1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych "AMICUS"
KRS 0000273096

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi

Celem Stowarzyszenia AMICUS jest pomoc dzieciom ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi. Na terenie Częstochowy prowadzimy trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których dom znajduje 40 wychowanków. W swojej pracy kładziemy duży nacis na wyrównywanie  szans rozwojowych naszych podopiecznych w dziedzinie : edukacji, zdrowia psychicznego, zdrowia fizycznego, kultury, potrzeb materialnych. Staramy się zapobiegać marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

- udzielanie doraźnej pomocy materialnej dzieciom ze środowisk zagrożonych,

- przygotowywanie imprez kulturalnych i okolicznościowych,

- finansowanie udziału w imprezach kulturalnych i okolicznościowych,

- pomoc dzieciom doświadczającym przemocy w rodzinie, szkole, miejscu zamieszkania,

- organizacja zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjnych,

- organizowanie wypoczynku wakacyjnego, w ferie zimowe,

- pomoc psychologiczna dla dzieci i rodzicow,

- prowadzenie specjalistycznej terapii rodzin dysfunkcyjnych,

- organizowanie opieki całodobowej poprzez prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Stowarzyszenie AMICUS prowadzi na terenie Częstochowy trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze  dla 40 wychowanków w wieku od 4 do 18 lat. W naszych domach staramy się zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki bytowe, zbliżone do domowych.  W związku z czym nasze potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem, utrzymaniem placówek oraz remontami  są bardzo duże.

My  jednak założyliśmy sobie, że pieniądze z 1 % będziemy przeznaczać na organizacje wypoczynku letniego oraz ferii zimowych dla dzieci. Każdego roku staramy się, aby dzieci wyjechały a w lipcu i w sierpniu na kolonie, obozy, w tym również obozy sportowe. Zimą staramy się, aby jeden tydzień ferii dzieci spędziły w górach. Duży nacisk kładziemy również na czynny wypoczynek dzieci i zainteresowanie ich turystyką. Organizujemy więc wycieczki do różnych ciekawych miejsc, rajdy piesze, wyścia na basen itp. W przyszłości chcielibyśmy zakupić większą ilość rowerów, aby dzieci mogły wspólnie z wychowawcami jeździć na wycieczki rowerowe.

Sfinansowanie wypoczynku letniego oraz ferii zimowych,  dla tak dużej liczby dzieci, jest bardzo kosztowne. Będziemy więc bardzo wdzięczni za każdą pomoc jaką zechcecie nam Państwo ofiarować.

 

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych "AMICUS" z siedzibą w Częstochowie przy ul. Legionów 50 działa na terenie Częstochowy od 2007 roku. Od 1 lipca 2013 roku na terenie Częstochowy prowadzimy trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku od 4 do 18 lat. Są to : Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Amicus" przy ul. Św. Brata Alberta 36/40, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Amicus-Ludowa" przy ul. Ludowej 100 oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Amicus-Legionów" przy ul. Skrzetuskiego 35A. Placówki nasze przeznaczone są łącznie dla 40 wychowanków.  Do placówek naszych trafiają dzieci ciężko doświadczone przez los, porzucone, które nie zawsze mogą liczyć na wsparcie swoich   rodziców bądź rodzin.

Działania wychowawców są ukierunkowane na wyrównywanie deficytów w funkcjonowaniu społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym i emocjonalnym dzieci, które trafiły do naszych domów.

W naszych placówkach staramy się zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki bytowe, zbliżone do domowych. Duży nacisk kladziemy na rozwój samodzielności naszych podopiecnych. dzieci wspólnie z wychowawcami prowadzą dom : uczą się gotować, sprzątać , planować i dokonywać zakupów, racjonalnie wydawać pieniądze, uczą się również zachowan proekologicznych. Dzieci uczą się podstawowych ról, zasad współżycia w rodzinie oraz samodzielności. Wychowankowie nasze placówki traktują jak swój dom. Pragniemy wprowadzić naszych podopiecznych do podjęcia samodzielnego, dojrzałego życia i integraci ze środowiskiem lokalnym.

W domach naszych dzieci mają możliwość rozwoju swoich pasji, zainteresowań, wyrównywania braków edukacyjnych.  Wszystkie dzieci są na bieżąco wyposażane w odpowiednią odzież , pomoce szkolne, podręczniki.

Dzieci w placówce otoczone są życzliwością, spokojem dającym im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Dzięki temu prawidłowo funkcjonują w kręgach społecznych, stopniowo uczą się zaufania do osób dorosłych. Dzielą się swoimi problemami z wychowawcami. Zmniejsza to u nich poczucie lęlu oraz braku akceptacji. Stworzenie jasnych zasad funkcjonowania w placówkach, w atmosferze stabilizacji i wsparcia  ze strony wychowawców pomaga korygować niewłąsciwe zachowania wychowanków. Zmniejsza się ryzyko zagrożenia demoralizacją i wykluczeniem społecznym.

Dzieci często mówią nam o swoich marzeniach, jak wyjazd za granicę na wakacje, fani piłki nożnej marzą o wycieczce na Stadion Narodowy lub udziale w dużej imprezie tego typu, np. meczu reprezentacji Polski. Inne dzieci marzą o huśtawce i basenie na podwórku, aby mogły  kąpać się do woli.

Pragniemy zaznaczyć, że we wrześniu 2020 roku zmieniliśmy siedzibę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Amicus-Legionów" z  ul. Legionów 50 na ul. Skrzetuskiego 35 A. Dzieci przeprowadziły się do nowego domu. Mają teraz lepsze warunki lokalowe i własne podwórko. Udało się nam wyposażyć i umeblować nowy dom. Zabraklo nam pieniędzy na urządzenie nowoczesnej, funkcjnalnej kuchni dla dzieci. Jest to dla nas bardzo duży wydatek stąd będziemy się starali pozyskać środki z 1 % od ludzi dobrej woli na stworzenie dziecim pięknej kuchni. Dużym wyzwaniem jest dla nas generalny remont łazienki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Amicus" przy ul. Św. Brata Alberta 36/40, który chcemy przeprowadzić w 2021 roku.

Ważnym punktem  naszej działalności jest również współpraca z rodzicami naszych wychowanków. Kadra placówki prowadzi poradnictwo dla rodziców w zakresie postaw rodzicielskich  (m.in. sposobów skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów z dorastającymi dziećmi). Prowadzimy rozmowy mobilizujące rodziców do podjęcia działań  mających znaczenie w procesie powrotu dzieci do rodzin biologicznych (np. motywowanie do podjęcia terapii, pracy zawodowej). Udzielamy rodzicom wsparcia  merytorycznego w zakresie spraw sądowych, rozwiązywania różnorakich spraw urzędowych.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000273096
 • Konto:15 1050 1142 1000 0023 1828 9267
 • Adres:Częstochowa
 • WWW:www.stowarzyszenie-amicus.pl
 • E-mail:info@stowarzyszenie-amicus.pl
 • Telefon:34 360 12 46

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych "AMICUS"

KRS 0000273096

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych "AMICUS"

 • Celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi

  Celem Stowarzyszenia AMICUS jest pomoc dzieciom ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi. Na terenie Częstochowy prowadzimy trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których dom znajduje 40 wychowanków. W swojej pracy kładziemy duży nacis na wyrównywanie  szans rozwojowych naszych podopiecznych w dziedzinie : edukacji, zdrowia psychicznego, zdrowia fizycznego, kultury, potrzeb materialnych. Staramy się zapobiegać marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży. 

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

  - udzielanie doraźnej pomocy materialnej dzieciom ze środowisk zagrożonych,

  - przygotowywanie imprez kulturalnych i okolicznościowych,

  - finansowanie udziału w imprezach kulturalnych i okolicznościowych,

  - pomoc dzieciom doświadczającym przemocy w rodzinie, szkole, miejscu zamieszkania,

  - organizacja zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjnych,

  - organizowanie wypoczynku wakacyjnego, w ferie zimowe,

  - pomoc psychologiczna dla dzieci i rodzicow,

  - prowadzenie specjalistycznej terapii rodzin dysfunkcyjnych,

  - organizowanie opieki całodobowej poprzez prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Stowarzyszenie AMICUS prowadzi na terenie Częstochowy trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze  dla 40 wychowanków w wieku od 4 do 18 lat. W naszych domach staramy się zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki bytowe, zbliżone do domowych.  W związku z czym nasze potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem, utrzymaniem placówek oraz remontami  są bardzo duże.

  My  jednak założyliśmy sobie, że pieniądze z 1 % będziemy przeznaczać na organizacje wypoczynku letniego oraz ferii zimowych dla dzieci. Każdego roku staramy się, aby dzieci wyjechały a w lipcu i w sierpniu na kolonie, obozy, w tym również obozy sportowe. Zimą staramy się, aby jeden tydzień ferii dzieci spędziły w górach. Duży nacisk kładziemy również na czynny wypoczynek dzieci i zainteresowanie ich turystyką. Organizujemy więc wycieczki do różnych ciekawych miejsc, rajdy piesze, wyścia na basen itp. W przyszłości chcielibyśmy zakupić większą ilość rowerów, aby dzieci mogły wspólnie z wychowawcami jeździć na wycieczki rowerowe.

  Sfinansowanie wypoczynku letniego oraz ferii zimowych,  dla tak dużej liczby dzieci, jest bardzo kosztowne. Będziemy więc bardzo wdzięczni za każdą pomoc jaką zechcecie nam Państwo ofiarować.

   

   

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych "AMICUS" z siedzibą w Częstochowie przy ul. Legionów 50 działa na terenie Częstochowy od 2007 roku. Od 1 lipca 2013 roku na terenie Częstochowy prowadzimy trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku od 4 do 18 lat. Są to : Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Amicus" przy ul. Św. Brata Alberta 36/40, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Amicus-Ludowa" przy ul. Ludowej 100 oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Amicus-Legionów" przy ul. Skrzetuskiego 35A. Placówki nasze przeznaczone są łącznie dla 40 wychowanków.  Do placówek naszych trafiają dzieci ciężko doświadczone przez los, porzucone, które nie zawsze mogą liczyć na wsparcie swoich   rodziców bądź rodzin.

  Działania wychowawców są ukierunkowane na wyrównywanie deficytów w funkcjonowaniu społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym i emocjonalnym dzieci, które trafiły do naszych domów.

  W naszych placówkach staramy się zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki bytowe, zbliżone do domowych. Duży nacisk kladziemy na rozwój samodzielności naszych podopiecnych. dzieci wspólnie z wychowawcami prowadzą dom : uczą się gotować, sprzątać , planować i dokonywać zakupów, racjonalnie wydawać pieniądze, uczą się również zachowan proekologicznych. Dzieci uczą się podstawowych ról, zasad współżycia w rodzinie oraz samodzielności. Wychowankowie nasze placówki traktują jak swój dom. Pragniemy wprowadzić naszych podopiecznych do podjęcia samodzielnego, dojrzałego życia i integraci ze środowiskiem lokalnym.

  W domach naszych dzieci mają możliwość rozwoju swoich pasji, zainteresowań, wyrównywania braków edukacyjnych.  Wszystkie dzieci są na bieżąco wyposażane w odpowiednią odzież , pomoce szkolne, podręczniki.

  Dzieci w placówce otoczone są życzliwością, spokojem dającym im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Dzięki temu prawidłowo funkcjonują w kręgach społecznych, stopniowo uczą się zaufania do osób dorosłych. Dzielą się swoimi problemami z wychowawcami. Zmniejsza to u nich poczucie lęlu oraz braku akceptacji. Stworzenie jasnych zasad funkcjonowania w placówkach, w atmosferze stabilizacji i wsparcia  ze strony wychowawców pomaga korygować niewłąsciwe zachowania wychowanków. Zmniejsza się ryzyko zagrożenia demoralizacją i wykluczeniem społecznym.

  Dzieci często mówią nam o swoich marzeniach, jak wyjazd za granicę na wakacje, fani piłki nożnej marzą o wycieczce na Stadion Narodowy lub udziale w dużej imprezie tego typu, np. meczu reprezentacji Polski. Inne dzieci marzą o huśtawce i basenie na podwórku, aby mogły  kąpać się do woli.

  Pragniemy zaznaczyć, że we wrześniu 2020 roku zmieniliśmy siedzibę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Amicus-Legionów" z  ul. Legionów 50 na ul. Skrzetuskiego 35 A. Dzieci przeprowadziły się do nowego domu. Mają teraz lepsze warunki lokalowe i własne podwórko. Udało się nam wyposażyć i umeblować nowy dom. Zabraklo nam pieniędzy na urządzenie nowoczesnej, funkcjnalnej kuchni dla dzieci. Jest to dla nas bardzo duży wydatek stąd będziemy się starali pozyskać środki z 1 % od ludzi dobrej woli na stworzenie dziecim pięknej kuchni. Dużym wyzwaniem jest dla nas generalny remont łazienki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Amicus" przy ul. Św. Brata Alberta 36/40, który chcemy przeprowadzić w 2021 roku.

  Ważnym punktem  naszej działalności jest również współpraca z rodzicami naszych wychowanków. Kadra placówki prowadzi poradnictwo dla rodziców w zakresie postaw rodzicielskich  (m.in. sposobów skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów z dorastającymi dziećmi). Prowadzimy rozmowy mobilizujące rodziców do podjęcia działań  mających znaczenie w procesie powrotu dzieci do rodzin biologicznych (np. motywowanie do podjęcia terapii, pracy zawodowej). Udzielamy rodzicom wsparcia  merytorycznego w zakresie spraw sądowych, rozwiązywania różnorakich spraw urzędowych.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000273096
 • Konto:15 1050 1142 1000 0023 1828 9267
 • Adres:Częstochowa
 • WWW:www.stowarzyszenie-amicus.pl
 • E-mail:info@stowarzyszenie-amicus.pl
 • Telefon:34 360 12 46
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00