1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Serce Dziecka

KRS 0000266644

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Serce Dziecka

KRS 0000266644

Prezent OPP

Przekaż 1,5% podatku na leczenie dzieci z wrodzonymi wadami serca!

Fundacja Serce Dziecka - ogólnopolska organizacja działająca na rzecz dzieci z wadami serca. Profesjonalne podejście do działalności charytatywnej, połączone z zaangażowaniem uplasowało Fundację w czołówce organizacji pożytku publicznego.

Codziennie w Polsce rodzi się 10 dzieci z wadą serca i zaczynają długi proces walki o życie
i zdrowie. Dajemy rodzicom profesjonalną wiedzę o wadach serca. Prowadzimy stronę www, organizujemy konferencje, wydajemy książki i poradniki medyczne, w których można znaleźć cenne informacje i porady, jak diagnozować, leczyć i rehabilitować dziecko.  To wszystko, by pokazywać najnowsze trendy w leczeniu i łączyć światy lekarzy i rodziców.

Przewlekła choroba dziecka to dodatkowe koszty dla rodziny, dlatego dajemy wsparcie finansowe podczas pobytu z dzieckiem w szpitalu. Finansujemy koszty dojazdów, noclegów
i wyżywienia opiekunów. Finansujemy leczenie i lekarstwa oraz rehabilitację i sprzęt medyczny. Wypożyczamy lub przekazujemy sprzęt medyczny, diagnostyczny
i rehabilitacyjny. Zapewnia on bezpieczeństwo i możliwość szybkiej reakcji w sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia dziecka.

Ważnym celem działania Fundacji jest stała i regularna współpraca z klinikami kardiologii
i kardiochirurgii oraz działania na rzecz poprawy warunków pobytu dzieci w szpitalu. Fundacja finansuje zakupy sprzętu medycznego takiego jak: pompy do krążenia pozaustrojowego, sztuczne płuco-serce, specjalistyczny nóż operacyjne, aparaty do pomiarów parametrów krytycznych niezbędne przy operacji i na intensywnej terapii, aparat nerkozastępczy, inkubatory, aparaty holtereowskie, aparat – bieżnia do pomiaru ergospiromertii oraz wiele innych. Fundacja wspiera ośrodki także remontując łazienki, świetlice, jadalnie, dostarcza na oddziały łóżka dla rodziców.

Dzięki naszym darczyńcom, na działania na rzecz Podopiecznych i ośrodków Kardio przeznaczyliśmy łącznie ponad 72 miliony złotych. Z roku na rok wzrasta liczba Podopiecznych Fundacji oraz potrzeb, które Fundacja stara się zabezpieczyć.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1,5% Twojego podatku to ogromna pomoc dla dzieci z wrodzonymi wadami serca.

Dzięki środkom z 1,5% podatku 3780 wspaniałych dzieci, otrzymuje leki i sprzęty kardiologiczne.

Fundacja finansuje koszty zabiegów i rehabilitacji, których nie pokrywa NFZ.

1,5% Twojego podatku pomaga wyposażyć dziecięce oddziały kardiologii i kardiochirurgii polskich szpitali w nowoczesny sprzęt medyczny.  

Działamy kompleksowo, wspierając rodziców naszych Podopiecznych na każdym etapie leczenia i rozwoju ich dzieci. Organizujmy turnusy rehabilitacyjne. Dzielimy się wiedzą ekspercką. Organizujemy konferencje kardiologiczne o wadach serca, publikujemy książki i poradniki dla rodziców dzieci z WWS.

Każdego dnia w Polsce rodzi się 10 dzieci z wrodzoną wadą serca (WWS). Rodzice słysząc tę diagnozę czują, że to dla nich koniec świata. Potrzebują pomocy! Dlatego założyliśmy Fundację, bo przeszliśmy to samo, więc wiemy, jakiej pomocy potrzebują.

Walczymy, aby każde małe serce mogło bić jak najdłużej!

