1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Pomorska Fundacja Rottka
  KRS 0000264192

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc rottweilerom i ofiarom pogryzień przez psy

Zapewniamy schronienie bezdomnym i potrzebującym psom, staramy się zagwarantować im opiekę weterynaryjną, leczenie, socjalizację i jeśli potrzeba szkolenie, po to aby znaleźć dla nich nowe, kochające domy. Jest to szczególnie istotne w przypadku rottweilerów, które bez tego typu pomocy zostałyby skazane na dożywocie w warunkach schroniskowych.

Pomagamy ofiarom pogryzień przez psy, zapewniając im niezbędną pomoc.

Jak wykorzystamy 1%

Przekazany 1% wykorzystamy na cele statutowe.

Więcej o nas

Pomorska Fundacja Rottka powstała w lipcu 2006 roku. Działa na terenie całego kraju. 

Od początku pomagamy naszej ukochanej rasie - rottweilerom, psom postrzeganym w społeczeństwie negatywnie. Uważane za psy agresywne, w schroniskach często usypiane z uwagi na brak chętnych na adopcję.

Przełamujemy stereotypy, udowadniając że rottweiler to wspaniały pies - jednakże nie każdy może być jego właścicielem.

Uświadamiamy ludzi, promujemy szkolenie psów, literaturę fachową, zmieniamy podejście społeczeństwa do tej wspaniałej rasy.

Uczestniczymy w festynach rodzinnych, wystawach psów i rozmaitych akcjach, docieramy do ludzi prezentując nasze psy, pozwalając jedotykać, głaskać, demonstrując pozytywne metody szkolenia i stopień wyszkolenia naszych pupili. Zapraszani do szkół i przedszkoli chętnie uczymy dzieci jak bezpiecznie obcować z psem, jak unikać pogryzień i niebezpiecznych sytuacji, jak czerpać radość z kontaktów z psami. Pokazujemy to na żywych przykładach, co zawsze budzi entuzjazm i fascynacje dzieci.

Promujemy także program "Rasowy = Rodowodowy, stop pseudohodowcom", który potępia bezmyślne rozmnażanie psów "w typie rasy", niehumanitarne wykorzystywanie do celów zarobkowych, przetrzymywanie psów w warunkach urągających nie tylko godności psa, ale często stanowiących zagrożenie dla ich zdrowia i życia. 

Od czasu, kiedy minęła moda na te szlachetne i piękne psy, zaznały one i nadal zaznają sporo zła od ludzi. Wszechobecna niechęć, jaka otacza rottweilery, poprzez wykreowanie przez media błędnego mitu psa - mordercy, powoduje, że cierpienia tych zwierząt jest jeszcze więcej. My znamy i kochamy tę rasę, walczymy z mitami, wspieramy hodowców (a Oni nas), pokazujemy, ze rottweiler to wspaniały pies użytkowy, dobry stróż a także przyjaciel rodziny. 

Pomagamy psom porzuconym i w potrzebie, leczymy, karmimy, utrzymujemy często przez wiele miesięcy czy nawet lat, podczas których staramy się je socjalizować i pracownać z nimi, poznać najlepiej, by własciwie wybrać nowy dom. Zachęcamy do adopcji psów porzuconych i skrzywdzonych, a w razie myśli o zakupie psa - tylko u renomowanych hodowców, w żadnym razie u rozmnażaczy!

Równie istotni są dla nas ludzie, szczególnie dzieci. Dlatego od roku 2013 postawiliśmy przed sobą nowe, ważne cele statutowe. Za takie uznaliśmy daleko idącą pomoc ofiarom pogryzień, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.

W kwietniu 2013 roku otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego (OPP), co pozwala od tego momentu na zachęcanie do przekazania nam 1% podatku na realizację naszych zadań. Nasze cele umieściliśmy w Statucie Pomorskiej Fundacji Rottka.

Rozszerzenie dotychczasowych celów statutowych ujęliśmy w następujący sposób:

 1. doradztwo w zakresie pomocy medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej i prawnej dla osób poszkodowanych w wyniku pogryzień przez psy,
 2. pomoc materialną, w szczególności dofinansowanie kosztów leczenia, terapii, rehabilitacji, sprzętu medycznego i inwalidzkiego osobom, w szczególności dzieciom poszkodowanym w wyniku pogryzienia przez psy,
 3. działalność szkoleniową w szczególności organizację, dofinansowanie szkoleń umożliwiających poszkodowanym osobom w wyniku pogryzienia przez psy przekwalifikowanie zawodowe (85.59.B),
 4. działalność oświatową w zakresie wzmocnienia poszanowania zasad koegzystencji ze zwierzętami poprzez reklamę społeczną, działalność wydawniczą, organizowanie imprez, sympozjów i zebrań naukowych,
 5. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa ludzi w kontaktach ze zwierzętami oraz pomocy ofiarom pogryzień,
 6. realizację marzeń dzieci, które ucierpiały w wyniku pogryzienia przez psa,
 7. organizowanie społecznych kampanii na rzecz adopcji zwierząt ze schroniska (plakaty, konkursy, wystawy fotograficzne),
 8. popularyzację treści zawartych w Ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21. sierpnia 1997r.

