1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  FUNDACJA PARAFII PW. MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W TARNOBRZEGU - "CIEPŁO I SERCE"
  KRS 0000271640

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Budujemy hospicjum paliatywne w Tarnobrzegu - Miechocinie

Fundacja pod nazwą „Fundacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu - Ciepło i Serce" została ustanowiona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i Parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Rejestracja w Krajowym rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 10 stycznia 2007 r.

Dnia 9 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił, na wniosek Fundacji „Ciepło i Serce”, w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotne oraz Rejestrze Przedsiębiorców, wykreślić   „Fundację Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu - Ciepło i Serce" i w jej miejsce wpisać podmiot o nazwie „Fundacja Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu - Ciepło i Serce".

Celem Fundacji jest finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej, w szczególności udzielanej przez osoby prawne, instytucje - niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób  niepełnosprawnych, nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu.

Od 2015 r. Fundacja koncentruje się na budowie hospicjum paliatywnego w Tarnobrzegu - Miechocinie.

Jak wykorzystamy 1%

 Zarząd Fundacji planuje kontynuowanie prac związanych z budową Hospicjum w Tarnobrzegu – Miechocinie.

Równolegle będą kontynuowane działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na dalszą realizację budowy Hospicjum. Skoncentrują się one na pozyskaniu wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego, funduszy celowych Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz dotychczas realizowanych działań mających na celu pozyskanie darczyńców, którzy przekazaliby na rzecz Fundacji 1% swojego podatku przy rocznym rozliczeniu podatkowym. Planowane jest również pozyskiwanie wsparcia ze strony sponsorów indywidualnych, prowadzenie systematycznej promocji w lokalnych telewizjach i organizowanie akcji, z których uzyskane  dochody mogłyby wesprzeć działalność Fundacji.

Więcej o nas

Prowadzone działania: prowadzenie działalności na rzecz osób ciężko chorych na choroby nieuleczalne, a także przewlekle chorych i starszych oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci poprzez dofinansowanie leczenia w kraju i za granicą, zapewnienie opieki długoterminowej, terminalnej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Prowadzone działania: prowadzenie działalności na rzecz osób ciężko chorych na choroby nieuleczalne, a także przewlekle chorych i starszych oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci poprzez dofinansowanie leczenia w kraju i za granicą, zapewnienie opieki długoterminowej, terminalnej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Fundacja Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu "Ciepło i Serce" w 2018 r. kontynuowała prace związane z budową Hospicjum w Miechocinie.  W 2018 r. wchodziliśmy kontynuując roboty wewnętrzne tynkarskie oraz przy instalacji c.o. W ciągu roku wykonano następujące prace: zakończono montaż wewnętrznej instalacji c.o. (bez montażu grzejników), wykonano tynki wewnętrzne,  dobudowano wiatrołap z zadaszeniem, dodatkowymi drzwiami zewnętrznymi i doświetleniem, na całej posadzce wykonano wylewki wraz z ociepleniem, zamontowano 100% sufitów z podwójnych płyt kartonowo – gipsowych, zagruntowano wszystkie ściany i sufity, pomalowano wszystkie sufity, rozpoczęto malowanie ścian wewnętrznych, położono płytki gresowe na posadzce w części kuchennej. Na zewnątrz budynku położono przed wejściem głównym i wejściem bocznym kostkę brukową, wykonano wokół budynku niwelację terenu z oskarpowaniem i odprowadzeniem wód opadowych, położono krawężniki pod drogę ppoż. wokół budynku.

Część robót była wykonywana metodą gospodarczą, generującą relatywnie małe koszty, część realizowana była przez firmy specjalistyczne. Koszty, które wydatkowaliśmy w 2018 r. na budowę wyniosły  232 560,74 zł, a od początku budowy na koniec 2018 r. – 1 182 429,22 zł. Praktycznie całość tegorocznych środków pochodziła z darowizn (114 323,78 zł) oraz z przekazanego na rzecz Fundacji 1% podatku dochodowego za 2017 r. (133 524,05 zł). Jest to w zasadzie jedyne źródło finansowania. Tak jak co roku szukaliśmy wsparcia ze strony różnych firm, instytucji i urzędów  -  w tym z Urzędu  Marszałkowskiego i Wojewódzkiego - na tą chwilę nie ma szans na uzyskanie dofinansowania z pieniędzy unijnych czy też np. dofinansowania w ramach współpracy Wojewody z instytucjami pozarządowymi i pożytku publicznego.