Wspierając Fundację Serce Dziecka, pomagasz tysiącom dzieci z wadami serca!

Więcej o nas

Więcej o nas

Rodzice Podopiecznych Fundacji każdego dnia myślą o Darczyńcach z wdzięcznością. Dlaczego? Ponieważ mało kogo stać na to, aby samodzielnie sfinansować koszty leczenia dziecka z wrodzoną wadą serca. Aparat do mierzenia krzepliwości krwi kosztuje 2646 zł, miesięczny zapas pasków do mierzenia krzepliwości – 603 zł, rehabilitacja po operacji serca kosztuje od 1000 do 3000 zł miesięcznie, jeden z leków, stosowanych przy sinicznych wadach serca kosztuje minimum 4000 zł i starcza na 6 tygodni.

Tylko dzięki Państwa pomocy udaje im się sprostać tym kosztom.

***

Fundacja Serce Dziecka jest ogólnopolską organizacją, niezależną od ośrodków medycznych, zrzeszającą rodziny dzieci oraz dorosłych z wadami serca. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego - OPP.  Fundacja Serce Dziecka otrzymała nagrodę Sukces Roku w Ochronie Zdrowia w konkursie Liderzy Medycyny pod patronatem Ministra Zdrowia oraz najwyższą pozytywną ocenę w kontroli przeprowadzonej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki przeprowadzonej na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Jak wygląda nasza praca?
- świadczymy bezpośrednią pomoc w finansowaniu leczenia i rehabilitacji dzieci z wrodzonymi wadami serca,
- prowadzimy wypożyczalnię sprzętu medycznego i nieodpłatnie użyczamy go dzieciom po operacjach serca,
- udzielamy pomocy psychologicznej, doradzamy Podopiecznym i ich rodzinom,  
- dokonujemy zakupu nowoczesnych sprzętów kardiologicznych i kardiochirurgicznych dla polskich szpitali,
- finansujemy remonty na oddziałach kardiologii i kardiochirurgii,
- wydajemy publikację z zakresu kardiologii dziecięcej, poradniki dla rodziców i opiekunów dzieci z wrodzonymi wadami serca,
- organizujemy konferencje naukowe z zakresu kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej,
- organizujemy turnusy lecznicze dla dzieci z wrodzonymi wadami serca.

Organami Fundacji powołanymi na mocy Statutu Fundacji są:

Rada Fundacji

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania:

uruchamianie funduszy powierzonych i wydzielonych, jako metody zbierania środków finansowych na określone cele, mieszczące się w celach statutowych Fundacji,

wspieranie i promowanie działań charytatywnych,

opracowywanie, promowanie, a także wspieranie materialne, rzeczowe i intelektualne działań w zakresie pomocy dzieciom, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym,

organizowanie szkoleń, spotkań, odczytów, seminariów, konferencji służących przekazywaniu wiedzy i doświadczeń w zakresie realizacji celów Fundacji,

upowszechnianie wiedzy o chorobach dzieci, możliwości ich leczenia oraz ośrodkach medycznych w szczególności w formie publikacji, wywiadów, odczytów, seminariów, konferencji oraz poprzez stronę internetową i wszelkie inne formy masowego przekazu,

umożliwienie wzajemnego kontaktu rodzinom dotkniętym chorobą dziecka,

organizowanie wymiany doświadczeń osób i organizacji działających w zakresie pomocy dzieciom, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałających problemom społecznym,

bezpośrednie wspieranie materialne:

osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zwłaszcza dzieci wymagających leczenia,

instytucji działających na rzecz dzieci, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym, osób fizycznych, w szczególności poprzez przyznawanie stypendiów o charakterze naukowym i socjalnym oraz finansowanie udziału w szkoleniach, spotkaniach, odczytach, seminariach i konferencjach,

publikację materiałów promocyjnych i informacyjnych, w zakresie realizacji celów Fundacji,

współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji.

