• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Serce Dziecka
  KRS 0000266644

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

1% dla zdrowego serca!

Naszym zadaniem jest wspieranie i informowanie rodziców dzieci z wadami serca o możliwościach leczenia skomplikowanych wad serca w Polsce. Temu służy nasza strona internetowa, forum oraz numery telefonów. Czekamy też na rodziców, którzy uzupełnią naszą wiedzę i przekażą swoje wrażenia. Umożliwienie kontaktu z innymi rodzicami dotkniętymi podobnym problemem.
Propagowanie wiedzy o konieczności badań pomiędzy 11-14 i 18-22 tygodniem ciąży.
Dotarcie do lekarzy: ginekologów, położników, neonatologów i pediatrów z informacją, jakie szanse mają dzieci, zwłaszcza z wcześnie wykrytą wadą serca, dzięki postępowi w kardiochirurgii. Zorganizowanie pomocy finansowej dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej na badania i pobyt w innym mieście związany z leczeniem dziecka. Informowanie opinii publicznej o możliwościach wykrywania i leczenia skomplikowanych wad serca. Umożliwienie dzieciom kontaktu z innymi dziećmi z wadami serca. Współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania.

Jak wykorzystamy 1%

- Ogólnie na działania statutowe - Konkretny program/cel Finansowane leczenia operacyjnego wad serca za granicą (w sytuacji gdy leczenie jest niemożliwe lub dostępność jest ograniczona w Polsce).

Więcej o nas

W 2004 roku z inicjatywy Diny Radziwiłłowej został utworzony Fundusz na Rzecz Dzieci z Wadami Serca. Po tragicznej śmierci pomysłodawczyni  postanowiono dla uczczenia jej pamięci i w celu kontynuacji dzieła Funduszu powołać Fundację Serce Dziecka i nadać jej imię Diny Radziwiłłowej. Fundacja została założona w 2006 roku, a od 2007 posiada status OPP (nr KRS 000026664). Głównym celem Fundacji jest kontynuowanie prac na rzecz dzieci z wadami serca oraz niesienie pomocy innym potrzebującym.

 

Fundacja Serce Dziecka pomaga rodzicom i osobom w ciężkiej sytuacji życiowej, aby miały szansę na normalne życie. Zajmuje się też wspieraniem rodziców dzieci z wadami serca w Polsce. Działa w Internecie, na forach oraz zawsze można  zadzwonić do fundacji. Pomaga w kontaktowaniu się rodziców przeżywających podobne problemy życiowe. Stara się docierać do lekarzy specjalistów, aby dowiedzieć się jaką szansę mają dzieci, zwłaszcza te, u których wcześnie wykryto wadę serca, dzięki postępom w kardiochirurgii. Stara się organizować pomoc finansową, dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej na badania i pobyt w innym mieście związany z leczeniem dziecka. 

Celem działania Fundacji jest:

Wspieranie inicjatyw na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca oraz ich bliskich, edukacja na temat wykrywania i leczenia wad serca, działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym.

Fundacja proponuje wsparcie dla  różnorodnych formy aktywności społecznej w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.

Dla realizacja wytyczonych celów Fundacja zarządza funduszami powierzonymi i prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania środków finansowych na konkretne cele, które są zgodne  z założeniami statutowymi Fundacji, prowadzi działalność charytatywną, opracowuje, promuje, a także wspiera finansowo, rzeczowe i intelektualne działania nie tylko w zakresie bezpośredniej pomocy dzieciom, ale też szerzej pojętej ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej i kultury.

W celu przekazywania wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie realizacji zadań Fundacji organizowane są spotkania, odczyty, konferencje, seminaria, szkolenia. Fundacja stara się w różnych formach upowszechniać wiedzę medyczną, wskazywać możliwości leczenia chorób dzieci w  ośrodkach specjalistycznych. Może to być  forma publikacji, wywiadów, odczytów, seminariów, konferencji oraz publikowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych na stronie internetowej i korzystanie z wszelkich innych form społecznego przekazu. Udział w szkoleniach, spotkaniach odczytach, seminariach itp. jest finansowany przez Fundację. Ważne jest dla Fundacji ułatwianie wzajemnego kontaktu rodzinom dotkniętym chorobą dziecka, pomoc we  wzajemnej wymianie doświadczeń osób i organizacji działających w zakresie jej założeń statutowych. Fundacja podejmuje współpracę z osobami fizycznymi oraz podmiotami zarówno w kraju jak i zagranicznymi, których działalność jest zbieżna z założeniami Fundacji.

Serce jest ważnym organem człowieka. Jest pompą tłoczącą krew do wszystkich organów ciała. Kiedy dziecko rodzi  się z wrodzoną wadą  wymaga jak najszybszej pomocy medycznej, a rodzina psychologicznej. Dziś przez postęp w kardiochirurgii możliwe jest uratowanie dzieci z bardzo złożonymi wadami serca. Pomoc Fundacji jest wtedy nieoceniona – zarówno wsparcie organizacyjne, materialne jak i psychologiczne.
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000266644
  • Wizytówka:www.pitax.pl/sercedziecka
  • Konto:17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
  • Adres:Narbutta 27 lok. 1, 02-536 Warszawa Polska
  • WWW:www.sercedziecka.org.pl
  • E-mail:fundacja@sercedziecka.org.pl
  • Telefon:601 228 073  • Formularze PIT 2017/2018 dla
   Serce Dziecka

   KRS 0000266644

  PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
  Rozliczenie
  na zasadach ogólnych
  Rozliczenie 
  na zasadach ogólnych
  Dochody
  kapitałowe

  Dochody rozliczane
  ryczałtowo

  Dochody podstawowe:
  z pracy, z prac zleconych
  oraz inne podstawowe.
  PIT wybierany przez 82%
  podatników.

  Dochody z działalności
  gospodarczej, dochody
  małoletnich dzieci,
  dochody z zagranicy
  oraz inne dochody
  rozliczane na zasadach
  ogólnych.

   

  Dochody z giełdy
  papierów wartościowych
  udziałów w spółkach
  z o.o., Spółek Akcyjnych
  i podobne.

  Tylko dla tych, którzy zgłosili
  chęć rozliczenia ryczałtowego:
  dochody z wynajmu
  i prowadzenia działalaności
  gospodarczej.
  PIT-39 PIT-36L

  Pobierz załączniki:

  PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

  Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

  lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

  Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

   

   Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
  rozliczana liniowo

  Wyłącznie dla osób, które
  sprzedają nieruchomość
  zakupioną w ciągu
  5 ostatnich lat.

  Dla osób prowadzących
  jednoosobową działalność
  gospodarczą, które wybrały
  opodatkowanie liniowe 19%

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
  Rozlicz dowolne przychody -
  obsługujemy wszystkie druki PIT
  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego
  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
  Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika