1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

KSON DT im. W. Szuman

KRS 0000276112

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

KSON DT im. W. Szuman

KRS 0000276112

Prezent OPP

Wszyscy żyjemy na „wspólnej scenie” i mamy prawo do godnego życia

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman powstało dla zabezpieczenia i  kontynuacji 40-letniej pracy Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych, pierwszej w Toruniu, niepowtarzalnej placówki wspierającej osoby z różnym rodzajem i stopniem sprawności  i ich rodziny.

Obecnie Stowarzyszenie prowadzi dwie placówki wsparcia dziennego: Środowiskowy Dom Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych” oraz Świetlicę ”Pracownia”.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Podstawowa działalność ŚDS finansowana jest ze środków Gminy Miasta Torunia. Natomiast funkcjonowanie Świetlicy uzależnione jest od projektów składanych co roku przez Stowarzyszenie. Zatwierdzone projekty na działalność Świetlicy są  współfinansowane ze środków naszego miasta w ramach zadania „Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Aby poszerzyć ofertę pomocy i zapewnić trwałość procesu terapii Stowarzyszenie musi  szukać dodatkowych środków finansowych – środki potrzebne są na przykład na tzw. wkład własny Stowarzyszenia niezbędny do realizacji danego projektu. Uzyskane z 1%  kwoty uzupełniają  finansowanie tych form terapii, które nie są objęte finansowaniem ze środków publicznych.

Od początku naszej działalności organizowane są wyjazdy wakacyjne, które są niezwykłe ważnym doświadczeniem osób z niepełnosprawnością, spędzających z reguły czas w zamkniętym środowisku rodzinnym. Wyjazd dorosłych „dzieci” na wakacje jest też wsparciem i wytchnieniem dla ich, najczęściej starszych, rodziców.

Stowarzyszenie od 8 lat organizuje tematyczne, regionalne konkursy plastyczne, w których biorą udział dorośli uczestnicy terapii w różnych placówkach wsparcia: ŚDS, WTZ, DPS  itp. oraz uczniowie szkół specjalnych z naszego województwa.

Środki z 1% wykorzystywane są też przez Stowarzyszenie przy okazji organizowanych sesji naukowych i wydawnictw.

Więcej o nas

Więcej o nas

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman powstało z inicjatywy  grupy osób  związanych z Pracownią i z Wandą Szuman, psychologiem
i pedagogiem, Honorową Obywatelką Torunia,  oddaną osobom słabym i dotkniętym cierpieniem przez całe swoje pracowite życie, która od początku towarzyszyła naszym działaniom.

 We współpracy z Wandą Szuman, w efekcie wieloletniego
i wielopłaszczyznowego doświadczenia pracy  z osobami  z niepełnosprawnością została wypracowana  oryginalna, uznana w pedagogice specjalnej metoda terapii zwana „terapią przez twórczość”.

Naczelnym celem Stowarzyszenia jest terapia i wspieranie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, niezależnie od ich przekonań i światopoglądu.

 Pomoc i wsparcie realizowane jest  przede wszystkim w  dwóch placówkach  wsparcia dziennego:

- ŚDS PRTON- uczestnikami zajęć terapeutycznych są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi problemami w funkcjonowaniu. Istotą działania ŚDS jest stwarzanie warunków dla rozwoju możliwości tkwiących w osobie, uczenie podstawowych umiejętności codziennego życia, nawiązywania relacji z innymi, ćwiczenie umiejętności wyrażania siebie, nazywania potrzeb i marzeń, a przez to wzmacnianie w osobach niepełnosprawnych samoświadomości i poczucia własnej wartości.

- Świetlica „Pracownia” – jest jedną z nielicznych placówek działających w godzinach popołudniowych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, które na co dzień uczestniczą
w terapii w innych, podobnych placówkach np. ŚDS, WTZ, DPS. Świetlica ma charakter otwarty i proponuje zajęcia teatralne,  scenograficzne, plastyczne (grafika, malarstwo
i rzeźba), komputerowe, rękodzielnicze oraz spotkania wspólnotowe.

Oferta  Stowarzyszenia dotycząca  pomocy i terapii obejmuje także inne formy, realizowane
z powodzeniem od wielu lat i cieszące się zainteresowaniem i uznaniem w środowisku osób dotkniętych niepełnosprawnością. Na te dodatkowe formy pracy z osobami niepełnosprawnymi Stowarzyszenie musi pozyskiwać specjalne środki z programów
i projektów, które dla realizacji wymagają tak zwanego wkładu własnego. Kwoty z 1% umożliwiają rozszerzanie podstawowej oferty Stowarzyszenia o następujące formy terapii:

- wyjazdy wakacyjne – są szansą na wakacje - odpoczynek poza miejscem zamieszkania
i dają również możliwość wytchnienia i regeneracji sił rodzicom, często nadmiernie obciążonym stałą opieką na niesprawnym dzieckiem

- regionalne, tematyczne konkursy plastyczne – dla osób z niepełnosprawnością, z różnych placówek wsparcia w naszym regionie. Tematyka konkursów jest  związana z wydarzeniami, rocznicami aktualnymi w kraju i regionie.  Przykładem mogą być następujące tematy konkursów:  Wielkie bitwy,  Pałace, rezydencje i dworki w regionie kujawsko-pomorskim,  Zwyczaje i obrzędy ludowe w Polsce,  Polska pieśń ludowa i patriotyczna, Życie nad Wisłą dawniej i dziś, Święci i błogosławieni,  Drogi do niepodległości.

Zwieńczeniem każdego konkursu jest uroczysty wernisaż, skupiający artystów, ich rodziny
i przyjaciół.

- wystawy twórczości plastycznej – cykliczne wystawy ukazujące aktywność twórczą uczestników zajęć, często związane z aktualnymi wydarzeniami w kraju i regionie, rocznicami, świętami, np. Bella Skyway,  Dni Torunia i in.

Wystawy te są  również inspirowane zaproszeniami niektórych środowisk i galerii - są szansą pokazania możliwości twórczych i pracy osób, które najczęściej odbierane są jako ludzie nieaktywni i „biorcy”.

- przeglądy teatralne – dwie działające grupy teatralne dają spektakle w  naszym środowisku, w zaprzyjaźnionych placówkach i instytucjach,  biorą również udział w cyklicznych przeglądach Teatrów Osób Niepełnosprawnych

- wydawnictwa – wieloletnie doświadczenie i  refleksja nad procesami  terapii  jest uogólniana i wydawana w postaci Pamiętnika Pracowni (do tej pory powstało kilkanaście tomów Pamiętnika). Autorami tekstów są terapeuci, rodzice oraz uczestnicy terapii.

 - sesje naukowe – zorganizowane zostały dwie międzynarodowe konferencje naukowe pod tytułem: Sytuacja człowieka słabego we współczesnej rzeczywistości oraz 8 sesji naukowych
o zasięgu krajowym, których tematyka dotykała specyficznych problemów osób niepełnosprawnych, ich rodzin, zagadnień integracji i przyjmowania osoby tzw. „innej”.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000276112
 • Konto:51 1020 5011 0000 9202 0091 2634
 • Adres:Szosa Chełmińska 254/258, 87-100 Toruń
 • WWW:szumanowka.pl
 • E-mail:kson.dt@wp.pl
 • Telefon:500848224

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „KSON DT im. W. Szuman” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
KSON DT im. W. Szuman

KRS 0000276112

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00