1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Amazonki Poniatowa

KRS 0000266881

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Amazonki Poniatowa

KRS 0000266881

Prezent OPP

"Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie"

Stowarzyszenie poniatowskich amazonek jest organizacją pozarządową i zrzesza w swoich szeregach kobiety zmagające się z chorobą nowotworową.Działa na rzecz profilaktyki raka, wspiera kobiety w czasie choroby jak i rekonwalescencji. Zapewnia  kobietom wsparcie psychologa i rehabilitanta. Stowarzyszenie działa dzięki dobrowolnym składkom człoków oraz wsparciu finsowemu przedsiębiorców i ludzi dobrej woli.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Zbieramy środki finansowe na:

- zajęcia rehabilitacyjne na basenie;

-  zatrudnienie masażysty do masażu limfatycznego;

 oraz realizację wybranych celów statutowych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie AMAZONKI PONIATOWA zostało powołane przez grupę kobiet z Poniatowej w 2006 r. Widnieje Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000266881 i posiada osobowość prawną, działa na podstawie  obowiązującego prawa o stowarzyszeniach. Zostało zawiązane na czas nieokreślony. W ostatnich latach bardzo wzrosła popularność Stowarzyszenia, co roku przybywa członkiń – kobiet zmagających się z chorobą nowotworową.

Z inicjatywy członków Stowarzyszenia organizowane są w naszej miejscowości: "Dzień różowej wstążeczki" , tzw. Biała Sobota itp.

Spotkania kobiet zmagających się z chorobą nowotworową odbywają się cyklicznie dwa razy w miesiącu. Jest to czas na wymianę doświadczeń. podzielenie się z koleżankami dobrymi a czasem i złymi wiadomościami. Kiedy zajdzie potrzeba skorzystania z porady psychologa.

Naszą dewizą jest „Życie pełną piersią” oraz „Pomaganie innym by pomagać sobie”

Wszelkie działania Stowarzyszenia opierają się na pracy społecznej członkiń. W miarę posiadanych środków zatrudniamy psychologa i fizjoterapeutę – rehabilitanta.

podejmowanie działań zmierzających do zwrócenia uwagi społeczeństwa na trudności i  potrzeby członków ruchu samopomocy. Stowarzyszenie AMAZONKI zostało powołane przez grupę kobiet z Poniatowej w 2006 r. 

Cele Stowarzyszenia Amazonki z Poniatowej

Celem stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz:

 • Kobiet przed i po leczeniu raka piersi,
 • edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej,
 • rehabilitacji psychofizycznej po leczeniu raka piersi.
 • wsparcia rodzin kobiet zmagających się z chorobą nowotworową

Zadania Stowarzyszenia Amazonek z Poniatowej

Stowarzyszenie Amazonki jest klubem kobiet po mastektomii opierającym się w funkcjonowaniu na zasadach grupy samopomocowej, której zadaniem jest:

 • wzajemne psychiczne wsparcie udzielane członkom grupy, sprzyjające przezwyciężeniu lub złagodzeniu problemu zdrowotnego,
 • samoedukacja i edukacja społeczna dostosowana do potrzeb grupy, środowiska lokalnego i szerszych kręgów społecznych,
 • realna pomoc członkom grupy przez udzielanie informacji, organizowanie różnych form rehabilitacji, współpraca z rodzinami, profesjonalistami, instytucjami,
 • podejmowanie działań zmierzających do zwrócenia uwagi społeczeństwa na trudności i  potrzeby członków ruchu samopomocy.

Działania Stowarzyszenia Amazonek z Poniatowej
Stowarzyszenie zamierz realizować swoje cele poprzez następujące działania publiczne w zakresie:
- pomocy społecznej,
- działalność związaną z ochroną ludzkiego zdrowia,
- działalność paramedyczną,
- działalność rekreacyjną,
- promocję i organizację wolontariatu,
- organizowania akcji charytatywnych,
- organizacji grup wsparcia i samopomocy,
- organizowania szkoleń, wykładów i spotkań,
- organizacji warsztatów terapii psychologicznej,
- organizowania rehabilitacji leczniczej,
- poprawy optymalnych warunków do życia w społeczeństwie poprzez rehabilitację, terapię, integrację ze środowiskiem,
- zaznajamiania społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji,
- redagowania i wydawania materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów.

 • Członkowie Honorowi i wspierający Stowarzyszenia amazonek z Poniatowej
  Stowarzyszenie amazonki serdecznie zaprasza w swoje kręgi członków tzw. wspierających i honorowych Stowarzyszenia  tj. osoby fizyczne jak i przedsiębiorców .
  Prawa Członka honorowego i wspierającego 
 • Członek wspierający i honorowy ma prawo:
  - zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
  - uczestniczyć w zebraniach, i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  - korzystać nieodpłatnie z urządzeń, świadczeń, szkoleń i pomocy,
  - ma prawo do korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia,
  - wnosić i pomagać, uzyskać  wsparcie finansowe dla stowarzyszenia,
  - ma za zadanie dbać o dobre imię stowarzyszenia, przyczyniać się do wzrostu jego znaczenia i popularności.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo lubelskie
 • KRS:0000266881
 • Konto:47 8735 0007 0009 6872 2000 0010
 • Adres:ul. Fabryczna 1 24-320 PONIATOWA
 • WWW:fb/stowarzyszenieamazonkiponiatowa
 • E-mail:stow.amazonkiponiatowa@gmail.com
 • Telefon:500127837

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Amazonki Poniatowa” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Amazonki Poniatowa

KRS 0000266881

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00