pomocnej dłoni drugiemu człowiekowi jest darem miłości bliźniego, Twoim darem.

W 2024 r. nadal chcemy wspierać osoby w trudnej sytuacji socjalnej m.in. poprzez:

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym wsparcie psychoterapeutyczne;

- dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych;

- programy na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnością;

- zakup leków i rehabilitację osób chorych;

- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

- działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych;

- spotkania integracyjne i międzypokoleniowe;

- programy pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Diakonia Polska prowadzi szeroką działalność na rzecz pomocy osobom w potrzebie. Realizuje szereg projektów pomocowych, wspierając dzieci, młodzież, rodziny w trudnej sytuacji życiowej, seniorów, osoby chore i z niepełnosprawnością, ludzi w sytuacji katastrof i klęsk żywiołowych, migrantów i uchodźców i in.

Diakonia Polska wspiera parafialną i diecezjalną działalność charytatywną. Organizuje konsultacje i konferencje w zakresie problematyki pomocy charytatywnej. Koordynuje projekty wolontariatu międzynarodowego, przyjmując zagranicznych wolontariuszy w Polsce i wysyłając polskich za granicę. Bierze udział w ekumenicznych akcjach charytatywnych (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Skarbonka Diakonijna). Aktywnie współpracuje z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz wieloma organizacjami diakonijnymi i charytatywnymi w Polsce i za granicą.

Diakonia Polska wspiera też domy pomocy społecznej, stacje diakonijne i socjalne, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, środowiskowe domy samopomocy, świetlice środowiskowe i inne inicjatywy prowadzone na rzecz wsparcia osób w potrzebie i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Nasze działania nie byłyby możliwe bez Państwa wsparcia. Dzięki funduszom uzyskanym z 1% podatku w minionych latach pomogliśmy wielu osobom w potrzebie. 1% (a obecnie 1,5%) to pozornie niedużo, ale jest to wielki dar serca, który umożliwia pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Dziękujemy za Państwa wsparcie!


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000260697
 • Konto:78 1240 1037 1111 0000 0693 1384
 • Adres:ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa
 • WWW:www.diakonia.org.pl
 • E-mail:diakonia-kosciola@diakonia.org.pl
 • Telefon:228870216

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

KRS 0000260697

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00