1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę FALA NADZIEI
KRS 0000269969

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na łuszczycę.

Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „Fala Nadziei” zostało założone w 2007 r. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gdańsku.

Celem Stowarzyszenia „Fala Nadziei” jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na łuszczycę (często bardzo doraźne) oraz popularyzowanie spraw i zagadnień z zakresu leczenia łuszczycy nowoczesnymi metodami. Współpracujemy z organizacjami i stowarzyszeniami, których celem jest wspólne działanie na rzecz ludzi chorych na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów. Organizujemy spotkania i eventy, których celem jest pomoc w walce z chorobą i przybliżenie problemów osób dotkniętych łuszczycą.

Za cel stawiamy sobie poprawę jakości życia chorych na łuszczycę - choćby poprzez wzrost świadomości choroby u osób zdrowych.

Więcej o Pomorskim Stowarzyszeniu Chorych na Łuszczycę na stronie www.falanadziei.pl.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Pozyskane z 1% środki Stowarzyszenie przeznacza na organizacje wparcia dla chorych na łuszczycę w postaci spotkań terapeutyczno - integracyjnych, sesji wykładowych, szkoleń i warsztatów mających na celu poprawę jakości życia oraz pomoc celową w zakresie pozyskiwania środków medycznych i innych świadczeń dla członków Stowarzyszenia.

Więcej o nas

Więcej o nas

Od 2007 roku niezmiennie celem Stowarzyszenia „Fala Nadziei” jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na łuszczycę (często bardzo doraźne) oraz popularyzowanie spraw i zagadnień z zakresu leczenia łuszczycy nowoczesnymi metodami. Współpracujemy z organizacjami i stowarzyszeniami, których celem jest wspólne działanie na rzecz ludzi chorych na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów. Organizujemy spotkania i eventy, których celem jest pomoc w walce z chorobą i przybliżenie problemów osób dotkniętych łuszczycą.

Za cel stawiamy sobie poprawę jakości życia chorych na łuszczycę - choćby poprzez wzrost świadomości choroby u osób zdrowych.

Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczyce „Fala Nadziei” ma status organizacji pożytku publicznego. Dzięki zabranym funduszom udaje się nam organizować spotkania integracyjne dla osób chorych i członków ich rodzin by pokazać że nie są sami w walce z chorobą, organizować szkolenia a także zapewniać pomoc psychologiczną i indywidualną pomoc w zakresie walki z chorobą.

Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę FALA NADZIEI jest organizacją działająca wszechstronnie na rzecz chorych z problemami skóry. Zajmujemy się nie tylko propagowaniem zdrowego stylu życia i budowaniem świadomości społecznej  ale też szerokorozumianą profilaktyką chorób skóry. Problemy nowotworowe są częstym skutkiem stosowanych terapii (zwłaszcza fototerapii i terapii immunosupresyjnych) w leczeniu łuszczycy. Profilaktyka, badania i edukacja w tym zakresie są jednym z działań jakie prowadzi nasze Stowarzyszenie.

Jako organizacja pożytku publicznego istniejąca od 2007 r. organizowaliśmy eventy o charakterze edukacyjnym uwzględniające problemy osób zagrożonych nowotworami skóry. W ostatnim okresie zorganizowaliśmy m.in. w 2019 roku spotkania edukacyjne dotyczące własciwej diety w leczenieu łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów, w 2017 roku w Gdańsku – pod hasłem „Łuszczyca nie zaraża” – spotkanie o charakterze edukacyjnym z udziałem kadry naukowej z GUM i Copernicus sp. z o.o. w Gdańsku , podczas, którego szczególny nacisk kładziono na możliwe skutki uboczne leczenia i profilaktykę w zapobieganiu rozwoju nowotworów skóry; w 2016 roku  w Jantarze – spotkanie edukacyjne dot. programów lekowych w leczeniu łuszczycy z uwzględnieniem skutków ubocznych nowoczesnych terapii i przeciwdziałaniu rozwojowi nowotworów (z udziałem kadry lekarskiej z ośrodków leczniczych w Gdańsku); w 2015 roku w Złotej Górze k/Kartuz – event edukacyjny związanych z profilaktyką i higieną skóry wrażliwej, pt. „Derma Friendly” – dotyczący m.in. przeciwdziałaniu skutkom ubocznym nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV.

Wśród naszych celów w działaniu są m.in. współdziałanie ze służbą zdrowia w opiece nad chorymi dermatologicznie, popularyzowanie spraw i zagadnień z zakresu profilaktyki i leczenia łuszczycy, współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których celem jest działanie na rzecz ludzi chorych. Cele te Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez: organizowanie szkoleń dla chorych i członków ich rodzin, współdziałanie w organizowaniu życia kulturalno-oświatowego, rozrywkowego i sportu, wymianę doświadczeń leczniczo- rehabilitacyjnych między chorymi, akcje wydawnicze przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów, pomoc chorym w uzyskaniu dostępu do właściwych terapii, rozwijanie działalności popularyzatorsko-informacyjnej za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Więcej o Pomorskim Stowarzyszeniu Chorych na Łuszczycę na stronie www.falanadziei.pl.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000269969
 • Konto:34 1600 1462 1880 0874 5000 0001
 • Adres:al. Grunwaldzka 5, Gdańsk 80-236
 • WWW:www.falanadziei.pl
 • E-mail:stowarzyszenie@falanadziei.pl
 • Telefon:600656476

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę FALA NADZIEI

KRS 0000269969

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę FALA NADZIEI

 • Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na łuszczycę.

  Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „Fala Nadziei” zostało założone w 2007 r. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gdańsku.

  Celem Stowarzyszenia „Fala Nadziei” jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na łuszczycę (często bardzo doraźne) oraz popularyzowanie spraw i zagadnień z zakresu leczenia łuszczycy nowoczesnymi metodami. Współpracujemy z organizacjami i stowarzyszeniami, których celem jest wspólne działanie na rzecz ludzi chorych na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów. Organizujemy spotkania i eventy, których celem jest pomoc w walce z chorobą i przybliżenie problemów osób dotkniętych łuszczycą.

  Za cel stawiamy sobie poprawę jakości życia chorych na łuszczycę - choćby poprzez wzrost świadomości choroby u osób zdrowych.

  Więcej o Pomorskim Stowarzyszeniu Chorych na Łuszczycę na stronie www.falanadziei.pl.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pozyskane z 1% środki Stowarzyszenie przeznacza na organizacje wparcia dla chorych na łuszczycę w postaci spotkań terapeutyczno - integracyjnych, sesji wykładowych, szkoleń i warsztatów mających na celu poprawę jakości życia oraz pomoc celową w zakresie pozyskiwania środków medycznych i innych świadczeń dla członków Stowarzyszenia.

 • Więcej o nas

  Od 2007 roku niezmiennie celem Stowarzyszenia „Fala Nadziei” jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na łuszczycę (często bardzo doraźne) oraz popularyzowanie spraw i zagadnień z zakresu leczenia łuszczycy nowoczesnymi metodami. Współpracujemy z organizacjami i stowarzyszeniami, których celem jest wspólne działanie na rzecz ludzi chorych na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów. Organizujemy spotkania i eventy, których celem jest pomoc w walce z chorobą i przybliżenie problemów osób dotkniętych łuszczycą.

  Za cel stawiamy sobie poprawę jakości życia chorych na łuszczycę - choćby poprzez wzrost świadomości choroby u osób zdrowych.

  Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczyce „Fala Nadziei” ma status organizacji pożytku publicznego. Dzięki zabranym funduszom udaje się nam organizować spotkania integracyjne dla osób chorych i członków ich rodzin by pokazać że nie są sami w walce z chorobą, organizować szkolenia a także zapewniać pomoc psychologiczną i indywidualną pomoc w zakresie walki z chorobą.

  Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę FALA NADZIEI jest organizacją działająca wszechstronnie na rzecz chorych z problemami skóry. Zajmujemy się nie tylko propagowaniem zdrowego stylu życia i budowaniem świadomości społecznej  ale też szerokorozumianą profilaktyką chorób skóry. Problemy nowotworowe są częstym skutkiem stosowanych terapii (zwłaszcza fototerapii i terapii immunosupresyjnych) w leczeniu łuszczycy. Profilaktyka, badania i edukacja w tym zakresie są jednym z działań jakie prowadzi nasze Stowarzyszenie.

  Jako organizacja pożytku publicznego istniejąca od 2007 r. organizowaliśmy eventy o charakterze edukacyjnym uwzględniające problemy osób zagrożonych nowotworami skóry. W ostatnim okresie zorganizowaliśmy m.in. w 2019 roku spotkania edukacyjne dotyczące własciwej diety w leczenieu łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów, w 2017 roku w Gdańsku – pod hasłem „Łuszczyca nie zaraża” – spotkanie o charakterze edukacyjnym z udziałem kadry naukowej z GUM i Copernicus sp. z o.o. w Gdańsku , podczas, którego szczególny nacisk kładziono na możliwe skutki uboczne leczenia i profilaktykę w zapobieganiu rozwoju nowotworów skóry; w 2016 roku  w Jantarze – spotkanie edukacyjne dot. programów lekowych w leczeniu łuszczycy z uwzględnieniem skutków ubocznych nowoczesnych terapii i przeciwdziałaniu rozwojowi nowotworów (z udziałem kadry lekarskiej z ośrodków leczniczych w Gdańsku); w 2015 roku w Złotej Górze k/Kartuz – event edukacyjny związanych z profilaktyką i higieną skóry wrażliwej, pt. „Derma Friendly” – dotyczący m.in. przeciwdziałaniu skutkom ubocznym nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV.

  Wśród naszych celów w działaniu są m.in. współdziałanie ze służbą zdrowia w opiece nad chorymi dermatologicznie, popularyzowanie spraw i zagadnień z zakresu profilaktyki i leczenia łuszczycy, współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których celem jest działanie na rzecz ludzi chorych. Cele te Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez: organizowanie szkoleń dla chorych i członków ich rodzin, współdziałanie w organizowaniu życia kulturalno-oświatowego, rozrywkowego i sportu, wymianę doświadczeń leczniczo- rehabilitacyjnych między chorymi, akcje wydawnicze przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów, pomoc chorym w uzyskaniu dostępu do właściwych terapii, rozwijanie działalności popularyzatorsko-informacyjnej za pośrednictwem środków masowego przekazu.

  Więcej o Pomorskim Stowarzyszeniu Chorych na Łuszczycę na stronie www.falanadziei.pl.

 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000269969
 • Konto:34 1600 1462 1880 0874 5000 0001
 • Adres:al. Grunwaldzka 5, Gdańsk 80-236
 • WWW:www.falanadziei.pl
 • E-mail:stowarzyszenie@falanadziei.pl
 • Telefon:600656476
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00