1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie "Arka Nadziei"

KRS 0000261249

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie "Arka Nadziei"

KRS 0000261249

Prezent OPP

Wszechstronna pomoc potrzebującym

Stowarzyszenie Arka Nadziei istnieje od 28.07.2006r. Główną działalnością Stowarzyszenie jest

 • Pomoc bezdomnym, ubogim osobom i rodzinom, ludziom wykluczonym społecznie, osobom niepełnosprawnym, dzieciom dotkniętym patologią społeczną oraz ludziom uzależnionym.
 • Tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem.
 • Rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie.
 • Niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym , bezdomnym , opuszczającym zakłady karne, wychowawcze , opiekuńcze , uzależnionym , samotnym rodzicom , wielodzietnym rodzinom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
 • Aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Wspieranie inicjatyw mających na celu powstawanie różnych form edukacji i przedsiębiorczości , promocja zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych.
 • Troska o rozwój wiedzy ogólnej , specjalistycznej , podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i regionalnej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego.
 • Promocja idei zdrowego społeczeństwa.
 • Prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej.
 • Działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego.
 • Praca wychowawcza w społeczeństwie , ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży , mająca na celu propagowanie zdrowego trybu życia , bez nałogów.
 • Podejmowanie wszelkich działań dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych , bezdomnych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie. ,
 • Rehabilitacja i reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
 • Pomoc osobom starszym , samotnym , niezdolnym do samodzielnej egzystencji,
 • Nowym działaniem Stowarzyszenia Arka Nadziei jest prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach koło Kielc. 
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1% podatku przeznaczymy na cele bieżącej działalności naszych placówek ( żywność ,odzież , środki czystości, leki dla osób korzystających z placówek)
Jeśli podatnik chce wesprzeć zwierzęta w Schronisku w pozycji  "cel szczegółowy" prosimy o dopisek "schronisko".
 

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie prowadzi następujące placówki :

 • Świetlica "Przystań" z łaźnią i pralnią  przy ul. Ogrodowej 3 w Kielcach dla osób bezdomnych i opuszczonych
 • Punkt Interwencji Kryzysowej przy ul. Ogrodowej 3 w Kielcach
 • Ośrodek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży oraz Klub Seniora przy ul. Mickiewicza 1 w Kielcach
 • Dom dla Osób Bezdomnych w Chałupkach ul. Wapiennikowa 1 gm. Morawica
 • Klub Integracji Społecznej w Chałupkach ul. Wapiennikowa 1 gm. Morawica
 • Schronisko dla bezdomnych zwierząt Dyminy k. Kielc ul. Ściegiennego 203

Dane Organizacji
 • Obszar działania:województwo świętokrzyskie
 • KRS:0000261249
 • Wizytówka:www.pitax.pl/arkanadziei
 • Adres:Mickiewicza 1, 25-352 Kielce
 • WWW:http://www.ubodzy.com.pl
 • E-mail:arka.nadziei@op.pl
 • Telefon:413442858

Formularze PIT 2023/2024 dla
Stowarzyszenie "Arka Nadziei"

KRS 0000261249

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00