Z radością powitamy w naszym gronie kolejnych wolontariuszy, osoby chętne do prowadzenia domów tymczasowych dla psów, osoby które zetknąły się z problematyką pogryzień przez psy i mogą nam służyć pomocą i swoim doświadczeniem oraz darczyńców, bez których realizacja naszych działań nie byłaby możliwa.

Poszukujemy stale trenerów, lekarzy weterynarii i behawiorystów chętnych do pomocy w prowadzeniu naszych psów, lub udzielaniu doraźnych porad, także wtedy, gdy są już w domach adopcyjnych.

Zapraszamy do współpracy hodowle rottweilerów, schroniska, wolontariuszy i chętnych do adopcji.

W zakresie pomocy ofiarom pogryzień oraz podejmowaniu działań prewencyjnych chętnie powitamy w naszym gronie pedagogów, kierownictwa placówek przedszkolnych i szkolnych, psychologów i psychiatrów, lekarzy, prawników oraz wszystkich, którzy interesują się tymi tematami.

Jeśli kochasz psy i czujesz potrzebę, by im pomagać - trafiłeś we własciwe miejsce. Jeśli się ich boisz, obawiasz, nie znasz, zostałeś kiedyś przez psa pogryziony, chcesz się podzielić swoimi doświadczeniami, także tymi trudnymi, by pomóc innym, lub nie dopuścic do kolejnych pogryzień - to także jest właściwe miejsce.


 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000264192
 • Konto:53 109 0 10 98 0 000 0001 058 7 23 75
 • Adres:Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk
 • WWW:www.rottka.pl
 • E-mail:fundacja@rottka.pl
 • Telefon:603039243 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Pomorska Fundacja Rottka

  KRS 0000264192

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Pomorska Fundacja Rottka

 • Pomoc rottweilerom i ofiarom pogryzień przez psy

  Zapewniamy schronienie bezdomnym i potrzebującym psom, staramy się zagwarantować im opiekę weterynaryjną, leczenie, socjalizację i jeśli potrzeba szkolenie, po to aby znaleźć dla nich nowe, kochające domy. Jest to szczególnie istotne w przypadku rottweilerów, które bez tego typu pomocy zostałyby skazane na dożywocie w warunkach schroniskowych.

  Pomagamy ofiarom pogryzień przez psy, zapewniając im niezbędną pomoc.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Przekazany 1% wykorzystamy na cele statutowe.

 • Więcej o nas

  Pomorska Fundacja Rottka powstała w lipcu 2006 roku. Działa na terenie całego kraju. 

  Od początku pomagamy naszej ukochanej rasie - rottweilerom, psom postrzeganym w społeczeństwie negatywnie. Uważane za psy agresywne, w schroniskach często usypiane z uwagi na brak chętnych na adopcję.

  Przełamujemy stereotypy, udowadniając że rottweiler to wspaniały pies - jednakże nie każdy może być jego właścicielem.

  Uświadamiamy ludzi, promujemy szkolenie psów, literaturę fachową, zmieniamy podejście społeczeństwa do tej wspaniałej rasy.

  Uczestniczymy w festynach rodzinnych, wystawach psów i rozmaitych akcjach, docieramy do ludzi prezentując nasze psy, pozwalając jedotykać, głaskać, demonstrując pozytywne metody szkolenia i stopień wyszkolenia naszych pupili. Zapraszani do szkół i przedszkoli chętnie uczymy dzieci jak bezpiecznie obcować z psem, jak unikać pogryzień i niebezpiecznych sytuacji, jak czerpać radość z kontaktów z psami. Pokazujemy to na żywych przykładach, co zawsze budzi entuzjazm i fascynacje dzieci.

  Promujemy także program "Rasowy = Rodowodowy, stop pseudohodowcom", który potępia bezmyślne rozmnażanie psów "w typie rasy", niehumanitarne wykorzystywanie do celów zarobkowych, przetrzymywanie psów w warunkach urągających nie tylko godności psa, ale często stanowiących zagrożenie dla ich zdrowia i życia. 

