1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Fundacja im. Darii Trafankowskiej
KRS 0000277594

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Fundacja im. Darii Trafankowskiej
KRS 0000277594

Prezent OPP

TWÓJ 1% WIELE ZNACZY!

Fundacja powstała dzięki inicjatywie grupy przyjaciół zbierających pieniądze na leczenie aktorki, Darii Trafankowskiej. Jej ostatnią wolą było stworzenie organizacji pomagającej ciężko chorym ludziom, aktorom.

Celem Fundacji jest udzielanie aktorom wszelkiej pomocy, zarówno materialnej, jak i niematerialnej w ratowaniu życia i zdrowia w sytuacji ich poważnego zagrożenia, a także w przypadku zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych wymagających szczególnego wsparcia.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Aktor to osoba, która pracuje nie tylko głosem ale całym swoim ciałem. Kiedy pojawia się choroba, która zazwyczaj spada jak grom z jasnego nieba, odbiera aktorowi jego narzędzie pracy. Praca na scenie jest niemożliwa a co za tym idzie brak możliwości zarabiania na życie , na pokrycie kosztów leczenia a nawet bieżących potrzeb życia codziennego. Większość środowiska artystycznego pracuje na umowę o dzieło.

Dzięki przekazanemu 1% podatku, Fundacja będzie mogła zakupić leki dla podopiecznych, opłacić koszty rehabilitacji, specjalistycznych konsultacji lekarskich a także badań laboratoryjnych, opłacić dojazd do placówek medycznych, zakupić specjalistyczną dietę.

Dzięki 1% Fundacja będzie mogła realizować swoją działalność statutową.


 

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja im. Darii Trafankowskiej działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz Statutu. Posiada osobowość prawną. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, może powoływać ośrodki, biura i filie na terenie kraju a także za granicą.

Fundatorem Fundacji jest Związek Zawodowy Aktorów Polskich z siedzibą w Warszawie.

Celem i misją  Fundacji jest udzielanie aktorom wszelkiej pomocy w ratowaniu życia i zdrowia w sytuacji ich poważnego zagrożenia, a także w przypadku zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych wymagających szczególnego wsparcia.

Zakres działalności Fundacji i podejmowanych działań to przede wszystkim:

- gromadzenie środków materialnych, pieniężnych i rzeczowych przeznaczonych na organizację i realizację imprez dobroczynnych, koncertów charytatywnych i innych imprez artystycznych;

- poszukiwanie sponsorów;

- propagowanie celu Fundacji w środkach masowego przekazu z wykorzystaniem social mediów,

- współpracę z osobami, organizacjami czy też instytucjami o podobnym zakresie działania w kraju jak i za granicą.

Fundacja organizuje koncerty charytatywne dedykowane nie tylko konkretnej osobie ale także wszystkim swoim podopiecznym. Przygotowuje i przeprowadza zbiórki publiczne do puszek kwestarskich, zbiórki niematerialne pod hasłem "świąteczna paczka" czyli zbiórki produktów spożywczo - chemicznych dla najbardziej potrzebujących podopiecznych najczęściej w okresie świątecznym. Wspiera swoją wiedzą, doświadczeniem i pomocą inne organizacje - fundacje czy stowarzyszenia w zakresie działalności charytatywnej.

W działaniach naszej Fundacji niezastąpiona jest pomoc wolontariuszy, którymi są nie tylko członkowie Zarządu Fundacji, aktorzy czy studenci szkół artystycznych ale przede wszystkim ludzie dobrej woli , ludzie o ogromnym sercu, ludzie o dużej wrażliwości, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Osoby pracujące na rzecz Fundacji czynią to z dobrej woli i potrzeby niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

Średnio, raz do roku, przy pomocy wolontariuszy Fundacja organizuje koncert charytatywny i przeprowadza kilka zbiórek publicznych w zależności od sytuacji i potrzeb podopiecznych, uczestniczy w różnych akcjach charytatywnych jak wsparcie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspiera swoją wiedzą, doświadczeniem i ogromnym potencjałem inne organizacje i instytucje o podobnym zakresie działania na terenie całej Polski.

Działalność Fundacji zainaugurowała akcja "Sukienka", która odbyła się w czerwcu 2007 r., na imprezie Warsaw Fashion Street w Warszawie a potem kolejno "Nadzwyczajny koncert dla Gabrysi", Koncert Charytatywny z promocją książki "Duśka" Hanny Karolak, Koncert Charytatywny "Gdy aktor zachoruje", współorganizacja I cyklu spotkań "Heroina Polskiego Kina", Koncert Charytatywny "ReAlicja", Koncert Charytatywny "Jak linoskoczek", Koncert Charytatywny dla Małgorzaty, Koncert Charytatywny "Magdzie, na zdrowie", Koncert Charytatywny Fundacji, którym to wydarzeniom towarzyszyły aukcje charytatywne i zbiórki publiczne a zebrane środki pieniężne pozwoliły przede wszystkim pokryć koszty leczenia i długotrwałej rehabilitacji naszych podopiecznych.

Do nowych działań Fundacji należy niewątpliwie zaliczyć aukcję na "Charytatywni Allegro".

Działamy na Facebooku. Posiadamy stronę internetową. Uczestniczymy w szkoleniach organizowanych dla organizacji pozarządowych. Nie prowadzimy działalności gospodarczej.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000277594
 • Konto:43 1500 1126 1211 2009 3528 0000
 • Adres:Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa
 • WWW:fundacjadaria.org
 • E-mail:fundacjadaria@gmail.com
 • Telefon:728 338 750

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2022/2023 dla
Fundacja im. Darii Trafankowskiej

KRS 0000277594

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00