1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Młode Dęby

KRS 0000261225

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Młode Dęby

KRS 0000261225

Prezent OPP

Przekaż swój 1% podatku i buduj z nami Wioskę Mocy!

Stowarzyszenie Młode Dęby, które zostało założone  w 2006 r. w swoich szeregach zrzesza pasjonatów i miłośników dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego Dąbrowieckiej Ziemi, są nimi pracownicy różnych instytucji samorządowych i firm prywatnych, na co dzień zajmujący się różnymi profesjami, angażujący się w pracę na rzecz swojej miejscowości posiadający duże doświadczenie w pracy społecznej.

 Realizując poszczególne działania łączymy pracę zawodową ze społeczną co daje nam ogromną satysfakcję. Od początku swojej działalności, opierając się na pracy wolontarystycznej członków, podejmujemy inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez organizowanie życia społeczno-kulturalnego, organizację  gier terenowych, organizowanie zajęć związanych z aktywizacją i integracją seniorów  oraz inne działania na rzecz społeczności lokalnej. Dlatego też m.in. realizujemy działania, które  mobilizują różne grupy społeczne, jak i wiekowe – za „perełkę” działalności uważamy przedsięwzięcia „Smaki Emocji” i „Emocje Makatka Malowane” dzięki którym udało się zmobilizować seniorów i młodzież do współpracy w trakcie warsztatów  z Eko-rękodzieła, warsztatów korzystania z nowoczesnych technologii, warsztatów kulinarnych i haftu.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Kontynuujemy realizację kolejnego projektu czyli stworzenie Wioski Mocy, wyjątkowego miejsca dla wszystkich mieszkańców gminy i nie tylko.
Wioska ma być unikalnym miejscem w naszej gminie, w którym można spędzić ciekawie czas w bliskim kontakcie z naturą. Chcemy stworzyć miejsce pełne mocy – tej umysłowej i tej fizycznej, wywodzącej się z siły drzew, która od zawsze stanowi inspirację działalności naszej organizacji. Ma ona dać miejsca pracy dla mieszkańców, a także rozbudzić agroturystykę na terenie gminy i promować lokalne produkty.

Ofertę wioski chcemy dedykować między innymi przedszkolom oraz szkołom, tak, aby uczniowie mieli możliwość doświadczenia atrakcyjnej formy edukacji ekologicznej. Ale wioska, będzie również doskonałym miejscem dla rodzin, chcących spędzić wspólnie czas na łonie natury.

Do realizowanego przez stowarzyszenie projektu można dołączyć przez przekazanie 1% podatku na budowę Wioski Mocy. W tym celu w zeznaniu rocznym należy wpisać numer KRS: 0000261225.

Ponadto zachęcamy również do tego, by aktywnie włączyć się w jej budowę ponieważ oprócz finansowego wsparcia, potrzebujemy także wolontariuszy oraz pomocy rzeczowej (np. materiałów budowlanych, drewna do budowy ogrodzenia). W najbliższym czasie będą realizowane prace rozbiórkowe, w które również można się włączyć. Chcemy wspólnie zbudować wioskę, która będzie miejscem dla nas wszystkich.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Młode Dęby jest organizacją działającą od 2006 roku na terenie Gminy Dąbrowa. Misją stowarzyszenia jest wyrównywanie szans mieszkańców gminy Dąbrowa szczególnie dzieci i młodzieży poprzez łączenie ich wzajemnych potencjałów oraz inspirowanie i motywowanie do aktywności społecznej na rzecz najbliższego otoczenia w poszanowaniu naturalnego środowiska.

Naszym celem jest wzrost aktywności społecznej i poczucia przynależności lokalnej wśród mieszkańców Gminy Dąbrowa.

- wzrost uczestnictwa mieszkańców gminy w wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych oraz  promujących dorobek regionu;

- wzrost kompetencji i umiejętności w budowaniu partnerskich relacji na rzecz rozwoju lokalnego;

- wzrost świadomości na temat korzyści wynikających  z poszanowania potencjałów i zasobów naturalnych najbliższego środowiska.