  Od czasu, kiedy minęła moda na te szlachetne i piękne psy, zaznały one i nadal zaznają sporo zła od ludzi. Wszechobecna niechęć, jaka otacza rottweilery, poprzez wykreowanie przez media błędnego mitu psa - mordercy, powoduje, że cierpienia tych zwierząt jest jeszcze więcej. My znamy i kochamy tę rasę, walczymy z mitami, wspieramy hodowców (a Oni nas), pokazujemy, ze rottweiler to wspaniały pies użytkowy, dobry stróż a także przyjaciel rodziny. 

  Pomagamy psom porzuconym i w potrzebie, leczymy, karmimy, utrzymujemy często przez wiele miesięcy czy nawet lat, podczas których staramy się je socjalizować i pracownać z nimi, poznać najlepiej, by własciwie wybrać nowy dom. Zachęcamy do adopcji psów porzuconych i skrzywdzonych, a w razie myśli o zakupie psa - tylko u renomowanych hodowców, w żadnym razie u rozmnażaczy!

  Równie istotni są dla nas ludzie, szczególnie dzieci. Dlatego od roku 2013 postawiliśmy przed sobą nowe, ważne cele statutowe. Za takie uznaliśmy daleko idącą pomoc ofiarom pogryzień, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.

  W kwietniu 2013 roku otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego (OPP), co pozwala od tego momentu na zachęcanie do przekazania nam 1% podatku na realizację naszych zadań. Nasze cele umieściliśmy w Statucie Pomorskiej Fundacji Rottka.

  Rozszerzenie dotychczasowych celów statutowych ujęliśmy w następujący sposób:

  1. doradztwo w zakresie pomocy medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej i prawnej dla osób poszkodowanych w wyniku pogryzień przez psy,
  2. pomoc materialną, w szczególności dofinansowanie kosztów leczenia, terapii, rehabilitacji, sprzętu medycznego i inwalidzkiego osobom, w szczególności dzieciom poszkodowanym w wyniku pogryzienia przez psy,
  3. działalność szkoleniową w szczególności organizację, dofinansowanie szkoleń umożliwiających poszkodowanym osobom w wyniku pogryzienia przez psy przekwalifikowanie zawodowe (85.59.B),
  4. działalność oświatową w zakresie wzmocnienia poszanowania zasad koegzystencji ze zwierzętami poprzez reklamę społeczną, działalność wydawniczą, organizowanie imprez, sympozjów i zebrań naukowych,
  5. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa ludzi w kontaktach ze zwierzętami oraz pomocy ofiarom pogryzień,
  6. realizację marzeń dzieci, które ucierpiały w wyniku pogryzienia przez psa,
  7. organizowanie społecznych kampanii na rzecz adopcji zwierząt ze schroniska (plakaty, konkursy, wystawy fotograficzne),
  8. popularyzację treści zawartych w Ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21. sierpnia 1997r.

  Z radością powitamy w naszym gronie kolejnych wolontariuszy, osoby chętne do prowadzenia domów tymczasowych dla psów, osoby które zetknąły się z problematyką pogryzień przez psy i mogą nam służyć pomocą i swoim doświadczeniem oraz darczyńców, bez których realizacja naszych działań nie byłaby możliwa.

  Poszukujemy stale trenerów, lekarzy weterynarii i behawiorystów chętnych do pomocy w prowadzeniu naszych psów, lub udzielaniu doraźnych porad, także wtedy, gdy są już w domach adopcyjnych.

  Zapraszamy do współpracy hodowle rottweilerów, schroniska, wolontariuszy i chętnych do adopcji.

  W zakresie pomocy ofiarom pogryzień oraz podejmowaniu działań prewencyjnych chętnie powitamy w naszym gronie pedagogów, kierownictwa placówek przedszkolnych i szkolnych, psychologów i psychiatrów, lekarzy, prawników oraz wszystkich, którzy interesują się tymi tematami.

  Jeśli kochasz psy i czujesz potrzebę, by im pomagać - trafiłeś we własciwe miejsce. Jeśli się ich boisz, obawiasz, nie znasz, zostałeś kiedyś przez psa pogryziony, chcesz się podzielić swoimi doświadczeniami, także tymi trudnymi, by pomóc innym, lub nie dopuścic do kolejnych pogryzień - to także jest właściwe miejsce.

 • Obszar działalności:Prawa zwierząt
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000264192
 • Konto:53 109 0 10 98 0 000 0001 058 7 23 75
 • Adres:Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk
 • WWW:www.rottka.pl
 • E-mail:fundacja@rottka.pl
 • Telefon:603039243
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00