W 2019 r. planowany jest do realizacji, w miarę możliwości finansowych,  dalszy etap prac wykończeniowych wewnętrznych oraz zagospodarowywanie działki zewnętrznej. Wewnątrz kontynuowane będą prace związane z kładzeniem płytek posadzkowych i ściennych, wykładziny posadzkowej w wersji „szpitalnej” (koszt ok. 70 000 zł), malowaniem ścian, montażem drzwi wewnętrznych (71 szt. – koszt ok. 80 000 zł), wykonaniem części technologicznej kotłowni wraz z montażem grzejników. Na zewnątrz planowane jest wykonanie przyłącza gazowego oraz kontunuowanie prac przy drogach i chodnikach. Zakres jest duży, jego rzeczywista realizacja jest uzależniona od wielkości uzyskanych środków pieniężnych. O ile możliwości finansowe pozwolą zakres ten może być oczywiście poszerzony na prowadzenie dalszych prac wykończeniowych; montaż białej armatury, zakup i montaż wyposażenia specjalistycznego w odniesieniu zarówno do miejsc przebywania stałego chorych, lak i gabinetów lekarskich, zabiegowych oraz wyposażenia kuchni.

Bardzo dziękujemy za pieniądze przekazane w 2018 r. W 2019 r. chcemy w dalszym ciągu kontynuować budowę, która była ostatnim dziełem ks. Józefczyka w Tarnobrzegu, wiemy, że była dla Niego bardzo ważna, bo przecież dotyczy osób dotkniętych chorobą nowotworową. W związku z tym zwracamy się do wszystkich osób dobrej woli z apelem o wsparcie tej budowy, która będzie najlepszym pomnikiem zbudowanym ks. Prałatowi. Im więcej pieniędzy uda nam się zebrać, tym szybciej zakończymy budowę i placówka będzie mogła służyć potrzebującym.


 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000271640
 • Konto:98 943 4 00 02 2 001 1000 056 0 00 01
 • Adres:ul. Konstytucji 3 Maja 11, 39-400 Tarnobrzeg
 • WWW:http://fundacja-cieploiserce.tbg.net.pl
 • E-mail:cieploiserce@tbg.net.pl
 • Telefon:609141313

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  FUNDACJA PARAFII PW. MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W TARNOBRZEGU - "CIEPŁO I SERCE"

  KRS 0000271640

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

FUNDACJA PARAFII PW. MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W TARNOBRZEGU - "CIEPŁO I SERCE"

 • Budujemy hospicjum paliatywne w Tarnobrzegu - Miechocinie

  Fundacja pod nazwą „Fundacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu - Ciepło i Serce" została ustanowiona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i Parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Rejestracja w Krajowym rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 10 stycznia 2007 r.

  Dnia 9 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił, na wniosek Fundacji „Ciepło i Serce”, w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotne oraz Rejestrze Przedsiębiorców, wykreślić   „Fundację Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu - Ciepło i Serce" i w jej miejsce wpisać podmiot o nazwie „Fundacja Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu - Ciepło i Serce".

  Celem Fundacji jest finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej, w szczególności udzielanej przez osoby prawne, instytucje - niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób  niepełnosprawnych, nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu.

  Od 2015 r. Fundacja koncentruje się na budowie hospicjum paliatywnego w Tarnobrzegu - Miechocinie.

 • Jak wykorzystamy 1%

   Zarząd Fundacji planuje kontynuowanie prac związanych z budową Hospicjum w Tarnobrzegu – Miechocinie.

  Równolegle będą kontynuowane działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na dalszą realizację budowy Hospicjum. Skoncentrują się one na pozyskaniu wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego, funduszy celowych Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz dotychczas realizowanych działań mających na celu pozyskanie darczyńców, którzy przekazaliby na rzecz Fundacji 1% swojego podatku przy rocznym rozliczeniu podatkowym. Planowane jest również pozyskiwanie wsparcia ze strony sponsorów indywidualnych, prowadzenie systematycznej promocji w lokalnych telewizjach i organizowanie akcji, z których uzyskane  dochody mogłyby wesprzeć działalność Fundacji.