WARTOŚCI „MŁODE DĘBY”

→ DBAMY O ŚRODOWISKO NATURALNE

→ DBAMY O POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW, SZCZEGÓLNIE DZIECI I MŁODZIEŻY

→ JESTEŚMY AKTYWNI I ZAANGAŻOWANI

Wizja Stowarzyszenia

Aktywna społeczność lokalna Gminy Dąbrowa  oparta na wzajemnym szacunku i gotowości do podejmowania współpracy

Realizujemy projekty i podejmujemy działania ukierunkowane na aktywność społeczną mieszkańców, działalność ekologiczna i edukację, m.in. Muzyczne Międzynarodowe Spotkanie Singers &  Songwriterów - „ALTERSONG”, gra terenowa „Zagraj w Wieś Mocy” czy „Akcja Liść Dębu”. Realizując poszczególne działania łączymy prace społeczną z zawodową. Dlatego też m.in. realizujemy działania, które  mobilizują różne grupy społeczne, jak i wiekowe – za „perełkę” działalności uważamy przedsięwzięcia „Smaki Emocji” i „Emocje Makatka Malowane” dzięki którym udało się zmobilizować seniorów i młodzież do współpracy w trakcie warsztatów  z Eko-rękodzieła, warsztatów korzystania z nowoczesnych technologii, warsztatów kulinarnych i haftu.

Młode Dęby są laureatami I, V i IX edycji Konkursu  o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko –Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe „Rodzynki z pozarządówki”.  Posiadamy statut organizacji pożytku publicznego (OPP), a od listopada 2014 roku jesteśmy właścicielem nieruchomości gruntowej na której planujemy rozwijać swoje działania i pomysły m.in. budujemy wioskę tematyczną: „Wioska Moc”.

Jesteśmy pierwszą organizacją pozarządową w Powiecie Mogileńskim, która uzyskała certyfikat „Organizacja sprawdzona” przyznany przez Kujawsko Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych – Laureaci II edycji 2013 rok.

Buduj z nami Wioskę Mocy

Czym jest Wioska Mocy?

Wioska Mocy to unikalny dla naszej gminy projekt i przede wszystkim ciekawa przygoda dla odwiedzających. Wioska będzie miejscem, w  którym można spędzić ciekawie czas w bliskim kontakcie z naturą. Chcemy stworzyć miejsce pełne mocy – tej umysłowej i tej fizycznej, wywodzącej się z siły drzew, która od zawsze stanowi inspirację działalności naszej organizacji – podkreśla Agnieszka Ziółkowska, Prezeska Stowarzyszenia „Młode Dęby”.

Co stanowi o wyjątkowości tego projektu?

Przede wszystkim charakter miejsca, które będzie miało walory edukacyjne przy jednoczesnym charakterze atrakcji turystycznej – mówi Ziółkowska. Już samo dotarcie do Wioski Mocy będzie stanowić wyzwanie – aby do niej trafić, konieczne będzie pokonanie gry terenowej.  Ofertę wioski chcemy dedykować między innymi przedszkolom oraz szkołom, tak, aby uczniowie mieli możliwość doświadczenia atrakcyjnej formy edukacji ekologicznej. Ale wioska, będzie również doskonałym miejscem dla rodzin, chcących spędzić wspólnie czas na łonie natury. Takich miejsc, gdzie w zgodzie z sobą można pobyć wraz z bliskimi w naszej gminie brakuje.  A my chcemy, aby produktem wioski, były przede wszystkim emocje i przeżycia, których doświadczą odwiedzające ją osoby – dodaje Agnieszka Ziółkowska.

Dlaczego Wioska Mocy jest szczególnie ważna dla mieszkańców?

Wioska Mocy bez wątpienia będzie atrakcją turystyczną, poprzez którą chcemy promować region i przekonać osoby z zewnątrz, że warto nas odwiedzić. Chcielibyśmy również, poprzez realizację tego projektu i docelowo stworzenie miejsc pracy w wiosce, pokazać młodzieży, że nasza gmina, to miejsce, w którym można budować swoją przyszłość i którym warto się chwalić. Chcemy, aby Wioska Mocy stworzyła miejsca pracy dla mieszkańców, a także rozbudziła  agroturystykę na terenie naszej gminy. Docelowo, w ramach działalności wioski będziemy również promować lokalne, naturalne produkty.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:województwo kujawsko-pomorskie
 • KRS:0000261225
 • Konto:51 2030 0045 1110 0000 0311 9580
 • Adres:Słaboszewko 9; 88-306 Dąbrowa
 • WWW:www.mlodedeby.org.pl
 • E-mail:st_mlode_deby@vp.pl
 • Telefon:501745355

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Młode Dęby” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Młode Dęby

KRS 0000261225

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00