1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Avalon
  KRS 0000270809

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

1% na aktywizację osób niepełnosprawnych

Jesteśmy Fundacją działającą od 2006 roku na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Jest prowadzona przez osobę niepełnosprawną i dla osób niepełnosprawnych. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym fizycznie dostępu do profesjonalnej rehabilitacji i porad. Stworzyliśmy także Profesjonalny Gabinet Rehabilitacji i Porad. W ramach programu Aktywni Dzięki Sobie nasi podopieczni korzystają z rehabilitacji częściowo płatnej, w bardzo atrakcyjnych cenach. Chcemy się rozwijać i w dalszym ciągu pomagać. Mamy nadzieję, że uznacie Państwo nasze projekty za potrzebne i wesprzecie finansowo naszą Fundację.

Jak wykorzystamy 1%

Środki uzyskane z 1 % zostaną przeznaczone na aktywizację osób niepełnosprawnych, a szczególnie zaś na działalność rehabilitacyjną i udzielanie porad osobom niepełnosprawnym. Celem działalności Fundacji jest poprawa jakości życia oraz zwiększenie samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych i chorych.

Więcej o nas

Fundacja Avalon działa od 2006 roku na rzecz osób niepełnosprawnych. Instytucja jest prowadzona przez osobę niepełnosprawną i jest dla osób niepełnosprawnych. Stara się aby w jak najlepszy sposób pomóc podopiecznym. Z pomocy fundacji skorzystało już 2550 osób niepełnosprawnych i chorych.

 

Fundacji Avalon udało stworzyć się Profesjonalny gabinet rehabilitacji i porad. Fundacja prowadzi dwa projekty: program subkont, dzięki którym zbierane są środki na podopiecznych "Weź sprawy we własne ręce" oraz program częściowo dofinansowanej rehabilitacji "Aktywni dzięki sobie". Avalon prowadzi projekt, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji prowadzonej w gabinecie Fundacji.

Fundacja Avalon prowadzi wiele programów we współpracy z partnerami. Dla przykładu: 

Fundacja Avalon z myślą o  potrzebach osób niepełnosprawnych oraz w związku z wydłużającym się okresem oczekiwania na darmową rehabilitację, kontynuuje projekt – AKTYWNI DZIĘKI SOBIE. Pragnąc udzielić pomocy Fundacja postanowiła sfinansować znaczną część kosztów rehabilitacji.

Beneficjenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają okazję skorzystania z rehabilitacji ponosząc tylko częściową opłatę ( za 30 godzin 800 zł, za 15 godz. 450 zł). Resztę kosztów ponosi Fundacja Avalon.

Beneficjenci posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z oferty programu Aktywni Dzięki Sobie ponosząc koszty w ysokości 1000 zł za 30 godzin rehabilitacji, a  550zł - za 15 godzin rehabilitacji w  Profesjonalnym Gabinecie Fundacji.

Z programu można korzystać dowolną ilość razy. Pomoc otrzymują wszyscy  beneficjenci, zarówno Ci, którzy jeszcze nie korzystali z  rehabilitacji Fundacji, jak i Ci, którzy już z niej skorzystali, a chcieliby jeszcze powrócić po więcej.

Rehabilitacja odbywa się w gabinecie rehabilitacyjnym Fundacji w Warszawie.

BEZPŁATNA REHABILITACJA Z PFRON   

Fundacja AVALON stworzyła profesjonalny gabinet bezpłatnej rehabilitacji. Udało się to dzięki współpracy z PEFRON w ramach projektu „Profesjonalna rehabilitacja szansą na samodzielność Osób Niepełnosprawnych.” Koszty zostały pokryte również w części przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . W gabinecie wszystkie zabiegi rehabilitacyjne są CAŁKOWICIE ZA DARMO.

W założeniu jest objęcie  regularnym wsparciem rehabilitacyjnym 146 beneficjentów rocznie do końca 2016 roku, z których każdy może otrzymać 49 godzin wsparcia.

W ramach środków uzyskanych z PFRON wykonane zostanie ponad 7 000 godzin rehabilitacji takich jak: ćwiczenia indywidualne z pacjentem, kinezyterapia w zależności  od  potrzeb pacjenta, fizykoterapia - zestaw zabiegów - w zależności  od  potrzeb pacjenta: elektrostymulacja, galwanizacja, TENS, DD, ćwiczenia pod nadzorem terapeuty, trening neurofeedback, masaż: leczniczy, relaksacyjny, sportowy

Fundacja AVALON organizuje INTEGRACYJNE IMPREZY SPORTOWE, których celem jest promocja sportu osób niepełnosprawnych, wzajemna integracja i wspólna zabawa. 

Od 2009 roku Fundacja Avalon posiada status OPP i można przekazywać na jej rzecz 1% podatku (nr KRS 0000270809).

Fundacji Avalon udało stworzyć się Profesjonalny gabinet rehabilitacji i porad. Fundacja prowadzi dwa projekty: program subkont, dzięki którym zbierane są środki na podopiecznych "Weź sprawy we własne ręce" oraz program częściowo dofinansowanej rehabilitacji "Aktywni dzięki sobie". Avalon prowadzi projekt, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji prowadzonej w gabinecie Fundacji.