 • Więcej o nas

  Prowadzone działania: prowadzenie działalności na rzecz osób ciężko chorych na choroby nieuleczalne, a także przewlekle chorych i starszych oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci poprzez dofinansowanie leczenia w kraju i za granicą, zapewnienie opieki długoterminowej, terminalnej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

  Prowadzone działania: prowadzenie działalności na rzecz osób ciężko chorych na choroby nieuleczalne, a także przewlekle chorych i starszych oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci poprzez dofinansowanie leczenia w kraju i za granicą, zapewnienie opieki długoterminowej, terminalnej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

  Fundacja Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu "Ciepło i Serce" w 2018 r. kontynuowała prace związane z budową Hospicjum w Miechocinie.  W 2018 r. wchodziliśmy kontynuując roboty wewnętrzne tynkarskie oraz przy instalacji c.o. W ciągu roku wykonano następujące prace: zakończono montaż wewnętrznej instalacji c.o. (bez montażu grzejników), wykonano tynki wewnętrzne,  dobudowano wiatrołap z zadaszeniem, dodatkowymi drzwiami zewnętrznymi i doświetleniem, na całej posadzce wykonano wylewki wraz z ociepleniem, zamontowano 100% sufitów z podwójnych płyt kartonowo – gipsowych, zagruntowano wszystkie ściany i sufity, pomalowano wszystkie sufity, rozpoczęto malowanie ścian wewnętrznych, położono płytki gresowe na posadzce w części kuchennej. Na zewnątrz budynku położono przed wejściem głównym i wejściem bocznym kostkę brukową, wykonano wokół budynku niwelację terenu z oskarpowaniem i odprowadzeniem wód opadowych, położono krawężniki pod drogę ppoż. wokół budynku.

  Część robót była wykonywana metodą gospodarczą, generującą relatywnie małe koszty, część realizowana była przez firmy specjalistyczne. Koszty, które wydatkowaliśmy w 2018 r. na budowę wyniosły  232 560,74 zł, a od początku budowy na koniec 2018 r. – 1 182 429,22 zł. Praktycznie całość tegorocznych środków pochodziła z darowizn (114 323,78 zł) oraz z przekazanego na rzecz Fundacji 1% podatku dochodowego za 2017 r. (133 524,05 zł). Jest to w zasadzie jedyne źródło finansowania. Tak jak co roku szukaliśmy wsparcia ze strony różnych firm, instytucji i urzędów  -  w tym z Urzędu  Marszałkowskiego i Wojewódzkiego - na tą chwilę nie ma szans na uzyskanie dofinansowania z pieniędzy unijnych czy też np. dofinansowania w ramach współpracy Wojewody z instytucjami pozarządowymi i pożytku publicznego.

  W 2019 r. planowany jest do realizacji, w miarę możliwości finansowych,  dalszy etap prac wykończeniowych wewnętrznych oraz zagospodarowywanie działki zewnętrznej. Wewnątrz kontynuowane będą prace związane z kładzeniem płytek posadzkowych i ściennych, wykładziny posadzkowej w wersji „szpitalnej” (koszt ok. 70 000 zł), malowaniem ścian, montażem drzwi wewnętrznych (71 szt. – koszt ok. 80 000 zł), wykonaniem części technologicznej kotłowni wraz z montażem grzejników. Na zewnątrz planowane jest wykonanie przyłącza gazowego oraz kontunuowanie prac przy drogach i chodnikach. Zakres jest duży, jego rzeczywista realizacja jest uzależniona od wielkości uzyskanych środków pieniężnych. O ile możliwości finansowe pozwolą zakres ten może być oczywiście poszerzony na prowadzenie dalszych prac wykończeniowych; montaż białej armatury, zakup i montaż wyposażenia specjalistycznego w odniesieniu zarówno do miejsc przebywania stałego chorych, lak i gabinetów lekarskich, zabiegowych oraz wyposażenia kuchni.

  Bardzo dziękujemy za pieniądze przekazane w 2018 r. W 2019 r. chcemy w dalszym ciągu kontynuować budowę, która była ostatnim dziełem ks. Józefczyka w Tarnobrzegu, wiemy, że była dla Niego bardzo ważna, bo przecież dotyczy osób dotkniętych chorobą nowotworową. W związku z tym zwracamy się do wszystkich osób dobrej woli z apelem o wsparcie tej budowy, która będzie najlepszym pomnikiem zbudowanym ks. Prałatowi. Im więcej pieniędzy uda nam się zebrać, tym szybciej zakończymy budowę i placówka będzie mogła służyć potrzebującym.

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000271640
 • Konto:98 943 4 00 02 2 001 1000 056 0 00 01
 • Adres:ul. Konstytucji 3 Maja 11, 39-400 Tarnobrzeg
 • WWW:http://fundacja-cieploiserce.tbg.net.pl
 • E-mail:cieploiserce@tbg.net.pl
 • Telefon:609141313
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00