1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Dzika Polska

KRS 0000265057

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Dzika Polska

KRS 0000265057

Prezent OPP

Misją organizacji Fundacja Dzika Polska (istnieje od 2006r) jest ochrona dzikiej przyrody.

Zajmujemy się głównie partycypacją społeczną w życiu publicznym, współpracą ze społecznościami lokalnymi w zakresie zachowania najcenniejszych fragmentów naturalnych lasów (zwłaszcza Puszczy Białowieskiej), drzew i obszarów zielonych, interwencjami, nadzorowaniem decyzji i działań instytucji publicznych odpowiedzialnych za szeroko pojętą ochronę środowiska naturalnego, zwłaszcza obszarów podlegających ochronie przyrody. Włączamy się aktywnie i bierzemy udział na prawach strony w postępowaniach szkodliwych dla cennych przyrodniczo miejsc. Podejmujemy interwencje dotyczące nieuzasadnionych przypadków wycinki starych alei oraz drzew przydrożnych, monitorujemy postępowania związane z wycinką drzew, współpracujemy z samorządem przy zagospodarowaniu zieleni, wydawaniu decyzji na wycinkę drzew oraz nasadzenia zastępcze. Współpracowaliśmy z organizacjami i innymi instytucjami w zakresie przygotowywania analiz i argumentów służących ochronie lasów, również tych znajdujących się za granicami naszego kraju. Bierzemy udział w konsultacjach: ustaw, rozporządzeń, standardu FSC określającego sposoby ochrony lasów,
strategii, programów oraz innych dokumentów mających wpływ na politykę środowiskową państwa i UE. Zajmujemy się nadzorem i ochroną najcenniejszych gatunków roślin i zwierząt oraz edukacją ekologiczno-przyrodniczą. Na co dzień współpracujemy z wieloma kluczowymi organizacjami związanymi z działaniami na rzecz ochrony środowiska naturalnego, współtworzymy koalicje, których zadaniem jest przeciwdziałanie wycinkom najstarszych cennych drzewostanów takich jak Puszcza Białowieska, objęcie ochroną ok. 30% kraju w tym 10% powierzchni ochroną ścisłą w ramach Europejskiego Zielonego Ładu czy też zaprzestania polowań na ptaki w ramach koalicji "Niech Żyją". Siedziba naszej Fundacji mieści się w Teremiskach w samym sercu Puszczy Białowieskiej, jednak nasze działania prowadzimy na obszarze całego kraju.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Chcielibyśmy wykorzystać możliwie efektywnie nasz potencjał i doświadczenie w celu zachowania lasów,
wartościowych drzew, związanych z nimi gatunków. Zamierzamy uzupełniać działania nieformalnych grup i instytucji, które próbują chronić skrawki dzikiej przyrody i potrzebują wsparcia. Chcielibyśmy kontynuować działania zmierzające do ochrony Puszczy Białowieskiej, angażować się w ochronę innych wartościowych lasów, zwłaszcza Karpat, ochronę gatunków związanych ze starym lasem, ale również ochronę zmniejszającego liczebność chomika europejskiego. W związku z postępującymi zmianami klimatu, a co za tym idzie występowaniem niekorzystnych zjawisk pogodowych takich jak m.in. susze będziemy reagować w przypadkach niszczenia i odwadniania bagien i torfowisk, które retencjonują i oczyszczają dla nas wodę, stanowią cenne siedliska dla wielu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz charakteryzują się ogromną bioróżnorodnością. Zamierzamy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, kontynuować działalność szkoleniową i edukacyjną.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja “Dzika Polska” powstała w 2006 roku z inicjatywy działaczy polskich organizacji ekologicznych i od samego początku skupiała się na ochronie najcenniejszych fragmentów polskiej przyrody. Od początku powstania Fundacja zaangażowana była w ochronę najbardziej cennych przyrodniczo miejsc narażonych na dewastację w wyniku błędnych i szkodliwych decyzji administracji publicznej. Tak było m.in. w w przypadku kampanii na rzecz ochrony bagien doliny Rospudy przed planowaną budową drogi szybkiego ruchu Via Baltica, oraz kampanii na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej przed wycinką. Obie te sprawy, stały się najgłośniejszymi kampaniami w historii ochrony przyrody w Polsce. W swojej 14 letniej historii Fundacja zajmowała się ochroną kluczowych gatunków zwierząt takich jak: żubry, wilki, rysie, bobry, rzadkich gatunków reliktowych chrząszczy związanych ze starymi lasami , oraz ich siedlisk , starych drzew i alei , rzadkich gatunków porostów. Ponadto fundacja zaangażowana była w kampanię związaną ze skandalicznym odstrzałem dzików na szeroką skalę oraz kampanię „Niech Żyją” której celem jest zlikwidowanie
polowań na dzikie ptaki w naszym kraju. W ostatnich latach Fundacja była założycielką i współtworzyła „Obóz dla Puszczy”, inicjatywy społecznej broniącej puszczy Białowieskiej przed wycinką. Fundacja zajmowała się
organizowaniem wystawy oraz edukacją prezentującą zagrożenia oraz unikalność dzikiej przyrody, zarówno w kraju, jak i za granicą. Abyśmy nadal mogli działać skutecznie potrzebujemy Waszej pomocy i to m.in dzięki Wam udało się uratować najcenniejsze fragmenty starych lasów czy alei przydrożnych.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000265057
 • Konto:15 2030 0045 1110 0000 0279 5860
 • Adres:Teremiski 12, 17-230
 • WWW:https://dzikapolska.org/
 • E-mail:alucodawid@gmail.com
 • Telefon:697583699

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2022/2023 dla
Fundacja Dzika Polska

KRS 0000265057

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00
recommend BookBeat