1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
SPCHN
KRS 0000268664

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
SPCHN
KRS 0000268664

Prezent OPP

WSPRACIE POMOC CHORYM I ICH RODZINOM NA NOWOTOWORY KRWI

W dniu 12 grudnia 2006 roku zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu. Jest to inicjatywa, która wspiera chorych Oddziału Hematologii Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o.+  Głównym celem działalności Stowarzyszenia  jest niesienie pomocy, osobom chorym na nowotwory krwi bez względu na ich wiek – układu limfatycznego oraz osobom chorym i ich rodzinom  na inne nie onkologiczne choroby. Cel ten Stowarzyszenie realizuje m. in. przez : 
Gromadzenie środków finansowych na zakup aparatury diagnostycznej koniecznej dla rozpoznania choroby oraz sprzętu medycznego  do leczenia chorych.
Świadczenie pomocy chorym zakwalifikowanym do operacji przeszczepu szpiku w kraju i w uzasadnionych przypadkach za granicą, Pomoc chorym w zakresie zaopatrzenia w leki niezbędne w ich nowoczesnym leczeniu, Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Informacji dla chorych i ich rodzin, Prowadzenie okazjonalnej działalności wydawniczej,
Starania o poprawę warunków hospitalizacji chorych na Oddziale Hematologicznym Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. Z o.o. lub oddziale kontynuującym jego działalność Propagowanie dawstwa szpiku, Promocję oraz popieranie działań mających na celu pomoc w walce z chorobą, zwłaszcza nowotworową, Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych personelu medycznego zaangażowanego w leczenie chorych,
Udzielanie wszelkiej innej pomocy chorym uznanej za potrzebną przez członków Stowarzyszenia. Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.Podejmując decyzję o założeniu naszego stowarzyszenia kierowaliśmy się słowami naszego Wielkiego Polaka Ojca Swiętego Jana Pawła II-Człowiek jest Wielki nie przez to co ma,lecz przez to czym się dzieli z innymi -  i to jest przewodnim hasłem naszego stowarzyszenia skierowanym również przez nas do społeczeństwa .Nasze dokonania są na trwale widoczne a szczególnie u tych,którym pomoc została i wsparcie udzielone .Współpracujemy z innymi fundacjami w kraju i za granicą szczególy na naszej stronie internetowej www.spchn.lbl.pl Zapraszamy do współpracy zdrowia bezpieczeństwa pozdrawiamy.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Stowarzyszenie nasze realizuje działania statutowe i pozyskane środki zostaną na ten cel przeznaczone a w szczególności na wsparcie działań naszych w celu pomocy chorym i ich rodzinom w ich walce z nowotworami krwi i innymi chorobami onkologicznymi.Będziemy również wspierali finansowo zakup sprzętu i innych urządzeń medycznych w celu poprawy jakości i skuteczności leczenia służacego nam chorym bez względu na wiek i ich rodzinom 

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi powstało z inicjatywy owczesnego Ordynatora Oddziału Hematologi SP dr Górnika Sławomira i  Prezesa od jego powstania pacjenta Oddziału od 2005 roku /czyli od jego powstania / Krzysztofa Zbikowskiego .Decyzja do powołania dojrzewała bo to był nowy oddział hematologiczny i generalnie zaczynało się wszystko od początku bo na wszystko nie było finansów.Był to również okres wejścia na rynek Polski wielu nowych leków skutecznych na leczenie przedłużenie życia chorym.Była to walka nas pacjentów o dostęp do nowoczesnych terapii.Na tamte czasy na tym terenie była to inicjatywa wybiegająca w przyszłość i jak po latach okazuje się w dalszym ciągu potrzebna i wspierająca pacjentów min poprzez infolinię psychologiczną .W tym okresie nasze stowarzyszenie uczestniczyło aktywnie w relizacji projektów min Zamojskie Spotkania Hematologiczne odbywające się co rok cyklicznie.Było organizatorem projektu Zamojski Drogowskaz .Wspierało działania w zakresie dawstwa szpiku wpółorganizując akcje w tym zakresie. Było współorganizatorem wielu projektów w Polsce min Wspólna Droga  Rak to się leczy i inne .W dalszym ciągu wspieramy te nasze statutowe działania i środki z 1% przeznaczamy na cel ogólnie można powiedzieć poprawy jakości wsparcia leczenia  oraz zakupu sprzętu medycznego służącego pacjentom .W statucie stowarzyszenie nasze cele szczególności realizuje a mianowicie przeGromadzenie środków finansowych na zakup aparatury diagnostycznej koniecznej dla rozpoznania choroby oraz sprzętu medycznego  do leczenia chorych.
Świadczenie pomocy chorym zakwalifikowanym do operacji przeszczepu szpiku w kraju i w uzasadnionych przypadkach za granicą,Pomoc chorym w zakresie zaopatrzenia w leki niezbędne w ich nowoczesnym leczeniu,
Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Informacji dla chorych i ich rodzin,Prowadzenie okazjonalnej działalności wydawniczej,
Starania o poprawę warunków hospitalizacji chorych na Oddziale Hematologicznym Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. Z o.o. lub oddziale kontynuującym jego działalność Propagowanie dawstwa szpiku,
Promocję oraz popieranie działań mających na celu pomoc w walce z chorobą, zwłaszcza nowotworową,
Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych personelu medycznego zaangażowanego w leczenie chorych,
Udzielanie wszelkiej innej pomocy chorym uznanej za potrzebną przez członków Stowarzyszenia.
Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.Stowarzyszenie współpracuje z stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie realizacji zadań statutowych Dziekujemy wszystkim naszym dotychczasowym darczyńcom za ich dar serca,za wsparcie naszych działań na rzecz walki z chorobami nowotworowymi.Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu składa Państwu serdeczne podziękowania za wsparcie naszej działalności statutowej od 2007 do 2021 r.Państwa wsparcie finansowe traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy chorym na nowotwory krwi. Dziękujemy również wszystkim Państwa pracownikom, którzy nas wsparli finansowo. Dzięki tej pomocy mogliśmy dokonać zakupów sprzętu dla Oddziału Hematologicznego w Zamościu.Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu będą Państwo wspierać nasze działania na rzecz chorych na nowotwory krwi.

Lista darczyńców  jest do wglądu. Wpłat można również dokonywać bezpośrednio na oddziale hematologii (lista osób uprawnionych znajduje się przy wejściu do Oddziału Hematologi Zamojskiego Szpitala Niepublicznego w Zamościu, ul Peowiaków 1, na tablicy ogłoszeń naszego Stowarzyszenia) lub na konto Stowarzyszenia .Do tej pory dokonaliśmy zakupów dla Oddziału Hematologii na kwotę ok 300000złoty w tym wikszość z 1% .Przekazując 1% podatku dla Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi  wspierasz  realizację naszych zadań statutowych w tym projektów działań dla chorych i ich rodzin bez względu na wiek ,zakup sprzętu medycznego do oddziału Hemtologii wspieranie promocja współorganizowanie dawstwa szpiku dla konkretnych osób potrzebujących w szczególności dzieci .Nasze działania są widoczne również na naszej stronie internetowej www.spchn.lbl.pl  Zapraszamy dziękujemy zdrowia bezpieczństwa życzymy pozdrawiamy 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000268664

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2022/2023 dla
SPCHN

KRS 0000268664

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00