 Więcej o nas

Fundacja Avalon działa od 2006 roku na rzecz osób niepełnosprawnych. Instytucja jest prowadzona przez osobę niepełnosprawną i jest dla osób niepełnosprawnych. Stara się aby w jak najlepszy sposób pomóc podopiecznym. Z pomocy fundacji skorzystało już 2550 osób niepełnosprawnych i chorych.

 

Fundacji Avalon udało stworzyć się Profesjonalny gabinet rehabilitacji i porad. Fundacja prowadzi dwa projekty: program subkont, dzięki którym zbierane są środki na podopiecznych "Weź sprawy we własne ręce" oraz program częściowo dofinansowanej rehabilitacji "Aktywni dzięki sobie". Avalon prowadzi projekt, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji prowadzonej w gabinecie Fundacji.

Fundacja Avalon prowadzi wiele programów we współpracy z partnerami. Dla przykładu: 

Fundacja Avalon z myślą o  potrzebach osób niepełnosprawnych oraz w związku z wydłużającym się okresem oczekiwania na darmową rehabilitację, kontynuuje projekt – AKTYWNI DZIĘKI SOBIE. Pragnąc udzielić pomocy Fundacja postanowiła sfinansować znaczną część kosztów rehabilitacji.

Beneficjenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają okazję skorzystania z rehabilitacji ponosząc tylko częściową opłatę ( za 30 godzin 800 zł, za 15 godz. 450 zł). Resztę kosztów ponosi Fundacja Avalon.

Beneficjenci posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z oferty programu Aktywni Dzięki Sobie ponosząc koszty w ysokości 1000 zł za 30 godzin rehabilitacji, a  550zł - za 15 godzin rehabilitacji w  Profesjonalnym Gabinecie Fundacji.

Z programu można korzystać dowolną ilość razy. Pomoc otrzymują wszyscy  beneficjenci, zarówno Ci, którzy jeszcze nie korzystali z  rehabilitacji Fundacji, jak i Ci, którzy już z niej skorzystali, a chcieliby jeszcze powrócić po więcej.

Rehabilitacja odbywa się w gabinecie rehabilitacyjnym Fundacji w Warszawie.

BEZPŁATNA REHABILITACJA Z PFRON   

Fundacja AVALON stworzyła profesjonalny gabinet bezpłatnej rehabilitacji. Udało się to dzięki współpracy z PEFRON w ramach projektu „Profesjonalna rehabilitacja szansą na samodzielność Osób Niepełnosprawnych.” Koszty zostały pokryte również w części przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . W gabinecie wszystkie zabiegi rehabilitacyjne są CAŁKOWICIE ZA DARMO.

W założeniu jest objęcie  regularnym wsparciem rehabilitacyjnym 146 beneficjentów rocznie do końca 2016 roku, z których każdy może otrzymać 49 godzin wsparcia.

W ramach środków uzyskanych z PFRON wykonane zostanie ponad 7 000 godzin rehabilitacji takich jak: ćwiczenia indywidualne z pacjentem, kinezyterapia w zależności  od  potrzeb pacjenta, fizykoterapia - zestaw zabiegów - w zależności  od  potrzeb pacjenta: elektrostymulacja, galwanizacja, TENS, DD, ćwiczenia pod nadzorem terapeuty, trening neurofeedback, masaż: leczniczy, relaksacyjny, sportowy

Fundacja AVALON organizuje INTEGRACYJNE IMPREZY SPORTOWE, których celem jest promocja sportu osób niepełnosprawnych, wzajemna integracja i wspólna zabawa. 

Od 2009 roku Fundacja Avalon posiada status OPP i można przekazywać na jej rzecz 1% podatku (nr KRS 0000270809).

Fundacji Avalon udało stworzyć się Profesjonalny gabinet rehabilitacji i porad. Fundacja prowadzi dwa projekty: program subkont, dzięki którym zbierane są środki na podopiecznych "Weź sprawy we własne ręce" oraz program częściowo dofinansowanej rehabilitacji "Aktywni dzięki sobie". Avalon prowadzi projekt, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji prowadzonej w gabinecie Fundacji.

 
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000270809
 • Wizytówka:www.pitax.pl/niepelnosprawnym
 • Konto:62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
 • Adres:Al. Witosa 31 lok. 103, I p. - Budynek Centrum Handlowego PANORAMA
 • WWW:http://www.fundacjaavalon.pl/
 • E-mail:kontakt@fundacjaavalon.pl
 • Telefon:22 266 82 36 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Fundacja Avalon

  KRS 0000270809

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Avalon

 • 1% na aktywizację osób niepełnosprawnych

  Jesteśmy Fundacją działającą od 2006 roku na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Jest prowadzona przez osobę niepełnosprawną i dla osób niepełnosprawnych. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym fizycznie dostępu do profesjonalnej rehabilitacji i porad. Stworzyliśmy także Profesjonalny Gabinet Rehabilitacji i Porad. W ramach programu Aktywni Dzięki Sobie nasi podopieczni korzystają z rehabilitacji częściowo płatnej, w bardzo atrakcyjnych cenach. Chcemy się rozwijać i w dalszym ciągu pomagać. Mamy nadzieję, że uznacie Państwo nasze projekty za potrzebne i wesprzecie finansowo naszą Fundację.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki uzyskane z 1 % zostaną przeznaczone na aktywizację osób niepełnosprawnych, a szczególnie zaś na działalność rehabilitacyjną i udzielanie porad osobom niepełnosprawnym. Celem działalności Fundacji jest poprawa jakości życia oraz zwiększenie samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych i chorych.

