• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie "Arka Nadziei"
  KRS 0000261249

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Wszechstronna pomoc potrzebującym

Stowarzyszenie Arka Nadziei istnieje od 28.07.2006r. Główną działalnością Stowarzyszenie jest

 • Pomoc bezdomnym, ubogim osobom i rodzinom, ludziom wykluczonym społecznie, osobom niepełnosprawnym, dzieciom dotkniętym patologią społeczną oraz ludziom uzależnionym.
 • Tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem.
 • Rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie.
 • Niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym , bezdomnym , opuszczającym zakłady karne, wychowawcze , opiekuńcze , uzależnionym , samotnym rodzicom , wielodzietnym rodzinom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
 • Aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Wspieranie inicjatyw mających na celu powstawanie różnych form edukacji i przedsiębiorczości , promocja zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych.
 • Troska o rozwój wiedzy ogólnej , specjalistycznej , podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i regionalnej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego.
 • Promocja idei zdrowego społeczeństwa.
 • Prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej.
 • Działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego.
 • Praca wychowawcza w społeczeństwie , ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży , mająca na celu propagowanie zdrowego trybu życia , bez nałogów.
 • Podejmowanie wszelkich działań dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych , bezdomnych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie. ,
 • Rehabilitacja i reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
 • Pomoc osobom starszym , samotnym , niezdolnym do samodzielnej egzystencji,
 • Nowym działaniem Stowarzyszenia Arka Nadziei jest prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach koło Kielc. 

Jak wykorzystamy 1%

1% podatku przeznaczymy na cele bieżącej działalności naszych placówek ( żywność ,odzież , środki czystości, leki dla osób korzystających z placówek)
Jeśli podatnik chce wesprzeć zwierzęta w Schronisku w pozycji  "cel szczegółowy" prosimy o dopisek "schronisko".
 

 

Więcej o nas

Stowarzyszenie prowadzi następujące placówki :

 • Świetlica "Przystań" z łaźnią i pralnią  przy ul. Ogrodowej 3 w Kielcach dla osób bezdomnych i opuszczonych
 • Punkt Interwencji Kryzysowej przy ul. Ogrodowej 3 w Kielcach
 • Ośrodek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży oraz Klub Seniora przy ul. Mickiewicza 1 w Kielcach
 • Dom dla Osób Bezdomnych w Chałupkach ul. Wapiennikowa 1 gm. Morawica
 • Klub Integracji Społecznej w Chałupkach ul. Wapiennikowa 1 gm. Morawica
 • Schronisko dla bezdomnych zwierząt Dyminy k. Kielc ul. Ściegiennego 203  • Obszar działania:województwo świętokrzyskie
  • KRS:0000261249
  • Wizytówka:www.pitax.pl/arkanadziei
  • Adres:Mickiewicza 1, 25-352 Kielce
  • WWW:http://www.ubodzy.com.pl
  • E-mail:arka.nadziei@op.pl
  • Telefon:413442858  • Formularze PIT 2017/2018 dla
   Stowarzyszenie "Arka Nadziei"

   KRS 0000261249

  PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
  Rozliczenie
  na zasadach ogólnych
  Rozliczenie 
  na zasadach ogólnych
  Dochody
  kapitałowe

  Dochody rozliczane
  ryczałtowo

  Dochody podstawowe:
  z pracy, z prac zleconych
  oraz inne podstawowe.
  PIT wybierany przez 82%
  podatników.

  Dochody z działalności
  gospodarczej, dochody
  małoletnich dzieci,
  dochody z zagranicy
  oraz inne dochody
  rozliczane na zasadach
  ogólnych.

   

  Dochody z giełdy
  papierów wartościowych
  udziałów w spółkach
  z o.o., Spółek Akcyjnych
  i podobne.

  Tylko dla tych, którzy zgłosili
  chęć rozliczenia ryczałtowego:
  dochody z wynajmu
  i prowadzenia działalaności
  gospodarczej.
  PIT-39 PIT-36L

  Pobierz załączniki:

  PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

  Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

  lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

  Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

   

   Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
  rozliczana liniowo

  Wyłącznie dla osób, które
  sprzedają nieruchomość
  zakupioną w ciągu
  5 ostatnich lat.

  Dla osób prowadzących
  jednoosobową działalność
  gospodarczą, które wybrały
  opodatkowanie liniowe 19%

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
  Rozlicz dowolne przychody -
  obsługujemy wszystkie druki PIT
  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego
  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
  Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika