1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PTSR Sieradz

KRS 0000274957

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

PTSR Sieradz

KRS 0000274957

Prezent OPP

Przede wszystkim pomagać!

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu swoją samodzielną działalność rozpoczął w 2007 roku.

Lata 2007-2012 polegały głównie na pozyskaniu członków i wytyczeniu odpowiednich działań.  Okres od 2013 roku do chwili obecnej uznać należy za bardzo udany dla naszego stowarzyszenia. Do takiej oceny skłania przede wszystkim ocena działań z zakresu rehabilitacji domowej, opieki asystenta osób niepełnosprawnych oraz psychologa.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Jako wkład własny do projektów, szczególnie rehabilitacji domowej, oraz na cele statutowe.

Więcej o nas

Więcej o nas

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu jest organizacją pozarządową wpisaną do rejestru stowarzyszeń pod numerem 0000274957. Jesteśmy organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, inne choroby neurologiczne, ich rodziny i przyjaciół. Misją stowarzyszenia jest poprawa jakości życia naszych podopiecznych, tak aby nadal mogli być pełnoprawnymi uczestnikami społeczeństwa i prowadzić godne życie . Zrzeszamy 155 członków w naszym oddziale, a Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zrzesza ich ok . 6 tysięcy w 25 oddziałach na terenie całej Polski.
Oddziały podlegają statutowo Radzie Głównej PTSR w Warszawie.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu swoją samodzielną działalność rozpoczął w 2007 roku. Lata 2007 -2012 polegały głównie na pozyskiwaniu członków i wytyczeniu odpowiednich działań. Okres od 2013 roku do chwili obecnej uznać należy za bardzo udany dla naszego stowarzyszenia. Do takiej oceny skłania przede wszystkim ocena działań z zakresu rehabilitacji domowej , opieki asystenta osób niepełnosprawnych oraz psychologa. Dzięki uzyskanemu przez stowarzyszenie dofinansowaniu, grupie najbardziej potrzebujących osób, zapewniliśmy udział w rehabilitacji domowej, pomoc asystenta osób niepełnosprawnych, psychologa i konsultanta.

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.07.2017roku realizowaliśmy zadanie „AKTYWNOŚĆ TO ZDROWIE „Rehabilitant – Asystent – Psycholog, a w okresie od 01.04.2017roku do 31.03.2018 roku RAK-2017 Rehabilitant -Asystent -Konsultant,
Są to zajęcia aktywizujące i usamodzielniające osoby niepełnosprawne w warunkach domowych. Zestaw działań realizowany jest w trzech obszarach, jako ciągła pomoc na rzecz poprawy jakości życia. Z takiego wsparcia korzysta rocznie średnio 60 osób z niepełnosprawnościami, należącymi do naszego stowarzyszenia.
Dużym powodzeniem w naszym stowarzyszeniu cieszą się niekonwencjonalne formy terapii i rehabilitacji . Wszyscy niezależnie od stanu zdrowia i stopnia sprawności , biorą udział w licznych imprezach integracyjnych , warsztatach manualnych czy muzyczno-tanecznych . Podczas tych spotkań często ujawniają się nieodkryte zdolności, które są wykorzystywane do tworzenia wyrobów rękodzielniczych, a następnie wystawiane na jarmarkach w ramach zbiórki publicznej
W latach 2015-2016 zorganizowaliśmy dwa koncerty charytatywne : Haliny Kunickiej i zespołu country TEREN C, które pozwoliły na zintegrowanie społeczeństwa lokalnego z osobami niepełnosprawnymi i poznanie potrzeb naszego stowarzyszenia. Wyjazdy jednodniowe do Teatru czy kina pozwalają chorym i ich opiekunom opuścić mieszkanie i znaleźć się w innym świecie.

Najbardziej wyczekiwanym spotkaniem jest co roku „Spotkanie Opłatkowe” w którym biorą również udział nasi samorządowcy i przedstawiciele firm doceniających działalność stowarzyszenia. Jest to niezapomniany wieczór , pełen radości i zadumy. Upominki wręczane przez „Mikołaja” dopełniają szczęście i uśmiech na każdej twarzy.
Przedstawiciele naszego Oddziału biorą czynny udział w działalności Rady Głównej i Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Warszawie.
Pozyskujemy również środki finansowe podczas zbiórek publicznych organizowanych w sieradzkich supermarketach oraz środki z darowizn, które przeznaczane są na dofinansowanie i realizację zadań projektowych.
Uśmiech i radość na twarzach naszych członków wynagradza trud jaki włożyliśmy w realizację wszystkich działań.

1% przeznaczymy jako wkład własny do projektów, szczególnie rehabilitacji domowej, oraz na cele statutowe.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000274957
 • Adres:ul. Nenckiego 2, 98-200 Sieradz
 • WWW:sieradz.ptsr.org.pl
 • E-mail:sieradz@ptsr.org.pl
 • Telefon:78 464 2182

Formularze PIT 2023/2024 dla
PTSR Sieradz

KRS 0000274957

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00
recommend BookBeat