 • Więcej o nas

  Fundacja Avalon działa od 2006 roku na rzecz osób niepełnosprawnych. Instytucja jest prowadzona przez osobę niepełnosprawną i jest dla osób niepełnosprawnych. Stara się aby w jak najlepszy sposób pomóc podopiecznym. Z pomocy fundacji skorzystało już 2550 osób niepełnosprawnych i chorych.

   

  Fundacji Avalon udało stworzyć się Profesjonalny gabinet rehabilitacji i porad. Fundacja prowadzi dwa projekty: program subkont, dzięki którym zbierane są środki na podopiecznych "Weź sprawy we własne ręce" oraz program częściowo dofinansowanej rehabilitacji "Aktywni dzięki sobie". Avalon prowadzi projekt, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji prowadzonej w gabinecie Fundacji.

  Fundacja Avalon prowadzi wiele programów we współpracy z partnerami. Dla przykładu: 

  Fundacja Avalon z myślą o  potrzebach osób niepełnosprawnych oraz w związku z wydłużającym się okresem oczekiwania na darmową rehabilitację, kontynuuje projekt – AKTYWNI DZIĘKI SOBIE. Pragnąc udzielić pomocy Fundacja postanowiła sfinansować znaczną część kosztów rehabilitacji.

  Beneficjenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają okazję skorzystania z rehabilitacji ponosząc tylko częściową opłatę ( za 30 godzin 800 zł, za 15 godz. 450 zł). Resztę kosztów ponosi Fundacja Avalon.

  Beneficjenci posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z oferty programu Aktywni Dzięki Sobie ponosząc koszty w ysokości 1000 zł za 30 godzin rehabilitacji, a  550zł - za 15 godzin rehabilitacji w  Profesjonalnym Gabinecie Fundacji.

  Z programu można korzystać dowolną ilość razy. Pomoc otrzymują wszyscy  beneficjenci, zarówno Ci, którzy jeszcze nie korzystali z  rehabilitacji Fundacji, jak i Ci, którzy już z niej skorzystali, a chcieliby jeszcze powrócić po więcej.

  Rehabilitacja odbywa się w gabinecie rehabilitacyjnym Fundacji w Warszawie.

  BEZPŁATNA REHABILITACJA Z PFRON   

  Fundacja AVALON stworzyła profesjonalny gabinet bezpłatnej rehabilitacji. Udało się to dzięki współpracy z PEFRON w ramach projektu „Profesjonalna rehabilitacja szansą na samodzielność Osób Niepełnosprawnych.” Koszty zostały pokryte również w części przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . W gabinecie wszystkie zabiegi rehabilitacyjne są CAŁKOWICIE ZA DARMO.

  W założeniu jest objęcie  regularnym wsparciem rehabilitacyjnym 146 beneficjentów rocznie do końca 2016 roku, z których każdy może otrzymać 49 godzin wsparcia.

  W ramach środków uzyskanych z PFRON wykonane zostanie ponad 7 000 godzin rehabilitacji takich jak: ćwiczenia indywidualne z pacjentem, kinezyterapia w zależności  od  potrzeb pacjenta, fizykoterapia - zestaw zabiegów - w zależności  od  potrzeb pacjenta: elektrostymulacja, galwanizacja, TENS, DD, ćwiczenia pod nadzorem terapeuty, trening neurofeedback, masaż: leczniczy, relaksacyjny, sportowy

  Fundacja AVALON organizuje INTEGRACYJNE IMPREZY SPORTOWE, których celem jest promocja sportu osób niepełnosprawnych, wzajemna integracja i wspólna zabawa. 

  Od 2009 roku Fundacja Avalon posiada status OPP i można przekazywać na jej rzecz 1% podatku (nr KRS 0000270809).

  Fundacji Avalon udało stworzyć się Profesjonalny gabinet rehabilitacji i porad. Fundacja prowadzi dwa projekty: program subkont, dzięki którym zbierane są środki na podopiecznych "Weź sprawy we własne ręce" oraz program częściowo dofinansowanej rehabilitacji "Aktywni dzięki sobie". Avalon prowadzi projekt, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji prowadzonej w gabinecie Fundacji.

   

 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000270809
 • Wizytówka:www.pitax.pl/niepelnosprawnym
 • Konto:62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
 • Adres:Al. Witosa 31 lok. 103, I p. - Budynek Centrum Handlowego PANORAMA
 • WWW:http://www.fundacjaavalon.pl/
 • E-mail:kontakt@fundacjaavalon.pl
 • Telefon:22 266 82 36
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00