 

Więcej o nas

Więcej o nas

W 2004 roku z inicjatywy Diny Radziwiłłowej został utworzony Fundusz na Rzecz Dzieci z Wadami Serca. Po tragicznej śmierci pomysłodawczyni  postanowiono dla uczczenia jej pamięci i w celu kontynuacji dzieła Funduszu powołać Fundację Serce Dziecka i nadać jej imię Diny Radziwiłłowej. Fundacja została założona w 2006 roku, a od 2007 posiada status OPP (nr KRS 000026664). Głównym celem Fundacji jest kontynuowanie prac na rzecz dzieci z wadami serca oraz niesienie pomocy innym potrzebującym.

 

Fundacja Serce Dziecka pomaga rodzicom i osobom w ciężkiej sytuacji życiowej, aby miały szansę na normalne życie. Zajmuje się też wspieraniem rodziców dzieci z wadami serca w Polsce. Działa w Internecie, na forach oraz zawsze można  zadzwonić do fundacji. Pomaga w kontaktowaniu się rodziców przeżywających podobne problemy życiowe. Stara się docierać do lekarzy specjalistów, aby dowiedzieć się jaką szansę mają dzieci, zwłaszcza te, u których wcześnie wykryto wadę serca, dzięki postępom w kardiochirurgii. Stara się organizować pomoc finansową, dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej na badania i pobyt w innym mieście związany z leczeniem dziecka. 

Celem działania Fundacji jest:

Wspieranie inicjatyw na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca oraz ich bliskich, edukacja na temat wykrywania i leczenia wad serca, działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym.

Fundacja proponuje wsparcie dla  różnorodnych formy aktywności społecznej w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.

Dla realizacja wytyczonych celów Fundacja zarządza funduszami powierzonymi i prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania środków finansowych na konkretne cele, które są zgodne  z założeniami statutowymi Fundacji, prowadzi działalność charytatywną, opracowuje, promuje, a także wspiera finansowo, rzeczowe i intelektualne działania nie tylko w zakresie bezpośredniej pomocy dzieciom, ale też szerzej pojętej ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej i kultury.

W celu przekazywania wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie realizacji zadań Fundacji organizowane są spotkania, odczyty, konferencje, seminaria, szkolenia. Fundacja stara się w różnych formach upowszechniać wiedzę medyczną, wskazywać możliwości leczenia chorób dzieci w  ośrodkach specjalistycznych. Może to być  forma publikacji, wywiadów, odczytów, seminariów, konferencji oraz publikowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych na stronie internetowej i korzystanie z wszelkich innych form społecznego przekazu. Udział w szkoleniach, spotkaniach odczytach, seminariach itp. jest finansowany przez Fundację. Ważne jest dla Fundacji ułatwianie wzajemnego kontaktu rodzinom dotkniętym chorobą dziecka, pomoc we  wzajemnej wymianie doświadczeń osób i organizacji działających w zakresie jej założeń statutowych. Fundacja podejmuje współpracę z osobami fizycznymi oraz podmiotami zarówno w kraju jak i zagranicznymi, których działalność jest zbieżna z założeniami Fundacji.

Serce jest ważnym organem człowieka. Jest pompą tłoczącą krew do wszystkich organów ciała. Kiedy dziecko rodzi  się z wrodzoną wadą  wymaga jak najszybszej pomocy medycznej, a rodzina psychologicznej. Dziś przez postęp w kardiochirurgii możliwe jest uratowanie dzieci z bardzo złożonymi wadami serca. Pomoc Fundacji jest wtedy nieoceniona – zarówno wsparcie organizacyjne, materialne jak i psychologiczne.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000266644
 • Wizytówka:www.pitax.pl/sercedziecka
 • Konto:17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
 • Adres:ul. Dereniowa 2 lok.6, 02-776 Warszawa
 • WWW:https://www.sercedziecka.org.pl
 • E-mail:biuro@sercedziecka.org.pl
 • Telefon:22 848 07 60

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Serce Dziecka” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Serce Dziecka

KRS 0000266644

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00